Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna

ICD-10: N30

Se också avsnittet Pyelonefrit/Febril UVI

 

Orsak

E. Coli > 80 %. Staph. saprophyticus ff.a. tidigt på hösten. Enterokocker, streptokocker, klebsiella, proteus.

 

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, värk över blåsa, ibland ut mot ryggen. Staph. saprophyticus ger ofta hemorragiska cystiter.

 

Utredning

Sannolikheten för bakteriuri är >90 % för kvinna med typiska symtom. Urinsticka – tänk på blåstiden (bör vara < 4 tim för adekvat utslag på stickan).

Urinodling – mittstråleprov. Odling behöver inte göras vid enstaka okomplicerad UVI hos kvinna.

Alltid odling vid feber, misstanke på febril UVI/pyelonefrit (ta CRP), graviditet, utebliven effekt av antibiotika efter 3-5 dygn, recidiv eller vid atypisk klinik.

 

Differentialdiagnoser: Pylonefrit/febril UVI (feber > 38 grader och/eller flanksmärta), uretrit kvinnor (klamydia, Gc, trichomonas), uretrit män, vulvovaginit (herpes simplex, candida albicans), atrofiska slemhinnor, irritation p.g.a. överdriven underlivshygien, prolaps, cystocele.

Behandling

Betydande självläkning; 30 % av kvinnorna med milda/måttliga besvär av sin cystit blir symtomfria inom en vecka utan antibiotikabehandling.

 

För kvinnor vid behandling ges till icke-gravid kvinna med typiska symtom antibiotika under 5 dagar. I första hand pivmecillinam (200 mgx3xV (alt 400mgx2xIII) , eller nitrofurantoin (50mg x3xV).

I andra hand trimetoprim (160 mgx2xIII) eller cefadroxil (500mgx2xV).

Febril UVI hos icke gravid kvinna Ciprofloxaxin 500 mgx2xVII alt Trimetoprim / Sulfametoxazol 160/800 mgx2xX. Remiss om allmänpåverkan.

Vid graviditet ges i första hand pivmecillinam (200mgx3xV) eller nitrofurantoin 50mgx3xV ( ej i samabnd med partus), i andra hand cefadroxil (500mgx2xV), eller under 2:a- 3:e trimestern trimetoprim 160 mgx2xIII. Alltid urinodling.

Gravid kvinna med ABU (asymtomatisk bakeriuri) behandlas alltid för att minska risken för febril UVI. Detta till skillnad från ABU hos icke gravid kvinnna.

Febril UVI hos gravid kvinna remitteras till sjukhus för i.v. behandling (licenspreparaten ceftibuten eller cefixim).

För män gäller vid akut cystit nitrofurantoin (50mgx3xVII) eller pivmecillinam (200mgx3xVII). Vid febril UVI ciprofloxacin 500mgx2 eller efter odlingssvar trimetoprim/ sulfametoxazol 160/800 mg dessa ges i 14 dagar

Uppföljning: Kontroll efter avslutad behandling vid komplicerad UVI, febrilitet, gravida.

 

Aktuella Mediciner

Cefadroxil: K Cefadroxil.

Ciprofloxacin: T Ciproxin

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid

Trimetoprim: T Idotrim. T Trimetoprim.

Trimetoprim + sulfametoxazol: T Bactrim. T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer