Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Utbildningar
Annons:

Lungmedicin och allergologi

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma är två av våra viktigaste folksjukdomar, och allergi drabbar idag cirka var femte person i Sverige. I kapitlet finner du flera översikter om dessa vanliga tillstånd, samt om lite ovanligare tillstånd i andningsvägarna, som till exempel cystisk fibros, pulmonell arteriell hypertension respektive lungfibros.

Lungmedicin och allergologi
9 februari, 2023
17 mars, 2023
17 mars, 2023
12 maj, 2023
18 april, 2023
31 oktober, 2022
4 oktober, 2022
28 september, 2022
9 februari, 2023
28 september, 2022
28 september, 2022
30 november, 2022
4 oktober, 2022
9 februari, 2023
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: