Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett

ICD-10: T14

Ormbett se avsnittet Huggormsbett.

Orsak

Katt- och hundbett vanligast. Kattbett högst infektionsrisk p g a vassare tänder. Vanligaste bakterien hos hund och katt är Pasteurella multocida.

Människo-, häst- och grisbett har också en hög infektionsrisk med framför allt streptokocker, stafylokocker, anaerober och eikenella corrodens. Äldre och immunosupprimerade har högre risk att utveckla en allvarlig infektion.

 

Status

Kontrollera distalstatus. Främmande kropp i såret? Fraktur? Kontroll om infektionstecken. Vid djupare bett överväg risk för abscess, tenosynoviter och artriter. Störst infektionsrisk vid bett på händerna, infektion kan uppkomma redan 3-6 timmar efter bett.

 

Utredning

Sårodling.

Behandling

Sårrengöring- ej suturering i normalfallet. Kontrollera distalstatus. Om infektionstecken eller riskpatient behandling med antibiotika. Vid bett på händer- lednära eller djupare skador tar man ställning till ev. antibiotikaprofylax. Pasteurella multocida är känslig för pc-V, (klindamycin och erytromycin har ingen effekt på denna bakterie), i andra hand tetracyklin, och infektionen debuterar i regel inom ett dygn. Pc-V i 7-10 dagar första handsmedel vid tidig debut – senare debut talar för övriga bakterier enligt ovan med amoxicillin, vid pc-allergi doxycyklin cefalosporin, trimsulfa eller klaritromycin. Tänk på tetanusprofylax (men tetanussporer förekommer inte i normalfallet i munnen på hund och katt).

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin +Klavulansyra: Mixt/ T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Klaritromycin: Mixt/T Klacid.

PcV: Droppar/Mixt/ T Kåvepenin.

Trimetoptim sulfa: Mixt/T Bactrim. Mixt /T Eusaprim.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis