Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.

Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.

ICD-10: R42

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Diagnosen används för yrsel hos äldre personer. Orsaken kan innefatta svikt i flera organsystem som syn, hörsel, proprioception, balans, muskelstyrka – koordination, perifer vestibulär funktion, hypotoni – ortostatism m fl.

Symtom

Ostadighetskänsla -ofta snedsteg- med gungande komponent. Sällan rotatorisk yrsel. Ökande besvär vid stress och många sinnesintryck, t ex utomhus/i affärer.

Status/ Utredning: Efter anamnes inriktning på misstänkt orsak- kan innefatta:

Somatisk undersökning inkl EKG, karotider-blåsljud? hjärta rytm – blåsljud?
Bltr – ortostatisk test. 24 tim bltr-mätning eller 24 tim EKG kan komma ifråga.
Neurologstatatus ffa kranialnerverna. Öronstatus, Dix-Hallpikes test vid misstänkt
otogen yrsel (se nedan). Syntest. Rörelseapparaten, ffa nackstatus. Laboratorie-undersökning Hb, diff, P-glukos, tyroideastatus, S-B12, ev S-homocystein. Ev CT eller MR hjärna. Genomgång av läkemedelslista- med ökad ålder ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Fokus på bensodiazepiner, neuroleptika, antihistaminer (inkl propiomazin), analgetika (ffa tramadol), antihypertensiva.

Differentialdiagnoser

Benign paroxysmal lägesyrsel är underdiagnostiserad hos äldre – var frikostig med att utföra Dix-Hallpikes test och vid behov Epleys manöver. Andra vanliga orsaker till yrsel hos äldre är depression, ångest, diabetes, hypotyreos, polyneuropati, småkärlssjukdom, ledbesvär, demens och Parkinsons sjukdom.

 

Behandling

Kausal. Viktigt med fysisk aktivitet inkl promenader, motion. Ökar bl. a proprioceptionen. Allmänt träningsprogram vid yrsel s k ”vestibulär rehabilitering”. Det går ej att vila sig ifrån en allmän yrselkänsla.

* Fäst blicken på ett föremål ca 2 meter bort.

* Skaka på huvudet -först långsamt, sedan hastigt- under ca 15 sekunder utan att släppa föremålet med blicken.

* Gör detta i sittande, därefter i stående med lätt stöd, därefter utan stöd, därefter i gående.

* Stå upp och blunda och skaka på huvudet fram och tillbaka under 15 sekunder.

* Stå upp och med blicken fäst på föremål rör huvudet snabbt upp och ner.

* Vid promenader; vrid huvudet från sida till sida.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Neurologiska sjukdomar
  Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 2. Geriatriska sjukdomar
  Vertigo. Yrsel hos äldre.
 3. Neurologiska sjukdomar
  Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 4. Neurologiska sjukdomar
  Yrsel. Vertigo.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ