Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Fotsmärtor. Smärtor i fot.

Här redogörs för ett urval av vanliga fotbesvär med utgångspunkt i smärtlokalisationen. Se även avsnitten Fotbollsvrist samt Fotledsdistorsion.

Anamnes + fotstatus (med och utan belastning) ger oftast diagnosen.

Smärtor medialt i framfoten: 

Avaskulär nekros: Orsak: Tillstånd som kan uppkomma efter fraktur, ledhuvudena i MTP II och III är de som oftast engageras. Ömhet och stelhet över leden. Utredning: Röntgen. Behandling: I första hand konservativ behandling. Symtomen brukar avklinga efterhand.

Felställning/uppdrivning i interfalangealleden: Artros. Röntgen. Operation

Hallux rigidus: Orsak: Artros i MTP 1-leden. Symtom: Värk, stelhet, svullen stortågrundled. Inskränkt rörlighet. Osteofyter, ofta dorsalt. Smärtor vid avveckling av steget. Belastar lateralt på foten. Går ofta med korta steg. Utredning: Klinisk bild. Röntgen inför ev. operation. Behandling: Stadiga skor med anpassat inlägg, eventuellt med rullsula. Eventuell kortisoninjektion i leden. Operation vid kvarstående besvär trots rymliga skor.

Se avsnittet Hallux Rigidus.

Hallux valgus: Symtom: ”Knöl” och ont över stortåns grundled. Knölen är en prominent medial del av metatarsalhuvudet. Ibland domningar. Lateraldevierande stortå. Undersök i stående. Ibland bursit över leden, tryck på andra tår och sår. God rörlighet i leden. Differentialdiagnos: Artros i MTP-leden (har inskränkt rörlighet). Ganglion. Gikt. Utredning: Röntgen inför operation. Blodprover: S/Urat. Behandling: Rymliga skor. Operation vid fortsatta besvär trots anpassade skor. Om intern fixation inget gips. Postoperativ svullnad i upp till ett år efter operation.

Se avsnittet Hallux Valgus.

Hammartå: Oftast dig II. Engagerar IP-leden och ibland MTP-leden. Ont över lederna och ibland över tåspetsen. Eventuella sår eller clavus dorsalt över IP-leden. I första hand rymliga skor. Operation vid besvär trots anpassade skor.

Se avsnittet Hammartå.

Instabil MTP- led: Orsak: Plantara strukturer uttänjda till följd av överbelastning; exempelvis trauma, idrott, höga klackar. Symtom: Ont och öm över leden. Ingen felställning. Eventuellt sekundärt till hammartå. Smärta vid stabilitetsprövning i leden. Behandling: Tejpning över leden under 6 mån. så att dorsalflektion hindras.

Sesamben: Ont under stortån, under leden. Sesambenet gör i sig inte ont utan det finns ofta en annan förklaring och då ofta en artros. Behandling: Avlastande inlägg.

Smärtor lateralt i framfoten:

Avaskulär nekros i metatarsale I, II eller III.

Metatarsalgenererade smärtor: Metatarsalhuvudet pronerar och ligger för nära fotsulan. Följden blir lokal överbelastning. Avlastning med specialanpassade inlägg. Ev. operation.

Mortons neurinom: Orsak: Nervknuta, oftast mellan metatarsale III och IV. Ofta överbelastning av framfoten. Symtom: Sveda/brännande känsla över framfoten; ibland såväl proximal som distal utstrålning. Smärta vid palp över nervknutan. Differentialdiagnos: Stressfraktur. Artrit MTP-led. Luxation i MTP-led. Behandling: Främre pelott (remiss ortopedteknisk avdelning; 50 % blir bra). Ev. kortisoninjektion. Operation i resistenta fall.

Se avsnittet Mortons metatarsalgi.

Reumafoten: Subluxerade metatarsalhuvuden. Tunn skyddande trampdyna under dessa. Stark belastningssmärta. Fotbäddar. Ev. operation – goda resultat.

Skräddarknutan: Motsvarande hallux valgus men lateralt på foten. Öm knuta lateralt IP-leden lilltån, som också kan deviera in medialt. Drabbar yngre individer. Symtom som vid hallux valgus. Rymliga skor. Opereras med framgång.

Stram vadmuskel: Foten hamnar i spetsställning och belastningen blir på framfoten. Vid sträckt knä skall foten normalt kunna dorsalflekteras 10 grader.

Stressfraktur: Slätröntgen kan missa vid färsk skada. Vid klinisk misstanke förnyad röntgen alternativt MRT/skelettscintigrafi.

Tunn trampdyna: Avlastande inlägg. Stabil sula.

Smärtor i mellanfoten:

Högt fotvalv/ Cavuvarusfoten: Symtom: Värk över fotrygg + hammartår + clavus under häl samt under MTP-leder + frekventa fotledsdistorsioner. Man ser hälen vid inspektion framifrån. Behandling: Ortos; stabiliserande fotleden. Avlastande inlägg. Operation i resistenta fall.

Plattfot: Orsak: Tibialis posterior insufficiens. Symtom: Ont medialsidan av foten. Så småningom även lateralt. Vid inspektion bakifrån ses ”too many toes” på drabbade sidan; lateralisering av framfoten. Plattfothet. Bakfotsvalgus; hälen pekar utåt. ”Kuddighet”, svullnad och palpömhet under mediala malleolen (synovit i senskidan). Behandling: Medialt inlägg med kraftigt stöd + fotledsortos + specifik fysioterapi. Behandling under 1 år ger bra resultat. Ev. operation.

Se avsnittet Tibialis posterior insufficiens

Fibromatosis plantaris: (= motsvarigheten till Dupuytrens kontraktur). Orsak: Fibrotisering i plantaraponeurosen. Immunologiska mekanismer. Genetiskt. Utredning: Ultraljud eller MR. Symtom: ”Knölar” plantart. Värk vid belastning. Behandling: Inlägg med ursparningar för fibromet/fibromen. Sällan kirurgi på grund av recidivtendens.

Peroneusseneruptur: Orsak: Ruptur till följd av fotledsdistorsion. Symtom: Ingen bättring 1–2 mån efter fotledsdistorsion. Öm framför och nedom laterala malleolen. Synovit och svullnad där. Utredning: Innan beslut om operation bör radiologisk utredning med MRT göras. Behandling: Operation. Konservativ behandling fungerar ej.

Tarsal artros: Orsak: Degenerativt eller posttraumatisk. Symtom: Svullnad, lokal värk, stelhet, ev. osteofyter över MTP-leder. Ev. entrapment med parestesier och domningar ut i tår. Behandling: Inlägg med stabilitet så att lederna inte rör sig. Stel rullsula – remiss till ortopedtekniker. Ev. NSAID/Coxib. Ev. injektion kortison lokalt – behöver göras röntgenassisterat. Eventuell steloperation.

Tibialis anterior ruptur: Orsak: Trauma. Degeneration. Symtom: ”Klafsande gång”. Ev. klotår eller hammartår. Ej droppfot eftersom andra strukturer stabiliserar. Utredning: Klinik. Ultraljud eller MR. Behandling: Oftast ingen. Fungerar i normalfallet rätt bra ändå. 

Smärtor i hälen:

Akillesruptur (total): Orsak: Idrottsutövande. Kortisoninjektion i/nära senan. Symtom: Den totala rupturen beskrivs ofta som en smärtsam tydlig knäpp eller knall i samband med bristningen, som i regel kommer helt utan förkänning. Kan inte gå normalt, starkt nedsatt kraft vid dorsalflektion av foten; plantarflektion kan dock ske på grund av assisterande strukturer. Nedsatt förmåga att stå på tå. Vid inspektion bakifrån ses fotsulan ”nedfallen” på drabbade foten. Utredning: Klinisk diagnos, ev. ultraljud eller MR. Behandling: Ofta gips till patient > 65 år. Till yngre patient med höga krav på funktion i foten (idrottare exempelvis) gäller operation. Operation även då rupturen är några dygn gammal. Behandlingspolicyn växlar mellan olika kliniker. Sänd till ortopedakuten vid akut ruptur.

Se avsnittet Akillesruptur.

Akillestendinos: Orsak: Alla tendinoser beror på en åldersdegeneration. Symtom: Smärtor vid igångsättning. Morgonstelhet. Svullnad, ömhet över senan. Lokaliserad spolformig uppdrivning av senan. Utredning: Klinisk bild. Eventuellt ultraljud eller MR. Behandling: Avlastning. Höjd klack. Specifik excentrisk vadmuskelträning hos fysioterapeut. Remiss till ortoped för skleroserande injektioner. Sällan operation.

Se avsnittet Akillestendinit/Akillestendinos.

Plantarfasciit/Hälsporre: Orsak: Överbelastning. Åldersdegeneration med partiell bristning i senan. Bakomliggande inflammatorisk systemsjukdom. Symtom: Smärtor vid belastning och framförallt vid dorsalextension. Röntgenologiskt fynd i form av hälsporre saknar klinisk relevans, finns även hos symtomfria. Behandling: Symtomen försvinner av sig självt på 2–3 år utan åtgärd. Anpassat skoinlägg. Eventuell upptejpning av fotvalvet under 6 veckor med byte av tejpen varje vecka (hos fysioterapeut). I praktiken inte operation eller kortisoninjektioner.

Se avsnittet Plantarfasciit. Hälsporre.

Tarsaltunnelsyndrom: Orsak: Inklämning av n tibialis medialt på fotleden. Symtom: Känselnedsättning i fotsulan. Positiv Tinell. Sällsynt åkomma. Behandling: Remiss ortoped för ställningstagande till operation.

 

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis