NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Allergier

Definition:

Immunologiskt medierad överkänslighet mot yttre agens.

Orsak:

Antikropps- eller cellmedierad. Indelas i IgE-medierad (typ I) och icke-IgE-medierad (typ II-IV). Allergiska luftvägsbesvär resp. mag-tarmbesvär är oftast orsakade av IgE-antikroppar.

Utredning:

Allergidiagnos får inte sättas efter utfallet av ett enskilt testutslag. Korrelerande symtom måste finnas.

Symtom:

Beroende på drabbat organ enl nedan. Generellt sett orsakar en allergiskt utlöst inflammation i luftvägar, ögon m.fl. organ en sekundär hyperreaktivitet i slemhinnorna. Exempel är långdragna luftvägsbesvär som hosta, försämring vid fysisk ansträngning mm vid allergisk astma.

Allergisk alveolit/Hypersensitivitetspneumonit:

Beroende på stadium (akut, subakut, kronisk) symtom som feber, hosta, andfåddhet, trötthet m.m. Se avsnittet Hypersensitivitetspneumonit/Allergisk alveolit.

Allergisk anafylaxi/anafylaktisk chock:

Akut och allvarlig generaliserad överkänslighetsreaktion, kan bli livshotande. I typfallet svår allmänpåverkan med andningspåverkan och cirkulatorisk svikt efter t.ex. fisk- eller jordnötsförtäring eller bi-/getingstick. Se avsnittet ”Anafylaktisk reaktion”.

Differentialdiagnos

Icke immunologiskt orsakad anafylaxi.

Allergisk astma:

Variabel och reversibel luftvägsobstruktion med oftast kronisk luftvägsinflammation. Sekundärt ofta ökad känslighet i luftvägarna för luftvägsirritanter som kall luft, starka dofter etc. Se avsnittet Astma.

Differentialdiagnos

Icke allergisk astma. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Se detta avsnitt.

Allergisk dermatit. Allergisk kontaktdermatit:

Rodnad, kliande hud. Ev. papler, bullae, vesikler. Detta allergiska ”eksem” är oftast en allergisk kontaktdermatit (läder, krom, nickel, gummi, konserveringsmedel, parfym, hårfärgningsmedel, härdplaster, växter som Primula och Krysantemum).

Se avsnittet ”Allergiskt kontakteksem”.

Differentialdiagnos

Atopiskt eksem: Konstitutionell torr och lättirriterad hud (ofta hos pat. med anamnes på allergisk astma/allergisk rinit).

Se avsnittet Eksem i Hudkapitlet.

Irritativ kontaktdermatit (efter frekvent kontakt med vatten, rengöringsmedel, starka lösningsmedel m.m). Se avsnittet Traumiterativt eksem.

Sebboroisk dermatit. Nummulär dermatit. Blöjdermatit. Hypostatisk dermatit. Dermatitis herpetiformis. Solutlöst dermatit. Se respektive diagnos under avsnittet ”Eksem” i Hudkapitlet.

Allergisk konjunktivit/Allergisk rinokonjunktivit:

Uppträder ofta parallellt med allergisk rinit och ibland allergisk astma. Klåda och sveda i ögon, tårsekretion, rodnad konjunktiva. Se avsnittet ”Konjunktivit” i Ögonkapitlet.

Differentialdiagnos

Viruskonjunktivit, kontaktallergisk konjunktivit, icke-allergisk konjunktivit.

Allergisk rinit/Hösnuva:

Nästäppa, rinnsnuva, nysningar mm. Se avsnittet ”Rinit, allergisk”.

Differentialdiagnos

Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Vasomotorisk/ icke-allergisk rinit. Rhinitis medicamentosa. Se dessa avsnitt.

Allergisk urtikaria/”Nässelutslag”, Allergiskt kontakteksem:

Se avsnittet Urtikaria i kapitlet Hudsjukdomar.

Lokala eller spridda kvaddlar, stark klåda.

Allergisk kontakturtikaria/Allergiskt kontakteksem uppvisar lokala hudsymtom efter direktkontakt med ämnen man är allergisk mot, ex.v. gummi. Ofta symtom även runt själva hudområdet som varit i kontakt med allergen.

Autoimmun urtikaria uppvisar spridda kvaddlar. Utlösande faktor kan vara infektion (virus, streptokocker, mononukleos), malignitet resp. kollagenos.

Födoämnesallergi:

Se avsnittet ”Födoämnesallergi” i kap. Mag-Tarmsjukdom.

Specifik födoämnesallergi uppvisar allt från beskedliga till svåra symtom från mag-tarmkanalen, andningsvägarna och/eller hudmanifestationer som urtikaria mm. I vissa fall anafylaxi.

Autoimmun födoämnesallergi med typfallet celiaki (T-cellsmedierad reaktion), uppvisar gasbesvär, diarré, magsmärtor m.m. Ibland följt av viktnedgång.

Differentialdiagnos

Icke allergisk födoämnesöverkänslighet (ex.v. laktosintolerans, hudrodnad och svullnad runt munnen efter intag av citrusfrukter, jordgubbar, tomater).

Getingstick. Getingallergi. Bistick. Bigiftallergi:

Kan hos allergisk person ge livshotande påverkan med anafylaktisk chock. Allergiutredning och ev. ASIT, (allergenspecifik immunterapi/hyposensibilisering) aktuellt endast vid kraftig generell reaktion. Adrenalinpennor, kortisontabletter och antihistamin förskrivs vid konstaterad allergi. Vid lokala reaktioner på stick räcker det med hydrokortisonkräm lokalt och ev. antihistamin. Se även avsnittet Anafylaktisk reaktion.

Läkemedelsallergi:

Kan leda till anafylaxi. Pat. med misstänkt anafylaxi eller allvarlig senreaktion (som TEN, Toxisk epidermal nekrolys, eller DRESS, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) remitteras till specialistmottagning för utredning. Se avsnittet Penicillinallergi.

Differentialdiagnos

Läkemedelsöverkänslighet.

Fördjupning

Tema Allergi hos barn och vuxna Läkartidningen nr 14 2016 s. 654–683.

För dig som patient
Läs mer om Allergier på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer