Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Subaraknoidalblödning

ICD-10: I60

Definition: Blödning under mjuka hjärnhinnan.

 

Orsak: Aneurysm, arteriovenös missbildning, trauma infektion, arterioskleros, tumör. Större risk om rökare, alkohol, hjärt-kärlsjukdom, NSAID, NOAK eller Waran medicinering.

 

Symtom

Kräkningar, medvetandesänkning och nackstelhet. Livshotande tillstånd.

Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning.

Akut insättande svår huvudvärk skall uppfattas som subaraknoidalblödning tills motsatsen bevisats.

 

Differentialdiagnos

Migrän, Horton, meningit, stroke, benign åskknallshuvudvärk, huvudvärk efter eller i samband med ansträngning.

 

Status

Allt ifrån en helt opåverkad patient med anamnes enligt ovan till en pat. med medvetandesänkning, smärtpåverkan och ev. nackstelhet. Ev djupt koma.

Behandling

Akutremiss neurokirurg; CT. Denna kan vara normal initialt. Vidare utredning med lumbalpunktion – kan behöva avvaktas till 12 timmar efter debut. Hittas aneurysm är målet att inom 1-3 dygn operera p.g.a. risk för ny blödning.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!