Praktisk Medicin 2018

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Sjukdomar A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 1. ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.
 2. ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
 3. AA Definition/Inledning.
 4. Abscess. Böld. Aterom, infekterat. Atherom.
 5. Acne vulgaris. Akne.
 6. ACNES, Anterior Cutan Nerve Entrapment Syndrome. Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
 7. Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
 8. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 9. Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
 10. Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans.
 11. Akromioklavikularledsartros. A-C leds-artros. Acromioclavikularledsartos.
 12. Aktinisk keratos.
 13. Akut buk. Buksmärtor.
 14. Akut förgiftning. Intoxikation.
 15. Akut idrottsskada. Idrottsskada, akut.
 16. Akut lymfatisk leukemi hos vuxna. ALL hos vuxna.
 17. Akut myeloisk leukemi. AML.
 18. Akut nociceptiv smärta.
 19. Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
 20. Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
 21. Akut synnedsättning – Centralartärocklusion. Grenartärocklusion.
 22. Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
 23. Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
 24. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
 25. Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
 26. Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
 27. Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 28. Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
 29. Akut synnedsättning.
 30. Akutmedicin. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens
 31. Akutmedicin. Afte. Aftös stomatit
 32. Akutmedicin. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 33. Akutmedicin. Akut buk. Buksmärtor.
 34. Akutmedicin. Akut glaukom. Glaukom. Grön starr
 35. Akutmedicin. Akut omhändertagande
 36. Akutmedicin. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
 37. Akutmedicin. Akutsjukvård: (LPT) Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 38. Akutmedicin. Amaurosis fugax. Övergående blindhet
 39. Akutmedicin. Anafylaktisk reaktion. Chock.
 40. Akutmedicin. Analabscess
 41. Akutmedicin. Analfissurer.
 42. Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp.
 43. Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm
 44. Akutmedicin. Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
 45. Akutmedicin. Armvenstrombos.
 46. Akutmedicin. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 47. Akutmedicin. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Monoartrit. Oligoartrit. Polyartrit
 48. Akutmedicin. Artäremboli. Akut arteriell ischemi
 49. Akutmedicin. Astma hos barn
 50. Akutmedicin. Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 51. Akutmedicin. Axelledsluxation, främre
 52. Akutmedicin. Balanit. Förhudsförträngning. Fimosis
 53. Akutmedicin. Barotraumisk otit
 54. Akutmedicin. Behandling och råd mot patientens vilja. Tvångsbehandling
 55. Akutmedicin. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 56. Akutmedicin. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett
 57. Akutmedicin. Bicepsruptur
 58. Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.
 59. Akutmedicin. Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 60. Akutmedicin. Blod i sädesvätska. Hematospermi
 61. Akutmedicin. Blodsmitta. Stickskador
 62. Akutmedicin. Blödning
 63. Akutmedicin. Blödning i öga. Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 64. Akutmedicin. Blöjdermatit. Blöjeksem
 65. Akutmedicin. Borreliainfektion. Lymés sjukdom
 66. Akutmedicin. Brännskador
 67. Akutmedicin. Bröstsmärta
 68. Akutmedicin. Bältros. Herpes zoster
 69. Akutmedicin. Böld. Abscess
 70. Akutmedicin. Chock
 71. Akutmedicin. Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception
 72. Akutmedicin. Dehydrering
 73. Akutmedicin. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.
 74. Akutmedicin. Diabetessår på fot.
 75. Akutmedicin. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn
 76. Akutmedicin. Diarré. Akut diarré
 77. Akutmedicin. Divertikulit
 78. Akutmedicin. Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 79. Akutmedicin. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom
 80. Akutmedicin. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr
 81. Akutmedicin. Dödsbevis
 82. Akutmedicin. Dödsfall
 83. Akutmedicin. Dödsorsaksintyg
 84. Akutmedicin. Elstöt. Elektriska olycksfall.
 85. Akutmedicin. Epididymit. Bitestikelinflammation
 86. Akutmedicin. Epiduralblödning
 87. Akutmedicin. Epiglottit. Struplocksinflammation
 88. Akutmedicin. Epilepsi
 89. Akutmedicin. Erysipelas. Rosfeber
 90. Akutmedicin. Extern otit. Hörselgångsinflammation
 91. Akutmedicin. Extrauterin graviditet. ”X”.
 92. Akutmedicin. Feberkramp
 93. Akutmedicin. Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 94. Akutmedicin. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19.
 95. Akutmedicin. Fingerfraktur. Fraktur på finger
 96. Akutmedicin. Fingerluxation
 97. Akutmedicin. Fiskkrok i finger/hud
 98. Akutmedicin. Fjärsingstick
 99. Akutmedicin. Flytning hos barn
 100. Akutmedicin. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Fotvrickning
 101. Akutmedicin. Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
 102. Akutmedicin. Främmande kropp i mag-tarmkanalen
 103. Akutmedicin. Främmande kropp i matsrupe. Fiskben.
 104. Akutmedicin. Främmande kropp i näsan
 105. Akutmedicin. Främmande kropp i svalg. Fiskben.
 106. Akutmedicin. Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 107. Akutmedicin. Främmande kropp i öra
 108. Akutmedicin. Födoämnesallergi. Oralt allergisymtom. OAS. Korsallergi
 109. Akutmedicin. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.
 110. Akutmedicin. Förmaksflimmer
 111. Akutmedicin. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn
 112. Akutmedicin. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna
 113. Akutmedicin. Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit
 114. Akutmedicin. Getingstick. Bistick. Myggbett
 115. Akutmedicin. Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå
 116. Akutmedicin. Glaskroppsavlossning
 117. Akutmedicin. Halsböld. Peritonsillit.
 118. Akutmedicin. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit
 119. Akutmedicin. Hematuri
 120. Akutmedicin. Hemorrojder
 121. Akutmedicin. Henoch-Schönleins purpura. IgA vaskulit
 122. Akutmedicin. Heshet. Laryngit. Dysfoni.
 123. Akutmedicin. Hicka. Singultus
 124. Akutmedicin. Hjärnskakning. Commotio cerebri
 125. Akutmedicin. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC
 126. Akutmedicin. Hjärt-lungräddning. HLR
 127. Akutmedicin. Hjärtinfarkt
 128. Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett
 129. Akutmedicin. Huvudvärk. Cephalalgia
 130. Akutmedicin. Hyperglykemi. Ketoacidos
 131. Akutmedicin. Hyperkalcemi
 132. Akutmedicin. Hyperkalemi
 133. Akutmedicin. Hypoglykemi. Insulinkoma
 134. Akutmedicin. Hypokalemi
 135. Akutmedicin. Hypotermi.
 136. Akutmedicin. Hälta hos barn
 137. Akutmedicin. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk ileus. Invagination. Tarmvred
 138. Akutmedicin. Impetigo. Svinkoppor
 139. Akutmedicin. Infektionsbenägna barn
 140. Akutmedicin. Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
 141. Akutmedicin. KAD-associerad urinvägsinfektion
 142. Akutmedicin. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea
 143. Akutmedicin. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 144. Akutmedicin. Keratit. Hornhinneinflammation
 145. Akutmedicin. Kikhosta. Pertussis
 146. Akutmedicin. Klamydiainfektion
 147. Akutmedicin. Klavikelfraktur
 148. Akutmedicin. Knuta på halsen
 149. Akutmedicin. Knäskada
 150. Akutmedicin. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä
 151. Akutmedicin. Kompartmentsyndrom
 152. Akutmedicin. Konjunktivit. Bindhinnekatarr
 153. Akutmedicin. Kornealerosion. Hornhinneerosion
 154. Akutmedicin. Korsbandsskada
 155. Akutmedicin. Kräkningar hos spädbarn
 156. Akutmedicin. Köldskada. Förfrysning
 157. Akutmedicin. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease
 158. Akutmedicin. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU
 159. Akutmedicin. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 160. Akutmedicin. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 161. Akutmedicin. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis
 162. Akutmedicin. Lungemboli
 163. Akutmedicin. Lungödem. Akut hjärtsvikt
 164. Akutmedicin. Lymfangit
 165. Akutmedicin. Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P
 166. Akutmedicin. Maskinfektioner. Springmask. Enterobius Vermicularis
 167. Akutmedicin. Mastit. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation. Bröstböld. Såriga bröstvårtor.
 168. Akutmedicin. Mastoidit
 169. Akutmedicin. Medvetslöshet. Koma. Coma
 170. Akutmedicin. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.
 171. Akutmedicin. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation
 172. Akutmedicin. Meniskskada- lateral
 173. Akutmedicin. Meniskskada- medial
 174. Akutmedicin. Mensförskjutning
 175. Akutmedicin. Mensvärk. Dysmenorré
 176. Akutmedicin. Migrän
 177. Akutmedicin. Mjältruptur.
 178. Akutmedicin. Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom
 179. Akutmedicin. Munsår. Herpesmunsår
 180. Akutmedicin. Mykoplasmapneumoni
 181. Akutmedicin. Mässling. Morbilli
 182. Akutmedicin. Nackspärr. Tortikollis
 183. Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 184. Akutmedicin. Nervskada i handen. Senskada i handen
 185. Akutmedicin. Njurstensanfall. Uretärsten. Pyelit.
 186. Akutmedicin. Näsblödning. Epistaxis
 187. Akutmedicin. Näsfurunkel
 188. Akutmedicin. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae
 189. Akutmedicin. Obduktion
 190. Akutmedicin. Olekranonbursit. Bursit, armbåge. ”Studentarmbåge”.
 191. Akutmedicin. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.
 192. Akutmedicin. P-piller, glömda. Postkoital antikoception
 193. Akutmedicin. Palliativ vård. Smärtlindring. Opioidbehandling
 194. Akutmedicin. Panikångest. Panikattack. Ångest.
 195. Akutmedicin. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation
 196. Akutmedicin. Patellaluxation/subluxation
 197. Akutmedicin. Penicillinallergi
 198. Akutmedicin. Perimyokardit. Perikardit
 199. Akutmedicin. Peritendinitis crepitans. Senknarr
 200. Akutmedicin. Pigluxation. Subluxation av caput radii
 201. Akutmedicin. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 202. Akutmedicin. Pneumothorax. Spontanpneumothorax
 203. Akutmedicin. Prostatit, akut. Akut prostatavesiculit. LUTS, Lowe Urinary tract symptoms.
 204. Akutmedicin. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp
 205. Akutmedicin. Påssjuka. Parotit
 206. Akutmedicin. Revbensfraktur
 207. Akutmedicin. Rättsintyg
 208. Akutmedicin. Rättsmedicin
 209. Akutmedicin. Röda hund. Rubella
 210. Akutmedicin. Röda ögon.
 211. Akutmedicin. Salpingit. Äggledarinflammation. Livmoderinflammation. Endometrit
 212. Akutmedicin. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur
 213. Akutmedicin. Scharlakansfeber. Scarlatina
 214. Akutmedicin. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.
 215. Akutmedicin. Skabb
 216. Akutmedicin. Skallskada. Medvetanderubbning
 217. Akutmedicin. Skidtumme
 218. Akutmedicin. Smärta akut. Smärtanalys. Svårförklarad akut smärta.
 219. Akutmedicin. Smärta hos barn
 220. Akutmedicin. Spottsten. Bakteriell parotit
 221. Akutmedicin. Spänningshuvudvärk
 222. Akutmedicin. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur
 223. Akutmedicin. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.
 224. Akutmedicin. Subaraknoidalblödning
 225. Akutmedicin. Subduralblödning
 226. Akutmedicin. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning
 227. Akutmedicin. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning
 228. Akutmedicin. Supraspinatusruptur
 229. Akutmedicin. Svetsblänk. Fotokeratit. Snöblindhet
 230. Akutmedicin. Svimning. Synkope
 231. Akutmedicin. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur
 232. Akutmedicin. Tandproblem
 233. Akutmedicin. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis
 234. Akutmedicin. Temporalisarterit. Arteritis temporalis
 235. Akutmedicin. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit
 236. Akutmedicin. Testistorsion.
 237. Akutmedicin. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack
 238. Akutmedicin. Tietze´s syndrom. Osteochondritis. Chondritis costalis
 239. Akutmedicin. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
 240. Akutmedicin. Tredagarsfeber. Exantema subitum
 241. Akutmedicin. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.
 242. Akutmedicin. Tromboflebit
 243. Akutmedicin. Trumhinneperforation, traumatisk
 244. Akutmedicin. Tåfraktur. Fraktur på tå. Fraktur mellanfotsben. Tåluxation.
 245. Akutmedicin. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit
 246. Akutmedicin. Ulnariskompression. Mobilarmbåge
 247. Akutmedicin. Urinkateter. KAD. Nefrostomi. Pyelostomi
 248. Akutmedicin. Urinstämma. Urinretention hos äldre
 249. Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn. Febril UVI hos barn.
 250. Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna
 251. Akutmedicin. Urtikaria. Nässelutslag
 252. Akutmedicin. Vattkoppor. Varicella
 253. Akutmedicin. Vaxpropp. Cerumen obturans
 254. Akutmedicin. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos
 255. Akutmedicin. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)
 256. Akutmedicin. Yrsel. Vertigo.
 257. Akutmedicin. Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
 258. Akutmedicin. Ytteröra. Infektion på ytteröra
 259. Akutmedicin. Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
 260. Akutmedicin. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 261. Akutmedicin. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 262. Akutmedicin. Ögonryckningar. Myokymier
 263. Akutmedicin. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan
 264. Akutmedicin. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.
 265. Akutmedicin. Överdos bensodiazepin
 266. Akutmedicin. Överdos opiat
 267. Akutmedicin. Överdos paracetamol
 268. Allergier
 269. Allergisk rinit, persisterande (perenn). Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 270. Amenorré.
 271. Amöbainfektion.
 272. Anafylaktisk reaktion. Anafylaktisk chock.
 273. Analabscess. Perianalabscess.
 274. Analfissurer. Anal fissur.
 275. Analfistel. Rektalfistel.
 276. Analklåda. Pruritus ani.
 277. Anemi och idrott.
 278. Anemiutredning. Anemi.
 279. Angina pectoris. Kärlkramp.
 280. Anorexia nervosa.
 281. Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
 282. Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter.
 283. Antibiotikaprofylax inför tandvård.
 284. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.
 285. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Utsättning av antikoagulantia före operation.
 286. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Warfarinbehandling.
 287. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. NOAK: Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia.
 288. APC-resistens.
 289. Appendicit. Blindtarmsinflammation.
 290. Armvenstrombos.
 291. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 292. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
 293. Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
 294. Artros. Osteoartrit.
 295. ASA-profylax.
 296. Astma
 297. Astma hos barn.
 298. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 299. Att starta som lagläkare. Lagläkare.
 300. Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
 301. Axelledsluxation, främre.
 302. Axelsmärtor. Axelbesvär.
 303. Badsårsfeber.
 304. Bakercysta.
 305. Bakteriell vaginos.
 306. Balanit. Förhudsinfektion.
 307. Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.
 308. Basaliom.
 309. Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.
 310. Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 311. Ben- och fotsår – (svårläkta). Bensår.
 312. Ben- och fotsår – Arteriella bensår.
 313. Ben- och fotsår – Diabetessår.
 314. Ben- och fotsår – Kombinationssår.
 315. Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.
 316. Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.
 317. Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
 318. Ben- och fotsår – Venösa bensår.
 319. Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
 320. Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
 321. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
 322. Bicepsseneruptur.
 323. Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
 324. Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
 325. Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 326. Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.
 327. Bistick. Getingstick. Myggbett.
 328. Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
 329. Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
 330. Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
 331. Blåsdermatoser – Pemfigoid.
 332. Blåsdermatoser – Pemfigus.
 333. Blöjdermatit. Blöjeksem.
 334. Borrelia – Primärstadiet (Erythema migrans) EM.
 335. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.

 336. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
 337. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Kardit. Borreliakardit.
 338. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Lymfocytom.
 339. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Neuroborrelios.
 340. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Perifer facialispares.
 341. Borrelia.
 342. Borrelia. Lyme´s sjukdom.
 343. Borrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
 344. Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 345. Broskskada i knä (traumatisk).
 346. Brännskador.
 347. Bröstsmärta.
 348. Brösttumör – fördjupat avsnitt.
 349. Brösttumör. Tumor mammae.
 350. Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
 351. CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
 352. Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.
 353. Celiaki. Glutenintolerans.
 354. Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
 355. Cerumen obturans. Vaxpropp.
 356. Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.
 357. Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 358. Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
 359. Claudicatio intermittens. Perifer cirkulationsinsufficiens. Vadkramp.
”Fönstertittarsjukan”. Benartärsjukdom. Perifer arteriell kärlsjukdom.
 360. Commotio cerebri. Hjärnskakning.
 361. Cor inkomp. Hjärtinkompensation. Hjärtsvikt.
 362. Cushings syndrom.
 363. Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 364. Daktylit.
 365. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
 366. Demens.
 367. Depression hos vuxna.
 368. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 369. Dermatologisk appendix – Biopsiteknik. Stansteknik.
 370. Dermatologisk appendix – Hudförändringar, terminologi.
 371. Dermatologisk appendix – Kaliumpermanganat, lösning 3%.
 372. Dermatologisk appendix – Ljusbehandling.
 373. Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.
 374. Dermatologisk appendix – Mjukgörande preparat.
 375. Dermatologisk appendix – Wood’s ljus.
 376. Dermatologisk appendix – Zinkpudervätska, liniment.
 377. Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
 378. Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
 379. Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 380. Det röda ögat – Dakrocystit. Tårsäcksinflammation.
 381. Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
 382. Det röda ögat – Främmande kropp.
 383. Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 384. Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
 385. Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
 386. Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
 387. Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
 388. Det röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
 389. Diabetes – vid nyupptäckt.
 390. Diabetes med hypoglykemi. Insulinkoma.
 391. Diabetes mellitus hos äldre.
 392. Diabetes och idrott.
 393. Diabetes typ-1
 394. Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 395. Diabetes typ-2 och sekundär diabetesuppföljning.
 396. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 397. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
 398. Diarré.
 399. Digitalisintoxikation.
 400. Diskbråck.
 401. Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
 402. Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
 403. Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
 404. Domningar i arm.
 405. Doping och idrott.
 406. Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
 407. Droppfot. Peroneuspares.
 408. Dubbelseende. Diplopi.
 409. Dupuytrens kontraktur.
 410. Dysfagi.
 411. Dysfoni. Heshet.
 412. Dysfunktionell andning. ”Hög andning”.
 413. Dysmenorré. Mensvärk.
 414. Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.
 415. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 416. Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger.
 417. Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejaculation.
 418. Ejaculatio retarda.
 419. Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.
 420. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
 421. Eksem – Hypostatiskt eksem.
 422. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
 423. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem.
 424. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.
 425. Eksem – Tylotiskt eksem.
 426. Eksem.
 427. Eksembehandling.
 428. Ektopisk förmaksrytm.
 429. Elöverkänslighet. ”Elallergi”.
 430. Endometrios. Adenomyos.

 431. Entesopati. Entesit.
 432. Enures. Nocturn enures. Sängvätning.
 433. Eosinofili.
 434. Epididymit. Bitestikelinflammation.
 435. Epiduralblödning.
 436. Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
 437. Epiglottit. Struplocksinflammation.
 438. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
 439. Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
 440. Epilepsi – Status epilepticus.
 441. Epilepsi.
 442. Epistaxis. Näsblödning.
 443. Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens
 444. Erysipelas. Rosfeber.
 445. Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
 446. Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
 447. Erythema multiforme.
 448. Erythema nodosum. Knölros.
 449. Erythrasma.
 450. Esofagit. Oesofagit.
 451. Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.
 452. Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
 453. Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.
 454. Feber hos äldre.
 455. Feber. Oklar feber.
 456. Feberkramp.
 457. Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
 458. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19
 459. Femuro-acetabulär inklämning. Höftbesvär. Höftvärk.
 460. Feokromocytom.
 461. Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
 462. Fimosis. Förhudsförträngning.
 463. Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 464. Fingerluxation.
 465. Fissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
 466. Flatlöss. Bagg.
 467. Flytning hos barn.
 468. Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
 469. Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
 470. Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
 471. Folatbrist. Folsyrabrist.
 472. Follikulit.
 473. Fotbollsvrist.
 474. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
 475. Fotledsinstabilitet- kronisk.
 476. Fotsmärtor. Smärtor i fot.
 477. Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
 478. Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
 479. Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.
 480. Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasmos. Human granulocytär anaplasmos (HGA). Ehrlichia phagocytophilum. Human granulocytär ehrlichios(HGE). Rickettsiainfektion. Rickettsios. Fläckfeber.
 481. Fästingöverförda sjukdomar.
 482. Födoämnesallergi. Matallergi.
 483. Födoämnesallergi. Matallergi. – Oralt allergisymtom (OAS).
 484. Förmaksfladder.
 485. Förmaksflimmer.
 486. Försäsongsundersökning.
 487. Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
 488. Ganglion. Senknuta.
 489. Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
 490. Gikt. Hyperurikemi. Podager.
 491. Globus.
 492. Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
 493. Gonorré.
 494. Granuloma annulare.
 495. Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
 496. Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.
 497. Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.
 498. Gynekologiska blödningar.
 499. Gynekomasti.
 500. Gångrubbning. Gångsvårigheter.
 501. Hallux rigidus.
 502. Hallux valgus.
 503. Hammartå.
 504. Harkling.
 505. Heberdens noduli. Bochards noduli.
 506. Hematom. Blåmärken.
 507. Hematospermi.
 508. Hematuri.
 509. Hemokromatos.
 510. Hemorrojder.
 511. Henoch- Schönleins purpura. IgA vaskulit.
 512. Hepatit A.
 513. Hepatit B.
 514. Hepatit C.
 515. Hepatit. Autoimmun hepatit.
 516. Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
 517. Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
 518. Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
 519. Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
 520. Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
 521. Hepatit. Virushepatit.
 522. Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
 523. Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
 524. Herpes genitalis. Herpes simplex typ 2.
 525. Herpes simplex.
 526. Herpes zoster. Bältros.
 527. Hicka. Singultus.
 528. Hidroadenit. Svettkörtelinflammation.
 529. Hirsutism.
 530. HIV. AIDS.
 531. Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.
 532. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 533. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
 534. Hjärtkontusion.
 535. Homocystein. Hyperhomocysteinemi.
 536. Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
 537. Hosta
 538. Hudproblem hos idrottare.
 539. Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 540. Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
 541. Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
 542. Huvudvärk – Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 543. Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.
 544. Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
 545. Huvudvärk – Migrän.
 546. Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
 547. Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
 548. Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
 549. Huvudvärk – Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet.
 550. Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 551. Huvudvärk – SUNCT.
 552. Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
 553. Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
 554. Huvudvärk. Cephalalgia.
 555. Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
 556. Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
 557. Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.
 558. Hyperkalcemi.
 559. Hyperkalemi.
 560. Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.
 561. Hypersensitivitetspneumonit. (Tidigare Allergisk alveolit.) ”Fågelskötarlunga”. ”Tröskdammslunga”.
 562. Hypertoni och idrott.
 563. Hypertoni. Högt blodtryck.
 564. Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
 565. Hypogonadism hos män.
 566. Hypokalcemi.
 567. Hypokalemi.
 568. Hypokondri.
 569. Hypomani.
 570. Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 571. Hypotoni. Ortostatism.
 572. Hypotyreos.
 573. Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
 574. Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
 575. Håravfall – Dermatitis seborrhoica.
 576. Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.
 577. Håravfall – Trikotillomani.
 578. Håravfall – Övriga orsaker.
 579. Hälta hos barn. Coxitis simplex. ”Höftsnuva”.
 580. Höftbesvär. Höftvärk.
 581. Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
 582. Höftledsartros. Coxartros.
 583. Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
 584. Hörapparat.
 585. Hörselnedsättning.
 586. Höstblåsor. Hand, foot, and mouth disease.
 587. IBS. Irriatble Bowel Syndrome. Colon irritable. Tarmkatarr.
 588. Idiopatisk lungfibros (IPF). Idiopatisk interstitiell pneumoni (IIP). Lungfibros.
 589. Idrottshjärtat.
 590. Ikterus. Gulsot. Hepatit.
 591. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
 592. Impetigo. Svinkoppor.
 593. Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 594. Infektioner och idrott.
 595. Infektionsbenägna barn.
 596. Infertilitet.
 597. Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Diseases. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
 598. Influensa.
 599. Ischias.
 600. Järnbristanemi.
 601. Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
 602. Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
 603. Kardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
 604. Kardiella blåsljud – Aortastenos.
 605. Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
 606. Kardiella blåsljud – Karotisstenos.
 607. Kardiella blåsljud – Mitralisinsufficiens.
 608. Kardiella blåsljud – Mitralisstenos.
 609. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 610. Kikhosta. Pertussis.
 611. Klamydia. Chlamydia.
 612. Klavikelfraktur.
 613. Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär.
 614. Knäledsartros. Gonartros.
 615. Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.
 616. KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 617. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
 618. Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
 619. Komjölksallergi. KMA.
 620. Komjölksproteinallergi. KMA.
 621. Kompartmentsyndrom i extremitet.
 622. Kondylom. HPV-infektion.
 623. Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 624. Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
 625. Kontaktlinsproblem.
 626. Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning).
 627. Korsbandsskada.
 628. Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.
 629. Kreatininstegring. Stigande kreatinin. Kreatinin. Glomerulär filtration. eGFR.
 630. Krisreaktion.
 631. Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
 632. Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
 633. Kronisk myeloisk leukemi. KML.
 634. Kräkningar. Illamående. Emesis.
 635. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM.
 636. Laktosintolerans. Hypolaktasi.
 637. Ledsvullnad, akut.
 638. Lentigo. Lentigo benigna.
 639. Leukocytos.
 640. Leukopeni.
 641. Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.
 642. Lichen ruber.
 643. Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom. Mjukdels- sarkom.
 644. Lipödem.
 645. Ljumsksmärtor.
 646. Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
 647. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
 648. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
 649. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.
 650. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
 651. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
 652. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
 653. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
 654. Lungcancer.
 655. Lungemboli.
 656. Lungödem.
 657. LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
 658. Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 659. Lymfangit.
 660. Lymfogranuloma venereum. LGV.
 661. Lymfödem. Lipolymfödem.
 662. Långvarig nociceptiv smärta/Kronisk smärta.
 663. Läkemedelsbehandling av äldre.
 664. Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
 665. Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
 666. Magont hos barn. Buksmärta hos barn.
 667. Malignt lymfom. Lymfom, malignt.
 668. Malignt melanom.
 669. Mani.
 670. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask. – Bandmask. Fiskbinnikemask. Diphyllobothrium latumm.
 671. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask. – Spolmask. Ascaris lumbricoides.
 672. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask. – Springmask. Enterobius Vermicularis.
 673. Mastit. Mjölkstockning.
 674. ME/CFS. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
 675. Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
 676. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 677. Melena.
 678. Meniskskada- lateral.
 679. Meniskskada- medial.
 680. Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
 681. Metabola syndromet.
 682. Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
 683. Missbruk/Beroende
 684. Missbruk/Beroende – Alkohol
 685. Missbruk/Beroende – Alkoholabstinens.
 686. Missbruk/Beroende – Butandiol.
 687. Missbruk/Beroende – Cannabis.
 688. Missbruk/Beroende – Centralstimulantia.
 689. Missbruk/Beroende – Dopingpreparat.
 690. Missbruk/Beroende – DXM (dextrometorfan).
 691. Missbruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton).
 692. Missbruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxibutyrat).
 693. Missbruk/Beroende – Hallucinogener.
 694. Missbruk/Beroende – Kat. Khat.
 695. Missbruk/Beroende – Krypton.
 696. Missbruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
 697. Missbruk/Beroende – Mefedron.
 698. Missbruk/Beroende – Melanotan.
 699. Missbruk/Beroende – Narkotika. Droganalyser.
 700. Missbruk/Beroende – Opiater.
 701. Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.
 702. Molluscum contagiosum. Mollusker.
 703. Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
 704. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 705. Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
 706. Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
 707. Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
 708. Multipel skleros. MS.
 709. Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
 710. Musarm.
 711. Muskelruptur i lår.
 712. Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.
 713. Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
 714. Mycoplasmapneumoni
 715. Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M-komponent.
 716. Mykos.
 717. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
 718. Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
 719. Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
 720. Mässling. Morbilli.
 721. Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
 722. Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
 723. Nageltrång. Unguis incarnatus.
 724. Narkolepsi.
 725. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 726. Nekrobiosis lipoidica diabetikorum.
 727. Nervskada i handen. Senskada i handen.
 728. Neurodermit. Lichen simplex.
 729. Neuropatisk smärta. Neurogen smärta. NeP.
 730. Neuropsykiatriska funktionsstörningar hos vuxna.
 731. Neuropsykiatriska tillstånd – ADHD/ADD/DCD.
 732. Neuropsykiatriska tillstånd – Autismspektrumstörningar. Aspergers syndrom.
 733. Neuropsykiatriska tillstånd – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
 734. Neuropsykiatriska tillstånd – Generellt
 735. Neuropsykiatriska tillstånd – Tics.
 736. Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
 737. Njursvikt. Uremi. Kreatininclearance.
 738. Nociplastisk smärta.
 739. Nodal ersättningsrytm.
 740. Nutrition och idrott.
 741. Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
 742. Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 743. Nästäppa.
 744. Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
 745. Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
 746. Obstipation. Förstoppning.
 747. Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
 748. Oral candida. ”Torsk”.
 749. Orkit. Testikelinflammation.
 750. Ornithos. Papegojsjuka.
 751. Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.
 752. Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.
 753. Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
 754. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. SOM. Örontrumpetsinflammation.
 755. Palindrom reumatism.
 756. Palmarerythem. Rodnad i handflator.
 757. Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
 758. Pankreatit. Bukspottkörtelinflammation.
 759. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.
 760. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.
 761. Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
 762. Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
 763. Paronyki. Nagelbandsinfektion.
 764. Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
 765. Patellaluxation/subluxation.
 766. Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
 767. Penicillinallergi.
 768. Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
 769. Perifer venkateter. Central venkateter. Subkutan venport.
 770. Perimyokardit. Perikardit.
 771. Perioral dermatit.
 772. Peritendinitis crepitans. Senknarr.
 773. Peritonsillit. Halsböld.
 774. Perniciös anemi. Vitamin B12-brist.
 775. Personlighetsstörningar hos vuxna.
 776. Phimosis. Paraphimosis.
 777. Pigluxation. Subluxation av caput radii.
 778. Pigmentnevus. Födelsemärke. Leverfläck.
 779. Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
 780. Pityriasis alba.
 781. Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
 782. Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea. Medaljongsjuka.
 783. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
 784. Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
 785. Pleuravätska. Hydrothorax. Pleurautgjutning.
 786. Pleurit. Lungsäcksinflammation.
 787. Plica synovialis. Plicasyndromet.
 788. Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.
 789. Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.
 790. Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 791. Pneumotorax.
 792. Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom.
 793. Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.
 794. Polycytemia vera.
 795. Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 796. Polyneuropati.
 797. Polyposis nasi. Näspolyper.
 798. Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.
 799. Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.

 800. Prepatellär bursit.
 801. Prevention vid hjärtkärlsjukdom. Preventiv kardiologi. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 802. Preventivmedel. P-piller. Antikonception.
 803. Proktit.
 804. Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
 805. Prostatacancer.
 806. Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.
 807. Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
 808. Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
 809. Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
 810. Proteinuri. Albuminuri.
 811. Pruritus. Klåda. Generell klåda.
 812. PSA-screening.
 813. Pseudokrupp. Falsk krupp. Viruskrupp.
 814. Psoriasis.
 815. Psoriasisartrit. PsA.
 816. Psykogen smärta.
 817. Psykos – Allmänt.
 818. Psykos – Cykloid psykos. Schizoaffektivt syndrom:
 819. Psykos – Schizoaffektiv sjukdom. Schizoaffektivt syndrom:
 820. Psykos – Schizofreni.
 821. Psykos – Vanföreställningsdepression.
 822. Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.
 823. Pulmonell arteriell hypertension. PAH.
 824. Pustulosis palmo- et plantaris. PPP.
 825. Pylorusstenos.
 826. Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
 827. Påssjuka. Parotit.
 828. Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
 829. Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
 830. Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
 831. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block 1
 832. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 1 eller Wenckebach block).
 833. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 2).
 834. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock).
 835. Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
 836. Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
 837. Retledningshinder – Långt QT- syndrom. LQTS.
 838. Retledningshinder – Posterobasalt block. LPH. (Left posterior hemiblock).
 839. Retledningshinder – Sinoatrialt block. SA-block.
 840. Retledningshinder – Sinusarrest.
 841. Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
 842. Retledningshinder.
 843. Reumatoid artrit. RA.
 844. Revbensfraktur.
 845. RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
 846. Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit. NARES.
 847. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 848. Rinitis medikamentosa.
 849. Rosacea.
 850. Röda hund. Rubella.
 851. Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion.
 852. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur.
 853. Scharlakansfeber. Scarlatina.
 854. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.
 855. Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
 856. Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 857. Sinusarytmi.
 858. Sinusbradykardi. Bradykardi.
 859. Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).
 860. Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
 861. Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
 862. Skabb.
 863. Skabies. Skabb.
 864. Skidtumme. Stenertumme.
 865. Skivepitelcancer.
 866. Skolios.
 867. Skrotala resistenser.
 868. SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
 869. Smärta hos barn.
 870. Snapping hip. Coxa saltans.
 871. Snarkning hos barn.
 872. Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
 873. Snuva.
 874. Soleksem.
 875. Somatoforma syndrom – Kroniskt somatoformt smärtsyndrom.
 876. Somatoforma syndrom – Odifferentierat somatoformt syndrom.
 877. Somatoforma syndrom – Somatiseringssyndrom. Somatoformt syndrom.
 878. Somatoformt smärtsyndrom.
 879. Sorkfeber. Nephropathia epidemica.
 880. Spice.
 881. Spider nevus. Spindelnevus.
 882. Spirometri.
 883. Splenomegali.
 884. Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 885. Spottsten.
 886. Springmask. Enterobius vermicularis
 887. Spröda naglar.
 888. Spädbarnskräkningar.
 889. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
 890. Stickskador. Blodsmitta.
 891. Stress. Fysiologiska stressreaktionen.
 892. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
 893. Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
 894. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
 895. Struma.
 896. Subaraknoidalblödning.
 897. Subduralblödning.
 898. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
 899. Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.
 900. Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 901. Supraspinatustendinit.
 902. Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
 903. Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
 904. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
 905. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea corporis. Ringorm.
 906. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
 907. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
 908. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
 909. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
 910. Svampinfektioner. Hudsvamp.
 911. Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
 912. Svimning. Synkope.
 913. Svullna ben. Bensvullnad.
 914. Syfilis. Lues.
 915. Sårinfektion. Infekterade sår.
 916. Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.
 917. Sömnbesvär hos äldre.
 918. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Akuta, situationsbetingade.
 919. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Kroniska.
 920. Takotsubo. ”Brustet hjärta” Brooken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. MINCA Myocadial Infarction with Normal Cornonary Arteries.
 921. Tandproblem.
 922. TBC. Tuberkulos.
 923. TBE-infektion.
 924. Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
 925. Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
 926. Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 927. Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
 928. Testistorsion.
 929. Testsida Moa
 930. Thalassemi.
 931. TIA – Amaurosis fugax.
 932. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
 933. Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
 934. Tics.
 935. Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
 936. Tinnitus. Öronsus.
 937. Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
 938. Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
 939. Torr hud.
 940. Tortikollis. Nackspärr.
 941. Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
 942. Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.
 943. Tredagarsfeber. Exantema subitum.
 944. Tremor. Essentiell tremor.
 945. Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
 946. Trikomonasinfestation.
 947. Trokanterit.
 948. Trombocytopeni.
 949. Trombocytos.
 950. Tromboflebit.
 951. Trycksår.
 952. Träning på recept. Fysisk aktivitet på recept. FaR. FYSS.
 953. Trötthet hos äldre.
 954. Tularemi. Harpest.
 955. Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
 956. Tyreoidit.
 957. Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
 958. Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori. H.P.
 959. Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
 960. Underbegåvning hos vuxna.
 961. Urininkontinens hos kvinnor.
 962. Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
 963. Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
 964. Urininkontinens hos äldre.
 965. Urinretention. Urinstämma.
 966. Urinstämma. Urinretention hos äldre.
 967. Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 968. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.
 969. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 970. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
 971. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
 972. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
 973. Urinvägsinfektioner hos kvinnor.
 974. Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.
 975. Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
 976. Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 977. Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
 978. Urinvägsinfektioner hos män.
 979. Urogenital atrofi. Senilatrofisk vulvovaginit.
 980. Urtikaria. Nässelutslag.
 981. Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
 982. UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
 983. Vaccinationer av barn
 984. Vattkoppor. Varicellae.
 985. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning).
 986. Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).
 987. Ventrikulära extrasystolier. VES.
 988. Verruca seborroica. Mjällvårta.
 989. Verrucae. Vårtor.
 990. Vertigo. Yrsel hos äldre.
 991. Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
 992. Vinterkräksjukan.
 993. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi.
 Kobalaminopeni.
 994. Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
 995. Vitiligo.
 996. Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.
 997. Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
 998. Värk hos äldre. Smärta hos äldre.
 999. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
 1000. Willis-Ekboms Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Ekboms syndrom. Rastlösa ben.
 1001. Xerostomi. Muntorrhet.
 1002. Yrsel – Akustikustumör.
 1003. Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
 1004. Yrsel – Central yrsel.
 1005. Yrsel – Labyrintit.
 1006. Yrsel – Laesio auris interna.
 1007. Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
 1008. Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
 1009. Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 1010. Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
 1011. Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
 1012. Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 1013. Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 1014. Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
 1015. Yrsel. Vertigo.
 1016. Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
 1017. Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
 1018. Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
 1019. Ögonbesvär, lathund.
 1020. Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
 1021. Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 1022. Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
 1023. Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
 1024. Ögonlocksaffektioner – Entropion.
 1025. Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
 1026. Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
 1027. Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
 1028. Ögonlocksaffektioner. Atopisk dermatit. Atopisk keratokonjunktivit.
 1029. Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters.
 1030. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
 1031. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
 1032. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
 1033. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
 1034. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
 1035. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Kornealdystrofi.
 1036. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
 1037. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
 1038. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
 1039. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
 1040. Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
 1041. Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
 1042. Ögonskador – Genomgripande ögonskada. Bulbruptur. Bulbpenetration. Bulbperforation.
 1043. Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
 1044. Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
 1045. Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
 1046. Ögonskador – Perforation av ögat.
 1047. Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
 1048. Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
 1049. Ögonsmärta.
 1050. ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
 1051. Öppetstående tuba. Tuba aperta.
 1052. Östrogensubstitution.
 1053. Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
 1054. Överträning.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK