Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna

ICD-10: N30

Se också avsnittet Pyelonefrit

 

Orsak

E. Coli > 80 %. Staph. saprophyticus ff.a. tidigt på hösten. Enterokocker, streptokocker, klebsiella, proteus.

 

Symtom

Täta trängningar, miktionssveda, värk över blåsa, ibland ut mot ryggen. Staph. saprophyticus ger ofta hemorragiska cystiter.

 

Utredning

Sannolikheten för bakteriuri är >90 % för kvinna med typiska symtom. Urinsticka – tänk på blåstiden (bör vara < 4 tim för adekvat utslag på stickan).

Urinodling – mittstråleprov. Odling behöver inte göras vid enstaka okomplicerad UVI hos kvinna.

Alltid odling vid feber, misstanke på pyelonefrit (ta CRP), graviditet, utebliven effekt av antibiotika efter 3-5 dygn eller vid atypisk klinik.

 

Differentialdiagnoser: Pylonefrit (feber > 38 grader och/eller flanksmärta), uretrit (klamydia, Gc, trichomonas), vulvovaginit (herpes simplex, candida albicans), atrofiska slemhinnor, irritation p.g.a. överdriven underlivshygien, prolaps, cystocele.

Behandling

Betydande självläkning; 30 % av kvinnorna med cystit blir symtomfria utan behandling inom en vecka!

Om pat önskar behandling ges till icke-gravid kvinna med typiska symtom antibiotika under 5 dagar! I första hand pivmecillinam (200 mgx3xV eller nitrofurantoin (50mg x3xV).

Gällande trimetoprim (160 mgx2xIII eller 300 mgx1xIII) eller cefalexin (500mgx2xV) undvikes dessa primärt p.g.a tilltagande resistensutveckling. Vid graviditet ges i första hand pivmecillinam (200mgx3xV) eller cefadroxil (500mgx2xV); helst efter odlingssvar.

För män gäller kinoloner fortfarande som förstahandsval bl.a. på grund av den goda prostatapenetrationen, och då i 2 veckor. Men alltmer stöd för att behandla feberfri UVI hos män med samma preparat som kvinnor men att förlänga behandlingen till 7 dagar. Nitrofurantoin 50mgx3xVII, Mecillinam 200mgx3xVII, Cefalexin 500mgx2xVII

Uppföljning: Kontroll efter avslutad behandling vid komplicerad UVI, febrilitet, gravida, män och barn.

 

Aktuella Mediciner

Cefadroxil: K Cefadroxil.

Cefalexin: T Keflex

Ciprofloxacin: T Ciproxin

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Pivmecillinam: T Selexid

Trimetoprim: T Trimetoprim.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!