Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.


ICD-10: J 22 (Akut bronkit), J 18 (Pneumoni), J 44 (KOL)

Se även avsnitten Bronkit, Pneumoni, Influensa, KOL, Mykoplasmapneumoni,
Chlamydia pneumonie, Sorkfeber, Tularemi.

Definition

Nedre luftvägar är allt nedanför struphuvudet. Akut inflammation i lungvävnad och/eller bronker, dvs. pneumoni eller akut bronkit. Exacerbation av KOL.

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino, RS, ellerinfluensavirus). Mer sällan bakterier (pneumokocker, mykoplasma m.fl.).

Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (Streptococcus pn, Haemophilus infl, Moraxella catarrhalis, Staph. Aureus, Mykoplastma Pn, Chlamydia Pn, Legionella).

Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H Influenze är vanligast, därnäst S Pneumoniae resp M Catarrhalis.

Symtom

Akut bronkit: Akut insjuknande med hosta ihållande 3 veckor (vanligast) till 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, heshet, bröstsmärtor, lätt dyspné och väsande andning. Pneumoni: Symtom kan variera avseende svårighetsgrad utifrån agens. Feber, hosta, takypne, dyspne, nytillkommen uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd. Pleuritsmärta (andningskorrelerad smärta i thorax). Snabbt insjuknande (timmar/dygn)med lateral andningskorrelerad smärta typisk pnemuokockpneumoni, symtom > 1 vecka + CRP > 50 talar för pneumoni. Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriellt agens vid purulent sputa), ökad dyspne.

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min.). Höjd puls (> 110/min.). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. Exacerbation av KOL: Förhöjd AF, sänkt saturation, slemhosta, obstruktivitet.

Differentialdiagnostik

Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). TBC (långvarig hosta hos pat. i riskgrupp).

Utredning

Auskultera lungor. Höjd andningsfrekvens? Höjd puls? MoS. CRP: tas ej vid typisk bronkit. Tas vid misstanke pneumoni (CRP < 20 ej pneumoni,
> 50 efter 1 veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12–18 timmar innan CRP stiger. Är normaliserat efter 3–4 dagar vid virusetiologi. SR: Tas ffa vid misstanke Mykoplasmaagens. Mykoplasma resp Klamydia verifieras via PCRteknik. Rtg behövs inte i typfallet. Vid recidiverande pneumoni utförs rtg liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken (POX ev. CRP).

Behandling

Akut bronkit: Ge inte antibiotika, oavsett genes. (Ge alltså inte antibiotika vid färgade upphostningar, inte heller då Mykoplasma misstänks. Antibiotika ger här inte snabbare utläkning eller symtomlindring). Bronkdilaterare ges vid obstruktivitet. Om feber 6–7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med – förutom akuta bronkiten – risksjukdom som diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen. Antibiotika ges som vid pneumoni.

Pneumoni: PcV i 3-dos (1g x 3 x VII till vuxen). Vid Pc-allergi T Doxycyklin 0,2 x I–III, sedan 0,1 x 1x IV alt erytrocyklin (Ery-Max) 250 mg 2×2 x VII.

Undvik cefalosporiner och kinolon, sistnämnda kan dock vara indicerat att ge vid terapisvikt.

Exacerbation av KOL: Antibiotika ges till pat. med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspne; Amoxicillin 750 mg x 3 (eller amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 1 x 2) alt T Doxycyklin 0,2 x 1 x I-III dagar, sedan 0,1×1 alt trimetoprim/sulfa 160 mg/800 mg x 2. Pat. med mildare symtom har hög självläkning. Total behandlingstid 7 dagar.

Fördjupning

Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård, 2008:(19)3.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Oral susp./T Amoxicillin.

Amoxicillin-klavulansyra: Oral susp./T Spektramox.

Erytromycin: Oral susp./KT Ery-Max.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Tetracyklin: T Doxyferm. Oral susp. Vibranord.

Trimetoprim-sulfa: Oral susp./T Bactrim Bactrim forte. Oral susp. Eusaprim.
T Eusaprim forte.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis