NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett

ICD-10: T14

Ormbett se avsnittet Huggormsbett.

Orsak

Katt- och hundbett vanligast. Kattbett högst infektionsrisk p g a vassare tänder. Vanligaste bakterien hos hund och katt är Pasteurella multocida.

Människo-, häst- och grisbett har också en hög infektionsrisk med framför allt streptokocker, stafylokocker, anaerober och eikenella corrodens. Äldre och immunosupprimerade har högre risk att utveckla en allvarlig infektion.

 

Status

Kontrollera distalstatus. Främmande kropp i såret? Fraktur? Kontroll om infektionstecken. Vid djupare bett överväg risk för abscess, tenosynoviter och artriter. Störst infektionsrisk vid bett på händerna, infektion kan uppkomma redan 3-6 timmar efter bett.

 

Utredning

Sårodling.

Behandling

Sårrengöring- ej suturering i normalfallet. Kontrollera distalstatus. Om infektionstecken eller riskpatient behandling med antibiotika. Vid bett på händer- lednära eller djupare skador tar man ställning till ev. antibiotikaprofylax. Pasteurella multocida är känslig för pc-V, (klindamycin och erytromycin har ingen effekt på denna bakterie), i andra hand tetracyklin, och infektionen debuterar i regel inom ett dygn. Pc-V i 7-10 dagar första handsmedel vid tidig debut – senare debut talar för övriga bakterier enligt ovan med amoxicillin, vid pc-allergi doxycyklin cefalosporin, trimsulfa eller klaritromycin. Tänk på tetanusprofylax (men tetanussporer förekommer inte i normalfallet i munnen på hund och katt).

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin +Klavulansyra: Mixt/ T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Klaritromycin: Mixt/T Klacid.

PcV: Droppar/Mixt/ T Kåvepenin.

Trimetoptim sulfa: Mixt/T Bactrim. Mixt /T Eusaprim.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer