Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. P-piller, glömda. Postkoital antikoception

Skydd av p-piller efter 7 dagars regelbunden användning. Vid tveksamhet om skydd ges postkoital antikonception.

Behandling

Den glömda tabletten tas så fort som möjligt och sedan med kartan som tidigare.

Om mer än en tablett på kartan glömts eller att det förflutit mer än 36 timmar mellan två tabletter kan det vara aktuellt (coitus inom 72 timmar) med dagen- efter piller, och barriärskydd nästkommande 7 dagarna.

Större risk för oönskad graviditet vid glömd tablett under vecka 1 än vecka 2 och 3 på kartan.

Glömt mini-piller. Om det gått mer än 27-30 timmar mellan två tabletter innebär det en minskad säkerhet och handläggs på samma sätt som ovan.

Vid upprepade besök för glömda p-piller, överväg alternativ P-ring, P-stav eller spiral.

 

Aktuella Mediciner

Levonorgesterel + etinylöstradiol: T NorLevo. T Postinor. Engångsdos.

Ulipristal: T ellaOne. Engångsdos.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK