Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Öron- Näs- Halssjukdomar > Rinitis medikamentosa.

Rinitis medikamentosa.

ICD-10: J 31

Definition

Inflammation i näsans slemhinnor orsakad av för flitigt användande av avsvällande nässprayer med α-adrenerg agonisteffekt.

Orsak

Överförbrukning av avsvällande näsdroppar som leder till hyperreaktivitet och svullnad. Vasomotorisk rinit respektive graviditet är riskfaktorer.

Symtom

Kronisk nästäppa, försämrat luktsinne.

Differentialdiagnos: Septumdeviation, polyper, allergisk och icke-allergisk rinit.

Behandling

Mekanismen förklaras för pat och vasokonstriktorn sätts ut. Utan behandling försvinner symtomen efter 3-4 veckor. Vid uttalade besvär prövas i första hand intensivbehandling (dubbla dosen enligt FASS) med kortisonpreparat intranasalt under 4-6 veckor. I andra hand tillägg av kortisonkur per oralt t ex prednisolon 20-30 mg/dag under 5-10 dagar. Någon gång behövs slemhinnereducerande kirurgi.

Aktuella mediciner

Steroid Nasal Steroid 

Budesonid: Nässpray Desonix. Nässpray Rhinocort Aqua.

Flutikason: Nässpray Avamys. Nässpray Flutide Nasal.

Mometason: Nässpray MometasonNässpray Nasonex.

Peroral Steroid

Prednisolon: T Prednisolon.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ