Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.

Se resp avsnitt i PM: Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi, sinustakykardi, ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi, förmaksflimmer, förmaksfladder, supraventrikulär extrasystoli, ventrikulära extrasystolier.

Definition

Ektopiska foci i förmak eller kammare med åtföljande kontraktion av kammaren – vilket innebär ett oregelbundet mönster. Takykardi: Arytmi eller regelbunden hjärtfrekvens med distinkta QRS-komplex> 100/min (vuxna).

Orsak

Oftast kan ingen patologi påvisas hos individ utan andra hjärtsymtom än extraslagen. Hjärtsjukdom kan dock ligga bakom om rikligt med extraslag; exempelvis hjärtinsufficiens, liksom sekundärt till flera icke-kardiella sjukdomar, se Differentialdiagnoser.

Utredning

Anamnes (OBS varningssignalerna svimning eller svimningskänsla, bröstsmärtor, dyspné, försämrad kondition, ökande besvär vid ansträngning). EKG. Vid paroxysmala besvär ev tum-EKG alt. bandspelar-EKG. Kardiellt status. Vid frekventa/regelbundna extraslag: Hb, TSH, ev. elektrolyter Vid misstanke på hjärtsjd arbetsprov, ev. UCG.

Differentialdiagnos

Sinusarytmi, anemi, panikångest, hypertyreos, sepsis, anafylaxi, hjärtinsufficiens, hypotermi, intoxikation (tricykliska antidepressiva kan ge breda QRS-komplex), hyperkalemi (uttalad kan ge breda QRS-komplex).

Bedömning

Takykardier med smala QRS-komplex är mer sällan förenade med hjärtsjukdom. Takykardier med smala QRS-komplex är supraventrikulära. Oregelbundna takykardier är oftast förmaksflimmer (inga P-vågor). Ibland förmaksfladder (regelbundna P-vågor med varierande AV-blockering), multifokal förmakstakykardi (oregelbundna P-vågor med olika morfologi). Regelbundna arytmier/takykardier är sinustakykardi, förmaksfladder, ektopisk förmakstakykardi eller paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi (PSVT; inkl AV-nodal reentrytakykardi [AVNRT] liksom ortodrom WPW-takykardi).

Takykardier med breda QRS-komplex (QRS-komplex> 120 ms hos vuxna) är oftast förenade med hjärtsjukdom.

Vanligaste arytmin med breda QRS är VT. En regelbunden takykardi med breda QRS betraktas som ventrikeltakykardi till motsatsen är bevisad. Andra möjligheter är supraventrikulär förmakstakykardi med vänster- eller högersidig skänkelblockering liksom antedrom WPW- takykardi.

Enstaka extraslag är oftast supraventrikulära extraslag (SVES) eller ventrikulära extraslag (VES).

Behandling

Allmänt gäller akut remiss vid hemodynamiskt instabil patient.

Regelbunden takykardi med smala QRS-komplex behandlas akut med vagal stimulering (iskallt vatten på en handduk som läggs över ansikte/panna, tryck på sinus caroticus under 5–10 sekunder [ej hos pat med arterioskleros i halskärl], forcerad utandning mot stängd glottis, Valsalvas manöver). Hjärtfrekvensen vid smala QRS-komplex och förmaksflimmer resp förmaksfladder kan akut sänkas under övervakning med metoprolol 5 mg iv (ej vid astma), verapamil 5 mg iv eller digoxin 0,25 – 0,5 mg iv. Underhållsbehandling vb med β-blockad som metoprolol eller bisoprolol. Överväg elektiv remiss för kardiologbedömning där ablation och inopererad defibrillator kan vara alternativ.

Regelbunden takykardi med breda QRS-komplex uppfattas som ventrikeltakykardi. Akut remiss för defibrillering, prio 1 ambulanstransport. Om medvetslös/hypoton pat där karotispuls ej kan palperas gäller akut defibrillering. Se f.ö. resp. diagnos för specifik behandling.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis