Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

P-piller, glömda. Postkoital antikoception

Skydd av p-piller efter 7 dagars regelbunden användning. Vid tveksamhet om skydd ges postkoital antikonception.

Behandling

Den glömda tabletten tas så fort som möjligt och sedan med kartan som tidigare.

Om mer än en tablett på kartan glömts eller att det förflutit mer än 36 timmar mellan två tabletter kan det vara aktuellt (coitus inom 72 timmar) med dagen- efter piller, och barriärskydd nästkommande 7 dagarna.

Större risk för oönskad graviditet vid glömd tablett under vecka 1 än vecka 2 och 3 på kartan.

Glömt mini-piller. Om det gått mer än 27-30 timmar mellan två tabletter innebär det en minskad säkerhet och handläggs på samma sätt som ovan.

Vid upprepade besök för glömda p-piller, överväg alternativ P-ring, P-stav eller spiral.

 

Aktuella Mediciner

Levonorgesterel + etinylöstradiol: T NorLevo. T Postinor. Engångsdos.

Ulipristal: T ellaOne. Engångsdos.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!