Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna

ICD-10: N30

Se också avsnittet Pyelonefrit/Febril UVI

 

Orsak

E. Coli > 80 %. Staph. saprophyticus ff.a. tidigt på hösten. Enterokocker, streptokocker, klebsiella, proteus.

 

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, värk över blåsa, ibland ut mot ryggen. Staph. saprophyticus ger ofta hemorragiska cystiter.

 

Utredning

Sannolikheten för bakteriuri är >90 % för kvinna med typiska symtom. Urinsticka – tänk på blåstiden (bör vara >4 tim för adekvat utslag på stickan).

Urinodling – mittstråleprov. Odling behöver inte göras vid enstaka okomplicerad UVI hos kvinna.

Alltid odling vid feber, misstanke på febril UVI/pyelonefrit (ta CRP), graviditet, utebliven effekt av antibiotika efter 3-5 dygn, recidiv eller vid atypisk klinik.

 

Differentialdiagnoser: Pylonefrit/febril UVI (feber > 38 grader och/eller flanksmärta), uretrit kvinnor (klamydia, Gc, trichomonas), uretrit män, vulvovaginit (herpes simplex, candida albicans), atrofiska slemhinnor, irritation p.g.a. överdriven underlivshygien, prolaps, cystocele.

Behandling

Betydande självläkning; 30 % av kvinnorna med milda/måttliga besvär av sin cystit blir symtomfria inom en vecka utan antibiotikabehandling.

 

För kvinnor vid behandling ges till icke-gravid kvinna med typiska symtom antibiotika under 5 dagar. I första hand pivmecillinam (200 mgx3xV (alt 400mgx2xIII) , eller nitrofurantoin (50mg x3xV).

I andra hand trimetoprim (160 mgx2xIII) eller cefadroxil (500mgx2xV).

Febril UVI hos icke gravid kvinna Ciprofloxaxin 500 mgx2xVII alt Trimetoprim / Sulfametoxazol 160/800 mgx2xX. Remiss om allmänpåverkan.

Vid graviditet ges i första hand pivmecillinam (200mgx3xV) eller nitrofurantoin 50mgx3xV ( ej i samabnd med partus), i andra hand cefadroxil (500mgx2xV), eller under 2:a- 3:e trimestern trimetoprim 160 mgx2xIII. Alltid urinodling.

Gravid kvinna med ABU (asymtomatisk bakeriuri) behandlas alltid för att minska risken för febril UVI. Detta till skillnad från ABU hos icke gravid kvinnna.

Febril UVI hos gravid kvinna remitteras till sjukhus för i.v. behandling (licenspreparaten ceftibuten eller cefixim).

För män gäller vid akut cystit nitrofurantoin (50mgx3xVII) eller pivmecillinam (200mgx3xVII). Vid febril UVI ciprofloxacin 500mgx2 eller efter odlingssvar trimetoprim/ sulfametoxazol 160/800 mg dessa ges i 14 dagar

Uppföljning: Kontroll efter avslutad behandling vid komplicerad UVI, febrilitet, gravida.

 

Aktuella Mediciner

Cefadroxil: K Cefadroxil.

Ciprofloxacin: T Ciproxin

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid

Trimetoprim: T Idotrim. T Trimetoprim.

Trimetoprim + sulfametoxazol: T Bactrim. T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis