Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > TIA. Transitorisk Ischemisk Attack

TIA. Transitorisk Ischemisk Attack

ICD-10: G45

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Fokala neurologiska bortfallssymtom som helt går i regress inom 24 timmar. 

Orsak

Embolier (kardiella), trombotiseringar (karotis) eller hemodynamiska faktorer. Majoriteten embolier/mikroembolier p.g.a. småkärls- eller storkärlssjukdom. Kardiell embolism vid förmaksflimmer, akut hjärtinfarkt, mekanisk klaffprotes m.fl. Riskfaktorer: Hypertoni, ålder, diabetes, rökning, lipidrubbningar, övervikt, alkohol, migrän. 

Symtom

Motoriska och/eller sensoriska bortfall beroende på cirkulationsstörningens lokalisation. Vanligen duration 30-60 minuter. Spridning eller försämring av symtomen brukar ej förekomma. Isolerade symtom som ej tolkas som TIA utan samtidig fokalneurologi är diffus yrsel, synkope, konfusion, minnessvårigheter, dysfagi, transitorisk global amnesi, diplopi m.fl. 

Differentialdiagnoser

Intracerebral blödning (ffa subduralhematom; fluktuerande symtom, konfusion, skalltrauma i anamnesen), tumor cerebri, lokaliserat epilepsianfall, (”positiva” – d.v.s. produktiva - symtom som sprids till angränsande kroppsdelar, ofta medvetandegrumling). Blodtrycksfall, samtidig infektion, svängande blodsocker mm mm.

Behandling

TIA är varningssignal för efterföljande stroke där risken för invalidiserande stroke är störst de närmaste timmarna efter TIA, veckan efter är risken 10 %. TIA är lika illavarslande som instabil angina. Akutremiss till medicin- eller neurologklinik om TIA eller anamnes på TIA inom 1 vecka – handläggs som stroke. Har det förflutit mer än 1 vecka görs utredning via vårdcentralen eller medicinklinik.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Neurologiska sjukdomar
    TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ