NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)

ICD-10: S13.4

Orsak

Acceleration/decelerationskraft via indirekt trauma (s.k. pisksnärtsvåld), oftast efter påkörning bakifrån. Redan vid hastighet 6-8 km/h utsätts halsryggen för drygt 4,5 gånger dess normala vikt vilket utgör gränsen för uppkomsten utav whiplashskada. Exakt mekanism vad som händer finns idag ingen kännedom om. Det finns ingen specifik ”whiplash-förändring”.

Man kan i normalfallet ej objektivisera skador i ligament, diskar, muskler eller facettleder.

I dag finns ingen medicinsk förklaring till varför whiplashtrauma i vissa fall blir kroniska och det stora flertalet läker utan besvär. Smärtbilden kan också påverkas av ett akut stressupplevande i samband med olyckan och en del drabbas av Post Traumatisk Stress (PTSD).

Symtom

Initialt kan symtomen vara diskreta för att senare försämras. Ev. smärta efter skadan kan komma direkt eller veckor efter traumat. Vanliga tidiga symtom initialt är nack- och huvudvärk. Senare kan asteni, irritabilitet, minnes- och koncentrationssvårigheter, parestesier (som inte behöver följa nervsegment), svaghet i armar, yrsel, syn- och hörselstörningar – tinnitus tillkomma. Även symtom som oro, ångest, depressivitet, sömnstörningar och nedsatt kognitiv förmåga är vanliga.

Status

Alltifrån en full rörlighet till en helt smärtfixerad halsrygg. Ofta ömhet i nackmuskulatur. Noggrann kontroll av neurologin.

Utredning

Ordentlig anamnes. Slätröntgen akut övervägs om patologiskt status, inte minst av försäkringstekniska skäl. Indikationen för röntgen starkare beträffande äldre, pat med osteoporos, RA respektive Bechterew och intoxikerade. Röntgen självklar vid neurologiska symtom.

MR tillför inget i akutsituationen vid ett normalt neurologiskt status. Noggrann dokumentation av nack- och allmänstatus.

Söker pat akut för att dokumentera nackstatus utan att ha några besvär ses inte detta som en akut medicinsk åtgärd. utan som en försäkringsteknisk, får vänta till dagtid eller helst avvakta till ev. besvär uppkommer (kanske finns polisrapport om olyckan).

Behandling

Om patologisk neurologi eller fynd på röntgen – remissfall annars snar mobilisering viktig. Noggrann undersökning, information och dokumentation är avgörande behandlingsinsatser.

I normalfallet god prognos vilket patienten skall informeras om; ett fåtal, (1-2%), får kvarstående besvär. Undvik halskrage. Oro, ovisshet, otrygghet vid första omhändertagandet bäddar för sämre tillfrisknande. Analgetika vid smärta; paracetamol + ev NSAID.

Om nackstelhet 10 dagar efter traumat rekommenderas sjukgymnastkontakt för hjälp med mobilisering, rörelseträning, proprioception och för att motverka rörelserädsla.

Ett återbesök kan vara av värde för patienten för att bl.a. kanske få svar på en och annan uppkommen fråga.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer