Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Praktisk Akut Medicin / Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
Annons:

Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.


Den här behandlingsöversikten finns i en liknande version som har ett senare granskningsdatum, se: Nedre luftvägsinfektion (akut bronkit, pneumoni, exacerbation av KOL)

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino- influensavirus). Mer sällan bakterier (pneumococcer, mykoplasma m fl). Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (Pneumococker. Legionella). Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H Influenze är vanligast, därnäst S Pneumoniae resp M Catarrhalis.

 

Symtom

Akut bronkit: Långvarig hosta; 3 – 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, bröstsmärtor, lätt dyspné och väsande andning.

Pneumoni: Snabbt insjuknande (timmar/dygn). Symtom > 1 vecka och CRP > 50 talar för pneumoni. Lateral andningskorrelerad smärta vid pneumocockagens. Feber, hosta, tachypné, dyspné, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd.

Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriell agens vid purulent sputa).

 

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min). Höjd puls (> 120/min). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. CRP > 50 efter 1 veckas symtom.

Exacerbation av KOL: Dyspné, slemhosta, obstruktion.

 

Differentialdiagnostik: Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). TBC (långvarig hosta hos patient i riskgrupp).

 

Utredning

Lungauskultation. Höjd andningsfrekvens? Höjd puls? MoS- insp. CRP: tas ej vid typisk bronkit, utan vid misstanke pneumoni (om < 20 ej pneumoni, >50 efter 1veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12-18 timmar innan CRP stiger. Vid virusetiologi är CRP normaliserat efter 3-4 dagar. SR: Tas vid misstanke Mycoplasmaagens (stiger mer än CRP!). Mykoplasma resp Chlamydia kan verifieras via PCR- teknik. Mykoplasma ev även via köldagglutininer (se avsnittet Mykoplasma). Vid recidiverande pneumoni genomförs röntgen liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken. NPH- odling vid terapisvikt.

Behandling

Akut bronkit: Ge primärt ej antibiotika – inte heller vid färgade upphostningar. Bronkdilaterare vid obstruktion. Om feber 6-7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med -förutom akuta bronkiten- även diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen.

Antibiotikabehandling: Vid pneumoni och utvalda fall av akut bronkit: PcV i 3- dos (1g x 3 till vuxen). Vid Pc- allergi T Doxycyklin 0,2g x 1 dag 1, sedan 0,1g x 1. Vid Mykoplasma ges erytromycin eller doxycyklin. Undvik cefalosporiner eller kinolon (risk resistansutveckling).

Exacerbation av KOL: Pat med mildare symtom har hög självläkning. Antibiotika ges till pat med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspné; Amoxicillin 0,5g x 3 (eller amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 1 x 2) alt Doxyferm 0,2 g x 1 dag 1, sedan 0,1×1 alt Trimetoprim/sulfa 160mg/800 mg x 2. Behandlingstid 7-10 dagar.

 

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin med klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

Doxyferm: T Doxycyklin.

Erytromycin: Mixt/T Ery-Max.

Pc-V: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Trim-sulfa: Mixt/T Bactrim. Mixt/T Eusaprim.

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: