Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.

Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.

ICD-10: G51

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Perifer pares av facialisnerven, oftast ensidig. Bells pares = perifer facialispares av okänd orsak.

Orsaker

Idiopatisk form vanligast (= Bells pares). Ofta föregånget av virusinfektion. Borreliainfektion med neuroborrelios (= Lymes sjukdom, se detta avsnitt) hos ca.10% av vuxna och ca.50% avbarnen med perifer facialispares. Andra orsaker till perifer fascialispares är herpes simplexvirus, herpes zostervirus -zoster oticus (Ramsay-Hunts syndrom), otit, autoimmun reaktion, trauma, kolesteatom, ponsvinkeltumör, parotistumör, postoperativt, sarkoidos, Guillain-Barré, skallbasfraktur. Ökad risk vid reumatisk sjukdom, hypertoni, diabetes eller under graviditet (ffa sista trimestern).

Symtom

Plötsligt insättande nedsatt/upphävd mimik i hela ansiktshalvan. Inte ovanligt med ÖLI – öronvärk retroaurikulärt och lockkänsla i samband med symtomdebut. Beroende på nivå av lesionen kan också bullerkänslighet, minskat tårflöde, salivation och smaknedsättning förekomma. Första dagarna kan lätt nedsatt känsel i trigeminusinnerverat område på samma sida uppträda. Symtombilden utvecklas som regel inom 2 dygn, långsamt progredierande tänk på tumör.

Status

Oförmåga att rynka pannan, defekt ögonslutning, hängande mungipa, utslätad nasolabialfåra. Paresen kan vara partiell eller total. Gradera graden av pares för att kunna jämföra vid återbesök (ta hjälp av Sunnybrook; http://sunnybrook.ca/uploads/FacialGradingSystem.pdf eller House-Backmanskalorna). Ev herpesblåsor.

Differentialdiagnos: Centralt utlöst facialispares (kan rynka pannan på båda sidor- dubbelinnervation). Kan vara orsakat av stroke (akut insatt = inläggningsfall), tumör, debutsymtom vid MS, trauma m.m). Utredningsfall.

Utredning

Neurologstatus. Om pat kan rynka pannan måste central genes uteslutas (= remissfall). Anamnes på fästingbett eller erytem? Lumbalpunktion rekommenderas. I annat fall tas serologi- kan vara negativt vid insjuknandet. Akut- samt konvalescensprov tas. Uppföljningsprov efter 2 – 4 veckor (se avsnittet Borrelia). Misstänk alltid borrelia vid dubbelsidig pares (differentialdiagnos neurosarkoidos), vid radikulit och hos barn. Klinik/misstanke på Herpes? Ev prover om tveksam klinik (PCR; polymeraskedjereaktion- provtagning från saliv).

Organisk genes misstänks vid långsamt utvecklande symtom, bilateral pares liksom vid allmänsymtom (trötthet, feber mm).

Om atypisk bild eller andra neurologiska bortfall akut remiss till öron- eller neurologklinik för vidareutredning med MRT.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Doxycyklin: T Doxyferm.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin.

Antivirala medel

Aciklovir: T Aciklovir.

Valaciklovir: T Valtrex.

Steroid

Prednisolon: T Prednisolon.

Tårsubstitut

Ögondr. Isopto-Plain. Ögongel Viscotears. Ögongel Oftagel. Ögonsalva Oculentum simplex APL. (receptfritt)

Behandling

Om slutningsdefekt av ögat skydda detta med hjälp av ögonkammare (urglasförband köps på apoteket). Ett alternativ kan vara att tejpa igen ögat. Vb tårsubstitut (Viscotears/Isopto-Plain ögondroppar/Oftagel) dagtid, ofärgad ögonsalva (Oculentum Simplex) ges till natten. Vid misstanke på keratit – ta kontakt med ögonläkare.

Vid neurborrelios ges till vuxna och barn från 12 års ålder doxycyklin 100 mg 1-2×2 i 10-14 dagar (högre dosen om behandling i 10 dagar).

Barn > 8 år doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 10 dagar. Barn under 8 år och gravida ges ceftriaxon i v.

Vid Herpes Zoster ges behandling med aciklovir eller valaciklovir inom 72 timmar, ingen nytta om ej påvisad virusinfektion.

Vid Bells pares har oral steroid visat sig förbättra utläkningen (prednisolon 60 mg i 5 dagar- sedan nedtrappning med 10 mg/dygn; totalt 10 dagars behandling). Insätts inom 10 dagar, gärna tidigare insättning eftersom paresen kan försämras första dagarna.

Återbesök efter 1- resp. 4- resp. 10 veckor (ca 70-80% återställda inom 2 månader).

Sämre prognos vid insjuknande över 60 års ålder, vid total pares, smärta eller vid brist på förbättring inom tre veckor. Mimisk träning och ev logopedkontakt om ej förbättring efter 4 veckor.

Om ej någon regress efter 8 veckor remiss ÖNH. Vid kvarstående symtom kan plastikkirurgi i sällsynta fall bli aktuellt.

Patientinformation: Vårdguiden; www.1177.se 

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ