Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.

ICD-10: Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32

Orsaker

Infektioner: Virus. Bakterier (pneumokocker och haemophilus influenzae är vanligast, men också moraxella catarrhalis, streptokocker, anaerober, gramnegativa bakterier). Hyperreaktiv slemhinna, slemhinneirriterande agens, allergener, läkemedelsutlöst. Ofta utlöst av förkylning men också från infektioner tandrötter överkäken, främmande kropp eller mailignitet (äldre och ensidigt).

Cirka 15 % av alla sinuiter har bakteriellt agens. Antibiotika överförskrivs.

Symtom/ Status

De symtom som förr beskrevs vid sinuiter (perkussionsömhet, tyngdkänsla i ansikte och smärta vid framåtböjning) har visat sig inte ha någon klinisk signifikans för att bedöma en bakteriell sinuit. Högre träffsäkerhet vid vargata, kakosomi (upplevelse av dålig lukt – alt nedsatt luktsinne), ensidig snuva/värk, duration över 10 dagar eller försämring efter 5 dagar.

Barn har dåligt utvecklade bihålor och får normalt endast infektioner i ethmoidal och maxillarsinus. Maxillarsinuit sällan före 7-8 års ålder.

Maxillarsinuit: den vanligaste formen av sinuit.

Akut ethmoidit (allvarligt tillstånd): Hos små barn rodnad, svullnad, ömmande vid näsroten och i mediala ögonvrån. Ofta föregående ÖLI. Blir högfebrila, allmänpåverkade. Sjukhusfall för i.v. antibiotikabehandling. Obehandlad kan den ge orbitaabscess eller sinus cavernosus trombos.

Frontalsinuit: ömhet över frontalsinus. Behandling som maxillarsinuit. Om svår smärta eller svullnad in mot ögonvrån remiss till öronläkare för dränage.

Differentialdiagnoser

Vuxna: Bihålecancer (långdragna besvär). Barn: Tumor (ovanligt och långsamt förlopp jämfört med ÖLI). Vid ensidig snuva: Choanalatresi, främmande kropp.

Tänk på virus, allergi, överdosering av nässpray, samt att vanlig ÖLI går med tryck över bihålor.

Först efter tiondedagen finns normalt sett anledning att överväga bakteriell genes.

Utredning

Klinisk bild inkl. främre rinoskopi, helst efter avsvällning. SR/CRP är osäkra, har inget värde vid sinuitdiagnostik. Ev. ultraljud eller röntgen (DT) av bihålor. Säkraste diagnos vid punktion.

Behandling

Vid antibiotikabehandling av okomplicerad akut rinosinuit förkortas sjukdomsförloppet endast hos 5-10% av patienterna. Denna begränsade effekt av antibiotikabehandling ska ställas mot potentiella biverkningar och påverkan av patientens normalflora.

ÖLI-symtom < 10 dagar med färgad/ofärgad snuva och lätt/måttlig värk över kind-hålor innebär som regel symtomatisk behandling med nässköljning med koksaltslösning samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar (försiktighet med lokala vasokonstriktorer – kan orsaka rhinitis medicamentosa). Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol

ÖLI-symtom > 7–10 dagar med hög feber, ensidiga symtom, tydlig värk i kind/tänder, färgad snuva, dubbelinsjuknande eller påtaglig försämring efter 5–7 dagars ÖLI-symtom innebär ofta antibiotika + nässköljning med koksaltslösning, samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar. Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol

Vuxna med akut bakteriell sinuit ges PcV 1,6 g x 3 i 7-10 dagar. Vid pc-allergi ges doxycyklin under 7–10 dagar (tar även Moraxella catarrhalis). Vid terapisvikt eller recidiv inom 4 veckor ges amoxicillin (750 mg x3) i 7-10 dagar eller amoxicillin + klavulansyra. Symtomatisk behandling med nässköljning med koksaltslösning samt lokala vasokonstriktorer under max 10 dagar. Nasal steroid kan användas vid samtidig säsongsbunden eller perenn allergisk rinit. Ev. paracetamol. Optimera ev. astmabehandling och rökavslut.

Akut bakteriell sinuit utan spontant dränage: Käkspolning + PcV. Vid misstanke på frontalsinuit utan dränage och vid kronisk sinuit: Remiss ÖNH.

Barn: Barn har ofta 6–8 ÖLI-perioder årligen. Detta är helt normalt barnet kan ha missfärgad snuva under lång tid utan att behandlingskrävande rinosinuit behöver misstänkas och har inte nytta av antibiotikabehandling. Om antibiotika väljs ordineras PcVx3 primärt. Om barnet vägrar att ta detta eller kräks: Ge suspension amoxicillin 50 mg/kg uppdelat på 3 doser. Slemhinneavsvällande. Agens är ofta Haemophilus Influenzae.

Akut ethmoidit, sphenoidit eller frontalsinuit (svår värk, lokaliserad svullnad, hög feber, allmänpåverkan) skall vårdas på ÖNH-klinik, kan vara ett livshotande tillstånd.

Tveka aldrig – skicka vid minsta misstanke!

Fördjupning

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av rinosinuit. 2020.

Aktuella Mediciner

Analgetika

Paracetamol: Mixt/Supp/T AlvedonMixt /Supp/T Panodil.

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin+ klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

PcV: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Trim-sulfa: Mixt/T Bactrim/Eusaprim.

Slemhinneavsvällande

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Oximetazolin: Nezeril, Nasin

Steroider

Mometason: Nässpray Nasonex. Nässpray Mometason

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis