Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.

ICD-10: J22 (Akut bronkit), J18 (Pneumoni), J44 (KOL).

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino- influensavirus). Mer sällan bakterier (pneumococcer, mykoplasma m fl). Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (Pneumococker. Legionella). Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H Influenze är vanligast, därnäst S Pneumoniae resp M Catarrhalis.

 

Symtom

Akut bronkit: Långvarig hosta; 3 – 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, bröstsmärtor, lätt dyspné och väsande andning.

Pneumoni: Snabbt insjuknande (timmar/dygn). Symtom > 1 vecka och CRP > 50 talar för pneumoni. Lateral andningskorrelerad smärta vid pneumocockagens. Feber, hosta, tachypné, dyspné, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd.

Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriell agens vid purulent sputa).

 

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min). Höjd puls (> 120/min). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. CRP > 50 efter 1 veckas symtom.

Exacerbation av KOL: Dyspné, slemhosta, obstruktion.

 

Differentialdiagnostik: Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). TBC (långvarig hosta hos patient i riskgrupp).

 

Utredning

Lungauskultation. Höjd andningsfrekvens? Höjd puls? MoS- insp. CRP: tas ej vid typisk bronkit, utan vid misstanke pneumoni (om < 20 ej pneumoni, >50 efter 1veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12-18 timmar innan CRP stiger. Vid virusetiologi är CRP normaliserat efter 3-4 dagar. SR: Tas vid misstanke Mycoplasmaagens (stiger mer än CRP!). Mykoplasma resp Chlamydia kan verifieras via PCR- teknik. Mykoplasma ev även via köldagglutininer (se avsnittet Mykoplasma). Vid recidiverande pneumoni genomförs röntgen liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken. NPH- odling vid terapisvikt.

Behandling

Akut bronkit: Ge primärt ej antibiotika – inte heller vid färgade upphostningar. Bronkdilaterare vid obstruktion. Om feber 6-7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med -förutom akuta bronkiten- även diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen.

Antibiotikabehandling: Vid pneumoni och utvalda fall av akut bronkit: PcV i 3- dos (1g x 3 till vuxen). Vid Pc- allergi T Doxycyklin 0,2g x 1 dag 1, sedan 0,1g x 1. Vid Mykoplasma ges erytromycin eller doxycyklin. Undvik cefalosporiner eller kinolon (risk resistansutveckling).

Exacerbation av KOL: Pat med mildare symtom har hög självläkning. Antibiotika ges till pat med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspné; Amoxicillin 0,5g x 3 (eller amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 1 x 2) alt Doxyferm 0,2 g x 1 dag 1, sedan 0,1×1 alt Trimetoprim/sulfa 160mg/800 mg x 2. Behandlingstid 7-10 dagar.

 

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin med klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

Doxyferm: T Doxycyklin.

Erytromycin: Mixt/T Ery-Max.

Pc-V: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Trim-sulfa: Mixt/T Bactrim. Mixt/T Eusaprim.

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer