Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Spänningshuvudvärk.

ICD-10: G44.2

Orsak

Multifaktoriell, främsta orsak initialt i sjukdomsprocessen är troligtvis att smärta genereras i kontraherad muskulatur. Vid längre tids huvudvärk förekommer troligen såväl perifera som centrala smärtgenererande mekanismer.

 

Symtom

Tryckande, molande huvudvärk i regel bilateralt (”som ett band över pannan”). Kan också vara förenat med tinnitus, lockkänsla i örat, klumpkänsla i halsen, tryck över bröst, yrsel, sammanpressning av käkarna med tandgnissling/tandpressning, gastrointestinala besvär som IBS och dysmenorré. Försämras i regel inte av fysisk aktivitet, ljud eller ljus, däremot av stress. Ibland lätt illamående men där skall ej förekomma kraftigt illamående eller kräkningar.

 

Status

Ofta ömmande i skalp- nack- och tuggmuskulatur, många gånger kan någon ökad anspänning/stelhet i nack-, skalp- eller ansiktsmuskulaturen inte påvisas.

 

Differentialdiagnoser

Läkemedelutlöst huvudvärk (misstänks hos pat. med kronisk spänningshuvudvärk och läkemedelsintag ≥ 10 dagar i månaden). Synfel, bettproblematik, depression, migrän, posttraumatisk huvudvärk, sinuit, temporalisarterit (hos äldre patienter).

 

Utredning

Klinisk diagnos. Utförlig anamnes. Neurologiskt och somatiskt status. Ev. SR.

Behandling

Vid episodisk huvudvärk lugnande besked – information. Motion. Om möjligt minska utlösande agens, avslappning, sjukgymnastik, kroppskännedom, eventuellt TENS och/eller akupunktur. Vissa svarar bra på massage.

Medikamentell behandling i form av analgetika har endast högst temporär effekt, kan på sikt ha uttalat negativ effekt med utvecklande av läkemedelsutlöst huvudvärk vid läkemedelsintag ≥ 10 dagar i månaden. Ge analgetika i små förpackningar som ASA, paracetamol, ev. NSAID. Kombinationen ASA + koffein anses av en del ha bättre smärtstillande effekt än enbart ASA.

Vid kronisk huvudvärk mycket viktigt att hålla analgetikaintaget lågt och att medicineringen sköts av en läkare. Icke- farmakologisk behandling med avslappningsövningar via sjukgymnast är visat effektivt. Som farmakologisk långtidsprofylax gäller amitriptylin som har starkt vetenskapligt stöd för god effekt vid långdragen spänningshuvudvärk. Mirtazapin i andra hand. Båda ges till kvällen och trappas upp. Ev. remiss bettfysiolog.

 

Aktuella Mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

ASA: Brustabl/T Bamyl. Brustabl Bamyl koffein.

Diklofenak: T Diklofenak.

Naproxen: T Naproxen.

Paracetamol T Alvedon. T Panodil.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Spänningshuvudvärk. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer