Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Hörapparat
Annons:

Hörapparat


Se även avsnittet Hörselnedsättning i detta kapitel.

Definition

Hjälpmedel som förstärker ljud och som i varierande grad kan kompensera för en hörselnedsättning. Hörapparaten utgör en viktig del av hörselrehabiliteringen.

Orsak

Användes vid hörselnedsättning vid såväl ledningshinder som av sensorineural orsak. Fungerar ofta bäst vid förstnämnda.

Status

Hörapparatutprovning föregås vanligen av läkarbesök. Inspektion av örat: Vaxpropp? Extern otit? Mediaotit? Hela trumhinnor?

Utredning

Anamnes för att kartlägga hörselproblem och – behov. Audiogram för att fastställa grad och typ av hörselnedsättning. Utredning via ÖNH alt. Hörcentral för att utesluta bakomliggande orsak som kan åtgärdas (otoskleros, akustikustumör).

Behandling

Remiss till hörcentral/ÖNH för bedömning och ev utprovning av hörapparat och hörhjälpmedel (t.ex. TV-hjälpmedel, dörrklocka, telefon). Inom flera regioner kan patienten själv söka audionom utan remiss.

Patienten måste vara motiverad till bärandet av hörapparat då det ofta tar tid att lära sig hantera denna. Det är även vanligt att hörapparaten upplevs som stigmatiserande eftersom den tydligt visar ett funktionshinder. Studierna visar att mindre än hälften av patienterna mellan 55 och 74 års ålder med hörselnedsättning som skulle ha nytta av hörhjälpmedel, bär faktiskt en hörapparat och anledningar till detta är obehagskänsla, rädsla för stigmatisering eller oförmåga att anpassa sig till apparaten.

Utlova aldrig någon speciell typ av hörapparat – audionomen ordinerar utifrån örats anatomi, typen av hörselnedsättning, motoriken i arm/hand och i enlighet med gällande upphandlingsavtal och ekonomiska begränsningar. Uppföljningen sköts av hörcentralen/audionomen för ev justeringar/byte av hörapparat. Patienten får låna apparaten (varierande mellan olika regioner). Ett alternativ är att köpa hörapparat via privata vårdgivare och hörapparatfirmor. Besvärande extern otit kan göra att ”i-örat-apparat” inte är lämpligt, benledningsapparat med titanskruv kan då vara ett alternativ (vid grav hörselnedsättning). Hörselrehabiliteringen kan omfatta gruppundervisning för hörapparatanvändare samt psykosocialt stöd i grupp eller individuellt.

En vanlig missuppfattning är att hörapparater återställer normal hörsel, men målet med hörhjälpmedel är hörselförstärkning. Som regel förbättrar hörapparaten hörseln med hälften av förlusten. Nya förbättringar av hörapparater inkluderar nu brusreducering eller trådlösa funktioner samt laddningsbara batterier (via USB).

Egenbehandling:

Öka sin kunskap om hörselnedsättning och vilka strategier som kan minska de negativa effekterna av funktionshindret. Delta i kurser. Viktigt för omgivningen att prata långsamt, artikulera och låta den hörselskadade se munrörelserna. Prata inte med alltför hög röst – kan göra ont i örat på den hörselskadade! 

Hörselskydd vid gräsklippning med motorgräsklippare och i andra bullriga miljöer.

Vid problem med vaxproppar kan förebyggande och lösande av vaxproppar med receptfria olivoljedroppar vara ett bra alternativ.

Aktuella Mediciner

Olivolja Öronspray Vaxol*.

Öronspray OtoWax*.

* = receptfritt

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: