Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Spänningshuvudvärk.

ICD-10: G44.2

Orsak

Multifaktoriell, främsta orsak initialt i sjukdomsprocessen är troligtvis att smärta genereras i kontraherad muskulatur. Vid längre tids huvudvärk förekommer troligen såväl perifera som centrala smärtgenererande mekanismer.

 

Symtom

Tryckande, molande huvudvärk i regel bilateralt (”som ett band över pannan”). Kan också vara förenat med tinnitus, lockkänsla i örat, klumpkänsla i halsen, tryck över bröst, yrsel, sammanpressning av käkarna med tandgnissling/tandpressning, gastrointestinala besvär som IBS och dysmenorré. Försämras i regel inte av fysisk aktivitet, ljud eller ljus, däremot av stress. Ibland lätt illamående men där skall ej förekomma kraftigt illamående eller kräkningar.

 

Status

Ofta ömmande i skalp- nack- och tuggmuskulatur, många gånger kan någon ökad anspänning/stelhet i nack-, skalp- eller ansiktsmuskulaturen inte påvisas.

 

Differentialdiagnoser

Läkemedelutlöst huvudvärk (misstänks hos pat. med kronisk spänningshuvudvärk och läkemedelsintag ≥ 10 dagar i månaden). Synfel, bettproblematik, depression, migrän, posttraumatisk huvudvärk, sinuit, temporalisarterit (hos äldre patienter).

 

Utredning

Klinisk diagnos. Utförlig anamnes. Neurologiskt och somatiskt status. Ev. SR.

Behandling

Vid episodisk huvudvärk lugnande besked – information. Motion. Om möjligt minska utlösande agens, avslappning, sjukgymnastik, kroppskännedom, eventuellt TENS och/eller akupunktur. Vissa svarar bra på massage.

Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintag ≥ 10 dagar i månaden. Ge analgetika i små förpackningar som ASA, paracetamol, ev. NSAID. Kombinationen ASA + koffein anses av en del ha bättre smärtstillande effekt än enbart ASA.

Vid kronisk huvudvärk mycket viktigt att hålla analgetikaintaget lågt och att medicineringen sköts av en läkare. Icke- farmakologisk behandling med avslappningsövningar via sjukgymnast är visat effektivt. Som farmakologisk långtidsprofylax gäller amitriptylin som har starkt vetenskapligt stöd för god effekt vid långdragen spänningshuvudvärk. Mirtazapin i andra hand. Båda ges till kvällen och trappas upp. Ev. remiss bettfysiolog.

 

Aktuella Mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

ASA: Brustabl/T Bamyl. Brustabl Bamyl koffein.

Diklofenak: T Diklofenak.

Naproxen: T Naproxen.

Paracetamol T Alvedon. T Panodil.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Spänningshuvudvärk. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis