NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

P-piller, glömda.

Skydd av p-piller efter 7 dagars regelbunden användning. Vid tveksamhet om skydd ges postkoital antikonception.

Behandling

Kombinerat p-piller samt mellandoserad gestagenmetod: Den glömda tabletten tas så fort som möjligt och sedan följs kartan som tidigare.

Om mer än en tablett på kartan glömts eller att det förflutit mer än 36 timmar mellan två tabletter kan det vara aktuellt (coitus inom 72 timmar) med dagen- efter piller (levonorgestrel), och barriärskydd nästkommande 7 dagarna (se avsnittet akut-p-piller).Större risk för oönskad graviditet vid glömd tablett under vecka 1 än vecka 2 och 3 på kartan.

Mini-piller. Bör tas vid samma tid varje dag, ej med större differens än 3 timmar. Om det gått mer än 27 timmar mellan två tabletter innebär det en nedsatt säkerhet och akut antikonception med levonorgestel rekommenderas.

Vid upprepade besök för glömda p-piller, överväg långverkande preventivmedel som P-stav, p-spruta eller spiral.

 

Aktuella Mediciner

Levonorgesterel + etinylöstradiol: T NorLevo. T Postinor. Engångsdos.

Ulipristal: T ellaOne. Engångsdos.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer