Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation

Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation

ICD-10: J18

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Inflammation i lungparenkym. Vid bakteriell genes i praktiken engagerande även bronker och pleura.

Orsaker

Streptococcus pneumoniae och Haemophilus influenzae är vanligast. Mykoplasma (se detta avsnitt), Pneumokocker står för stor andel av de allvarliga pneumonierna (svetsare överrepresenterade). Chlamydia psittaci, samt Chlamydia pneumoniae (TWAR) (se detta avsnitt). Legionella är ovanlig. Vid recidiv: Tänk på astma, KOL, tumor, främmande kropp, immundefekt, cystisk fibros, ciliär dysfunktion, trakeoesofageal fistel, tbc.

Symtom

Feber, hosta, dyspne, lateral andningsrelaterad bröstsmärta, takykardi och takypne. Stark trötthet. Sjukdomskänsla.

Äldre: Ofta sparsamma symtom med ibland endast nedsatt allmäntillstånd.

Barn: Svängande feber och påverkat allmäntillstånd.

Små barn: Ofta föregånget av en luftvägsinfektion under några dagar. Sedan snabbt påkommen hög feber. Ibland torrhosta, frossa och snabb andning. Ibland buksmärtor vid lågt sittande infektion.

Status

Allmänpåverkad. Takypne (>20/min betr vuxna, >40/min betr barn >1 år, > 50/min betr barn <1 år), takykardi (>120/min). Unilateralt/focalt rassel el krepitationer och/eller nedsatt andningsljud; dock är auskultationsfynd osäkra för diagnos. Ev dämpning vid perkussion. CRP är ökat vid bl a pneumokockpneumoni (> 50 mg/l), men kan vara normalt vid Mykoplasma (liksom tidigt i förloppet vid pneumoni). Chlamydia pneumoniae ger ofta en mild ”atypisk” pneumoni med måttlig feber, faryngit och laryngit, långdragen hackhosta och stor trötthet i efterförloppet.

Differentialdiagnos

Bronkit (hosta, väsentligen opåverkad pat med eller utan feber och med eller utan slemupphostningar- ofta färgade, CRP <20, ev bilat krepitationer/rassel).

Utredning

Anamnes: Snabbt insjuknande talat för pneumoni. Epidemiologi? Utlandsresa? Bakomliggande sjukdomar? Fågelkontakt? CRP. Lungröntgen behöver ej utföras vid typisk bild. Görs vid recidiverande pneumonier liksom vid långdragna förlopp. Chlamydia pneumoniae diagnostiseras snabbast via PCR (Polymerase Chain Reaction – en metod för identifiering av DNA från bakterien). Akut- och konvalescentsera visar höjd IgM 2 veckor efter insjuknandet (vid primär-infektion) resp. höjt IgG något senare vid reinfektion. Ev utredning avseende mykoplasma – se detta avsnitt!

 

Aktuella mediciner

Amoxicillin-klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Erytromycin: Mixt T/ Ery-Max.

Kinolon: T Ciprofloxacin.

PcV: T/Mixt Kåvepenin.

Vaccin mot pneumokocker: Inj Pneumovax.

Behandling

Vuxna: Vid misstänkt pneumokockpneumoni ges PcV 1 g x 3 i 7 dagar. Vid pc-allergi eller terapisvikt doxycyklin 0,2x1x III, sedan 0,1x1x IV alt erytromycin 250 mg 2x2xVII. Vid utebliven effekt ges amoxicillin-klavulansyra eller en kinolon. Kontroll efter cirka 6 veckor. Vid kvarstående symtom rtg lungor. Högre/snabbare kontrollbehov hos rökare och äldre. Recidiverande pneumoni föranleder röntgen (tumor?) liksom spirometri (astma? – KOL?).

Vid mykoplasma eller klamydia ges doxycyklin 0,1g 2x1xI- sedan 0,1g 1x1xVI alt erytrocyklin 250 mg 2x2xVII.

Förebyggande vaccination mot pneumokocker finns. En vaccination räcker om inte högriskgrupp (splenektomerad el immunosuppprimerad). Särskilt viktigt till äldre (65+), till pat med hjärt- kärlsjukdom. Finns idag diskussion am att svetsare borde vaccineras som förebyggande behandling. Högriskgrupp är pat med nedsatt immunförsvar liksom till splenektomerade. Dessa grupper rekommenderas boosterdos pneumokockvaccin efter 5 år.

Barn: Vid pneumoni ges till

– barn < ca 5 år PcV mixt 12,5 mg/kg x 3 i 7 dagar eller amoxicillin oral susp 20 mg/kg x 3 i 7 dagar.

– barn > 40 kg: tabl PcV 1 g x 2-3 i 7 dagar.

Vid pc- allergi eller infektion med mykoplasma eller klamydia ges till

– barn < 35 kg mixt erytromycin 20 mg/kg x 2 i 7 dagar.

– barn > 35 kg tabl erytromycin 0,5 g x 4 i 7 dagar.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ