NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Subaraknoidalblödning

ICD-10: I60

Definition

Blödning under mjuka hjärnhinnan.

 

Orsak

Aneurysm, arteriovenös missbildning, trauma infektion, arterioskleros, tumör. Större risk om rökare, alkohol, hjärt-kärlsjukdom, NSAID, NOAK eller Waran medicinering.

 

Symtom

Kräkningar, medvetandesänkning och nackstelhet. Livshotande tillstånd.

Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning.

Akut insättande svår huvudvärk skall uppfattas som subaraknoidalblödning tills motsatsen bevisats.

 

Differentialdiagnos

Migrän, Horton, meningit, stroke, benign åskknallshuvudvärk, huvudvärk efter eller i samband med ansträngning.

 

Status

Allt ifrån en helt opåverkad patient med anamnes enligt ovan till en pat. med medvetandesänkning, smärtpåverkan och ev. nackstelhet. Ev. djupt koma.

Behandling

Akutremiss neurokirurg; CT. Denna kan vara normal initialt. Vidare utredning med lumbalpunktion – kan behöva avvaktas till 12 timmar efter debut. Hittas aneurysm är målet att inom 1-3 dygn operera p.g.a. risk för ny blödning.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer