Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Subaraknoidalblödning

ICD-10: I60

Definition

Blödning under mjuka hjärnhinnan.

 

Orsak

Aneurysm, arteriovenös missbildning, trauma infektion, arterioskleros, tumör. Större risk om rökare, alkohol, hjärt-kärlsjukdom, NSAID, NOAK eller Waran medicinering.

 

Symtom

Kräkningar, medvetandesänkning och nackstelhet. Livshotande tillstånd.

Patienten kan söka med kortvariga episoder av intensiv huvudvärk som kan förebåda en större blödning.

Akut insättande svår huvudvärk skall uppfattas som subaraknoidalblödning tills motsatsen bevisats.

 

Differentialdiagnos

Migrän, Horton, meningit, stroke, benign åskknallshuvudvärk, huvudvärk efter eller i samband med ansträngning.

 

Status

Allt ifrån en helt opåverkad patient med anamnes enligt ovan till en pat. med medvetandesänkning, smärtpåverkan och ev. nackstelhet. Ev. djupt koma.

Behandling

Akutremiss neurokirurg; CT. Denna kan vara normal initialt. Vidare utredning med lumbalpunktion – kan behöva avvaktas till 12 timmar efter debut. Hittas aneurysm är målet att inom 1-3 dygn operera p.g.a. risk för ny blödning.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK