Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Allergier


Definition

Immunologiskt medierad överkänslighet mot yttre agens.

Orsak

Antikropps- eller cellmedierad. Indelas i IgE-medierad (typ I) och icke-IgE-medierad (typ II-IV). Allergiska luftvägsbesvär resp. mag-tarmbesvär är oftast orsakade av IgE-antikroppar.

Utredning

Allergidiagnos får inte sättas efter utfallet av ett enskilt testutslag. Korrelerande symtom måste finnas.

Symtom

Beroende på drabbat organ. Generellt sett orsakar en allergiskt utlöst inflammation i luftvägar, ögon m.fl. organ en sekundär hyperreaktivitet i slemhinnorna. Exempel är långdragna luftvägsbesvär såsom hosta och försämring vid fysisk ansträngning vid allergisk astma.

Allergisk alveolit/Hypersensitivitetspneumonit:

Beroende på stadium (akut, subakut, kronisk) symtom som feber, hosta, andfåddhet, trötthet m.m. Se avsnittet Hypersensitivitetspneumonit/Allergisk alveolit.

Allergisk anafylaxi/anafylaktisk chock:

Akut och allvarlig generaliserad överkänslighetsreaktion, kan bli livshotande. I typfallet svår allmänpåverkan med andningspåverkan och cirkulatorisk svikt efter t.ex. fisk- eller jordnötsförtäring eller bi-/getingstick. Se avsnittet ”Anafylaktisk reaktion”.

Differentialdiagnos

Icke IgE-medierad anafylaxi. Exempel är anafylaxi orsakad av jodkontrastmedel och läkemedelsinducerad anafylaxi.

Allergisk astma:

Variabel och reversibel luftvägsobstruktion med oftast kronisk luftvägsinflammation. Allergisk astma förutsätter att astmareaktionen utlöses av ett allergen, t ex pälsdjur eller kvalster. Sekundärt ofta ökad känslighet i luftvägarna för luftvägsirritanter som kall luft, starka dofter etc. Se avsnittet Astma.

Icke allergisk astma, dvs astma som ej utlöses av allergen utan av andra orsaker.  Sensorisk hypersensitivitet i luftvägarna. Se detta avsnitt.

Allergisk dermatit. Allergisk kontaktdermatit:

Rodnad, kliande hud. Ev. papler, bullae, vesikler. Detta allergiska ”eksem” är oftast en allergisk kontaktdermatit (läder, krom, nickel, gummi, konserveringsmedel, parfym, hårfärgningsmedel, härdplaster, växter som Primula och Krysantemum).

Se avsnittet ”Allergiskt kontakteksem”.

Atopiskt eksem: Konstitutionell torr och lättirriterad hud (ofta hos pat. med anamnes på allergisk astma/allergisk rinit).

Se avsnittet Eksem i Dermatologi.

Irritativ kontaktdermatit (efter frekvent kontakt med vatten, rengöringsmedel, starka lösningsmedel m.m). Se avsnittet Traumiterativt eksem.

Seborroisk dermatit. Nummulär dermatit. Blöjdermatit. Hypostatisk dermatit. Dermatitis herpetiformis. Solutlöst dermatit. Se respektive diagnos under avsnittet ”Eksem” i Dermatologi.

Allergisk konjunktivit/Allergisk rinokonjunktivit:

Uppträder ofta parallellt med allergisk rinit och ibland allergisk astma. Klåda och sveda i ögon, tårsekretion, rodnad konjunktiva. Se avsnittet ”Konjunktivit” i kap. Oftalmologi.

Viruskonjunktivit, kontaktallergisk konjunktivit, icke-allergisk konjunktivit.

Allergisk rinit/Hösnuva:

Nästäppa, rinnsnuva, nysningar mm. Se avsnittet ”Rinit, allergisk”.

Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna. Vasomotorisk/ icke-allergisk rinit. Rhinitis medicamentosa. Se dessa avsnitt.

Allergisk urtikaria/”Nässelutslag”, Allergiskt kontakteksem:

Se avsnittet Urtikaria i kapitlet Dermatologi.

Lokala eller spridda kvaddlar, stark klåda.

Allergisk kontakturtikaria/Allergiskt kontakteksem uppvisar lokala hudsymtom efter direktkontakt med ämnen man är allergisk mot, ex.v. gummi. Ofta symtom även runt själva hudområdet som varit i kontakt med allergen.

Autoimmun urtikaria uppvisar spridda kvaddlar. Utlösande faktor kan vara infektion (virus, streptokocker, mononukleos), malignitet resp. kollagenos.

Födoämnesallergi:

Se avsnittet ”Födoämnesallergi” i kap. Gastroenterologi och hepatologi.

Specifik födoämnesallergi uppvisar allt från beskedliga till svåra symtom från mag-tarmkanalen, andningsvägarna och/eller hudmanifestationer som urtikaria mm. I vissa fall anafylaxi.

Autoimmun födoämnesallergi med typfallet celiaki (T-cellsmedierad reaktion), uppvisar gasbesvär, diarré, magsmärtor m.m. Ibland följt av viktnedgång.

Icke allergisk födoämnesöverkänslighet (ex.v. laktosintolerans, hudrodnad och svullnad runt munnen efter intag av citrusfrukter, jordgubbar, tomater).

Getingstick. Getingallergi. Bistick. Bigiftallergi:

Kan hos allergisk person ge livshotande påverkan med anafylaktisk chock. Allergiutredning och ev. AIT, (allergen immunterapi/hyposensibilisering) aktuellt endast vid kraftig generell reaktion. Adrenalinpennor, kortisontabletter och antihistamin förskrivs vid konstaterad allergi. Vid lokala reaktioner på stick räcker det med hydrokortisonkräm lokalt och ev. antihistamin. Se även avsnittet Anafylaktisk reaktion.

Läkemedelsallergi:

Kan leda till anafylaxi. Pat. med misstänkt anafylaxi eller allvarlig senreaktion (som TEN, Toxisk epidermal nekrolys, eller DRESS, drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) remitteras till specialistmottagning för utredning. Se avsnittet Penicillinallergi.

Läkemedelsöverkänslighet.

Fördjupning

Tema Allergi hos barn och vuxna Läkartidningen nr 14 2016 s. 654–683.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: