Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.

Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

: Akut insättande oförmåga till minnesprägling som går i regress inom 24 timmar. Benignt tillstånd.

Orsak

Okänd. Övergående störning i mediala temporalloben/hippocampus.

Utlösande orsaker: Hos yngre migrän, fysisk aktivitet, lindrigt skalltrauma utan medvetandeförlust. Hos äldre fysisk ansträngning, psykisk stress, akut smärta, nedkylning, sexuell aktivitet, cervikal manipulation.

Differentialdiagnoser

TIA (vertebraliscirkulationen), epilepsi (uppvisar återkommande episoder), migrän (uppvisar återkommande episoder), cerebral blödning/lesion.

Återkommande episod av Transitorisk global amnesi med duration < 1 timme kan vara temporalisepilepsi.

Symtom

Pat upprepar samma frågor gång på gång. Upplevs förvirrad.

Status

Ffa medelålders och äldre. Mycket sällsynt < 40 år. Akut men helt övergående episod av oförmåga till inprägling av minnen med duration från 2 upp till 24 timmar. Under attackerna bibehållet jagmedvetande. Amnesi för perioden, ibland för flera veckor tillbaka.

Utredning: Enstaka episod uppfattas som benign. Hos medelålders/äldre med typisk anamnes (anhöriga), helt återställd kognition, normalt EKG och normalt neurologisk status avslutar utredningen. Ev ASA till pat med vaskulära riskfaktorer. Hos pat < 40 år utreds med EKG och poliklinisk DT-hjärna och EEG. Om normalförhållanden och blank anamnes avslutas utredningen.

Pågående episod utreds med akut DT-hjärna för att utesluta blödning/annan cerebral lesion. Pat observeras till dess attacken gått över.

Upprepade episoder: Utreds mer extensivt; remiss till neurolog. MRT hjärna samt upprepade EEG.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ