Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Allergier

Definition

Överkänslighetsreaktion orsakad av immunologiska mekanismer.

Orsak

Antikropps- eller cellmedierad. Allergiska luftvägsbesvär resp mag-tarmbesvär är oftast orsakade av IgE- antikroppar.

Utredning

Allergidiagnos får inte sättas efter utfallet av ett enskilt testutslag. Korrelerande symtom måste finnas.

Symtom

Beroende på drabbat organ enl nedan. Generellt sett orsakar en allergiskt utlöst inflammation i luftvägar, ögon m fl organ en sekundär hyperreaktivitet i slemhinnorna. Exempel är långdragna luftvägsbesvär som hosta, försämring vid fysisk ansträngning mm vid allergisk astma.

Allergisk alveolit:

Feber, trötthet, andningssvårigheter, hosta mm. Se avsnittet Allergisk alveolit.

Allergisk anafylaxi:

Allvarlig, spridd eller generell överkänslighetsreaktion, kan bli livshotande. I typfallet svår allmänpåverkan med andningspåverkan och chock efter t ex fisk- eller jordnötsförtäring eller bi-/getingstick. Se avsnittet ”Anafylaktisk reaktion”.

Differentialdiagnos: Icke immunologiskt orsakad anafylaxi.

Allergisk astma:

Variabel och reversibel luftvägsobstruktion. Sekundärt ofta ökad känslighet i luftvägarna för luftvägsirritanter som kall luft, starka dofter etc. Se avsnittet Astma.

Differentialdiagnos: Icke allergisk astma. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Se detta avsnitt.

Allergisk dermatit. Allergisk kontaktdermatit:

Rodnad, kliande hud. Ev papler, bullae, vesikler. Detta allergiska ”eksem” är oftast en allergisk kontaktdermatit (läder, krom, nickel, gummi, konserveringsmedel, parfym, hårfärgningsmedel, härdplaster, växter som Primula och Krysantemum).

Se avsnittet ”Allergiskt kontakteksem”.

Differentialdiagnos: Atopiskt eksem: Konstitutionell torr och lättirriterad hud (ofta hos pat med anamnes på allergisk astma/allergisk rinit).

Se avsnittet Eksem i Hudkapitlet.

Irritativ kontaktdermatit (efter frekvent kontakt med vatten, rengöringsmedel, starka lösningsmedel mm). Se avsnittet ”Traumiterativt eksem”.

Sebboroisk dermatit. Nummulär dermatit. Blöjdermatit. Hypostatisk dermatit. Dermatitis herpetiformis. Solutlöst dermatit. Se respektive diagnos under avsnittet ”Eksem” i Hudkapitlet.

Allergisk konjunktivit/Allergisk rinokonjunktivit:

Uppträder ofta parallellt med allergisk rinit. Klåda och sveda i ögon, tårsekretion, rodnad konjunktiva. Se avsnittet ”Konjunktivit” i Ögonkapitlet.

Differentialdiagnos: Viruskonjunktivit, kontaktallergisk konjunktivit, icke-allergisk konjunktivit.

Allergisk rinit/Hösnuva:

Nästäppa, rinnsnuva, nysningar mm. Se avsnittet ”Rinit, allergisk”.

Differentialdiagnos: Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Vasomotorisk/ icke-allergisk rinit. Rhinitis medicamentosa. Se dessa avsnitt.

Allergisk urtikaria/”Nässelutslag”, Allergiskt kontakteksem:

Lokala eller spridda kvaddlar, stark klåda.

Allergisk kontakturtikaria/Allergiskt kontakteksem uppvisar lokala hudsymtom efter direktkontakt med ämnen man är allergisk mot, ex v gummi. Ofta symtom även runt själva hudområdet som varit i kontakt med allergen.

Autoimmun allergisk urtikaria uppvisar spridda kvaddlar. Utlösande faktor kan vara infektion (virus, streptokocker, mononukleos), malignitet resp kollagenos. Se avsnittet ”Urtikaria” i Hudkapitlet.

Födoämnesallergi:

Specifik födoämnesallergi uppvisar allt från beskedliga till svåra symtom från mag-tarmkanalen, andningsvägarna och/eller hudmanifestationer som urtikaria mm. I vissa fall anafylaxi.

Se avsnittet ”Födoämnesallergi” i kap Mag-Tarmsjukdomar.

Autoimmun födoämnesallergi med typfallet celiaki (T-cellsmedierad reaktion), uppvisar gasbesvär, diarré, magsmärtor mm. Ibland följt av viktnedgång.

Differentialdiagnos: Icke allergisk födoämnesöverkänslighet (ex v laktosintolerans, hudrodnad och svullnad runt munnen efter intag av citrusfrukter, jordgubbar, tomater).

Getingstick. Getingallergi. Bistick. Bigiftallergi:

Kan hos allergisk person ge livshotande påverkan med anafylaktisk chock. Allergiutredning och ev ASIT, (allergenspecifik immunterapi/hyposensibilisering) aktuellt endast vid kraftig generell reaktion. Adrenalinpennor, kortisontabletter och antihistamin förskrivs vid konstaterad allergi. Vid lokala reaktioner på stick räcker det med hydrokortisonkräm lokalt och ev antihistamin. Se även avsnittet Anafylaktisk reaktion.

Läkemedelsallergi:

Är sällsynt. Kan leda till anafylaxi. Pat med misstänkt anafylaxi eller allvarlig seneaktion (som TEN, Toxisk epidermal nekrolys, eller DRESS, drug reaction with eosinophilia and systemic symptooms) remitteras till specialistmottagning för utredning. Se avsnittet Penicillinallergi.

Differentialdiagnos: Läkemedelsöverkänslighet.

Fördjupning

Originalartikel i Läkartidningen nr 6 2006, s 379-383.

Tema Allergi hos barn och vuxna Läkartidningen nr 14 2016 s 654–683.

För dig som patient
Läs mer om Allergier på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!