Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Barnets sjukdomar > UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.

UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.

ICD-10: N30

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Förekomst av bakterier i urinen, mer än 100 000 bakterier/ml av en och samma art, helst i 2 urinodlingar (mittstråleprov). Lägre bakt antal vid kort blåstid. All bakterieväxt från blåspunktat är patologisk.

Nedre UVI (cystouretrit): temp < 38,5 grader, CRP < 20, bakteriuri.

Övre UVI (pyelonefrit): temp > 38,5 grader, CRP > 20, bakteriuri.

Symtom

Spädbarn: Långdragen ikterus, matleda, kräkningar, dålig viktuppgång, gnällighet, illaluktande urin vid cystit samt hög feber/allmänpåverkan vid pyelonefrit. Obs: sepsis kan uppkomma snabbt! Spädbarn kan även ha hög feber som enda symtom vid pyelonefrit.

Barn > 2-3 år har vid cystit sveda vid urinering, trängningar och hematuri. Ev magsmärta Ibland enbart inkontinens/enures. Vid pyelonefrit ofta hög feber/allmänpåverkan, kräkningar, buksmärtor. Ev flanksmärtor.

Status

Som ovan. CRP < 20 vid cystit, > 20 vid pyelonefrit. Ibland dålig viktuppgång (spädbarn).

Utredning

Allmäntillståndet? Bukpalp, BT, ev dunkömhet över njurarna. Inspektera yttre genitalia (ev avvikelser, slemhinneirritation/rodnad) och ryggslutet (ev ryggförändringar i medellinjen som tecken på dold slutningsdefekt).

Miktion- förstoppnings- och infektionsanamnes. CRP, S- Krea. urinodling. Urinprov: blåspunktion på barn < 1 år. Annars mittstråleprov; gärna två tagna vid olika urineringstillfällen. Pås- och blöjprov skall inte användas för odling. Flicka + pos nitrit = UVI; ett mittstråleprov räcker.

Pojke + pos nitrit kan vara förorening från förhuden.

Nitrit kan vara neg eller pos vid UVI. Hematuri kan ge falskt pos nitrit. U- LPK kan vara såväl pos som neg vid UVI.

Barn under två år remitteras alltid till barnläkare för utredning beträffande ev reflux eller missbildning.

Barn över två år remitteras betr första recidivcystiten hos pojkar, betr flickor med 3:e recidivet.

Alla med pyelonefrit till barnläkare.

Viktigt att försäkra sig om ett så rent urinprov som möjligt vid odling för att undvika onödig och omfattande vidareutredning (ultraljud urinvägar, DMSA- scint, njurfunktionsundersökning, ev miktionsuretrocystografi).

Alltid urinodling före antibiotikainsättning.

Fördjupning

www.blf.net

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Mixt/T Amimox. Mixt/T Amoxicillin.

Cefadroxil: Mixt/T Cefadroxil.

Ceftibuten: Mixt/Tabl Klacid.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: Mixt /TTrimetoprim.

Trimetoprim + sulfametoxazol: Mixt/T Bactrim.

Behandling

Cystit: Nitrofurantoin under 5 dagar (inte till barn < 1 mån) alt cefadroxil. Efter odlingssvaret ev byte till trimetoprim, amoxicillin, pivmecillinam eller (i undantagsfall) ciprofloxacin.

Pyelonefrit eller oklar nivå behandlas under 10 dagar med ceftibuten/kan ges från födseln) eller trimetoprim-sulfametoxazol (ges ej vid ikterus). Barn < 2 år skall påbörja sin behandling mot pyelonefrit inneliggande på sjukhus.

Alla urinvägsinfektioner kontrolleras inkl kontrollodlas efter avslutad behandling. Pyelonefriter kontrolleras 1-2 dagar efter påbörjad behandling.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ