NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.

Se resp avsnitt i PM: Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi, sinustakykardi, ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi, förmaksflimmer, förmaksfladder, supraventrikulär extrasystoli, ventrikulära extrasystolier.

Definition

Ektopiska foci i förmak eller kammare med åtföljande kontraktion av kammaren – vilket innebär ett oregelbundet mönster. Takykardi: Arytmi eller regelbunden hjärtfrekvens med distinkta QRS-komplex > 100/min (vuxna).

Orsak

Oftast kan ingen patologi påvisas hos individ utan andra hjärtsymtom än extraslagen. Hjärtsjukdom kan dock ligga bakom om rikligt med extraslag; ex.v. hjärtinsufficiens, liksom sekundärt till flera icke-kardiella sjukdomar se Differentialdiagnoser.

Utredning

Anamnes (OBS varningssignalerna svimning eller svimningskänsla, bröstsmärtor, dyspne, försämrad kondition, ökande besvär vid ansträngning). EKG. Vid paroxysmala besvär ev tum-EKG alt. bandspelar-EKG. Kardiellt status. Vid frekventa/regelbundna extraslag: Hb, TSH, ev. elektrolyter Vid misstanke på hjärtsjkd arbetsprov, ev. UCG.

Differentialdiagnos

Sinusarytmi, anemi, panikångest, hypertyreos, sepsis, anafylaxi, hjärtinsufficiens, hypotermi, intoxikation (tricykliska antidepressiva kan ge breda QRS-komplex), hyperkalemi (uttalad kan ge breda QRS-komplex).

Bedömning

Takykardier med smala QRS-komplex är mer sällan förenade med hjärtsjukdom. Takykardier med smala QRS-komplex är supraventrikulära. Oregelbundna takykardier är oftast förmaksflimmer (inga P-vågor). Ibland förmaksfladder (regelbundna P-vågor med varierande AV-blockering), multifokal förmakstakykardi (oregelbundna P-vågor med olika morfologi). Regelbundna arytmier/takykardier är sinustakykardi, förmaksfladder, ektopisk förmakstakykardi eller paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi (PSVT; inkl AV-nodal reentrytakykardi [AVNRT] liksom ortodrom WPW-takykardi).

Takykardier med breda QRS-komplex (QRS-komplex > 120 ms hos vuxna) är oftast förenade med hjärtsjukdom.

Vanligaste arytmin är VT. En regelbunden takykardi med breda QRS betraktas som ventrikeltakykardi till motsatsen är bevisad. Andra möjligheter är supraventrikulär förmakstakykardi med vänster- eller högersidig skänkelblockering liksom antedrom WPW- takykardi.

Enstaka extraslag är oftast supraventrikulär extrasystoli (SVES) eller ventrikulär extrasystoli (VES).

Behandling

Allmänt gäller akut remiss vid hemodynamiskt instabil patient.

Regelbunden takykardi med smala QRS-komplex behandlas akut med vagal stimulering (iskallt vatten på en handduk som läggs över ansikte/panna, tryck på sinus caroticus under 5–10 sekunder [ej hos pat med arterioskleros i halskärl], forcerad utandning mot stängd glottis). Hjärtfrekvensen vid smala QRS-komplex och förmaksflimmer resp förmaksfladder kan akut sänkas under övervakning med metoprolol 5 mg iv (ej vid astma), verapamil 5 mg iv eller digoxin 0,25 mg iv Underhållsbehandling vb med β-blockad som metoprolol eller bisoprolol. Överväg elektiv remiss för cardiologbedömning där ablation och inopererad defibrillator kan vara alternativ.

Regelbunden takykardi med breda QRS-komplex uppfattas som ventrikeltakykardi. Akut remiss för defibrillering. Om medvetslös/hypoton pat där karotispuls ej kan palperas gäller akut defibrillering. Se f.ö. resp. diagnos för specifik behandling.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer