Praktisk Medicin 2014

pm2014

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

 

PAM 2014 ute nu!

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva för 2014.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust

Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust

Definition: Akut insättande oförmåga till minnesprägling som går i regress inom 24 timmar. Benignt tillstånd.

 

Orsak: Okänd. Övergående störning i mediala temporalloben/hippocampus.

Utlösande orsaker: Hos yngre migrän, fysisk aktivitet, lindrigt skalltrauma utan medvetandeförlust. Hos äldre fysisk ansträngning, psykisk stress, akut smärta, nedkylning, sexuell aktivitet, cervikal manipulation.

 

Differentialdiagnoser: TIA (vertebraliscirkulationen), epilepsi (uppvisar återkommande episoder), migrän (uppvisar återkommande episoder), cerebral blödning/lesion.

Återkommande episod av Transitorisk global amnesi med duration < 1 timme kan vara temporalisepilepsi.

 

Symtom: Pat upprepar samma frågor gång på gång. Upplevs förvirrad.

 

Status: Ff.a medelålders och äldre. Mycket sällsynt < 40 år. Akut men helt övergående episod av oförmåga till inprägling av minnen med duration från 2 upp till 24 timmar. Under attackerna bibehållet jagmedvetande. Amnesi för perioden, ibland för flera veckor tillbaka.

 

Utredning: Enstaka episod uppfattas som benign. Hos medelålders/äldre med typisk anamnes (anhöriga), helt återställd kognition, normalt EKG och normalt neurologisk status avslutar utredningen. Ev. ASA till pat med vaskulära riskfaktorer. Hos pat < 40 år utreds med EKG och poliklinisk DT-hjärna och EEG. Om normalförhållanden och blank anamnes avslutas utredningen.

Pågående episod utreds med akut DT-hjärna för att utesluta blödning/annan cerebral lesion. Pat observeras till dess attacken gått över.

Upprepade episoder: Utreds mer extensivt; ev. remiss till neurolog. MRI hjärna samt upprepade EEG.

 

Uppdaterad:

Vill du också synas här?
Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.

Kontakta oss för annonsalternativ