Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Nedre luftvägsinfektion (akut bronkit, pneumoni, exacerbation av KOL)
Annons:

Nedre luftvägsinfektion (akut bronkit, pneumoni, exacerbation av KOL)


Se även avsnitten Bronkit, Pneumoni, Influensa, KOL,
Chlamydia pneumonie, Sorkfeber, Tularemi.

Definition

Nedre luftvägar är allt nedanför struphuvudet. Akut inflammation i lungvävnad och/eller bronker, dvs. pneumoni eller akut bronkit. Exacerbation av KOL.

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino, RS, eller influensavirus). Mer sällan bakterier (pneumokocker, mykoplasma m.fl.).

Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Mykoplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae, Legionella pneumophila, mykobakterier [ffa Mycobacterium tuberculosis] ).

Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H. influenze är vanligast, därnäst S. pneumoniae resp M. catarrhalis.

Symtom

Akut bronkit: Akut insjuknande med hosta ihållande 3 veckor (vanligast) till 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, heshet, bröstsmärtor, lätt dyspné och väsande andning.

Pneumoni: Symtom kan variera avseende svårighetsgrad. Feber, hosta, takypne, dyspne, nytillkommen uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd. Pleuritsmärta (andningskorrelerad smärta i thorax). Snabbt insjuknande (timmar/dygn) med symtom > 1 vecka + CRP > 50 talar för pneumoni.

Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriellt agens vid purulent sputa), ökad dyspne hos individ med KOL.

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min.). Höjd puls (> 110/min.). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion.

Exacerbation av KOL: Förhöjd AF, sänkt saturation, slemhosta, obstruktivitet.

Differentialdiagnostik

Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). Tuberkulos (långvarig hosta hos pat. i riskgrupp).

Utredning

Auskultera lungor. Höjd andningsfrekvens? Hög puls? MoS. CRP: tas ej vid typisk bronkit. Tas vid misstanke pneumoni (CRP < 20 ej pneumoni, > 50 efter 1 veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12–18 timmar innan CRP stiger. Är normaliserat efter 3–4 dagar vid virusetiologi. Klamydia verifieras via PCR. Rtg behövs inte i typfallet. Vid recidiverande pneumoni utförs rtg liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken (POX ev. CRP).

Behandling

Akut bronkit: Ge inte antibiotika, oavsett genes. (Ge alltså inte antibiotika vid färgade upphostningar, inte heller då Mykoplasma misstänks.) Antibiotika ger inte snabbare utläkning eller symtomlindring. Bronkdilaterare ges vid obstruktivitet. Om feber 6–7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med – förutom akuta bronkiten – risksjukdom som diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen. Antibiotika ges som vid pneumoni.

Pneumoni: PcV 1g 1×3 i 7 dagar . Vid Pc-allergi T Doxycyklin 100 mg 2×1 i 1-3 dagar, sedan 100mg x1 totalt 7 dagars beh.

Undvik cefalosporiner och kinolon, sistnämnda kan dock vara indicerat att ge vid terapisvikt.

Exacerbation av KOL: Antibiotika ges till pat. med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspne; Amoxicillin 500-750 mg x 3 i 5-7 dagar alt  Doxycyklin 200mg x 1 i 1-3 dagar, sedan 100mg x1 i 5-7 dagar.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Tablett Amimox, Amoxicillin / Oral susp Amimox, Imaxi

Tetracyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm/ Oral susp. Vibranord.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: