Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.

Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.

ICD-10: G53

Definition

Smärta i samband med en akut herpes zosterinfektion (bältros) eller kvarvarande smärta efter att blåsorna läkts – postherpetisk smärta.

Orsak

Herpes zosterinfektion.

Symtom

Akuta smärtan är nociceptiv, denna smärta kan uppkomma redan någon dag innan blåsorna uppträder. Postherpetisk smärta är neurogen med allt från obehag med domningskänsla till huggande, brännande och stickande stark smärta.

Status: Smärta i engagerande nervsegment. I det akuta skedet med blåsbildning inom dermatomet.

Behandling

Vid herpes zosterinfektion ta ställning till behandling med virushämmande medel snarast möjligt, inom 72 timmar (valaciklovir eller aciklovir). Detta för att minska infektionen och att minska risken att utveckla postherpetisk smärta. Störst risk om pat är över 50 år och/eller har nedsatt immunförsvar. Akuta smärtan (nociceptiv) behandlas med paracetamol eller lättare opioider. Postherpetiska smärtan (neurogen) behandlas med tricykliska antidepressiva (amitryptilin) med dostitrering upp mot 75 mg/dygn. Vid mer huggande smärtor/otillräcklig effekt provas gabapentin, pregabalin eller karbamazepin. EMLA-kräm, om inte för stort engagerat område eller Capsinakräm verkar för en del patienter. TENS kan ibland vara ett värdefullt komplement.

Vid refraktära smärtor kan starka opioider liksom epidurala steriodinjektioner vara effektiva.

Fördjupning

Läkemedelsverkets hemsida: Behandlingsrekommendation. Farmakologisk behandling vid Herpes simplex, Herpes Zoster 2005. www.lakemedelsverket.se

Behandlingsrekommendation: Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta, 2007. www.lakemedelsverket.se

Aktuella mediciner

Aciklovir: T Aciklovir.

Amitryptylin: T Saroten.

Capsaicin: Kräm Capsina. Kutant plåster Qutenza.

Gabapentin: T Gabapentin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. T Trimonil Retard.

Lidokain: Kräm EMLA.

Pregabalin: K Lyrica.

Starka opioider: T OxyContin. Plåster Norspan.

Tramadol: T Tramadol.

Valaciklovir: T Valtrex.

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Bältros. Herpes zoster
 2. Smärta
  Somatoformt smärtsyndrom.
 3. Hudsjukdomar
  Herpes zoster. Bältros.
 4. Praktisk Akut Medicin
  Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 5. Neurologiska sjukdomar
  Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ