Praktisk Medicin 2018

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Sjukdomar A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 1. ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.
 2. ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
 3. (LPT) Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 4. AA Definition/Inledning.
 5. Abscess. Böld. Aterom, infekterat. Atherom.
 6. Acne vulgaris. Akne.
 7. ACNES, Anterior Cutan Nerve Entrapment Syndrome.
 8. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens
 9. Afte. Aftös stomatit
 10. Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
 11. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 12. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 13. Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
 14. Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans.
 15. Akromioklavikularledsartros. A-C leds-artros. Acromioclavikularledsartos.
 16. Aktinisk keratos.
 17. Akut buk. Buksmärtor.
 18. Akut buk. Buksmärtor.
 19. Akut förgiftning. Intoxikation.
 20. Akut glaukom. Glaukom. Grön starr
 21. Akut idrottsskada. Idrottsskada, akut.
 22. Akut lymfatisk leukemi. ALL.
 23. Akut myeloisk leukemi. AML.
 24. Akut nociceptiv smärta.
 25. Akut omhändertagande
 26. Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
 27. Akut synnedsättning – Central artäremboli. Grenartärocklusion.
 28. Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
 29. Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
 30. Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
 31. Akut synnedsättning – Kornealdystrofi.
 32. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
 33. Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
 34. Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
 35. Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 36. Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
 37. Akut synnedsättning.
 38. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
 39. Allergier
 40. Allergisk alveolit. Inhalationsfeber. ”Farmers lung”. ”Tröskdammslunga”
 41. Allergisk purpura. Purpura. Henoch-Schönleins purpura. Petekier.
 42. Amaurosis fugax. Övergående blindhet
 43. Amenorré.
 44. Amöbainfektion.
 45. Anafylaktisk reaktion. Chock
 46. Anafylaktisk reaktion. Chock.
 47. Analabscess
 48. Analabscess. Perianalabscess.
 49. Analfissurer.
 50. Analfissurer. Anal fissur.
 51. Analfistel. Rektalfistel.
 52. Analklåda. Pruritus ani.
 53. Anemi och idrott.
 54. Anemiutredning. Anemi.
 55. Angina pectoris. Kärlkramp.
 56. Angina pectoris. Kärlkramp.
 57. Anorexia nervosa. Självsvält. Ätstörning.
 58. Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
 59. Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter.
 60. Antibiotikaprofylax inför tandvård.
 61. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.
 62. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Utsättning av antikoagulantia före operation.
 63. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Warfarinbehandling.
 64. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Övriga antikoagulantia NOAK: Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia.
 65. Aortadissektion. Aortaaneurysm
 66. APC-resistens.
 67. Appendicit. Blindtarmsinflammation.
 68. Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
 69. Armvenstrombos.
 70. Armvenstrombos.
 71. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 72. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 73. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Monoartrit. Oligoartrit. Polyartrit
 74. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
 75. Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
 76. Artros. Osteoartrit.
 77. Artäremboli. Akut arteriell ischemi
 78. ASA-profylax.
 79. Astma
 80. Astma hos barn
 81. Astma hos barn.
 82. Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 83. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 84. Att starta som lagläkare. Lagläkare.
 85. Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
 86. Axelledsluxation, främre
 87. Axelledsluxation, främre.
 88. Axelsmärtor. Axelbesvär.
 89. Badsårsfeber.
 90. Bakercysta.
 91. Bakteriell vaginos.
 92. Balanit. Förhudsförträngning. Fimosis
 93. Balanit. Förhudsinfektion.
 94. Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.
 95. Barotraumisk otit
 96. Basaliom.
 97. Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.
 98. Behandling och råd mot patientens vilja. Tvångsbehandling
 99. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 100. Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 101. Ben- och fotsår – (kroniska). Bensår.
 102. Ben- och fotsår – Arteriella bensår.
 103. Ben- och fotsår – Diabetessår.
 104. Ben- och fotsår – Kombinationssår.
 105. Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.
 106. Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.
 107. Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
 108. Ben- och fotsår – Venösa bensår.
 109. Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
 110. Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
 111. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett
 112. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
 113. Bicepsruptur
 114. Bicepsseneruptur.
 115. Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
 116. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.
 117. Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
 118. Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 119. Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.
 120. Bistick. Getingstick. Myggbett.
 121. Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
 122. Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 123. Blod i sädesvätska. Hematospermi
 124. Blodsmitta. Stickskador
 125. Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
 126. Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
 127. Blåsdermatoser – Pemfigoid.
 128. Blåsdermatoser – Pemfigus.
 129. Blödning
 130. Blödning i öga. Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 131. Blöjdermatit.
 132. Blöjeksem
 133. Borrelia – Primärstadiet (Erythema migrans) EM.
 134. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.

 135. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
 136. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Kardit. Borreliakardit.
 137. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Lymfocytom.
 138. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Neuroborrelios.
 139. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Perifer facialispares.
 140. Borrelia.
 141. Borrelia. Lyme´s sjukdom.
 142. Borreliainfektion. Lymés sjukdom
 143. Borrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
 144. Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 145. Broskskada i knä (traumatisk).
 146. Brännskador
 147. Brännskador.
 148. Bröstsmärta
 149. Bröstsmärta.
 150. Brösttumör – fördjupat avsnitt.
 151. Brösttumör. Tumor mammae.
 152. Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
 153. Bältros. Herpes zoster
 154. Böld. Abscess
 155. CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
 156. Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.
 157. Celiaki. Glutenintolerans.
 158. Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
 159. Cerumen obturans. Vaxpropp.
 160. Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.
 161. Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 162. Chock
 163. Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
 164. Claudicatio intermittens. Perifer cirkulationsinsufficiens. Vadkramp.
”Fönstertittarsjukan”. Benartärsjukdom. Perifer arteriell kärlsjukdom.
 165. Commotio cerebri. Hjärnskakning.
 166. Cor inkomp. Hjärtinkompensation. Hjärtsvikt.
 167. Cushings syndrom.
 168. Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 169. Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception
 170. Daktylit.
 171. Dehydrering
 172. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.
 173. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
 174. Demens.
 175. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 176. Depression.
 177. Dermatologisk appendix – Biopsiteknik. Stansteknik.
 178. Dermatologisk appendix – Hudförändringar, terminologi.
 179. Dermatologisk appendix – Kaliumpermanganat, lösning 3%.
 180. Dermatologisk appendix – Ljusbehandling.
 181. Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.
 182. Dermatologisk appendix – Mjukgörande preparat.
 183. Dermatologisk appendix – Wood’s ljus.
 184. Dermatologisk appendix – Zinkpudervätska, liniment.
 185. Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
 186. Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
 187. Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 188. Det röda ögat – Dakrocystit. Tårsäcksinflammation.
 189. Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
 190. Det röda ögat – Främmande kropp.
 191. Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 192. Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
 193. Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
 194. Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
 195. Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
 196. Det röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
 197. Diabetes – vid nyupptäckt.
 198. Diabetes Hypoglykemi. Insulinkoma.
 199. Diabetes mellitus hos äldre.
 200. Diabetes och idrott.
 201. Diabetes typ-1
 202. Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 203. Diabetes typ-2 och sekundär diabetesuppföljning.
 204. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 205. Diabetessår på fot.
 206. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn
 207. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
 208. Diarré.
 209. Diarré. Akut diarré
 210. Digitalisintoxikation.
 211. Diskbråck.
 212. Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
 213. Divertikulit
 214. Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
 215. Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
 216. Domningar i arm.
 217. Doping och idrott.
 218. Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
 219. Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 220. Droppfot. Peroneuspares.
 221. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom
 222. Dubbelseende. Diplopi.
 223. Dupuytrens kontraktur.
 224. Dysfagi.
 225. Dysfoni. Heshet.
 226. Dysfunktionell andning. ”Hög andning”.
 227. Dysmenorré. Mensvärk.
 228. Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.
 229. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr
 230. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 231. Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger.
 232. Dödsbevis
 233. Dödsfall
 234. Dödsorsaksintyg
 235. Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejaculation.
 236. Ejaculatio retarda.
 237. Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.
 238. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
 239. Eksem – Hypostatiskt eksem.
 240. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
 241. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem.
 242. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.
 243. Eksem – Tylotiskt eksem.
 244. Eksem.
 245. Eksembehandling.
 246. Ektopisk förmaksrytm.
 247. Elstöt. Elektriska olycksfall.
 248. Elöverkänslighet. ”Elallergi”.
 249. Endometrios. Adenomyos.

 250. Entesopati. Entesit.
 251. Enuresis nocturna. Sängvätning hos barn. Urininkontinens hos barn.
 252. Eosinofili.
 253. Epididymit. Bitestikelinflammation
 254. Epididymit. Bitestikelinflammation.
 255. Epiduralblödning
 256. Epiduralblödning.
 257. Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
 258. Epiglottit. Struplocksinflammation
 259. Epiglottit. Struplocksinflammation.
 260. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
 261. Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
 262. Epilepsi
 263. Epilepsi – Status epilepticus.
 264. Epilepsi.
 265. Epistaxis. Näsblödning.
 266. Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens
 267. Erysipelas. Rosfeber
 268. Erysipelas. Rosfeber.
 269. Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
 270. Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
 271. Erythema multiforme.
 272. Erythema nodosum. Knölros.
 273. Erythrasma.
 274. Esofagit. Oesofagit.
 275. Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.
 276. Extern otit. Hörselgångsinflammation
 277. Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
 278. Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.
 279. Extrauterin graviditet. ”X”.
 280. Feber hos äldre.
 281. Feber. Oklar feber.
 282. Feberkramp
 283. Feberkramp.
 284. Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
 285. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Femdagarssjukan.
 286. Femte sjukan. Femdagarssjukan. Erythema infectiosum
 287. Femuro-acetabulär inklämning. Höftbesvär. Höftvärk.
 288. Feokromocytom.
 289. Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
 290. Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 291. Fingerfraktur. Fraktur på finger
 292. Fingerluxation
 293. Fingerluxation.
 294. Fiskkrok i finger/hud
 295. Fissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
 296. Fjärsingstick
 297. Flatlöss. Bagg.
 298. Flytning hos barn
 299. Flytning hos barn.
 300. Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
 301. Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
 302. Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
 303. Folatbrist. Folsyrabrist.
 304. Follikulit.
 305. Fotbollsvrist.
 306. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Fotvrickning
 307. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
 308. Fotledsinstabilitet- kronisk.
 309. Fotsmärtor. Smärtor i fot.
 310. Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
 311. Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
 312. Främmande kropp i mag-tarmkanalen
 313. Främmande kropp i matsrupe. Fiskben.
 314. Främmande kropp i näsan
 315. Främmande kropp i svalg. Fiskben.
 316. Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 317. Främmande kropp i öra
 318. Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
 319. Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.
 320. Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasma. 
Human granulocytär anaplasmos. HGA. 
Ehrlichia phagocytophilum. 
Human granulocytär ehrlichios. HGE.
 Rickettsiainfektion.
 321. Fästingöverförda sjukdomar.
 322. Födoämnesallergi. Matallergi.
 323. Födoämnesallergi. Matallergi. – Oralt allergisymtom (OAS).
 324. Födoämnesallergi. Oralt allergisymtom. OAS. Korsallergi
 325. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.
 326. Förmaksfladder.
 327. Förmaksflimmer
 328. Förmaksflimmer.
 329. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn
 330. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna
 331. Försäsongsundersökning.
 332. Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit
 333. Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
 334. Ganglion. Senknuta.
 335. Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
 336. Getingstick. Bistick. Myggbett
 337. Gikt. Hyperurikemi. Podager.
 338. Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå
 339. Glaskroppsavlossning
 340. Globus.
 341. Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
 342. Gonorré.
 343. Granuloma annulare.
 344. Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
 345. Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.
 346. Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.
 347. Gynekologiska blödningar.
 348. Gynekomasti.
 349. Gångrubbning. Gångsvårigheter.
 350. Hallux rigidus.
 351. Hallux valgus.
 352. Halsböld. Peritonsillit.
 353. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit
 354. Hammartå.
 355. Harkling.
 356. Heberdens noduli. Bochards noduli.
 357. Hematom. Blåmärken.
 358. Hematospermi.
 359. Hematuri
 360. Hematuri.
 361. Hemokromatos.
 362. Hemorrojder
 363. Hemorrojder.
 364. Henoch-Schönleins purpura. Allergisk purpura. Petekier. Vaskulit
 365. Hepatit A.
 366. Hepatit B.
 367. Hepatit C.
 368. Hepatit. Autoimmun hepatit.
 369. Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
 370. Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
 371. Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
 372. Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
 373. Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
 374. Hepatit. Virushepatit.
 375. Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
 376. Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
 377. Herpes genitalis. Herpes simplex typ 2.
 378. Herpes simplex.
 379. Herpes zoster. Bältros.
 380. Heshet. Laryngit. Dysfoni.
 381. Hicka. Singultus
 382. Hicka. Singultus.
 383. Hidroadenit. Svettkörtelinflammation.
 384. Hirsutism.
 385. HIV. AIDS.
 386. Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.
 387. Hjärnskakning. Commotio cerebri
 388. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC
 389. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 390. Hjärt-lungräddning. HLR
 391. Hjärtinfarkt
 392. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
 393. Hjärtkontusion.
 394. Homocystein. Hyperhomocysteinemi.
 395. Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
 396. Hosta
 397. Hudproblem hos idrottare.
 398. Huggormsbett. Ormbett
 399. Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 400. Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
 401. Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
 402. Huvudvärk – Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 403. Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.
 404. Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
 405. Huvudvärk – Migrän.
 406. Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
 407. Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
 408. Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
 409. Huvudvärk – Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet.
 410. Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 411. Huvudvärk – SUNCT.
 412. Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
 413. Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
 414. Huvudvärk. Cephalalgia
 415. Huvudvärk. Cephalalgia.
 416. Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
 417. Hyperglykemi. Ketoacidos
 418. Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
 419. Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.
 420. Hyperkalcemi
 421. Hyperkalcemi.
 422. Hyperkalemi
 423. Hyperkalemi.
 424. Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.
 425. Hypertoni och idrott.
 426. Hypertoni. Högt blodtryck.
 427. Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
 428. Hypoglykemi. Insulinkoma
 429. Hypogonadism hos män.
 430. Hypokalcemi.
 431. Hypokalemi
 432. Hypokalemi.
 433. Hypokondri.
 434. Hypomani.
 435. Hypotermi.
 436. Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 437. Hypotoni. Ortostatism.
 438. Hypotyreos.
 439. Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
 440. Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
 441. Håravfall – Dermatitis seborrhoica.
 442. Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.
 443. Håravfall – Trikotillomani.
 444. Håravfall – Övriga orsaker.
 445. Hälta hos barn
 446. Hälta hos barn.
 447. Höftbesvär. Höftvärk.
 448. Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
 449. Höftledsartros. Coxartros.
 450. Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
 451. Hörapparat.
 452. Hörselnedsättning.
 453. IBS. Irriatble Bowel Syndrome. Colon irritable. Tarmkatarr. Funktionella tarmbesvär.
 454. Idrottshjärtat.
 455. Ikterus. Gulsot. Hepatit.
 456. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk ileus. Invagination. Tarmvred
 457. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
 458. Impetigo. Svinkoppor
 459. Impetigo. Svinkoppor.
 460. Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 461. Infektioner och idrott.
 462. Infektionsbenägna barn
 463. Infektionsbenägna barn.
 464. Infertilitet.
 465. Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Diseases. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
 466. Influensa.
 467. Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
 468. Ischias.
 469. Järnbristanemi.
 470. KAD-associerad urinvägsinfektion
 471. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea
 472. Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
 473. Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
 474. Kardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
 475. Kardiella blåsljud – Aortastenos.
 476. Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
 477. Kardiella blåsljud – Karotisstenos.
 478. Kardiella blåsljud – Mitralisinsufficiens.
 479. Kardiella blåsljud – Mitralisstenos.
 480. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 481. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 482. Keratit. Hornhinneinflammation
 483. Kikhosta. Pertussis
 484. Kikhosta. Pertussis.
 485. Klamydia. Chlamydia.
 486. Klamydiainfektion
 487. Klavikelfraktur
 488. Klavikelfraktur.
 489. Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär.
 490. Knuta på halsen
 491. Knäledsartros. Gonartros.
 492. Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.
 493. Knäskada
 494. KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 495. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä
 496. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
 497. Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
 498. Komjölksallergi. KMA.
 499. Kompartmentsyndrom
 500. Kompartmentsyndrom i extremitet.
 501. Kondylom. HPV-infektion.
 502. Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 503. Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
 504. Konjunktivit. Bindhinnekatarr
 505. Kontaktlinsproblem.
 506. Kornealerosion. Hornhinneerosion
 507. Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning).
 508. Korsbandsskada
 509. Korsbandsskada.
 510. Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.
 511. Kreatininstegring. Stigande kreatinin. Kreatinin. Glomerulär filtration. eGFR.
 512. Krisreaktion.
 513. Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
 514. Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
 515. Kronisk myeloisk leukemi. KML.
 516. Kräkningar hos spädbarn
 517. Kräkningar. Illamående. Emesis.
 518. Köldskada. Förfrysning
 519. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease
 520. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU
 521. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 522. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 523. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM.
 524. Laktosintolerans. Hypolaktasi.
 525. Ledsvullnad, akut.
 526. Lentigo. Lentigo benigna.
 527. Leukocytos.
 528. Leukopeni.
 529. Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.
 530. Lichen ruber.
 531. Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom. Mjukdels- sarkom.
 532. Lipödem.
 533. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis
 534. Ljumsksmärtor.
 535. Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
 536. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
 537. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
 538. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.
 539. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
 540. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
 541. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
 542. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
 543. Lungcancer.
 544. Lungemboli
 545. Lungemboli.
 546. Lungödem.
 547. Lungödem. Akut hjärtsvikt
 548. LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
 549. Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 550. Lymfangit
 551. Lymfangit.
 552. Lymfogranuloma venereum. LGV.
 553. Lymfödem. Lipolymfödem.
 554. Långvarig nociceptiv smärta/Kronisk smärta.
 555. Läkemedelsbehandling av äldre.
 556. Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
 557. Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
 558. Magont hos barn. Buksmärta hos barn.
 559. Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P
 560. Malignt lymfom. Lymfom, malignt.
 561. Malignt melanom.
 562. Mani.
 563. Maskinfektioner. Spolmask. Ascaris.
 564. Maskinfektioner. Springmask. Enterobius Vermicularis
 565. Masksjukdomar – Bandmask. Fiskbinnekemask.
 566. Masksjukdomar – Spolmask. Ascaris.
 567. Masksjukdomar – Springmask. Vermicularis.
 568. Mastit. Mjölkstockning.
 569. Mastit. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation. Bröstböld. Såriga bröstvårtor.
 570. Mastoidit
 571. ME/CFS. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
 572. Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
 573. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 574. Medvetslöshet. Koma.Coma
 575. Melena.
 576. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.
 577. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation
 578. Meniskskada- lateral
 579. Meniskskada- lateral.
 580. Meniskskada- medial
 581. Meniskskada- medial.
 582. Mensförskjutning
 583. Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
 584. Mensvärk. Dysmenorré
 585. Metabola syndromet.
 586. Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
 587. Migrän
 588. Missbruk/Beroende
 589. Missbruk/Beroende – Alkohol
 590. Missbruk/Beroende – Alkoholabstinens.
 591. Missbruk/Beroende – Butandiol.
 592. Missbruk/Beroende – Cannabis.
 593. Missbruk/Beroende – Centralstimulantia.
 594. Missbruk/Beroende – Dopingpreparat.
 595. Missbruk/Beroende – DXM (dextrometorfon).
 596. Missbruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton).
 597. Missbruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxibutyrat).
 598. Missbruk/Beroende – Hallucinogener.
 599. Missbruk/Beroende – Kat. Khat.
 600. Missbruk/Beroende – Krypton.
 601. Missbruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
 602. Missbruk/Beroende – Mefedron.
 603. Missbruk/Beroende – Melanotan.
 604. Missbruk/Beroende – Narkotika. Droganalyser.
 605. Missbruk/Beroende – Opiater.
 606. Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.
 607. Mjältruptur.
 608. Molluscum contagiosum. Mollusker.
 609. Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
 610. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 611. Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
 612. Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom
 613. Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
 614. Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
 615. Multipel skleros. MS.
 616. Munsår. Herpesmunsår
 617. Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
 618. Musarm.
 619. Muskelruptur i lår.
 620. Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.
 621. Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
 622. Mycoplasmapneumoni
 623. Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M-komponent.
 624. Mykoplasmapneumoni
 625. Mykos.
 626. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
 627. Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
 628. Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
 629. Mässling. Morbilli
 630. Mässling. Morbilli.
 631. Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
 632. Nackspärr. Tortikollis
 633. Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
 634. Nageltrång. Unguis incarnatus.
 635. Narkolepsi.
 636. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 637. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 638. Nekrobiosis lipoidica diabetikorum.
 639. Nervskada i handen. Senskada i handen
 640. Nervskada i handen. Senskada i handen.
 641. Neurodermit. Lichen simplex.
 642. Neuropatisk smärta. Neurogen smärta. NeP.
 643. Neuropsykiatriska funktionsstörningar hos vuxna.
 644. Neuropsykiatriska tillstånd – ADHD/ADD/DCD.
 645. Neuropsykiatriska tillstånd – Autismspektrumstörningar. Aspergers syndrom.
 646. Neuropsykiatriska tillstånd – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
 647. Neuropsykiatriska tillstånd – Generellt
 648. Neuropsykiatriska tillstånd – Tics.
 649. Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
 650. Njurstensanfall. Uretärsten. Pyelit.
 651. Njursvikt. Uremi. Kreatininclearance.
 652. Nociplastisk smärta.
 653. Nodal ersättningsrytm.
 654. Nutrition och idrott.
 655. Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
 656. Näsblödning. Epistaxis
 657. Näsfurunkel
 658. Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 659. Nästäppa.
 660. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae
 661. Obduktion
 662. Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
 663. Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
 664. Obstipation. Förstoppning.
 665. Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
 666. Olekranonbursit. Bursit, armbåge. ”Studentarmbåge”.
 667. Oral candida. ”Torsk”.
 668. Orkit. Testikelinflammation.
 669. Ornithos. Papegojsjuka.
 670. Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.
 671. Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.
 672. Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
 673. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. SOM. Örontrumpetsinflammation.
 674. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.
 675. P-piller, glömda. Postkoital antikoception
 676. Palindrom reumatism.
 677. Palliativ vård. Smärtlindring. Opioidbehandling
 678. Palmarerythem. Rodnad i handflator.
 679. Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
 680. Panikångest. Panikattack. Ångest.
 681. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation
 682. Pankreatit. Bukspottkörtelinflammation.
 683. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.
 684. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.
 685. Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
 686. Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
 687. Paronyki. Nagelbandsinfektion.
 688. Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
 689. Patellaluxation/subluxation
 690. Patellaluxation/subluxation.
 691. Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
 692. Penicillinallergi
 693. Penicillinallergi.
 694. Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
 695. Perifer venkateter. Central venkateter. Subkutan venport.
 696. Perimyokardit. Perikardit
 697. Perimyokardit. Perikardit.
 698. Perioral dermatit.
 699. Peritendinitis crepitans. Senknarr
 700. Peritendinitis crepitans. Senknarr.
 701. Peritonsillit. Halsböld.
 702. Perniciös anemi. Vitamin B12-brist.
 703. Personlighetsstörningar hos vuxna.
 704. Phimosis. Balanit. Förhudsförträngning.
 705. Phimosis. Paraphimosis.
 706. Pigluxation. Subluxation av caput radii
 707. Pigluxation. Subluxation av caput radii.
 708. Pigmentnevus. Födelsemärke. Leverfläck.
 709. Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
 710. Pityriasis alba.
 711. Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
 712. Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea. Medaljongsjuka.
 713. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
 714. Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
 715. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 716. Pleurit. Lungsäcksinflammation.
 717. Plica synovialis. Plicasyndromet.
 718. Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.
 719. Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.
 720. Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 721. Pneumothorax. Spontanpneumothorax
 722. Pneumotorax.
 723. Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom.
 724. Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.
 725. Polycytemia vera.
 726. Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 727. Polyneuropati.
 728. Polyposis nasi. Näspolyper.
 729. Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.
 730. Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.

 731. Prepatellär bursit.
 732. Prevention vid hjärtkärlsjukdom. Preventiv kardiologi. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 733. Preventivmedel. P-piller. Antikonception.
 734. Proktit.
 735. Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
 736. Prostatacancer.
 737. Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.
 738. Prostatit, akut. Akut prostatavesiculit. LUTS, Lowe Urinary tract symptoms.
 739. Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
 740. Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
 741. Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
 742. Proteinuri. Albuminuri.
 743. Pruritus. Klåda. Generell klåda.
 744. PSA-screening.
 745. Pseudokrupp. Falsk krupp.
 746. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp
 747. Psoriasis.
 748. Psoriasisartrit. PsA.
 749. Psykogen smärta.
 750. Psykos – Allmänt.
 751. Psykos – Cykloid psykos. Schizoaffektivt syndrom:
 752. Psykos – Schizoaffektiv sjukdom. Schizoaffektivt syndrom:
 753. Psykos – Schizofreni.
 754. Psykos – Vanföreställningsdepression.
 755. Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.
 756. Pulmonell arteriell hypertension. PAH.
 757. Pustulosis palmo- et plantaris. PPP.
 758. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 759. Pylorusstenos.
 760. Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
 761. Påssjuka. Parotit
 762. Påssjuka. Parotit.
 763. Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
 764. Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
 765. Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
 766. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block 1
 767. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 1 eller Wenckebach block).
 768. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 2).
 769. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock).
 770. Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
 771. Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
 772. Retledningshinder – Långt QT- syndrom. LQTS.
 773. Retledningshinder – Posterobasalt block. LPH. (Left posterior hemiblock).
 774. Retledningshinder – Sinoatrialt block. SA-block.
 775. Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
 776. Retledningshinder.
 777. Reumatoid artrit. RA.
 778. Revbensfraktur
 779. Revbensfraktur.
 780. RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
 781. Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit.
 782. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Perenn rinit. Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 783. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 784. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi.
 785. Rinitis medikamentosa.
 786. Rosacea.
 787. Rättsintyg
 788. Rättsmedicin
 789. Röda hund. Rubella
 790. Röda hund. Rubella.
 791. Röda ögon.
 792. Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion.
 793. Salpingit. Äggledarinflammation. Livmoderinflammation. Endometrit
 794. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur
 795. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur.
 796. Scharlakansfeber. Scarlatina
 797. Scharlakansfeber. Scarlatina.
 798. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.
 799. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.
 800. Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
 801. Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 802. Sinusarrest.
 803. Sinusarytmi.
 804. Sinusbradykardi. Bradykardi.
 805. Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).
 806. Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
 807. Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
 808. Skabb
 809. Skabb.
 810. Skabies. Skabb.
 811. Skallskada. Medvetanderubbning
 812. Skidtumme
 813. Skidtumme. Stenertumme.
 814. Skivepitelcancer.
 815. Skolios.
 816. Skrotala resistenser.
 817. SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
 818. Smärta akut. Smärtanalys. Svårförklarad akut smärta.
 819. Smärta hos barn
 820. Smärta hos barn.
 821. Snapping hip. Coxa saltans.
 822. Snarkning hos barn.
 823. Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
 824. Snuva.
 825. Soleksem.
 826. Somatoforma syndrom – Kroniskt somatoformt smärtsyndrom.
 827. Somatoforma syndrom – Odifferentierat somatoformt syndrom.
 828. Somatoforma syndrom – Somatiseringssyndrom. Somatoformt syndrom.
 829. Somatoformt smärtsyndrom.
 830. Sorkfeber. Nephropatia epidemica.
 831. Spice.
 832. Spider nevus. Spindelnevus.
 833. Spirometri.
 834. Splenomegali.
 835. Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 836. Spottsten.
 837. Spottsten. Bakteriell parotit
 838. Spröda naglar.
 839. Spädbarnskräkningar.
 840. Spänningshuvudvärk
 841. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
 842. Stickskador. Blodsmitta.
 843. Stress. Fysiologiska stressreaktionen.
 844. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur
 845. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
 846. Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
 847. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.
 848. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
 849. Struma.
 850. Subaraknoidalblödning
 851. Subaraknoidalblödning.
 852. Subduralblödning
 853. Subduralblödning.
 854. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning
 855. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
 856. Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.
 857. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning
 858. Supraspinatusruptur
 859. Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 860. Supraspinatustendinit.
 861. Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
 862. Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
 863. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
 864. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea corporis. Ringorm.
 865. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
 866. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
 867. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
 868. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
 869. Svampinfektioner. Hudsvamp.
 870. Svetsblänk. Fotokeratit. Snöblindhet
 871. Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
 872. Svimning. Synkope
 873. Svimning. Synkope.
 874. Svullna ben. Bensvullnad.
 875. Syfilis. Lues.
 876. Sårinfektion. Infekterade sår.
 877. Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.
 878. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur
 879. Sömnbesvär hos äldre.
 880. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Akuta, situationsbetingade.
 881. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Kroniska.
 882. Tandproblem
 883. Tandproblem.
 884. TBC. Tuberkulos.
 885. TBE-infektion.
 886. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis
 887. Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
 888. Temporalisarterit. Arteritis temporalis
 889. Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
 890. Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 891. Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
 892. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit
 893. Testistorsion.
 894. Testistorsion.
 895. Thalassemi.
 896. TIA – Amaurosis fugax.
 897. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack
 898. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
 899. Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
 900. Tics.
 901. Tietze´s syndrom. Osteochondritis. Chondritis costalis
 902. Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
 903. Tinnitus. Öronsus.
 904. Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
 905. Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
 906. Torr hud.
 907. Tortikollis. Nackspärr.
 908. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
 909. Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
 910. Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.
 911. Tredagarsfeber. Exanthema subitum
 912. Tredagarsfeber. Exanthema subitum.
 913. Tremor. Essentiell tremor.
 914. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.
 915. Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
 916. Trikomonasinfestation.
 917. Trokanterit.
 918. Trombocytopeni.
 919. Trombocytos.
 920. Tromboflebit
 921. Tromboflebit.
 922. Trumhinneperforation, traumatisk
 923. Trycksår.
 924. Träning på recept. Fysisk aktivitet på recept. FaR. FYSS.
 925. Trötthet hos äldre.
 926. Tularemi. Harpest.
 927. Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
 928. Tyreoidit.
 929. Tåfraktur. Fraktur på tå. Fraktur mellanfotsben. Tåluxation.
 930. Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
 931. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit
 932. Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori.
 933. Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
 934. Ulnariskompression. Mobilarmbåge
 935. Underbegåvning hos vuxna.
 936. Urininkontinens hos kvinnor.
 937. Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
 938. Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
 939. Urininkontinens hos äldre.
 940. Urinkateter. KAD. Nefrostomi. Pyelostomi
 941. Urinretention. Urinstämma.
 942. Urinstämma. Urinretention hos äldre
 943. Urinstämma. Urinretention hos äldre.
 944. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn
 945. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna
 946. Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 947. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.
 948. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.
 949. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
 950. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
 951. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
 952. Urinvägsinfektioner hos kvinnor.
 953. Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.
 954. Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
 955. Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 956. Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
 957. Urinvägsinfektioner hos män.
 958. Urogenital atrofi. Senilatrofisk vulvovaginit.
 959. Urtikaria. Nässelutslag
 960. Urtikaria. Nässelutslag.
 961. Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
 962. UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
 963. Vaccinationer av barn
 964. Vattkoppor. Varicella
 965. Vattkoppor. Varicellae. Vattenkoppor.
 966. Vaxpropp. Cerumen obturans
 967. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning).
 968. Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).
 969. Ventrikulära extrasystolier. VES.
 970. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos
 971. Verruca seborroica. Mjällvårta.
 972. Verrucae. Vårtor.
 973. Vertigo. Yrsel hos äldre.
 974. Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
 975. Vinterkräksjukan.
 976. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi.
 Kobalaminopeni.
 977. Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
 978. Vitiligo.
 979. Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.
 980. Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
 981. Värk hos äldre. Smärta hos äldre.
 982. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)
 983. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
 984. Willis-Ekboms Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Ekboms syndrom. Rastlösa ben.
 985. Xerostomi. Muntorrhet.
 986. Yrsel – Akustikustumör.
 987. Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
 988. Yrsel – Central yrsel.
 989. Yrsel – Labyrintit.
 990. Yrsel – Laesio auris interna.
 991. Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
 992. Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
 993. Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 994. Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
 995. Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
 996. Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 997. Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 998. Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
 999. Yrsel. Vertigo.
 1000. Yrsel. Vertigo.
 1001. Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
 1002. Ytteröra. Infektion på ytteröra
 1003. Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
 1004. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 1005. Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
 1006. Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
 1007. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 1008. Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
 1009. Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
 1010. Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 1011. Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
 1012. Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
 1013. Ögonlocksaffektioner – Entropion.
 1014. Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
 1015. Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
 1016. Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
 1017. Ögonryckningar. Myokymier
 1018. Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters.
 1019. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
 1020. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
 1021. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
 1022. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
 1023. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
 1024. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
 1025. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
 1026. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
 1027. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
 1028. Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
 1029. Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
 1030. Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
 1031. Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
 1032. Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
 1033. Ögonskador – Perforation av ögat.
 1034. Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
 1035. Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
 1036. Ögonsmärta.
 1037. ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
 1038. Öppetstående tuba. Tuba aperta.
 1039. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan
 1040. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.
 1041. Östrogensubstitution.
 1042. Överdos bensodiazepin
 1043. Överdos opiat
 1044. Överdos paracetamol
 1045. Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
 1046. Överträning.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.