Praktisk Medicin 2018

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Sjukdomar A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 1. ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.
 2. ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
 3. AA Definition/Inledning.
 4. Abscess. Böld. Aterom, infekterat. Atherom.
 5. Acne vulgaris. Akne.
 6. ACNES, Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
 7. Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
 8. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 9. Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
 10. Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans.
 11. Akromioklavikularledsartros. A-C leds-artros. Acromioclavikularledsartos.
 12. Aktinisk keratos.
 13. Akut buk. Buksmärtor.
 14. Akut förgiftning. Intoxikation.
 15. Akut idrottsskada. Idrottsskada, akut.
 16. Akut lymfatisk leukemi. ALL.
 17. Akut myeloisk leukemi. AML.
 18. Akut nociceptiv smärta.
 19. Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
 20. Akut synnedsättning – Central artäremboli. Grenartärocklusion.
 21. Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
 22. Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
 23. Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
 24. Akut synnedsättning – Kornealdystrofi.
 25. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
 26. Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
 27. Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
 28. Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 29. Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
 30. Akut synnedsättning.
 31. Akutmedicin. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens
 32. Akutmedicin. Afte. Aftös stomatit
 33. Akutmedicin. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 34. Akutmedicin. Akut buk. Buksmärtor.
 35. Akutmedicin. Akut glaukom. Glaukom. Grön starr
 36. Akutmedicin. Akut omhändertagande
 37. Akutmedicin. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
 38. Akutmedicin. Akutsjukvård: (LPT) Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 39. Akutmedicin. Amaurosis fugax. Övergående blindhet
 40. Akutmedicin. Anafylaktisk reaktion. Chock.
 41. Akutmedicin. Analabscess
 42. Akutmedicin. Analfissurer.
 43. Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp.
 44. Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm
 45. Akutmedicin. Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
 46. Akutmedicin. Armvenstrombos.
 47. Akutmedicin. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 48. Akutmedicin. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Monoartrit. Oligoartrit. Polyartrit
 49. Akutmedicin. Artäremboli. Akut arteriell ischemi
 50. Akutmedicin. Astma hos barn
 51. Akutmedicin. Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 52. Akutmedicin. Axelledsluxation, främre
 53. Akutmedicin. Balanit. Förhudsförträngning. Fimosis
 54. Akutmedicin. Barotraumisk otit
 55. Akutmedicin. Behandling och råd mot patientens vilja. Tvångsbehandling
 56. Akutmedicin. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 57. Akutmedicin. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett
 58. Akutmedicin. Bicepsruptur
 59. Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.
 60. Akutmedicin. Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 61. Akutmedicin. Blod i sädesvätska. Hematospermi
 62. Akutmedicin. Blodsmitta. Stickskador
 63. Akutmedicin. Blödning
 64. Akutmedicin. Blödning i öga. Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 65. Akutmedicin. Blöjeksem
 66. Akutmedicin. Borreliainfektion. Lymés sjukdom
 67. Akutmedicin. Brännskador
 68. Akutmedicin. Bröstsmärta
 69. Akutmedicin. Bältros. Herpes zoster
 70. Akutmedicin. Böld. Abscess
 71. Akutmedicin. Chock
 72. Akutmedicin. Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception
 73. Akutmedicin. Dehydrering
 74. Akutmedicin. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.
 75. Akutmedicin. Diabetessår på fot.
 76. Akutmedicin. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn
 77. Akutmedicin. Diarré. Akut diarré
 78. Akutmedicin. Divertikulit
 79. Akutmedicin. Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 80. Akutmedicin. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom
 81. Akutmedicin. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr
 82. Akutmedicin. Dödsbevis
 83. Akutmedicin. Dödsfall
 84. Akutmedicin. Dödsorsaksintyg
 85. Akutmedicin. Elstöt. Elektriska olycksfall.
 86. Akutmedicin. Epididymit. Bitestikelinflammation
 87. Akutmedicin. Epiduralblödning
 88. Akutmedicin. Epiglottit. Struplocksinflammation
 89. Akutmedicin. Epilepsi
 90. Akutmedicin. Erysipelas. Rosfeber
 91. Akutmedicin. Extern otit. Hörselgångsinflammation
 92. Akutmedicin. Extrauterin graviditet. ”X”.
 93. Akutmedicin. Feberkramp
 94. Akutmedicin. Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 95. Akutmedicin. Femte sjukan. Femdagarssjukan. Erythema infectiosum
 96. Akutmedicin. Fingerfraktur. Fraktur på finger
 97. Akutmedicin. Fingerluxation
 98. Akutmedicin. Fiskkrok i finger/hud
 99. Akutmedicin. Fjärsingstick
 100. Akutmedicin. Flytning hos barn
 101. Akutmedicin. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Fotvrickning
 102. Akutmedicin. Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
 103. Akutmedicin. Främmande kropp i mag-tarmkanalen
 104. Akutmedicin. Främmande kropp i matsrupe. Fiskben.
 105. Akutmedicin. Främmande kropp i näsan
 106. Akutmedicin. Främmande kropp i svalg. Fiskben.
 107. Akutmedicin. Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 108. Akutmedicin. Främmande kropp i öra
 109. Akutmedicin. Födoämnesallergi. Oralt allergisymtom. OAS. Korsallergi
 110. Akutmedicin. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.
 111. Akutmedicin. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn
 112. Akutmedicin. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna
 113. Allergier
 114. Allergisk alveolit. Inhalationsfeber. ”Farmers lung”. ”Tröskdammslunga”
 115. Allergisk purpura. Purpura. Henoch-Schönleins purpura. Petekier.
 116. Amenorré.
 117. Amöbainfektion.
 118. Anafylaktisk reaktion. Chock
 119. Analabscess. Perianalabscess.
 120. Analfissurer. Anal fissur.
 121. Analfistel. Rektalfistel.
 122. Analklåda. Pruritus ani.
 123. Anemi och idrott.
 124. Anemiutredning. Anemi.
 125. Angina pectoris. Kärlkramp.
 126. Anorexia nervosa. Självsvält. Ätstörning.
 127. Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
 128. Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter.
 129. Antibiotikaprofylax inför tandvård.
 130. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.
 131. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Utsättning av antikoagulantia före operation.
 132. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Warfarinbehandling.
 133. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Övriga antikoagulantia NOAK: Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia.
 134. APC-resistens.
 135. Appendicit. Blindtarmsinflammation.
 136. Armvenstrombos.
 137. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 138. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
 139. Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
 140. Artros. Osteoartrit.
 141. ASA-profylax.
 142. Astma
 143. Astma hos barn.
 144. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 145. Att starta som lagläkare. Lagläkare.
 146. Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
 147. Axelledsluxation, främre.
 148. Axelsmärtor. Axelbesvär.
 149. Badsårsfeber.
 150. Bakercysta.
 151. Bakteriell vaginos.
 152. Balanit. Förhudsinfektion.
 153. Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.
 154. Basaliom.
 155. Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.
 156. Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 157. Ben- och fotsår – (kroniska). Bensår.
 158. Ben- och fotsår – Arteriella bensår.
 159. Ben- och fotsår – Diabetessår.
 160. Ben- och fotsår – Kombinationssår.
 161. Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.
 162. Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.
 163. Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
 164. Ben- och fotsår – Venösa bensår.
 165. Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
 166. Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
 167. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
 168. Bicepsseneruptur.
 169. Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
 170. Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
 171. Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 172. Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.
 173. Bistick. Getingstick. Myggbett.
 174. Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
 175. Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
 176. Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
 177. Blåsdermatoser – Pemfigoid.
 178. Blåsdermatoser – Pemfigus.
 179. Blöjdermatit.
 180. Borrelia – Primärstadiet (Erythema migrans) EM.
 181. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.

 182. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
 183. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Kardit. Borreliakardit.
 184. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Lymfocytom.
 185. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Neuroborrelios.
 186. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Perifer facialispares.
 187. Borrelia.
 188. Borrelia. Lyme´s sjukdom.
 189. Borrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
 190. Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 191. Broskskada i knä (traumatisk).
 192. Brännskador.
 193. Bröstsmärta.
 194. Brösttumör – fördjupat avsnitt.
 195. Brösttumör. Tumor mammae.
 196. Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
 197. CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
 198. Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.
 199. Celiaki. Glutenintolerans.
 200. Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
 201. Cerumen obturans. Vaxpropp.
 202. Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.
 203. Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 204. Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
 205. Claudicatio intermittens. Perifer cirkulationsinsufficiens. Vadkramp.
”Fönstertittarsjukan”. Benartärsjukdom. Perifer arteriell kärlsjukdom.
 206. Commotio cerebri. Hjärnskakning.
 207. Cor inkomp. Hjärtinkompensation. Hjärtsvikt.
 208. Cushings syndrom.
 209. Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 210. Daktylit.
 211. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
 212. Demens.
 213. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 214. Depression.
 215. Dermatologisk appendix – Biopsiteknik. Stansteknik.
 216. Dermatologisk appendix – Hudförändringar, terminologi.
 217. Dermatologisk appendix – Kaliumpermanganat, lösning 3%.
 218. Dermatologisk appendix – Ljusbehandling.
 219. Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.
 220. Dermatologisk appendix – Mjukgörande preparat.
 221. Dermatologisk appendix – Wood’s ljus.
 222. Dermatologisk appendix – Zinkpudervätska, liniment.
 223. Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
 224. Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
 225. Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 226. Det röda ögat – Dakrocystit. Tårsäcksinflammation.
 227. Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
 228. Det röda ögat – Främmande kropp.
 229. Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 230. Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
 231. Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
 232. Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
 233. Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
 234. Det röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
 235. Diabetes – vid nyupptäckt.
 236. Diabetes Hypoglykemi. Insulinkoma.
 237. Diabetes mellitus hos äldre.
 238. Diabetes och idrott.
 239. Diabetes typ-1
 240. Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 241. Diabetes typ-2 och sekundär diabetesuppföljning.
 242. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 243. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
 244. Diarré.
 245. Digitalisintoxikation.
 246. Diskbråck.
 247. Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
 248. Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
 249. Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
 250. Domningar i arm.
 251. Doping och idrott.
 252. Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
 253. Droppfot. Peroneuspares.
 254. Dubbelseende. Diplopi.
 255. Dupuytrens kontraktur.
 256. Dysfagi.
 257. Dysfoni. Heshet.
 258. Dysfunktionell andning. ”Hög andning”.
 259. Dysmenorré. Mensvärk.
 260. Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.
 261. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 262. Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger.
 263. Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejaculation.
 264. Ejaculatio retarda.
 265. Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.
 266. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
 267. Eksem – Hypostatiskt eksem.
 268. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
 269. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem.
 270. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.
 271. Eksem – Tylotiskt eksem.
 272. Eksem.
 273. Eksembehandling.
 274. Ektopisk förmaksrytm.
 275. Elöverkänslighet. ”Elallergi”.
 276. Endometrios. Adenomyos.

 277. Entesopati. Entesit.
 278. Enuresis nocturna. Sängvätning hos barn. Urininkontinens hos barn.
 279. Eosinofili.
 280. Epididymit. Bitestikelinflammation.
 281. Epiduralblödning.
 282. Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
 283. Epiglottit. Struplocksinflammation.
 284. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
 285. Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
 286. Epilepsi – Status epilepticus.
 287. Epilepsi.
 288. Epistaxis. Näsblödning.
 289. Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens
 290. Erysipelas. Rosfeber.
 291. Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
 292. Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
 293. Erythema multiforme.
 294. Erythema nodosum. Knölros.
 295. Erythrasma.
 296. Esofagit. Oesofagit.
 297. Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.
 298. Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
 299. Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.
 300. Feber hos äldre.
 301. Feber. Oklar feber.
 302. Feberkramp.
 303. Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
 304. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Femdagarssjukan.
 305. Femuro-acetabulär inklämning. Höftbesvär. Höftvärk.
 306. Feokromocytom.
 307. Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
 308. Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 309. Fingerluxation.
 310. Fissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
 311. Flatlöss. Bagg.
 312. Flytning hos barn.
 313. Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
 314. Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
 315. Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
 316. Folatbrist. Folsyrabrist.
 317. Follikulit.
 318. Fotbollsvrist.
 319. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
 320. Fotledsinstabilitet- kronisk.
 321. Fotsmärtor. Smärtor i fot.
 322. Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
 323. Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
 324. Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.
 325. Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasma. 
Human granulocytär anaplasmos. HGA. 
Ehrlichia phagocytophilum. 
Human granulocytär ehrlichios. HGE.
 Rickettsiainfektion.
 326. Fästingöverförda sjukdomar.
 327. Födoämnesallergi. Matallergi.
 328. Födoämnesallergi. Matallergi. – Oralt allergisymtom (OAS).
 329. Förmaksfladder.
 330. Förmaksflimmer
 331. Förmaksflimmer.
 332. Försäsongsundersökning.
 333. Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit
 334. Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
 335. Ganglion. Senknuta.
 336. Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
 337. Getingstick. Bistick. Myggbett
 338. Gikt. Hyperurikemi. Podager.
 339. Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå
 340. Glaskroppsavlossning
 341. Globus.
 342. Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
 343. Gonorré.
 344. Granuloma annulare.
 345. Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
 346. Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.
 347. Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.
 348. Gynekologiska blödningar.
 349. Gynekomasti.
 350. Gångrubbning. Gångsvårigheter.
 351. Hallux rigidus.
 352. Hallux valgus.
 353. Halsböld. Peritonsillit.
 354. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit
 355. Hammartå.
 356. Harkling.
 357. Heberdens noduli. Bochards noduli.
 358. Hematom. Blåmärken.
 359. Hematospermi.
 360. Hematuri
 361. Hematuri.
 362. Hemokromatos.
 363. Hemorrojder
 364. Hemorrojder.
 365. Henoch-Schönleins purpura. Allergisk purpura. Petekier. Vaskulit
 366. Hepatit A.
 367. Hepatit B.
 368. Hepatit C.
 369. Hepatit. Autoimmun hepatit.
 370. Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
 371. Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
 372. Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
 373. Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
 374. Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
 375. Hepatit. Virushepatit.
 376. Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
 377. Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
 378. Herpes genitalis. Herpes simplex typ 2.
 379. Herpes simplex.
 380. Herpes zoster. Bältros.
 381. Heshet. Laryngit. Dysfoni.
 382. Hicka. Singultus
 383. Hicka. Singultus.
 384. Hidroadenit. Svettkörtelinflammation.
 385. Hirsutism.
 386. HIV. AIDS.
 387. Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.
 388. Hjärnskakning. Commotio cerebri
 389. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC
 390. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 391. Hjärt-lungräddning. HLR
 392. Hjärtinfarkt
 393. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
 394. Hjärtkontusion.
 395. Homocystein. Hyperhomocysteinemi.
 396. Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
 397. Hosta
 398. Hudproblem hos idrottare.
 399. Huggormsbett. Ormbett
 400. Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 401. Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
 402. Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
 403. Huvudvärk – Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 404. Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.
 405. Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
 406. Huvudvärk – Migrän.
 407. Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
 408. Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
 409. Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
 410. Huvudvärk – Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet.
 411. Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 412. Huvudvärk – SUNCT.
 413. Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
 414. Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
 415. Huvudvärk. Cephalalgia
 416. Huvudvärk. Cephalalgia.
 417. Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
 418. Hyperglykemi. Ketoacidos
 419. Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
 420. Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.
 421. Hyperkalcemi
 422. Hyperkalcemi.
 423. Hyperkalemi
 424. Hyperkalemi.
 425. Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.
 426. Hypertoni och idrott.
 427. Hypertoni. Högt blodtryck.
 428. Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
 429. Hypoglykemi. Insulinkoma
 430. Hypogonadism hos män.
 431. Hypokalcemi.
 432. Hypokalemi
 433. Hypokalemi.
 434. Hypokondri.
 435. Hypomani.
 436. Hypotermi.
 437. Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 438. Hypotoni. Ortostatism.
 439. Hypotyreos.
 440. Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
 441. Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
 442. Håravfall – Dermatitis seborrhoica.
 443. Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.
 444. Håravfall – Trikotillomani.
 445. Håravfall – Övriga orsaker.
 446. Hälta hos barn
 447. Hälta hos barn.
 448. Höftbesvär. Höftvärk.
 449. Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
 450. Höftledsartros. Coxartros.
 451. Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
 452. Hörapparat.
 453. Hörselnedsättning.
 454. IBS. Irriatble Bowel Syndrome. Colon irritable. Tarmkatarr. Funktionella tarmbesvär.
 455. Idrottshjärtat.
 456. Ikterus. Gulsot. Hepatit.
 457. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk ileus. Invagination. Tarmvred
 458. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
 459. Impetigo. Svinkoppor
 460. Impetigo. Svinkoppor.
 461. Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 462. Infektioner och idrott.
 463. Infektionsbenägna barn
 464. Infektionsbenägna barn.
 465. Infertilitet.
 466. Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Diseases. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
 467. Influensa.
 468. Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
 469. Ischias.
 470. Järnbristanemi.
 471. KAD-associerad urinvägsinfektion
 472. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea
 473. Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
 474. Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
 475. Kardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
 476. Kardiella blåsljud – Aortastenos.
 477. Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
 478. Kardiella blåsljud – Karotisstenos.
 479. Kardiella blåsljud – Mitralisinsufficiens.
 480. Kardiella blåsljud – Mitralisstenos.
 481. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 482. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 483. Keratit. Hornhinneinflammation
 484. Kikhosta. Pertussis
 485. Kikhosta. Pertussis.
 486. Klamydia. Chlamydia.
 487. Klamydiainfektion
 488. Klavikelfraktur
 489. Klavikelfraktur.
 490. Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär.
 491. Knuta på halsen
 492. Knäledsartros. Gonartros.
 493. Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.
 494. Knäskada
 495. KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 496. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä
 497. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
 498. Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
 499. Komjölksallergi. KMA.
 500. Kompartmentsyndrom
 501. Kompartmentsyndrom i extremitet.
 502. Kondylom. HPV-infektion.
 503. Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 504. Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
 505. Konjunktivit. Bindhinnekatarr
 506. Kontaktlinsproblem.
 507. Kornealerosion. Hornhinneerosion
 508. Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning).
 509. Korsbandsskada
 510. Korsbandsskada.
 511. Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.
 512. Kreatininstegring. Stigande kreatinin. Kreatinin. Glomerulär filtration. eGFR.
 513. Krisreaktion.
 514. Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
 515. Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
 516. Kronisk myeloisk leukemi. KML.
 517. Kräkningar hos spädbarn
 518. Kräkningar. Illamående. Emesis.
 519. Köldskada. Förfrysning
 520. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease
 521. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU
 522. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 523. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 524. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM.
 525. Laktosintolerans. Hypolaktasi.
 526. Ledsvullnad, akut.
 527. Lentigo. Lentigo benigna.
 528. Leukocytos.
 529. Leukopeni.
 530. Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.
 531. Lichen ruber.
 532. Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom. Mjukdels- sarkom.
 533. Lipödem.
 534. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis
 535. Ljumsksmärtor.
 536. Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
 537. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
 538. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
 539. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.
 540. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
 541. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
 542. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
 543. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
 544. Lungcancer.
 545. Lungemboli
 546. Lungemboli.
 547. Lungödem.
 548. Lungödem. Akut hjärtsvikt
 549. LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
 550. Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 551. Lymfangit
 552. Lymfangit.
 553. Lymfogranuloma venereum. LGV.
 554. Lymfödem. Lipolymfödem.
 555. Långvarig nociceptiv smärta/Kronisk smärta.
 556. Läkemedelsbehandling av äldre.
 557. Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
 558. Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
 559. Magont hos barn. Buksmärta hos barn.
 560. Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P
 561. Malignt lymfom. Lymfom, malignt.
 562. Malignt melanom.
 563. Mani.
 564. Maskinfektioner. Spolmask. Ascaris.
 565. Maskinfektioner. Springmask. Enterobius Vermicularis
 566. Masksjukdomar – Bandmask. Fiskbinnekemask.
 567. Masksjukdomar – Spolmask. Ascaris.
 568. Masksjukdomar – Springmask. Vermicularis.
 569. Mastit. Mjölkstockning.
 570. Mastit. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation. Bröstböld. Såriga bröstvårtor.
 571. Mastoidit
 572. ME/CFS. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
 573. Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
 574. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 575. Medvetslöshet. Koma.Coma
 576. Melena.
 577. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.
 578. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation
 579. Meniskskada- lateral
 580. Meniskskada- lateral.
 581. Meniskskada- medial
 582. Meniskskada- medial.
 583. Mensförskjutning
 584. Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
 585. Mensvärk. Dysmenorré
 586. Metabola syndromet.
 587. Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
 588. Migrän
 589. Missbruk/Beroende
 590. Missbruk/Beroende – Alkohol
 591. Missbruk/Beroende – Alkoholabstinens.
 592. Missbruk/Beroende – Butandiol.
 593. Missbruk/Beroende – Cannabis.
 594. Missbruk/Beroende – Centralstimulantia.
 595. Missbruk/Beroende – Dopingpreparat.
 596. Missbruk/Beroende – DXM (dextrometorfon).
 597. Missbruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton).
 598. Missbruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxibutyrat).
 599. Missbruk/Beroende – Hallucinogener.
 600. Missbruk/Beroende – Kat. Khat.
 601. Missbruk/Beroende – Krypton.
 602. Missbruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
 603. Missbruk/Beroende – Mefedron.
 604. Missbruk/Beroende – Melanotan.
 605. Missbruk/Beroende – Narkotika. Droganalyser.
 606. Missbruk/Beroende – Opiater.
 607. Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.
 608. Mjältruptur.
 609. Molluscum contagiosum. Mollusker.
 610. Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
 611. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 612. Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
 613. Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom
 614. Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
 615. Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
 616. Multipel skleros. MS.
 617. Munsår. Herpesmunsår
 618. Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
 619. Musarm.
 620. Muskelruptur i lår.
 621. Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.
 622. Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
 623. Mycoplasmapneumoni
 624. Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M-komponent.
 625. Mykoplasmapneumoni
 626. Mykos.
 627. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
 628. Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
 629. Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
 630. Mässling. Morbilli
 631. Mässling. Morbilli.
 632. Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
 633. Nackspärr. Tortikollis
 634. Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
 635. Nageltrång. Unguis incarnatus.
 636. Narkolepsi.
 637. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 638. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 639. Nekrobiosis lipoidica diabetikorum.
 640. Nervskada i handen. Senskada i handen
 641. Nervskada i handen. Senskada i handen.
 642. Neurodermit. Lichen simplex.
 643. Neuropatisk smärta. Neurogen smärta. NeP.
 644. Neuropsykiatriska funktionsstörningar hos vuxna.
 645. Neuropsykiatriska tillstånd – ADHD/ADD/DCD.
 646. Neuropsykiatriska tillstånd – Autismspektrumstörningar. Aspergers syndrom.
 647. Neuropsykiatriska tillstånd – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
 648. Neuropsykiatriska tillstånd – Generellt
 649. Neuropsykiatriska tillstånd – Tics.
 650. Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
 651. Njurstensanfall. Uretärsten. Pyelit.
 652. Njursvikt. Uremi. Kreatininclearance.
 653. Nociplastisk smärta.
 654. Nodal ersättningsrytm.
 655. Nutrition och idrott.
 656. Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
 657. Näsblödning. Epistaxis
 658. Näsfurunkel
 659. Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 660. Nästäppa.
 661. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae
 662. Obduktion
 663. Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
 664. Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
 665. Obstipation. Förstoppning.
 666. Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
 667. Olekranonbursit. Bursit, armbåge. ”Studentarmbåge”.
 668. Oral candida. ”Torsk”.
 669. Orkit. Testikelinflammation.
 670. Ornithos. Papegojsjuka.
 671. Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.
 672. Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.
 673. Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
 674. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. SOM. Örontrumpetsinflammation.
 675. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.
 676. P-piller, glömda. Postkoital antikoception
 677. Palindrom reumatism.
 678. Palliativ vård. Smärtlindring. Opioidbehandling
 679. Palmarerythem. Rodnad i handflator.
 680. Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
 681. Panikångest. Panikattack. Ångest.
 682. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation
 683. Pankreatit. Bukspottkörtelinflammation.
 684. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.
 685. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.
 686. Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
 687. Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
 688. Paronyki. Nagelbandsinfektion.
 689. Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
 690. Patellaluxation/subluxation
 691. Patellaluxation/subluxation.
 692. Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
 693. Penicillinallergi
 694. Penicillinallergi.
 695. Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
 696. Perifer venkateter. Central venkateter. Subkutan venport.
 697. Perimyokardit. Perikardit
 698. Perimyokardit. Perikardit.
 699. Perioral dermatit.
 700. Peritendinitis crepitans. Senknarr
 701. Peritendinitis crepitans. Senknarr.
 702. Peritonsillit. Halsböld.
 703. Perniciös anemi. Vitamin B12-brist.
 704. Personlighetsstörningar hos vuxna.
 705. Phimosis. Balanit. Förhudsförträngning.
 706. Phimosis. Paraphimosis.
 707. Pigluxation. Subluxation av caput radii
 708. Pigluxation. Subluxation av caput radii.
 709. Pigmentnevus. Födelsemärke. Leverfläck.
 710. Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
 711. Pityriasis alba.
 712. Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
 713. Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea. Medaljongsjuka.
 714. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
 715. Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
 716. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 717. Pleurit. Lungsäcksinflammation.
 718. Plica synovialis. Plicasyndromet.
 719. Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.
 720. Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.
 721. Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 722. Pneumothorax. Spontanpneumothorax
 723. Pneumotorax.
 724. Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom.
 725. Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.
 726. Polycytemia vera.
 727. Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 728. Polyneuropati.
 729. Polyposis nasi. Näspolyper.
 730. Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.
 731. Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.

 732. Prepatellär bursit.
 733. Prevention vid hjärtkärlsjukdom. Preventiv kardiologi. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 734. Preventivmedel. P-piller. Antikonception.
 735. Proktit.
 736. Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
 737. Prostatacancer.
 738. Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.
 739. Prostatit, akut. Akut prostatavesiculit. LUTS, Lowe Urinary tract symptoms.
 740. Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
 741. Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
 742. Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
 743. Proteinuri. Albuminuri.
 744. Pruritus. Klåda. Generell klåda.
 745. PSA-screening.
 746. Pseudokrupp. Falsk krupp.
 747. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp
 748. Psoriasis.
 749. Psoriasisartrit. PsA.
 750. Psykogen smärta.
 751. Psykos – Allmänt.
 752. Psykos – Cykloid psykos. Schizoaffektivt syndrom:
 753. Psykos – Schizoaffektiv sjukdom. Schizoaffektivt syndrom:
 754. Psykos – Schizofreni.
 755. Psykos – Vanföreställningsdepression.
 756. Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.
 757. Pulmonell arteriell hypertension. PAH.
 758. Pustulosis palmo- et plantaris. PPP.
 759. Pylorusstenos.
 760. Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
 761. Påssjuka. Parotit
 762. Påssjuka. Parotit.
 763. Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
 764. Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
 765. Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
 766. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block 1
 767. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 1 eller Wenckebach block).
 768. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 2).
 769. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock).
 770. Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
 771. Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
 772. Retledningshinder – Långt QT- syndrom. LQTS.
 773. Retledningshinder – Posterobasalt block. LPH. (Left posterior hemiblock).
 774. Retledningshinder – Sinoatrialt block. SA-block.
 775. Retledningshinder – Sinusarrest.
 776. Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
 777. Retledningshinder.
 778. Reumatoid artrit. RA.
 779. Revbensfraktur
 780. Revbensfraktur.
 781. RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
 782. Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit.
 783. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Perenn rinit. Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 784. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 785. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi.
 786. Rinitis medikamentosa.
 787. Rosacea.
 788. Rättsintyg
 789. Rättsmedicin
 790. Röda hund. Rubella
 791. Röda hund. Rubella.
 792. Röda ögon.
 793. Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion.
 794. Salpingit. Äggledarinflammation. Livmoderinflammation. Endometrit
 795. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur
 796. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur.
 797. Scharlakansfeber. Scarlatina
 798. Scharlakansfeber. Scarlatina.
 799. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.
 800. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.
 801. Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
 802. Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 803. Sinusarytmi.
 804. Sinusbradykardi. Bradykardi.
 805. Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).
 806. Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
 807. Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
 808. Skabb
 809. Skabb.
 810. Skabies. Skabb.
 811. Skallskada. Medvetanderubbning
 812. Skidtumme
 813. Skidtumme. Stenertumme.
 814. Skivepitelcancer.
 815. Skolios.
 816. Skrotala resistenser.
 817. SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
 818. Smärta akut. Smärtanalys. Svårförklarad akut smärta.
 819. Smärta hos barn
 820. Smärta hos barn.
 821. Snapping hip. Coxa saltans.
 822. Snarkning hos barn.
 823. Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
 824. Snuva.
 825. Soleksem.
 826. Somatoforma syndrom – Kroniskt somatoformt smärtsyndrom.
 827. Somatoforma syndrom – Odifferentierat somatoformt syndrom.
 828. Somatoforma syndrom – Somatiseringssyndrom. Somatoformt syndrom.
 829. Somatoformt smärtsyndrom.
 830. Sorkfeber. Nephropatia epidemica.
 831. Spice.
 832. Spider nevus. Spindelnevus.
 833. Spirometri.
 834. Splenomegali.
 835. Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 836. Spottsten.
 837. Spottsten. Bakteriell parotit
 838. Spröda naglar.
 839. Spädbarnskräkningar.
 840. Spänningshuvudvärk
 841. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
 842. Stickskador. Blodsmitta.
 843. Stress. Fysiologiska stressreaktionen.
 844. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur
 845. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
 846. Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
 847. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.
 848. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
 849. Struma.
 850. Subaraknoidalblödning
 851. Subaraknoidalblödning.
 852. Subduralblödning
 853. Subduralblödning.
 854. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning
 855. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
 856. Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.
 857. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning
 858. Supraspinatusruptur
 859. Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 860. Supraspinatustendinit.
 861. Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
 862. Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
 863. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
 864. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea corporis. Ringorm.
 865. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
 866. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
 867. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
 868. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
 869. Svampinfektioner. Hudsvamp.
 870. Svetsblänk. Fotokeratit. Snöblindhet
 871. Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
 872. Svimning. Synkope
 873. Svimning. Synkope.
 874. Svullna ben. Bensvullnad.
 875. Syfilis. Lues.
 876. Sårinfektion. Infekterade sår.
 877. Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.
 878. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur
 879. Sömnbesvär hos äldre.
 880. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Akuta, situationsbetingade.
 881. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Kroniska.
 882. Tandproblem
 883. Tandproblem.
 884. TBC. Tuberkulos.
 885. TBE-infektion.
 886. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis
 887. Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
 888. Temporalisarterit. Arteritis temporalis
 889. Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
 890. Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 891. Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
 892. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit
 893. Testistorsion.
 894. Testistorsion.
 895. Thalassemi.
 896. TIA – Amaurosis fugax.
 897. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack
 898. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
 899. Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
 900. Tics.
 901. Tietze´s syndrom. Osteochondritis. Chondritis costalis
 902. Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
 903. Tinnitus. Öronsus.
 904. Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
 905. Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
 906. Torr hud.
 907. Tortikollis. Nackspärr.
 908. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
 909. Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
 910. Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.
 911. Tredagarsfeber. Exanthema subitum
 912. Tredagarsfeber. Exanthema subitum.
 913. Tremor. Essentiell tremor.
 914. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.
 915. Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
 916. Trikomonasinfestation.
 917. Trokanterit.
 918. Trombocytopeni.
 919. Trombocytos.
 920. Tromboflebit
 921. Tromboflebit.
 922. Trumhinneperforation, traumatisk
 923. Trycksår.
 924. Träning på recept. Fysisk aktivitet på recept. FaR. FYSS.
 925. Trötthet hos äldre.
 926. Tularemi. Harpest.
 927. Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
 928. Tyreoidit.
 929. Tåfraktur. Fraktur på tå. Fraktur mellanfotsben. Tåluxation.
 930. Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
 931. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit
 932. Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori.
 933. Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
 934. Ulnariskompression. Mobilarmbåge
 935. Underbegåvning hos vuxna.
 936. Urininkontinens hos kvinnor.
 937. Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
 938. Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
 939. Urininkontinens hos äldre.
 940. Urinkateter. KAD. Nefrostomi. Pyelostomi
 941. Urinretention. Urinstämma.
 942. Urinstämma. Urinretention hos äldre
 943. Urinstämma. Urinretention hos äldre.
 944. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn. Febril UVI hos barn.
 945. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna
 946. Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 947. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.
 948. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.
 949. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
 950. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
 951. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
 952. Urinvägsinfektioner hos kvinnor.
 953. Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.
 954. Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
 955. Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 956. Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
 957. Urinvägsinfektioner hos män.
 958. Urogenital atrofi. Senilatrofisk vulvovaginit.
 959. Urtikaria. Nässelutslag
 960. Urtikaria. Nässelutslag.
 961. Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
 962. UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
 963. Vaccinationer av barn
 964. Vattkoppor. Varicella
 965. Vattkoppor. Varicellae. Vattenkoppor.
 966. Vaxpropp. Cerumen obturans
 967. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning).
 968. Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).
 969. Ventrikulära extrasystolier. VES.
 970. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos
 971. Verruca seborroica. Mjällvårta.
 972. Verrucae. Vårtor.
 973. Vertigo. Yrsel hos äldre.
 974. Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
 975. Vinterkräksjukan.
 976. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi.
 Kobalaminopeni.
 977. Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
 978. Vitiligo.
 979. Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.
 980. Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
 981. Värk hos äldre. Smärta hos äldre.
 982. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)
 983. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
 984. Willis-Ekboms Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Ekboms syndrom. Rastlösa ben.
 985. Xerostomi. Muntorrhet.
 986. Yrsel – Akustikustumör.
 987. Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
 988. Yrsel – Central yrsel.
 989. Yrsel – Labyrintit.
 990. Yrsel – Laesio auris interna.
 991. Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
 992. Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
 993. Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 994. Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
 995. Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
 996. Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 997. Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 998. Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
 999. Yrsel. Vertigo.
 1000. Yrsel. Vertigo.
 1001. Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
 1002. Ytteröra. Infektion på ytteröra
 1003. Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
 1004. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 1005. Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
 1006. Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
 1007. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 1008. Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
 1009. Ögonbesvär, lathund.
 1010. Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
 1011. Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 1012. Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
 1013. Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
 1014. Ögonlocksaffektioner – Entropion.
 1015. Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
 1016. Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
 1017. Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
 1018. Ögonryckningar. Myokymier
 1019. Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters.
 1020. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
 1021. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
 1022. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
 1023. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
 1024. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
 1025. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
 1026. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
 1027. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
 1028. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
 1029. Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
 1030. Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
 1031. Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
 1032. Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
 1033. Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
 1034. Ögonskador – Perforation av ögat.
 1035. Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
 1036. Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
 1037. Ögonsmärta.
 1038. ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
 1039. Öppetstående tuba. Tuba aperta.
 1040. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan
 1041. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.
 1042. Östrogensubstitution.
 1043. Överdos bensodiazepin
 1044. Överdos opiat
 1045. Överdos paracetamol
 1046. Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
 1047. Överträning.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

NEJ TACK