Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis

ICD-10: K40-P

Se också rubriken Femoralbråck.

Definition: Bråck som vandrar ner i inguinalkanalen. Medfödda: Vanligast första levnadsåret.

Förvärvade: Ff.a män efter 40 års ålder.

 

Orsak: Hereditet, Svaghet i bukmuskulatur, förhöjt intraabdominellt tryck (ex. obstruktiva lungsjukdomar, graviditeter och förstoppningstendens). Hårt fysiskt arbete utvecklar normalt muskulaturen och minskar risken för bråck.

 

Symtom

Uppdrivning i ljumsken, kan vara asymtomatisk. Vanligen tryck/hållkänsla/smärta ner i ljumsken, ff.a vid ansträngning. Vid inklämning: Akut smärta i bråcket med ileusbild som kan övergå till peritonit och gangrän – akut in till kirurg.

 

Differentialdiagnos

Femoralbråck, lymfkörtelförstoring, hydrocele.

 

Utredning

Undersökning med pat stående ger bättre fyllnad av bråcksäck, framträder bättre om patienten hostar. Palpera inguinalkanalen- hostanslag? Är kanalen vidare än normalt? Många bråck faller helt tillbaka i liggande och därmed mindre risk för inklämning.

Femoralbråck innebär en större risk för inklämning och remitteras alltid för operation. Debutsymtomet kan vara akut smärta vid inklämning – vanligare hos kvinnor. Herniografi eller ultraljud vid oklar diagnos.

Behandling

Inklämning: Analgetika och muskelrelaxerande i form av morfin och diazepam. Försök att trycka tillbaka bråcket och remittera till kirurg. Irreponibelt bråck innebär akutoperation.

Vid små bråck och äldre patient utan symtom exspektans, ev. bråckband.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!