Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.

ICD-10: G50

Orsak

De flesta fall av trigenimusneuralgi är idiopatiska. Ibland orsakas besvären av kompression av nerven från en arteriell kärlslynga. Efter Herpes zosterinfektion.

 

Symtom

Attacker av kraftig ansiktssmärta från sekunder till någon minut inom fr.a. maxillaris och/eller mandibularisområdet. Debut i regel efter 50 års ålder – om yngre ha MS i åtanke. Smärtfrihet mellan attackerna som ofta utlöses i triggerområde av yttre stimuli, t.ex. vind, beröring, tuggning, rakning, tandborstning.

 

Status

Sensibilitet inom trigeminusgrenarna, kornealreflex och palpation över parotiskörteln skall uppvisa normalfynd (förutom att smärta kan triggas enl. ovan), liksom övrigt neurologstatus.

 

Differentialdiagnoser

Hortons huvudvärk, migrän, sinuit, pulpit, herpes zoster, akut glaukom. Glossofaryngeusneuralgi (smärta i svalget) och occipitalisneuralgi (nacksmärta) förekommer men är ovanliga. Atypisk ansiktssmärta utan säker underliggande diagnos är ofta förenad med depression.

 

Utredning

Vid normalstatus räcker det med undersökning och anamnes. Atypiska fall, andra neurologiska bortfall, svårbehandlad smärta eller kvarvarande smärta mellan själva attackerna till neurolog för vidare utredning med lumbalpunktion, magnetkamera alt. datortomografi.

Behandling

Karbamazepin är förstahandsmedel, dosen titreras försiktigt upp från 50-100 mg upp mot 1200-1400 mg beroende på terapeutiskt svar och biverkningar. Cirka 50 % av patienterna spontanläker inom någon månad, varför man gör utsättningsförsök med långsam nedtrappning efter att pat. varit smärtfri 2-3 månader. Gabapentin är andrahandmedel, som tredjehand baklofen eller fenytoin. Andra och tredjehandsmedlen ev. i kombination med karbamazepin.

Vid terapiresistens remiss till neurolog för ställningstagande till termokoagulation av trigeminusganglie (ganglion Gasseri) alt. glycerolblockad eller i sällsynta fall mikrovaskulär dekompression.

Profylax: Vaccin: Zostavax sedan 2013, Shingrix under 2020 till personer över 50 år

Aktuella Mediciner

Baklofen: T Baklofen. T Lioresal.

Fenytoin: T Fenantoin.

Gabapentin: T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard, T Tegretol retard. T Trimonil Retard.

Oxkarbamazepin: T Trileptal.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev