Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hörapparat.

Se även avsnittet Hörselnedsättning i detta kapitel.

Definition

Hjälpmedel som förstärker ljud och som i varierande grad kan kompensera för en hörselnedsättning. Hörapparaten utgör en viktig del av hörselrehabiliteringen.

Orsak

Användes vid hörselnedsättning vid såväl ledningshinder som av sensorineural orsak. Fungerar ofta bäst vid förstnämnda.

Status

Hörapparatutprovning föregås av läkarbesök. Inspektion av örat: Vaxpropp? Extern otit? Mediaotit? Hela trumhinnor?

Utredning

Anamnes för att kartlägga hörselproblem och – behov. Audiogram för att fastställa grad och typ av hörselnedsättning. Utredning via ÖNH alt Hörcentral för att utesluta bakomliggande orsak som kan åtgärdas (otoskleros, akustikustumör).

Behandling

Remiss till Hörcentral/öronklinik för bedömning och ev utprovning av hörapparat m fl hörhjälpmedel (t ex TV-hjälpmedel, dörrklocka, telefon). Patienten måste vara motiverad till bärandet av hörapparat då det ofta tar tid att lära sig hantera denna. Det är även vanligt att hörapparaten upplevs som stigmatiserande eftersom den tydligt visar ett funktionshinder. Utlova aldrig någon speciell typ av hörapparat – audionomen ordinerar utifrån örats anatomi, typen av hörselnedsättning, motoriken i arm/hand och i enlighet med gällande upphandlingsavtal och ekonomiska begränsningar. Uppföljningen sköts av hörcentralen/audionomen för ev justeringar/byte av hörapparat. Patienten får låna apparaten (varierande mellan olika landsting). Ett alternativ är att köpa hörapparat via privata vårdgivare och hörapparatfirmor. Besvärande extern otit kan göra att ”i-örat-apparat” inte är lämpligt, benledningsapparat med titanskruv kan då vara ett alternativ (vid grav hörselnedsättning). Hörselrehabiliteringen kan omfatta gruppundervisning för hörapparatanvändare samt psykosocialt stöd i grupp eller individuellt.

Egenbehandling: Öka sin kunskap om hörselnedsättning och vilka strategier som kan minska de negativa effekterna av funktionshindret. Delta i kurser. Viktigt för omgivningen att prata långsamt, artikulera och låta den hörselskadade se munrörelserna. Prata inte med alltför hög röst – kan göra ont i örat på den hörselskadade!
Hörselskydd vid gräsklippning med motorgräsklippare och i andra bullriga miljöer.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!