Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Smärta hos barn

Smärta hos barn

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Tidiga smärtupplevelser kan sätta negativa spår och bidra till förstärkta smärtreaktioner. Smärtsinnet och även minnet för smärta utvecklas mycket tidigt. En lugn och trygg miljö är viktig för att inte förvärra barnets smärtupplevelse.

Behandling

Vid provtagning undviks i görligaste mån smärtsamma injektioner. Kräm eller plåster med lokalbedövningsmedel ska användas när stick är nödvändiga. Övrig smärtbehandlingen insätts stegvis enl. nedanstående med paracetamol först och därefter ev. tillägg eller byte. Dosera det smärtstillande preparatet regelbundet. Utvärdera effekten.

 

Paracetamol

Förstahandsmedel vid lätt till måttlig smärta hos barn. Vid svår smärta är paracetamol ett bra komplement till morfin. Även nyfödda barn kan ges paracetamol. Efter rektal administration är absorptionen långsammare.

Dosrekommendation peroralt är 15 mg/kg kroppsvikt var 4:e timma till barn i alla åldrar. Max upp till 20 mg/kg kroppsvikt/dos 4-6 ggr/dygn vid smärtbehandling. Max dygnsdos är 100 mg/kg/dygn och max 4000 mg/dygn.

OBS! Vid feber/infektion viss försiktighet; max upp till 60 mg/kg/dygn. Försiktighet även vid nedsatt lever- och njurfunktion.

 

Kodein

Tillägg av kodein till paracetamol från 6 månaders ålder. 0,5-1 mg/kg/dos. Max 4 ggr/dygn. Finns tablett eller suppositorie.

 

Lokalbedövningsmedel

Kräm EMLA, Appliceras med tjockt lager på huden vid stickställe och täcks med förband under 1 tim. No 1 x 5 g + 3 st täckförband/5 x 5 g + 12 täckförband/30 g.

 

NSAID

Diklofenak från 6 mån ålder. Max 3 mg/kg/dygn fördelat på 2-3 doser. Tablett eller suppositorie.

Ibuprofen från 6 månader och över 7 kg. 10 mg/kg/dos. Max 40 mg/kg/dygn.

OBS! Ges ej vid ASA-överkänslighet, astma, njur- och hjärtsjukdomar.

 

Morfin

Vid svår smärta användes morfin. Det är stora individuella skillnader i dos. Intravenös injektion ges tills man uppnår smärtfrihet.

OBS! Övervakning! Antidot Narcanti (Naloxone) 0,02 mg/ml finns. Dos 0,002 mg/kg i.v. Kan upprepas om utebliven effekt.

1ml Inj. Morfin (10 mg/ml) spädes med 9 ml NaCl. Styrkan blir då 1 mg/ml och ges i.v. på cirka 15 minuter.

Dosering:

≤6 mån       0,025-0,05mg/kg/dos

6-12 mån    0,05-0,10 mg/kg/dos

1-8 år          0,10 mg/kg/dos

8-12 år        0,10-015 mg/kg/dos

12-18 år      0,15-020 mg/kg/dos

Morfin finns också för peroral adm, t.ex. innan man hunnit sätta nål. Morfin mixtur 2 mg/ml, tablett 10 och 20 mg. Doserna är då något högre: 0,25 mg/kg/dos max x 6

Skalor för smärtskattning kan användas för barn finns från 6-7 års ålder. För barn från 3 års ålder kan man använda ansiktsskalor där barnet får välja mellan mer eller mindre ledsna ansikten för att visa hur ont det gör. I den yngre åldersgruppen (3-6 år liksom i åldrar < 3 år) används även olika beteendeskalor, där iakttagare bedömer gråt, ansiktsuttryck, kroppshållning m.m.

 

Aktuella Mediciner

Diklofenak: Supp/T Voltaren.

Ibuprofen: Mixt/T Brufen. Mixt/Supp/T Ipren.

Kodein + Paracetamol: Supp Citodon minor.

Lokalbedövningsmedel: Kräm Emla.

Morfin: Mixt/T Morfin.

Paracetamol: Mixt/Supp/T Alvedon. Mixt/Supp/T Panodil.

 

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Barnets sjukdomar
    Smärta hos barn
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ