Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

P-piller, glömda.


Skydd av p-piller efter 7 dagars regelbunden användning. Vid tveksamhet om skydd ges postkoital antikonception.

Behandling

Kombinerat p-piller samt mellandoserad gestagenmetod: Den glömda tabletten tas så fort som möjligt och sedan följs kartan som tidigare.

Om mer än en tablett på kartan glömts eller att det förflutit mer än 36 timmar mellan två tabletter kan det vara aktuellt (coitus inom 72 timmar) med dagen- efter piller (levonorgestrel), och barriärskydd nästkommande 7 dagarna (se avsnittet akut-p-piller). Större risk för oönskad graviditet vid glömd tablett under vecka 1 än vecka 2 och 3 på kartan.

Mini-piller. Bör tas vid samma tid varje dag, ej med större differens än 3 timmar. Om det gått mer än 27 timmar mellan två tabletter innebär det en nedsatt säkerhet och akut antikonception med levonorgestrel rekommenderas.

Vid upprepade besök för glömda p-piller, överväg långverkande preventivmedel som P-stav, p-spruta eller spiral.

Patientinformation: www.doktorn.com

Se även Preventivmedel. Antikonception detta kapitel.

Aktuella Mediciner

Levonorgesterel + etinylöstradiol: T NorLevo. T Postinor. Engångsdos.

Ulipristal: T ellaOne. Engångsdos.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: