Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.

Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.

ICD-10: S46

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnitten Akromioklavikularledsartros, Bicepstendinit, Impingementsyndrom i skulderled, Kalkaxel, Supraspinatustendinit och i detta kapitel.

Orsak

Trauma (yngre patient och påtagligt våld) och/eller degenerativa förändringar (äldre patient, måttligt våld). Rupturen kan vara partiell eller total.

Symtom

Vid partiell ruptur har patienten abduktionssmärta samt svaghetskänsla. Ofta rörelsesmärta och vilovärk. Symtomatologin vid partiell ruptur kan vara svår att skilja från den som förekommer vid supraspinatustendinit, rupturen kommer hastigt). Vid total ruptur kan patienten överhuvudtaget inte abducera aktivt i humeroscapularleden. ”Det knäppte till i axeln, jag tappade plötsligt kraften”.

Differentialdiagnos: Supraspinatustendinit/impingement. Bicepstendinit. Entesopati (tänk på spondartrit). Frozen shoulder. Kalkaxel. Cervikal rizopati. Cervikobrakialgi.

Status

Vid partiell ruptur status som vid supraspinatustendinit. Vid total ruptur oförmåga att abducera aktivt i axelleden. Har dock fullt passivt rörelseomfång.

Utredning

Akut radiologisk undersökning (MR eller ultraljud) vid misstänkt ruptur där operation övervägs. För detaljerad diagnostik (ffa av partiella rupturer) krävs kontrast injicerad intraartikulärt.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. T Orudis Retard.

Behandling

Hos unga patienter med akut total ruptur är operation inom 1 vecka (senast inom 3 veckor) att föredra, dvs akutremiss till ortopedklinik. Även vid total ruptur hos äldre där orsaken är degeneration bör man skicka remiss till ortoped för ställningstagande till operation. Äldre patienter har dock ofta en fettinlagring i senan som omöjliggör operation (fatty degeneration). NSAID. Partiella rupturer behandlas med tidig rörelseterapi och NSAID. (Se behandling i avsnitten Impingementsyndrom och Supraspinatustendinit i detta kapitel).

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Supraspinatusruptur
 2. Praktisk Akut Medicin
  Bicepsruptur
 3. Praktisk Akut Medicin
  Akillesruptur. Hälseneruptur.
 4. Rörelseorganens sjukdomar
  Bicepsseneruptur.
 5. Rörelseorganens sjukdomar
  Supraspinatustendinit.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ