Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis

ICD-10: K40-P

Se också rubriken Femoralbråck.

Definition

Bråck som vandrar ner i inguinalkanalen. Medfödda: Vanligast första levnadsåret.

Förvärvade: Fr.a. män efter 40 års ålder.

 

Orsak

Hereditet, Svaghet i bukmuskulatur, förhöjt intraabdominellt tryck (ex. obstruktiva lungsjukdomar, graviditeter och förstoppningstendens). Hårt fysiskt arbete utvecklar normalt muskulaturen och minskar risken för bråck.

 

Symtom

Uppdrivning i ljumsken, kan vara asymtomatisk. Vanligen tryck/hållkänsla/smärta ner i ljumsken, f.r.a. vid ansträngning. Vid inklämning: Akut smärta i bråcket med ileusbild som kan övergå till peritonit och gangrän – akut in till kirurg.

 

Differentialdiagnos

Femoralbråck, lymfkörtelförstoring, hydrocele.

 

Utredning

Undersökning med pat. stående ger bättre fyllnad av bråcksäck, framträder bättre om patienten hostar. Palpera inguinalkanalen- hostanslag? Är kanalen vidare än normalt? Många bråck faller helt tillbaka i liggande och därmed mindre risk för inklämning.

Femoralbråck innebär en större risk för inklämning och remitteras alltid för operation. Debutsymtomet kan vara akut smärta vid inklämning – vanligare hos kvinnor. Herniografi eller ultraljud vid oklar diagnos.

Behandling

Inklämning: Analgetika och muskelrelaxerande i form av morfin och diazepam. Försök att trycka tillbaka bråcket och remittera till kirurg. Irreponibelt bråck innebär akutoperation.

Vid små bråck och äldre patient utan symtom exspektans, ev. bråckband.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer