Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.

Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.

ICD-10: G44

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se också avsnittet ”Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet” och Subaraknoidalblödning i detta kapitel.

Definition

Mycket snabbt påkommen intensiv huvudvärk med maximal intensitet inom 1 minut.

Orsak

Primär åskknallshuvudvärk är en uteslutningsdiagnos (fåtal patienter) där nedanstående orsaker skall vara uteslutna:

Sekundär åskknallshuvudvärk har vanligaste orsaken i brustet arteriellt aneurysm med subaraknoidalblödning. Andra orsaker till åskknallshuvudvärk är kortikal subaraknoidalblödning (pga vaskulit, abscess, kavernom, reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom, venös sinustrombos m fl), akut hjärtinfarkt (som kan ha huvudvärk som enda symtom!), icke- rupturerat arteriellt aneurysm, cerebral infarkt, intracerebralt hematom, venös sinustrombos (progredierande huvudvärk, medvetandepåverkan, fokalsymtom, ökat intrakraniellt tryck), karotis-/vertebralisdissektion (smärta på hals och/eller nacke, spontant eller efter trauma, ensidig huvudvärk, ibland med Horners syndrom, blåsljud, tinnitus, ev TIA eller stroke), akut hypertensiv kris, meningit, tumör, kroniskt/akut subduralhematom, primär ansträngningsutlöst/hostutlöst huvudvärk, primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet, spontan intrakraniell hypotension, akut obstruktiv hydrocefalus (akuta huvudvärkattacker, dimsyn under attackerna) m fl.

Orsaken till reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom i cerebrala arteriella kärl är oftast okänd. Förhöjt svar på cirkulerande katekolaminer? Ibland orsakat av intag/intoxikation av sympatomimetika (som ex v näsdroppar, droger med sympatikoton profil som amfetamin, ecstasy, kokain m fl), triptaner, ergotaminpreparat, SSRI- preparat m fl. Ibland orsakat av feokromocytom, preeklampsi, efter förlossning (oftast under första veckan).

Symtom

Hastigt insättande svår huvudvärk; ”som en explosion”. Kulmen < 1 minut, duration 1 timme – 10 dagar. Ofta occipital huvudvärk, ibland illamående.

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ses maximal värk inom 1 minut med duration 1-3 timmar, ibland betydligt längre. Huvudvärksattackerna kan återkomma dagligen under period av 1-4 veckor.

Ibland neurologiska symtom (bortfallssymtom eller EP- anfall) betingat av samtidig stroke, TIA, subaraknoidalblödning, intracerebralt hematom m fl. intracebrala händelser i samband med vasokonstriktionen.

Många patienter tillfrisknar fullständigt efter reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom. Bestående funktionsnedsättning kan ses om stroke, intracerebral blödning, intracerebralt hematom etc har drabbat.

Differentialdiagnos

Se Sekundär åskknallshuvudvärk under Orsak, ovan.

Utredning

Remiss! Neurologiska bortfall? Ausk hjärta. BT, SR, CRP, hjärtenzymer, EKG. Anamnes på bl. a tidigare sjukdomar och på utlösande moment.Söker patienten akut vid första attack ska ffa subaraknoidalblödning (se detta avsnitt) uteslutas genom i första hand CT- hjärna, ev LP. SR och CRP för att utesluta cerebral vaskulit. Diagnosen reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom ställs via angiografi som visar typisk segmentell kärlspasm. Ofta ses infarkter/blödningar.

En del patienter kan ha haft flera attacker av HV som utlösts vid hosta/krystning, ansträngningsutlösta migränanfall eller relaterat till sexuell aktivitet där huvudvärksattackerna kan anses som ansträngningsutlösta.

Aktuella mediciner

Diklofenak: T Voltaren-T.

Indometacin: Supp Confortid.

Fördjupning

Läkartidningen nr 11 2011

Behandling

Vid reversibelt cerebralt vasokonstriktionssyndrom finns oftast ingen effektivbehandling. Kalciumantagonist kan provas. När elakartade tillstånd uteslutits kan diklofenak provas profylaktiskt- vid bristande effekt provas indometacin.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 2. Praktisk Akut Medicin
  Huvudvärk. Cephalalgia
 3. Praktisk Akut Medicin
  Subaraknoidalblödning
 4. Neurologiska sjukdomar
  Huvudvärk. Cephalalgia.
 5. Neurologiska sjukdomar
  Subaraknoidalblödning.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ