Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.

Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.

ICD-10: H66

Orsak: Ofta bakteriell komplikation till en genomgången förkylning/virusinfektion. Pneumokocker 30-50%, haemophilus Influenzae 15-30%, moraxella cataralis 1-9%, grupp A-streptokocker 2-5 %, virusbetingat cirka 20 %.

 

Symtom

Öronsmärta som ofta börjar i form av lockkänsla. Såväl ena som båda öronen kan vara drabbade, ofta debut kvälls- och nattetid.

 

Status

Rodnad, buktande, förtjockad trumhinna, eventuellt med perforation och/eller öronflytning. Nedsatt rörlighet av trumhinnan.

 

Differentialdiagnoser: Otosalpingit (samband med förkylning), extern otit (föregåtts av klåda i örat), tonsillit/ peritonsillit (ömmande lymfkörtlar), ensidig bakteriell parotit, tandinfektioner, tandpressning (Temporomandibulärt Joint Syndrome – vanlig orsak), temporalisartrit med ömmande kärl (högre upp i åldrarna), perikondrit, cervikala låsningar, spänningsvärk med muskulär anspänning, malignitet inom ÖNH- området.

Behandling

Många gånger självläkande; högläge, nässpray och ev. analgetika. Om inte komplicernade faktorer behandlas inte barn mellan 1-12 års ålder med antibiotika vid okomplicerad otit (undantag bilateral AOM, perforerad otit, ev komplicerande faktorer).

Barn under 1 år: Vid behandling i första hand PcV (25 mg/kg kroppsvikt/dos) i 3-dosregim i 5 dagar. Om inte fullgod effekt efter 2-3 dagar byte till Amoxicillin alternativt Amoxicillin – klavulansyra eller trimsulfa.

Barn över 1 år: Om opåverkad kan man avvakta. Vid behandling PcV som ovan. Vid terapisvikt eller recidiv rekommenderas PcV i 10 dagar, många gånger väljs istället Amoxicillin eller Amoxicillin + klavulansyra eller vid allergi trimetoprim sulfa. Recidiv definieras som ny öroninflammtion inom 30 dagar (efter att ha varit symtomfri).

Ungdomar > 12 år liksom vuxna ges PcV; till ungdomar 25mg/kg kroppsvikt i 3- dosregim i 5 dagar och till vuxna 21,6g x3 i 5 dagar. Vid pc- allergi erytromycin 0,5×2 i 7dagar. Vid terapisvikt (= utebliven förbättring under pågående behandling efter att minst 3 dagar förflutit) tas NPH-odling, eller om perforation från sekretet, och byter till amoxicillin 500mgx3 i 10 dagar, ev. kombinerat med klavulansyra. Vid recidiv (= ny mediaotit inom 1 månad) ges PcV under ytterligare 10 dagar. Vid pc-allergi rekommenderas trim-sulfa, ev. kontakt med öronläkare om indikation för paracentes och odling.

 

Uppföljning: Okomplicerad mediaotit kontrolleras hos barn efter 3 månader med trumhinnestatus och tympanometri. Rör insätts av ÖNH- läk om ej utläkt efter 3-6 månader. Vuxna får råd och åter vid behov.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amimox.

Amoxicillin + klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

PcV: Droppar/Mixt/T Kåvepenin.

Trimetoprim sulfa: Mixt/T Bactrim Mixt/T Eusaprim.

Analgetika

Paracetamol: Mixt/supp/T Alvedon Mixt/Supp/T Panodil.

Avsvällande medel

Oxymetazolin: Nässpray Nezeril.

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

 

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ