Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Hyperkalcemi

Hyperkalcemi

ICD-10: E83.5

Orsak: Hyperparatyroidism, malignitet, tiazider, litium, vitamin D-intox, sarkoidos, immobilisering, hypertyreos, familjära former.

 

Symtom

Trött, depression, njursten, värk, förstoppning, polyuri, muskelsvaghet. Ofta mkt höga värden om symtom.

 

Utredning

Kalciumvärdet måste relateras till aktuellt albuminvärde. Sök grundorsak.

 

Behandling

Efter grundorsak. Sätt i tillämpliga fall ut kalciumtillskott och D-vitamin. Om S-Ca >3,50, allmänpåverkad och dehydrerad pat remitteras akut till medicinklinik kräver intensivvård. Vid hyperkalcemisk kris alltid dehydrerad patient och dropp i form av nariumkloridlösning eller Ringeracetat igångsätts snarast.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ