NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception

Behandling

Ulipristalacetat (UPA): en tablett i engångsdos, gravtest innan tablettintag rekommenderas (kontraindikation- graviditet). Effektivt upp till 120 timmar efter oskyddat samlag eller vid misslyckad preventivmedelsanvändning.

Levonorgestrel (LNG): En tablett i engångsdos efter oskyddat samlag, helst inom 24 timmar – ej senare än 72 timmar. Gravtest innan tablettintag rekommenderas.

Biverkningar i form av huvudvärk, illamående, bröstspänningar och påverkan på blödningsmönstret.

Behandling med akut-p-piller bör upprepas vid behov, men risken för oregelbunden blödning ökar vid fler doseringar under samma menscykel. UPA är mer effektivt än LNG att förhindra graviditet.

Den i särklass mest effektiva akutpreventivmetoden  är kopparspiral insatt inom fem dygn. Kopparspiral kan erbjudas oavsett om kvinnan tidigare varit gravid/fött barn eller inte.

Akut-p-piller är receptfria och tillhandahålls gratis på ungdomsmottagningar och vissa andra mottagningar. I samband med detta ges också ett samtal. Behandlingen bör följas upp med graviditetstest efter 3 veckor.

Om ett gestagen tagits ska UPA inte användas under de kommande 7 dagarna. Om UPA används ska inte en metod innehållande gestagen påbörjas inom de kommande 5 dagarna. Det innebär att man vid glömda p-piller (kombinationspiller eller gestagena piller) bör välja LNG som akut-p-piller.

Aktuella Mediciner

Levonorgesterel; T NorLevo. T Postinor.

Ulipristal: T ellaOne.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer