Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Blodsjukdomar > Järnbristanemi.

Järnbristanemi.

ICD-10: D50.9

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnittet Anemiutredning liksom Anemi och idrott i kap. Idrottsmedicin.

Definition

Mikrocytär, hypokrom blodsjukdom.

Orsak

Blödning från GI-kanal, urinvägar. Menorragi. Blodgivning. Mb Osler. Graviditet. Nedsatt absorbtion av järn (ex v vid celiaki). Järnfattig kost (veganer). Ventrikelresektion. Atrofisk gastrit. Kronisk hemolys.

Symtom

Pica, glossit, munvikelragader, nagelförändringar. Trötthet, takykardi, dyspne, yrsel, huvudvärk, muskelsvaghet. Melena. Obstipation eller diarré. Menorragi. Bleka slemhinnor.

Diagnos: Anamnes och klinisk bild kompletterad med labprover där MCV <80 fL, MCH <27 pg/ery, S-Fe lågt (<9 µmol/L), S-Transferrin högt (>3,26 g/L), kvoten S-Fe/S-TIBC < 15 %- normal kvot utsluter i praktiken järnbrist. S- Ferritin lågt och Retikulocyter normala/låga (< 20×109/L). Ofta antydd Trombocytos.

Differentialdiagnos

Thalassemi (MCV < 80 fL och Retikulocyter förhöjda >100×109/L). Anemi sek till inflammation eller infektion (Både S-Fe och S-Transferrin låga värden).

Utredning

Hb, MCV, MCH, S-Fe, S-Transferrin, SR, CRP, LPK, TPK, Retikulocyter, S-kreatinin, F-Hb x 3-6. Övrig utredning styrs av misstänkt orsak. Thalassemi diagnostiseras via S-elfores.

 

Aktuella mediciner

Järnprepat för per oral behandling: T Duroferon. Droppar /K Niferex

Järnprepat för parenteral behandling: Inj/Inf Cosmofer. Inf Ferinject. Inf Monofer. Inj/Inf Venofer.

Enl. egen erfarenhet: Om T Duroferon ger GI-biverkningar, är T Hemofer ett alternativ (ej rabattberättigat). (Mikael Sahlquist, Uddevalla)

Behandling

Vid järnbristanemi räcker det inte att enbart göra korrigeringar i kosten eller att använda medel av typ Blutsaft. Oftast krävs peroral behandling under 2-3 månader; ex T Duroferon (Fe2+) 100mg 2-3 ggr dagl. Dosen tas vid måltid för att minska ev biverkningar. Behandlingen brukar öka Hb- värdet med 5-7 g/L per vecka. Hb-kontroll 2 och 4 veckor efter behandlingsstart.

Behandlingen skall pågå någon månad efter det att Hb- värdet normaliserats. Vid besvärande biverkningar görs ett uppehåll i behandlingen under några dagar och därefter återupptas behandlingen med en minskad dos eller med ett annat Fe- preparat. Uteblir förväntad Hb-stegring kan orsaken vara bristande compliance, fel diagnos, pågående stora järnförluster, malabsorbtion (ex v celiaki). I enstaka tillfällen kan det bli aktuellt att ge järnet intravenöst med dosering enl Fass. Denna behandling ges dock först sedan hematolog konsulterats. Vid järninfusion var vaksam på- och ha beredskap för- en ev akut anafylaktisk reaktion – ovanligt men allvarligt – infusionen ges under övervakning. Patienten skall vara informerad inför infusion för att fortare kunna signalera vid illamående, frossa, klåda, utslag mm. Risken störst för pat med allergi, immunologiska eller inflammatoriska sjukdomar. Reaktion kan komma även efter att flera tidigare infusioner gått bra. Alltid kvar 30 min efter intravenöst järnpreparat.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Blodsjukdomar
    Anemiutredning. Anemi.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ