Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)

ICD-10: S13.4

Orsak

Acceleration/decelerationskraft via indirekt trauma (s.k. pisksnärtsvåld), oftast efter påkörning bakifrån. Redan vid hastighet 6-8 km/h utsätts halsryggen för drygt 4,5 gånger dess normala vikt vilket utgör gränsen för uppkomsten utav whiplashskada. Exakt mekanism vad som händer finns idag ingen kännedom om. Det finns ingen specifik ”whiplash-förändring”.

Man kan i normalfallet ej objektivisera skador i ligament, diskar, muskler eller facettleder.

I dag finns ingen medicinsk förklaring till varför whiplashtrauma i vissa fall blir kroniska och det stora flertalet läker utan besvär. Smärtbilden kan också påverkas av ett akut stressupplevande i samband med olyckan och en del drabbas av Post Traumatisk Stress (PTSD).

Symtom

Initialt kan symtomen vara diskreta för att senare försämras. Ev. smärta efter skadan kan komma direkt eller veckor efter traumat. Vanliga tidiga symtom initialt är nack- och huvudvärk. Senare kan asteni, irritabilitet, minnes- och koncentrationssvårigheter, parestesier (som inte behöver följa nervsegment), svaghet i armar, yrsel, syn- och hörselstörningar – tinnitus tillkomma. Även symtom som oro, ångest, depressivitet, sömnstörningar och nedsatt kognitiv förmåga är vanliga.

Status

Alltifrån en full rörlighet till en helt smärtfixerad halsrygg. Ofta ömhet i nackmuskulatur. Noggrann kontroll av neurologin.

Utredning

Ordentlig anamnes. Slätröntgen akut övervägs om patologiskt status, inte minst av försäkringstekniska skäl. Indikationen för röntgen starkare beträffande äldre, pat med osteoporos, RA respektive Bechterew och intoxikerade. Röntgen självklar vid neurologiska symtom.

MR tillför inget i akutsituationen vid ett normalt neurologiskt status. Noggrann dokumentation av nack- och allmänstatus.

Söker pat akut för att dokumentera nackstatus utan att ha några besvär ses inte detta som en akut medicinsk åtgärd. utan som en försäkringsteknisk, får vänta till dagtid eller helst avvakta till ev. besvär uppkommer (kanske finns polisrapport om olyckan).

Behandling

Om patologisk neurologi eller fynd på röntgen – remissfall annars snar mobilisering viktig. Noggrann undersökning, information och dokumentation är avgörande behandlingsinsatser.

I normalfallet god prognos vilket patienten skall informeras om; ett fåtal, (1-2%), får kvarstående besvär. Undvik halskrage. Oro, ovisshet, otrygghet vid första omhändertagandet bäddar för sämre tillfrisknande. Analgetika vid smärta; paracetamol + ev NSAID.

Om nackstelhet 10 dagar efter traumat rekommenderas sjukgymnastkontakt för hjälp med mobilisering, rörelseträning, proprioception och för att motverka rörelserädsla.

Ett återbesök kan vara av värde för patienten för att bl.a. kanske få svar på en och annan uppkommen fråga.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis