Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Fotsmärtor. Smärtor i fot.

Fotsmärtor. Smärtor i fot.

Här redogörs för ett urval av vanliga fotbesvär med utgångspunkt i smärtlokalisationen. Se även avsnitten Fotbollsvrist samt Fotledsdistorsion.

Anamnes + fotstatus (med och utan belastning) ger oftast diagnosen.

Smärtor medialt i framfoten: 

Avaskulär nekros: Orsak: Tillstånd som kan uppkomma efter fraktur, ledhuvudena i MTP II och III de som oftast engageras. Ömhet och stelhet över leden. Utredning: Röntgen. Behandling: I första hand konservativ behandling. Symtomen brukar avklinga efterhand.

Felställning/uppdrivning i interfalangealleden: Artros. Röntgen. Operation

Hallux rigidus: Orsak: Artros i MTP 1-leden. Symtom: Värk, stelhet, svullen stortågrundled. Inskränkt rörlighet. Osteofyter, ofta dorsalt Smärtor vid avveckling av steget. Belastar lateralt på foten. Går ofta med korta steg. Utredning: Röntgen. Behandling: Stadiga skor, ev med rullsula. Ev kortisoninj i leden. Op vid kvarstående besvär trots rymliga skor.

Se avsnittet Hallux Rigidus

Hallux valgus: Symtom: ”Knöl” och ont över stortåns grundled (= egentigen pronerande metatarsalhuvud). Ibland domningar. Lateraldevierande stortå. Undersök i stående. Ibland bursit över leden, tryck på andra tår och sår. God rörlighet i leden. Differentialdiagnos: Artros i MTP- leden (har inskränkt rörlighet). Ganglion. Utredning: Röntgen, belastad. Behandling: Rymliga skor. Operation vid fortsatta besvär trots anpassade skor. Om intern fixation ingen gips post op Svullnad i upp till ett år efter op.

Se avsnittet Hallux Valgus

Hammartå: Oftast dig II. Engagerar både MTP- och IP- leden. Ont över lederna och ibland över tåspetsen. Ev sår eller clavus dorsalt över IP- leden. I första hand rymliga skor. Operation vid besvär trots anpassade skor.

Se avsnittet Hammartå.

Instabil MTP- led: Orsak: Plantara strukturer uttänjda till följd av överbelastning; ex v trauma, idrott, höga klackar. Symtom: Ont och öm över leden. Ingen felställning. Ev sekundärt till hammartå. Smärta vid stabilitetsprövning i leden. Behandling: Tejpning över leden under 6 mån så att dorsalflektion hindras.

Sesamben: Ont under stortån, under leden.

Smärtor lateralt i framfoten:

Avaskulär nekros i metatarsale I, II eller III.

Metatarsalgenererade smärtor: Metatarsalhuvudet pronerar och ligger för nära fotsulan. Följden blir lokal överbelastning. Avlastning via specialanpassade inlägg. Ev op.

Mortons neurinom: Orsak: Nervknuta, oftast mellan metatarsale III och IV. Ofta överbelastning av framfoten. Symtom: Sveda/brännande känsla över framfoten; ibland såväl proximal som distal utstrålning. Smärta vid palp över nervknutan. Differentialdiagnos: Stressfraktur. Artrit MTP- led. Luxation i MTP- led. Behandling: Främre pelott (via ortopedteknisk avdelning; 50 % blir bra). Ev kortisoninj. Operation i resistenta fall.

Se avsnittet Mortons metatarsalgi.

Reumafoten: Subluxerade metatarsalhuvuden. Tunn skyddande trampdyna under dessa. Stark belastningssmärta. Fotbäddar. Ev op- goda resultat.

Skräddarknutan: Hallux valgus lateralt på foten. Drabbar yngre individer. Symtom som vid hallux valgus. Rymliga skor. Opereras med framgång.

Stram vadmuskel: Foten hamnar i spetsställning och belastningen blir på fram-foten. Vid sträckt knä skall foten normalt kunna dorsalflekteras 10 grader.

Stressfraktur: Slätrtg kan missa vid färsk skada. Vid klinisk misstanke förnyad röntgen alt CT.

Tunn trampdyna: Avlastande inlägg. Stabil sula.

Smärtor i mellanfoten:

Högt fotvalv/ Cavuvarusfoten: Symtom: Värk över fotrygg + hammartår + clavus under häl samt under MTP- leder + frekventa fotledsdistosioner. Man ser hälen vid inspektion framifrån. Behandling: Ortos; stabiliserande fotleden. Avlastande inlägg. Operation i resistenta fall.

Plattfot: Orsak: Tibialis posterior insuff. Symtom: Ont medialsidan av foten. Så småningom även lateralt Vid inspektion bakifrån ses ”too many toes” på drabbade sidan; lateralisering av framfoten. Plattfothet. Bakfotsvalgus; hälen pekar utåt. ”Kuddighet”, svullnad och palpömhet under mediala malleolen (synovit i senskidan). Behandling: Medialt inlägg med kraftigt stöd + fotledsortos + specifik sjukgymnastik. Behandling under 1 år ger bra resultat. Ev op.

Se avsnittet Tibialis posterior insuff 

Fibromatosis plantaris: (= motsvarigheten till Dupuytrens kontraktur). Orsak: Fibrotisering i plantaraponeurosen. Immunologiska mekanismer. Genetiskt. Utredning: Ultraljud eller MR. Symtom: ”Knölar” plantart. Värk vid belastning. Behandling: Inlägg med ursparningar för fibromet/fibromen. Sällan ortopedi- recidivtendens.

Peroneusseneruptur: Orsak: Ruptur till följd av fotledsdistorsion. Symtom: Ingen bättring 1 – 2 mån efter fotledsdistorsion. Öm framför och nedom laterala malleolen. Synovit och svullnad där. Behandling: Operation. Konservativ behandling fungerar ej.

Tarsal artros: Orsak: Degenerativt eller posttraumatisk. Symtom: Svullnad, lokal värk, stelhet, ev osteofyter över MTP- leder. Ev entrapement med parestesier och domningar ut i tår. Behandling: Inlägg med stabilitet så att lederna inte rör sig. Stel rullsula via ortopedtekniker. Ev NSAID. Ev inj. kortison lokalt- behöver göras röntgenassisterat. Ev operation; stelop.

Tibialis anterior ruptur: Orsak: Trauma. Degeneration. Symtom: ”Klafsande gång”. Ev klotår eller hammartår. Ej droppfot eftersom andra strukturer stabiliserar. Utredning: Klinik. Ultraljud eller MR. Behandling: Oftast ingen. Fungerar i normalfallet rätt bra ändå. 

Smärtor i hälen:

Akillesruptur (total): Orsak: Idrottsutövande. Kortisoninjektion i/nära senan. Symtom: Den totala rupturen beskrivs ofta som en smärtsam tydlig knäpp eller knall i samband med bristningen som i regel kommer helt utan förkänning. Kan inte gå normalt Starkt nedsatt kraft vid dorsalflektion av foten; plantarflektion kan dock ske pga assisterande strukturer. Nedsatt förmåga att stå på tå. Vid inspektion bakifrån ses fotsulan ”nedfallen” på drabbade foten. Utredning: Klinisk diagnos, ev ultraljud eller MR. Behandling: Ofta gips till pat> 65 år. Till yngre pat med höga krav på funktion i foten (idrottare ex v) gäller operation. Operation även då rupturen är några dygn gammal. Behandlingspolicyn växlar mellan olika kliniker. Sänd till ortopedakuten vid akut ruptur.

Se avsnittet Akillesruptur.

Akillestendinos: Orsak: Partiell ruptur pga överbelastning eller åldersdegeneration. Symtom: Smärtor vid igångsättning. Morgonstelhet. Svullnad, ömhet över senan. Hård resistens över senan. Ev bursit, endera över senan (mot huden) eller under senan (mot calcaneus). Utredning: Ffa kliniken. Ev ultraljud eller MR. Behandling: Avlastning. Höjd klack. Specifik vadmuskelträning via sjukgymnast. Skleroserande injektioner via ortoped. Sällan operation.

Se avsnittet Akillestendinit/Akillestendinos.

Plantarfasciit/Hälsporre: Orsak: Överbelastning. Åldersdegeneration med partiell bristning i senan. Bakomliggande inflammatorisk systemsjukdom. Symtom: Smärtor vid belastning och ffa vid dorsalextension. Röntgenologiskt fynd i form av hälsporre saknar klinisk relevans, finns även hos symtomfria. Behandling: Symtomen försvinner av sig självt på 2 – 3 år utan åtgärd. Fungerande terapi är upptejpning av fotvalvet under 6 veckor med byte av tejpen varje vecka (via sjukgymnast). Sedan anpassat skoinlägg. I praktiken inte operation eller kortisoninjektioner.

Se avsnittet Plantarfasciit. Hälsporre.

Tarsaltunnelsyndrom: Orsak: Inklämning av N Tibialis medialt på fotleden. Symtom: Känselnedsättning i fotsulan. Positiv Tinell. Sällsynt åkomma. Behandling: Remiss ortoped för ställningstagande till op.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ