NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.

ICD-10: Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32

Orsaker

Infektioner: Virus. Bakterier (pneumokocker och haemophilus influenzae är vanligast, men också moraxella catarrhalis, streptokocker, anaerober, gramnegativa bakterier). Hyperreaktiv slemhinna, slemhinneirriterande agens, allergener, läkemedelsutlöst. Ofta utlöst av förkylning men också från infektioner tandrötter överkäken, främmande kropp eller mailignitet (äldre och ensidigt).

Cirka 15 % av alla sinuiter har bakteriellt agens. Antibiotika överförskrivs.

Symtom/ Status

De symtom som förr beskrevs vid sinuiter (perkussionsömhet, tyngdkänsla i ansikte och smärta vid framåtböjning) har visat sig inte ha någon klinisk signifikans för att bedöma en bakteriell sinuit. Högre träffsäkerhet vid vargata, kakosomi (upplevelse av dålig lukt – alt nedsatt luktsinne), ensidig snuva/värk, duration över 10 dagar eller försämring efter 5 dagar.

Barn har dåligt utvecklade bihålor och får normalt endast infektioner i ethmoidal och maxillarsinus. Maxillarsinuit sällan före 7-8 års ålder.

Maxillarsinuit: den vanligaste formen av sinuit.

Akut ethmoidit (allvarligt tillstånd): Hos små barn rodnad, svullnad, ömmande vid näsroten och i mediala ögonvrån. Ofta föregående ÖLI. Blir högfebrila, allmänpåverkade. Sjukhusfall för i.v. antibiotikabehandling. Obehandlad kan den ge orbitaabscess eller sinus cavernosus trombos.

Frontalsinuit: ömhet över frontalsinus. Behandling som maxillarsinuit. Om svår smärta eller svullnad in mot ögonvrån remiss till öronläkare för dränage.

Differentialdiagnoser

Vuxna: Bihålecancer (långdragna besvär). Barn: Tumor (ovanligt och långsamt förlopp jämfört med ÖLI). Vid ensidig snuva: Choanalatresi, främmande kropp.

Tänk på virus, allergi, överdosering av nässpray, samt att vanlig ÖLI går med tryck över bihålor.

Först efter tiondedagen finns normalt sett anledning att överväga bakteriell genes.

Utredning

Klinisk bild inkl. främre rinoskopi, helst efter avsvällning. SR/CRP är osäkra, har inget värde vid sinuitdiagnostik. Ev. ultraljud eller röntgen (DT) av bihålor. Säkraste diagnos vid punktion.

Behandling

Vid antibiotikabehandling av okomplicerad akut rinosinuit förkortas sjukdomsförloppet endast hos 5-10% av patienterna. Denna begränsade effekt av antibiotikabehandling ska ställas mot potentiella biverkningar och påverkan av patientens normalflora.

ÖLI-symtom < 10 dagar med färgad/ofärgad snuva och lätt/måttlig värk över kind-hålor innebär som regel symtomatisk behandling med nässköljning med koksaltslösning samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar (försiktighet med lokala vasokonstriktorer – kan orsaka rhinitis medicamentosa). Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol

ÖLI-symtom > 7–10 dagar med hög feber, ensidiga symtom, tydlig värk i kind/tänder, färgad snuva, dubbelinsjuknande eller påtaglig försämring efter 5–7 dagars ÖLI-symtom innebär ofta antibiotika + nässköljning med koksaltslösning, samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar. Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol

Vuxna med akut bakteriell sinuit ges PcV 1,6 g x 3 i 7-10 dagar. Vid pc-allergi ges doxycyklin under 7–10 dagar (tar även Moraxella catarrhalis). Vid terapisvikt eller recidiv inom 4 veckor ges amoxicillin (750 mg x3) i 7-10 dagar eller amoxicillin + klavulansyra. Symtomatisk behandling med nässköljning med koksaltslösning samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar. Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol. Optimera ev. astmabehandling och rökavslut.

Akut bakteriell sinuit utan spontant dränage: Käkspolning + PcV. Vid misstanke på frontalsinuit utan dränage och vid kronisk sinuit: Remiss ÖNH.

Barn: Barn har ofta 6–8 ÖLI-perioder årligen. Detta är helt normalt barnet kan ha missfärgad snuva under lång tid utan att behandlingskrävande rinosinuit behöver misstänkas och har inte nytta av antibiotikabehandling. Om antibiotika väljs ordineras PcVx3 primärt. Om barnet vägrar att ta detta eller kräks: Ge suspension amoxicillin 50 mg/kg uppdelat på 3 doser. Slemhinneavsvällande. Agens är ofta Haemophilus Influenzae.

Akut ethmoidit, sphenoidit eller frontalsinuit (svår värk, lokaliserad svullnad, hög feber, allmänpåverkan) skall vårdas på ÖNH-klinik, kan vara ett livshotande tillstånd.

Tveka aldrig – skicka vid minsta misstanke!

Fördjupning

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av rinosinuit. 2020.

Aktuella Mediciner

Analgetika

Paracetamol: Mixt/Supp/T AlvedonMixt /Supp/T Panodil.

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin+ klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

PcV: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Trim-sulfa: Mixt/T Bactrim/Eusaprim.

Slemhinneavsvällande

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Oximetazolin: Nezeril, Nasin

Steroider

Mometason: Nässpray Nasonex. Nässpray Mometason

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer