Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis

ICD-10: K40-P

Se också rubriken Femoralbråck.

Definition

Bråck som vandrar ner i inguinalkanalen. Medfödda: Vanligast första levnadsåret.

Förvärvade: Fr.a. män efter 40 års ålder.

 

Orsak

Hereditet, Svaghet i bukmuskulatur, förhöjt intraabdominellt tryck (ex. obstruktiva lungsjukdomar, graviditeter och förstoppningstendens). Hårt fysiskt arbete utvecklar normalt muskulaturen och minskar risken för bråck.

 

Symtom

Uppdrivning i ljumsken, kan vara asymtomatisk. Vanligen tryck/hållkänsla/smärta ner i ljumsken, f.r.a. vid ansträngning. Vid inklämning: Akut smärta i bråcket med ileusbild som kan övergå till peritonit och gangrän – akut in till kirurg.

 

Differentialdiagnos

Femoralbråck, lymfkörtelförstoring, hydrocele.

 

Utredning

Undersökning med pat. stående ger bättre fyllnad av bråcksäck, framträder bättre om patienten hostar. Palpera inguinalkanalen- hostanslag? Är kanalen vidare än normalt? Många bråck faller helt tillbaka i liggande och därmed mindre risk för inklämning.

Femoralbråck innebär en större risk för inklämning och remitteras alltid för operation. Debutsymtomet kan vara akut smärta vid inklämning – vanligare hos kvinnor. Herniografi eller ultraljud vid oklar diagnos.

Behandling

Inklämning: Analgetika och muskelrelaxerande i form av morfin och diazepam. Försök att trycka tillbaka bråcket och remittera till kirurg. Irreponibelt bråck innebär akutoperation.

Vid små bråck och äldre patient utan symtom exspektans, ev. bråckband.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer