Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.

ICD-10: J22 (Akut bronkit), J18 (Pneumoni), J44 (KOL).

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino- influensavirus). Mer sällan bakterier (pneumococcer, mykoplasma m fl). Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (Pneumococker. Legionella). Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H Influenze är vanligast, därnäst S Pneumoniae resp M Catarrhalis.

 

Symtom

Akut bronkit: Långvarig hosta; 3 – 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, bröstsmärtor, lätt dyspné och väsande andning.

Pneumoni: Snabbt insjuknande (timmar/dygn). Symtom > 1 vecka och CRP > 50 talar för pneumoni. Lateral andningskorrelerad smärta vid pneumocockagens. Feber, hosta, tachypné, dyspné, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd.

Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriell agens vid purulent sputa).

 

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min). Höjd puls (> 120/min). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. CRP > 50 efter 1 veckas symtom.

Exacerbation av KOL: Dyspné, slemhosta, obstruktion.

 

Differentialdiagnostik: Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). TBC (långvarig hosta hos patient i riskgrupp).

 

Utredning

Lungauskultation. Höjd andningsfrekvens? Höjd puls? MoS- insp. CRP: tas ej vid typisk bronkit, utan vid misstanke pneumoni (om < 20 ej pneumoni, >50 efter 1veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12-18 timmar innan CRP stiger. Vid virusetiologi är CRP normaliserat efter 3-4 dagar. SR: Tas vid misstanke Mycoplasmaagens (stiger mer än CRP!). Mykoplasma resp Chlamydia kan verifieras via PCR- teknik. Mykoplasma ev även via köldagglutininer (se avsnittet Mykoplasma). Vid recidiverande pneumoni genomförs röntgen liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken. NPH- odling vid terapisvikt.

Behandling

Akut bronkit: Ge primärt ej antibiotika – inte heller vid färgade upphostningar. Bronkdilaterare vid obstruktion. Om feber 6-7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med -förutom akuta bronkiten- även diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen.

Antibiotikabehandling: Vid pneumoni och utvalda fall av akut bronkit: PcV i 3- dos (1g x 3 till vuxen). Vid Pc- allergi T Doxycyklin 0,2g x 1 dag 1, sedan 0,1g x 1. Vid Mykoplasma ges erytromycin eller doxycyklin. Undvik cefalosporiner eller kinolon (risk resistansutveckling).

Exacerbation av KOL: Pat med mildare symtom har hög självläkning. Antibiotika ges till pat med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspné; Amoxicillin 0,5g x 3 (eller amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 1 x 2) alt Doxyferm 0,2 g x 1 dag 1, sedan 0,1×1 alt Trimetoprim/sulfa 160mg/800 mg x 2. Behandlingstid 7-10 dagar.

 

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin med klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

Doxyferm: T Doxycyklin.

Erytromycin: Mixt/T Ery-Max.

Pc-V: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Trim-sulfa: Mixt/T Bactrim. Mixt/T Eusaprim.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis