Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Lungemboli

ICD-10: I26

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

I regel djup ventrombos där embolier passerar höger hjärthalva till lungan.Riskfaktorer är tidigare djup ventrombos, långvarig immobilisering (sängläge, längre resor), varicer, venös insufficiens, rökning, hereditet för ventrombos, malignitet, efter trauma/fraktur. Hormonpåverkan via östrogen, p-piller eller graviditet ska ej glömmas. I övrigt var god se ventrombos. 

Symtom

Kardinalsymtom är akut dyspné, bild av pleurit-hemoptys samt högerkammarsvikt. Symtomatologin beroende av embolimassans utbredning.Även hastig försämring i andra sjukdomar (som hjärtsvikt, KOL, postoperativ vård) bör inge en misstanke att patienten drabbats av lungemboli. Oklar bröst- och buksmärta kan vara symtom på lungemboli. Differentialdiagnos: Revbenssmärta, pneumothorax, pneumoni, bronkit, astma-KOL, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, lungödem, perikardit, aortadissektion/-aneurysm, lungtumör, hjärttamponad. 

Utredning

Andningsfrekvens, syrgasmättnad, EKG kan visa ett nytillkommet förmaksflimmer liksom högergrenblock. Diagnosstöd (enligt Wells) där < 4 poäng innebär låg sannolikhet och > 4 poäng hög sannolikhet för lungemboli: 3 poäng    malignitet -behandlad eller pågående- under senaste 6                               månaderna.1,5 poäng immobilisering mer än 3 dagar eller kirurgi senaste månaden.3 poäng    tecken på djup ventrombos.1,5 poäng pulsfrekvens över 100 slag/min.1,5 poäng tidigare genomgången djup ventrombos.1 poäng    hempotys.3 poäng    lungemboli sannolikare orsak till besvären.Utöver denna bedömningsmall bör man ta hänsyn till östrogenbehandling och graviditet.Lungröntgen kan vara normal. D-dimer används för att utesluta en lungemboli vid låg klinisk misstanke, vid högre misstanke gäller fortsatt utredning med CT. 

Behandling

Fri venväg. Syrgas 5-10 l/minut via näskateter. Om oro ge Morfin 10 mg/ml ½-1 ml intramuskulärt. Omgående transport till medicinklinik. Om möjligt ge lågmolekylärt Heparin före transport.

 

Aktuella Mediciner

Lågmolekylärt Heparin

Inj Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane.

Morfin: Inj Morfin

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ