NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis

ICD-10: K40-P

Se också rubriken Femoralbråck.

Definition

Bråck som vandrar ner i inguinalkanalen. Medfödda: Vanligast första levnadsåret.

Förvärvade: Fr.a. män efter 40 års ålder.

 

Orsak

Hereditet, Svaghet i bukmuskulatur, förhöjt intraabdominellt tryck (ex. obstruktiva lungsjukdomar, graviditeter och förstoppningstendens). Hårt fysiskt arbete utvecklar normalt muskulaturen och minskar risken för bråck.

 

Symtom

Uppdrivning i ljumsken, kan vara asymtomatisk. Vanligen tryck/hållkänsla/smärta ner i ljumsken, f.r.a. vid ansträngning. Vid inklämning: Akut smärta i bråcket med ileusbild som kan övergå till peritonit och gangrän – akut in till kirurg.

 

Differentialdiagnos

Femoralbråck, lymfkörtelförstoring, hydrocele.

 

Utredning

Undersökning med pat. stående ger bättre fyllnad av bråcksäck, framträder bättre om patienten hostar. Palpera inguinalkanalen- hostanslag? Är kanalen vidare än normalt? Många bråck faller helt tillbaka i liggande och därmed mindre risk för inklämning.

Femoralbråck innebär en större risk för inklämning och remitteras alltid för operation. Debutsymtomet kan vara akut smärta vid inklämning – vanligare hos kvinnor. Herniografi eller ultraljud vid oklar diagnos.

Behandling

Inklämning: Analgetika och muskelrelaxerande i form av morfin och diazepam. Försök att trycka tillbaka bråcket med masserande rörelser och remittera till kirurg. Irreponibelt bråck innebär akutoperation.

Vid små bråck och äldre patient utan symtom exspektans, ev. bråckband.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer