NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

P-piller, glömda. Postkoital antikoception

Skydd av p-piller efter 7 dagars regelbunden användning. Vid tveksamhet om skydd ges postkoital antikonception.

Behandling

Den glömda tabletten tas så fort som möjligt och sedan med kartan som tidigare.

Om mer än en tablett på kartan glömts eller att det förflutit mer än 36 timmar mellan två tabletter kan det vara aktuellt (coitus inom 72 timmar) med dagen- efter piller, och barriärskydd nästkommande 7 dagarna.

Större risk för oönskad graviditet vid glömd tablett under vecka 1 än vecka 2 och 3 på kartan.

Glömt mini-piller. Om det gått mer än 27-30 timmar mellan två tabletter innebär det en minskad säkerhet och handläggs på samma sätt som ovan.

Vid upprepade besök för glömda p-piller, överväg alternativ P-ring, P-stav eller spiral.

 

Aktuella Mediciner

Levonorgesterel + etinylöstradiol: T NorLevo. T Postinor. Engångsdos.

Ulipristal: T ellaOne. Engångsdos.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer