Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Kräkningar. Illamående. Emesis.

Kräkningar. Illamående. Emesis.

ICD-10: R11

Orsaker

Akut infektiös enterit (bakt. eller virus – t ex Norwalk, rotavirus), infektioner (ffa hos barn), mag-tarmsjukdomar (ventrikelretention, gastropares (pga neuropati, ex v diabetes), ulcus, pylorusstenos, tunntarmsileus, tumör), gallvägssjukdom, pankreatit, appendicit, pneumoni, migrän, cerebral påverkan (tumor cerebri, meningit, encefalit, stroke, subduralhematom), intoxikationer (alkohol, bly, läkemedel t ex digitalis), binjureinsufficiens (Mb Addison), hypoglykemi, hyperkalcemi, hypertyreos, uremi, graviditet, psykogent, otogent (Mb Menière, vestibularisneuronit m.fl), cytostatika, strålbehandling. Inom palliativ vård ofta som en biverkan till morfinbehandling – antiemetika bör sättas in samtidigt. Serotonergt syndrom (se detta avsnitt i kap Neurologiska sjkd).

Behandling

Kausal. Centralt verkande antiemetika. Zofran ges vid postoperativt illamående, strålning och cytostatikabehandling. Kombineras ofta med Betapred. Motilitetsstimulerande medel (metoklopramid) vid postoperativt illamående, gastropares, strål- eller cytostatikabehandling samt hos uremiker, och vid migrän. Vid ileus kontraindicerat med motilitetsstimulerande medel.

Vid palliativ vård i första hand Primperan (T 10 mg x 3 alt inj) men kan behöva kombineras med neurolepika (i form av Haldol 1-3 mg tn) och Betapred (initialt 6-8 mg dagligen och nedtrappning tills lägsta effektiva dos).

Egenbehandling: Vid magsjuka ges socker- saltlösning så länge kräkningarna pågår (7 tsk socker + ½ tsk salt [vuxen] i 1 liter vatten). Sedan skonkost (majsvälling i stället för välling till små barn, buljong, fiskbullar, kokt potatis, ris.Inte mjölk).

Aktuella mediciner

Betametason: Inj/T Betapred.

Haloperidol: Inj/Lösn/T Haldol. 

Meklozin: T Postafen.

Metoklopramid: T/Inj Primperan.

Prometazin: T/Lösn Lergigan.

Serotoninreceptorantagonist: Inj/Munlöslig T/T Ondansetron. Lösning/T Zofran.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ