Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Allergier

Definition:

Immunologiskt medierad överkänslighet mot yttre agens.

Orsak:

Antikropps- eller cellmedierad. Indelas i IgE-medierad (typ I) och icke-IgE-medierad (typ II-IV). Allergiska luftvägsbesvär resp. mag-tarmbesvär är oftast orsakade av IgE-antikroppar.

Utredning:

Allergidiagnos får inte sättas efter utfallet av ett enskilt testutslag. Korrelerande symtom måste finnas.

Symtom:

Beroende på drabbat organ enl nedan. Generellt sett orsakar en allergiskt utlöst inflammation i luftvägar, ögon m.fl. organ en sekundär hyperreaktivitet i slemhinnorna. Exempel är långdragna luftvägsbesvär som hosta, försämring vid fysisk ansträngning mm vid allergisk astma.

Allergisk alveolit/Hypersensitivitetspneumonit:

Beroende på stadium (akut, subakut, kronisk) symtom som feber, hosta, andfåddhet, trötthet m.m. Se avsnittet Hypersensitivitetspneumonit/Allergisk alveolit.

Allergisk anafylaxi/anafylaktisk chock:

Akut och allvarlig generaliserad överkänslighetsreaktion, kan bli livshotande. I typfallet svår allmänpåverkan med andningspåverkan och cirkulatorisk svikt efter t.ex. fisk- eller jordnötsförtäring eller bi-/getingstick. Se avsnittet ”Anafylaktisk reaktion”.

Differentialdiagnos

Icke IgE-medierad anafylaxi. Exempel anafylaxi orsakad av jodkontrast somt läkemedelsinducerad anafylaxi.

Allergisk astma:

Variabel och reversibel luftvägsobstruktion med oftast kronisk luftvägsinflammation. Allergisk astma förutsätter att astmareaktionen utlöses av ett allergen, t ex pälsdjur eller kvalster. Sekundärt ofta ökad känslighet i luftvägarna för luftvägsirritanter som kall luft, starka dofter etc. Se avsnittet Astma.

Icke allergisk astma, dvs astma som ej utlöses av allergen utan av andra orsaker.  Sensorisk hypersensitivitet i luftvägarna. Se detta avsnitt.

Allergisk dermatit. Allergisk kontaktdermatit:

Rodnad, kliande hud. Ev. papler, bullae, vesikler. Detta allergiska ”eksem” är oftast en allergisk kontaktdermatit (läder, krom, nickel, gummi, konserveringsmedel, parfym, hårfärgningsmedel, härdplaster, växter som Primula och Krysantemum).

Se avsnittet ”Allergiskt kontakteksem”.

Atopiskt eksem: Konstitutionell torr och lättirriterad hud (ofta hos pat. med anamnes på allergisk astma/allergisk rinit).

Se avsnittet Eksem i Hudkapitlet.

Irritativ kontaktdermatit (efter frekvent kontakt med vatten, rengöringsmedel, starka lösningsmedel m.m). Se avsnittet Traumiterativt eksem.

Sebboroisk dermatit. Nummulär dermatit. Blöjdermatit. Hypostatisk dermatit. Dermatitis herpetiformis. Solutlöst dermatit. Se respektive diagnos under avsnittet ”Eksem” i Hudkapitlet.

Allergisk konjunktivit/Allergisk rinokonjunktivit:

Uppträder ofta parallellt med allergisk rinit och ibland allergisk astma. Klåda och sveda i ögon, tårsekretion, rodnad konjunktiva. Se avsnittet ”Konjunktivit” i Ögonkapitlet.

Viruskonjunktivit, kontaktallergisk konjunktivit, icke-allergisk konjunktivit.

Allergisk rinit/Hösnuva:

Nästäppa, rinnsnuva, nysningar mm. Se avsnittet ”Rinit, allergisk”.

Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Vasomotorisk/ icke-allergisk rinit. Rhinitis medicamentosa. Se dessa avsnitt.

Allergisk urtikaria/”Nässelutslag”, Allergiskt kontakteksem:

Se avsnittet Urtikaria i kapitlet Hudsjukdomar.

Lokala eller spridda kvaddlar, stark klåda.

Allergisk kontakturtikaria/Allergiskt kontakteksem uppvisar lokala hudsymtom efter direktkontakt med ämnen man är allergisk mot, ex.v. gummi. Ofta symtom även runt själva hudområdet som varit i kontakt med allergen.

Autoimmun urtikaria uppvisar spridda kvaddlar. Utlösande faktor kan vara infektion (virus, streptokocker, mononukleos), malignitet resp. kollagenos.

Födoämnesallergi:

Se avsnittet ”Födoämnesallergi” i kap. Mag-Tarmsjukdom.

Specifik födoämnesallergi uppvisar allt från beskedliga till svåra symtom från mag-tarmkanalen, andningsvägarna och/eller hudmanifestationer som urtikaria mm. I vissa fall anafylaxi.

Autoimmun födoämnesallergi med typfallet celiaki (T-cellsmedierad reaktion), uppvisar gasbesvär, diarré, magsmärtor m.m. Ibland följt av viktnedgång.

Icke allergisk födoämnesöverkänslighet (ex.v. laktosintolerans, hudrodnad och svullnad runt munnen efter intag av citrusfrukter, jordgubbar, tomater).

Getingstick. Getingallergi. Bistick. Bigiftallergi:

Kan hos allergisk person ge livshotande påverkan med anafylaktisk chock. Allergiutredning och ev. ASIT, (allergenspecifik immunterapi/hyposensibilisering) aktuellt endast vid kraftig generell reaktion. Adrenalinpennor, kortisontabletter och antihistamin förskrivs vid konstaterad allergi. Vid lokala reaktioner på stick räcker det med hydrokortisonkräm lokalt och ev. antihistamin. Se även avsnittet Anafylaktisk reaktion.

Läkemedelsallergi:

Kan leda till anafylaxi. Pat. med misstänkt anafylaxi eller allvarlig senreaktion (som TEN, Toxisk epidermal nekrolys, eller DRESS, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) remitteras till specialistmottagning för utredning. Se avsnittet Penicillinallergi.

Läkemedelsöverkänslighet.

Fördjupning

Tema Allergi hos barn och vuxna Läkartidningen nr 14 2016 s. 654–683.

För dig som patient
Läs mer om Allergier på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis