Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Rinit, icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke- allergisk rinit. Kronisk rinit.

Rinit, icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke- allergisk rinit. Kronisk rinit.

ICD-10: J30

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Inflammation i luftvägsslemhinnan med allergiliknande manifestationer som inte kan hänföras till specifikt agens. Persisterande rinit: duration över 4 veckor alt återkommande mer än 4 dagar/vecka. Intermittent rinit: duration under 4 veckor alt mer sporadiska symtom.

Orsaker

I praktiken oftast okänd genes. Hyperreaktivitet i nässlemhinnan förekommer hos ca 5 %. Utlöses ofta av ospecifika agens; ex v solljus, kyla, alkohol (vin, öl), vissa maträtter, starka dofter (parfymer, blommor). Se Differentialdiagnoser.

Symtom

Besvären startar nästan alltid i vuxen ålder, känslighet för parfym, starka dofter, tobaksrök, damm. Symtomen ofta likartade dem som vid allergisk rinit, dock nästan aldrig ögonsymtom. Snuva, nysningar, nästäppa, lock för öronen, klåda i gom och svalg. Näspolyper (misstänks ffa vid samtidig astma och nedsatt luktsinne), nedsatt luktsinne, rinosinuiter med tryck över bihålorna, astma (”rinit-astma”) och urtikaria finns ibland som del i symtomatologin. Ofta sömnbesvär pga nästäppa och munandning/torr mun.

Differentialdiagnos: Rhinitis medikamentosa (se avsnittet i detta kapitel), allergi (kvalster, mögel, katt), polyper, kronisk infektion, septumdeviation, läkemedelsutlöst (betablockerare, alfa-1- blockerare, ASA, ACE-hämmare), yrkesrelaterat (trä- eller pappersdamm, lim och härdningsmedel -särskilt isocyanater-, formaldehyd, plaster), samtidig astma/bronkiell hyperreaktivitet (samsjuklighet), ”sjukahussjukan” (pappersdamm/”vanligt” damm/torr inomhusluft). Påvisad kvarstående hyperreaktivitet åratal efter vistelse i fukt-/mögelskadade byggnader), cancer/främmande kropp (ensidiga symtom), systemsjukdomar (t ex Wegeners granulomatos, sarkoidos), hypotyreos. Graviditetsnästäppa (vid ca 20 % av alla graviditeter drabbas mamman av långvarig nästäppa).

Utredning

Anamnesen viktigast.

Uteslut IgE-medierad allergi (Phadiotop/Screening atopi, pricktest [ca 15 % av normalbefolkning har pos pricktest utan symtom], RAST). Kvalster-, mögel-, kattallergi svårt att skilja från icke allergisk rinit – kronisk rinit utanför pollensäsong bör allergitestas. Intolerans mot NSAID-preparat? Alfa-1-blockerare? Uteslut rhinitis medicamentosa. Fråga specifikt om användning av näsdroppar. Om effekt av vasokonstriktor nasalt mindre än fyra timmar talar detta för toleransutveckling.

Uteslut bakomliggande sjukdom: Vid misstanke på systemsjukdom Hb, SR, LPK, CRP. Vid misstanke på Wegeners granulomatos: C- och p-ANCA liksom remiss ÖNH för bedömning och ev näsbiopsi.

 

Behandling

Allergena agens bör elimineras om allergi kan påvisas. Fö symtomatisk behandling med i första hand nasal steroid. Ev även antihistamin. Full behandlingseffekt av nasal steroid kan ta veckor att uppnå. Om inte tillräcklig effekt så kan dosen för nasala steroiden mometason för ett tag dubblas. Astma- symtom behandlas (”rinit- astma” bör behandlas i båda organen). Hyperreaktiva slemhinnor svarar dåligt på steroid-/antihistaminbehandling. Vid rinnande droppnäsa – ”blötnäsa”: Atrovent nasal. Prova även natriumkromoglikat i nässpray.

Koksalt nasalt har effekt på ffa nästäppa/torra slemhinnor. Finns receptfritt. (Ex tempore: En struken tesked (5 g) vanligt bordssalt blandas med 0,5 liter kranvatten under uppvärmning. Ev lite olivolja i lösningen. Blandningen förs in i näsan med kanna eller spruta utan kanyl. Finns även speciella hjälpmedel på apotek.

De äldre typerna av antihistamin har ofta en antikolinerg effekt som möjligen kan lindra symtomen. De är dock sederande. De nya antihistaminerna har inte denna effekt.

Vid uttalade besvär trots medicinsk behandling finns möjlighet till kirurgi som diatermi, radiofrekvensbehandling, kryobehandling, laserkirurgi, infraröd koagulation, submukös conchareduktion, septumplastik mm.

Aktuella Mediciner

Antihistamin

Azelastin: Nässpray Lastin.

Desloratadin: Mixt/T (inkl munsönderfallande) Aerius. T Desloratadin.

Levokabastin: Nässpray Livostin.

Loratadin: T (inkl munsönderfallande) Loratadin.

Antikolinergikum

Ipratropium: Nässpray Atrovent nasal.

Koksaltlösning

Näsdusch/Nässpray mentol Renässans. Nässpray Nozoil.

Natriumkromoglikat

Nässpray Lomudal Nasal.

Nasal Steroid

Budesonid: Nässpray Desonix. Nässpray Rhinocort Aqua.

Flutikason: Nässpray Avamys. Nässpray Flutide Nasal.

Mometason: Nässpray Nasonex.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Öron- Näs- Halssjukdomar
  Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 2. Öron- Näs- Halssjukdomar
  Nästäppa.
 3. Andningsvägarnas sjukdomar
  Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 4. Andningsvägarnas sjukdomar
  Allergier
 5. Öron- Näs- Halssjukdomar
  Polyposis nasi. Näspolyper.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ