Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Sjukdomar A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 1. ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.
 2. ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
 3. Abscess. Böld. Aterom, infekterat. Atherom.
 4. Acne vulgaris. Akne.
 5. ACNES, Anterior Cutan Nerve Entrapment Syndrome. Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
 6. Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
 7. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 8. Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
 9. Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans.
 10. Akromioklavikularledsartros. A-C leds- artros. Akromioclavikularledsartos.
 11. Aktinisk keratos.
 12. Akut buk. Buksmärtor.
 13. Akut förgiftning. Intoxikation.
 14. Akut idrottsskada. Idrottsskada, akut.
 15. Akut koronart syndrom. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
 16. Akut lymfatisk leukemi hos vuxna. ALL hos vuxna.
 17. Akut myeloisk leukemi. AML.
 18. Akut njurskada. Kreatininstegring. Stigande kreatinin.
 19. Akut nociceptiv smärta.
 20. Akut stressreaktion. Krisreaktion.
 21. Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
 22. Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
 23. Akut synnedsättning – Centralartärocklusion. Grenartärocklusion.
 24. Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
 25. Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
 26. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
 27. Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
 28. Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
 29. Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 30. Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
 31. Akut synnedsättning.
 32. Akutmedicin. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens
 33. Akutmedicin. Afte. Aftös stomatit
 34. Akutmedicin. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 35. Akutmedicin. Akut omhändertagande
 36. Akutmedicin. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
 37. Akutmedicin. Akutsjukvård: (LPT) Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 38. Akutmedicin. Amaurosis fugax. Övergående blindhet
 39. Akutmedicin. Anafylaktisk reaktion. Chock.
 40. Akutmedicin. Analabscess
 41. Akutmedicin. Analfissurer.
 42. Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp.
 43. Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm
 44. Akutmedicin. Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
 45. Akutmedicin. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 46. Akutmedicin. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Monoartrit. Oligoartrit. Polyartrit
 47. Akutmedicin. Artäremboli. Akut arteriell ischemi
 48. Akutmedicin. Astma hos barn
 49. Akutmedicin. Axelledsluxation, främre
 50. Akutmedicin. Balanit. Förhudsförträngning. Fimosis
 51. Akutmedicin. Behandling och råd mot patientens vilja. Tvångsbehandling
 52. Akutmedicin. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 53. Akutmedicin. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett
 54. Akutmedicin. Bicepsruptur
 55. Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.
 56. Akutmedicin. Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 57. Akutmedicin. Blod i sädesvätska. Hematospermi
 58. Akutmedicin. Blodsmitta. Stickskador
 59. Akutmedicin. Blödning
 60. Akutmedicin. Blödning i öga. Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 61. Akutmedicin. Blöjdermatit. Blöjeksem
 62. Akutmedicin. Borreliainfektion. Lymés sjukdom
 63. Akutmedicin. Bältros. Herpes zoster
 64. Akutmedicin. Böld. Abscess
 65. Akutmedicin. Chock
 66. Akutmedicin. Dehydrering
 67. Akutmedicin. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.
 68. Akutmedicin. Diabetessår på fot.
 69. Akutmedicin. Diarré. Akut diarré
 70. Akutmedicin. Divertikulit.
 71. Akutmedicin. Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 72. Akutmedicin. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom
 73. Akutmedicin. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 74. Akutmedicin. Elstöt. Elektriska olycksfall.
 75. Akutmedicin. Epididymit. Bitestikelinflammation
 76. Akutmedicin. Epiduralblödning
 77. Akutmedicin. Epiglottit. Struplocksinflammation
 78. Akutmedicin. Epilepsi.
 79. Akutmedicin. Erysipelas. Rosfeber
 80. Akutmedicin. Extern otit. Hörselgångsinflammation
 81. Akutmedicin. Feberkramp
 82. Akutmedicin. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19.
 83. Akutmedicin. Fingerfraktur. Fraktur på finger
 84. Akutmedicin. Fingerluxation
 85. Akutmedicin. Fjärsingstick
 86. Akutmedicin. Flytning hos barn
 87. Akutmedicin. Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 88. Akutmedicin. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.
 89. Akutmedicin. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn
 90. Akutmedicin. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna.
 91. Akutmedicin. Getingstick. Bistick. Myggbett
 92. Akutmedicin. Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå
 93. Akutmedicin. Glaskroppsavlossning
 94. Akutmedicin. Halsböld. Peritonsillit.
 95. Akutmedicin. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit
 96. Akutmedicin. Hematuri
 97. Akutmedicin. Hemorrojder
 98. Akutmedicin. Henoch-Schönleins purpura. IgA vaskulit
 99. Akutmedicin. Heshet. Laryngit. Dysfoni. ”Tappat rösten”.
 100. Akutmedicin. Hicka. Singultus.
 101. Akutmedicin. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 102. Akutmedicin. Hjärt-lungräddning. HLR
 103. Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett
 104. Akutmedicin. Hyperkalemi
 105. Akutmedicin. Hypoglykemi. Insulinkoma
 106. Akutmedicin. Hypotermi.
 107. Akutmedicin. Hälta hos barn
 108. Akutmedicin. Impetigo. Svinkoppor
 109. Akutmedicin. Infektionsbenägna barn
 110. Akutmedicin. Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
 111. Akutmedicin. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea
 112. Akutmedicin. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 113. Akutmedicin. Keratit. Hornhinneinflammation
 114. Akutmedicin. Kikhosta. Pertussis
 115. Akutmedicin. Klamydiainfektion
 116. Akutmedicin. Knuta på halsen
 117. Akutmedicin. Knäskada
 118. Akutmedicin. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä
 119. Akutmedicin. Kompartmentsyndrom
 120. Akutmedicin. Konjunktivit. Bindhinnekatarr
 121. Akutmedicin. Kornealerosion. Hornhinneerosion
 122. Akutmedicin. Korsbandsskada
 123. Akutmedicin. Kräkningar hos spädbarn
 124. Akutmedicin. Köldskada. Förfrysning
 125. Akutmedicin. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease
 126. Akutmedicin. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 127. Akutmedicin. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 128. Akutmedicin. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis
 129. Akutmedicin. Lungemboli
 130. Akutmedicin. Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P.
 131. Akutmedicin. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask.
 132. Akutmedicin. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 133. Akutmedicin. Meniskskada- lateral
 134. Akutmedicin. Meniskskada- medial
 135. Akutmedicin. Mensförskjutning
 136. Akutmedicin. Mensvärk. Dysmenorré
 137. Akutmedicin. Migrän.
 138. Akutmedicin. Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom.
 139. Akutmedicin. Mässling. Morbilli
 140. Akutmedicin. Nackspärr. Tortikollis
 141. Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 142. Akutmedicin. Nervskada i handen. Senskada i handen
 143. Akutmedicin. Näsblödning. Epistaxis
 144. Akutmedicin. Näsfurunkel
 145. Akutmedicin. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae
 146. Akutmedicin. Olekranonbursit. Bursit, armbåge. ”Student- eller Magisterarmbåge”.
 147. Akutmedicin. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.
 148. Akutmedicin. Panikångest. Panikattack. Ångest.
 149. Akutmedicin. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation.
 150. Akutmedicin. Patellaluxation/subluxation
 151. Akutmedicin. Penicillinallergi
 152. Akutmedicin. Perimyokardit. Perikardit. Hjärtmuskelinflammation
 153. Akutmedicin. Peritendinitis crepitans. Senknarr
 154. Akutmedicin. Pigluxation. Subluxation av caput radii
 155. Akutmedicin. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 156. Akutmedicin. Pneumothorax. Spontanpneumothorax
 157. Akutmedicin. Prostatit, akut. Akut prostatavesiculit. LUTS, Lowe Urinary tract symptoms.
 158. Akutmedicin. Påssjuka. Parotit
 159. Akutmedicin. Revbensfraktur
 160. Akutmedicin. Röda hund. Rubella
 161. Akutmedicin. Röda ögon.
 162. Akutmedicin. Salpingit. Äggledarinflammation. Livmoderinflammation. Endometrit
 163. Akutmedicin. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur
 164. Akutmedicin. Scharlakansfeber. Scarlatina
 165. Akutmedicin. Skabb
 166. Akutmedicin. Skallskada. Medvetanderubbning.
 167. Akutmedicin. Skidtumme
 168. Akutmedicin. Smärta hos barn
 169. Akutmedicin. Spottsten.
 170. Akutmedicin. Spänningshuvudvärk.
 171. Akutmedicin. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur
 172. Akutmedicin. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. TIA.
 173. Akutmedicin. Subaraknoidalblödning
 174. Akutmedicin. Subduralblödning.
 175. Akutmedicin. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning
 176. Akutmedicin. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning
 177. Akutmedicin. Supraspinatusruptur
 178. Akutmedicin. Svetsblänk. Fotokeratit. Snöblindhet
 179. Akutmedicin. Svimning. Synkope.
 180. Akutmedicin. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur
 181. Akutmedicin. Tandproblem
 182. Akutmedicin. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis.
 183. Akutmedicin. Temporalisarterit. Arteritis temporalis
 184. Akutmedicin. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit
 185. Akutmedicin. Testistorsion.
 186. Akutmedicin. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack
 187. Akutmedicin. Tietze´s syndrom. Osteochondritis. Chondritis costalis
 188. Akutmedicin. Tredagarsfeber. Exantema subitum
 189. Akutmedicin. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.
 190. Akutmedicin. Tromboflebit
 191. Akutmedicin. Tåfraktur. Fraktur på tå. Fraktur mellanfotsben. Tåluxation.
 192. Akutmedicin. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit
 193. Akutmedicin. Ulnariskompression. Mobilarmbåge
 194. Akutmedicin. Urinstämma. Urinretention hos äldre
 195. Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn. Febril UVI hos barn.
 196. Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna
 197. Akutmedicin. Vattkoppor. Varicella
 198. Akutmedicin. Vaxpropp. Cerumen obturans
 199. Akutmedicin. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos
 200. Akutmedicin. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)
 201. Akutmedicin. Yrsel. Vertigo.
 202. Akutmedicin. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 203. Akutmedicin. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 204. Akutmedicin. Ögonryckningar. Myokymier
 205. Akutmedicin. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan
 206. Akutmedicin. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.
 207. Akutmedicin. Överdos paracetamol
 208. Alkoholhepatit
 209. Allergier
 210. Allergisk rinit, persisterande (perenn). Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 211. Amenorré.
 212. Amöbainfektion.
 213. Anafylaktisk reaktion. Anafylaktisk chock.
 214. Analabscess. Perianalabscess.
 215. Analfissurer. Anal fissur.
 216. Analfistel. Rektalfistel.
 217. Analklåda. Pruritus ani.
 218. Anemi och idrott.
 219. Anemiutredning. Anemi.
 220. Angina pectoris. Kroniskt koronart syndrom. Kärlkramp.
 221. Anorexia nervosa.
 222. Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
 223. Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter.
 224. Antibiotikaprofylax inför tandvård.
 225. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.
 226. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – NOAK: Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia.
 227. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Warfarinbehandling.
 228. APC-resistens.
 229. Appendicit. Blindtarmsinflammation.
 230. Armvenstrombos.
 231. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 232. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
 233. Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
 234. Artros. Osteoartrit.
 235. ASA-profylax.
 236. Astma
 237. Astma hos barn.
 238. Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 239. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 240. Att starta som lagläkare. Lagläkare.
 241. Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
 242. Axelledsluxation, främre.
 243. Axelsmärtor. Axelbesvär.
 244. Axial spondylartrit. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondylartrit. SpA.
 245. Badklåda. Simmarklåda. Cerkariedermatit.
 246. Badsårsfeber.
 247. Bakercysta.
 248. Bakteriell vaginos.
 249. Balanit. Förhudsinfektion.
 250. Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.
 251. Barotraumisk otit
 252. Basaliom. Basalcellscancer
 253. Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.
 254. Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 255. Ben- och fotsår – (svårläkta). Bensår.
 256. Ben- och fotsår – Arteriella bensår.
 257. Ben- och fotsår – Diabetessår.
 258. Ben- och fotsår – Kombinationssår.
 259. Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.
 260. Ben- och fotsår – Pyoderma gangränosumsår.
 261. Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
 262. Ben- och fotsår – Venösa bensår.
 263. Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
 264. Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
 265. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
 266. Bicepsseneruptur.
 267. Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
 268. Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
 269. Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 270. Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.
 271. Bistick. Getingstick. Myggbett.
 272. Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
 273. Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
 274. Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
 275. Blåsdermatoser – Pemfigoid.
 276. Blåsdermatoser – Pemfigus.
 277. Blödarsjuka, Hemofili och förvärvad hemofili.
 278. Blöjdermatit. Blöjeksem.
 279. Borrelia – (Primärstadiet)(Erytema migrans) EM.
 280. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
 281. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Kardit. Borreliakardit.
 282. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Lymfocytom.
 283. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Neuroborrelios.
 284. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Perifer facialispares.
 285. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier)- Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.

 286. Borrelia- hudmanifestationer.
 287. Borrelia. Lyme´s sjukdom.
 288. Borrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
 289. Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 290. Broskskada i knä (traumatisk).
 291. Brännskador.
 292. Bröstsmärta.
 293. Brösttumör – fördjupat avsnitt.
 294. Brösttumör. Tumor mammae.
 295. Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
 296. CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
 297. Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.
 298. Celiaki. Glutenintolerans.
 299. Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
 300. Cerebral sinustrombos.
 301. Cerumen obturans. Vaxpropp.
 302. Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.
 303. Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 304. Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
 305. Claudicatio intermittens. Perifer cirkulationsinsufficiens. Vadkramp.
”Fönstertittarsjukan”. Benartärsjukdom. Perifer arteriell kärlsjukdom.
 306. Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2). Vaccin mot Covid-19.
 307. Cushings syndrom.
 308. Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 309. Cystisk fibros
 310. Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception
 311. Daktylit.
 312. Definition/Inledning.
 313. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
 314. Demens. Demenssjukdomar.
 315. Depression hos vuxna.
 316. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 317. Dermatologisk appendix – Biopsiteknik. Stansteknik.
 318. Dermatologisk appendix – Hudförändringar, terminologi.
 319. Dermatologisk appendix – Kaliumpermanganat, lösning 3%.
 320. Dermatologisk appendix – Ljusbehandling.
 321. Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.
 322. Dermatologisk appendix – Mjukgörande preparat.
 323. Dermatologisk appendix – Wood’s ljus.
 324. Dermatologisk appendix – Zinkpudervätska, liniment.
 325. Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
 326. Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
 327. Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 328. Det röda ögat – Dakrocystit. Tårsäcksinflammation.
 329. Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
 330. Det röda ögat – Främmande kropp.
 331. Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 332. Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
 333. Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
 334. Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
 335. Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
 336. Det röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
 337. Diabetes – vid nyupptäckt.
 338. Diabetes med hypoglykemi. Insulinkoma.
 339. Diabetes mellitus hos äldre.
 340. Diabetes och idrott.
 341. Diabetes typ-1
 342. Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 343. Diabetes typ-2 och sekundär diabetesuppföljning.
 344. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 345. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
 346. Diarré.
 347. Digitalisintoxikation.
 348. Diskbråck.
 349. Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
 350. Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
 351. Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
 352. Domningar i arm.
 353. Doping och idrott.
 354. Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
 355. Droppfot. Peroneuspares.
 356. Dubbelseende. Diplopi.
 357. Duchennes muskeldystrofi
 358. Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan.
 359. Dysfagi.
 360. Dysfoni. Heshet.
 361. Dysfunktionell andning. ”Hög andning”.
 362. Dysmenorré. Mensvärk.
 363. Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.
 364. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 365. Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger.
 366. Dödsbevis
 367. Dödsfall
 368. Dödsorsaksintyg
 369. Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejakulation (PE).
 370. Ejaculatio retarda.
 371. Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.
 372. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
 373. Eksem – Hypostatiskt eksem. Staseksem. Venöst eksem.
 374. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
 375. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem.
 376. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.
 377. Eksem – Tylotiskt eksem.
 378. Eksem.
 379. Eksembehandling.
 380. Ektopisk förmaksrytm.
 381. Elöverkänslighet. ”Elallergi”.
 382. Endometriecancer
 383. Endometrios. Adenomyos.

 384. Entesopati. Entesit.
 385. Enures. Nocturn enures. Sängvätning.
 386. Eosinofili. Hypereosinofilt syndrom.
 387. Epididymit. Bitestikelinflammation.
 388. Epiduralblödning.
 389. Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
 390. Epiglottit. Struplocksinflammation.
 391. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
 392. Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
 393. Epilepsi – Status epilepticus.
 394. Epilepsi.
 395. Epistaxis. Näsblödning.
 396. Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens
 397. Erysipelas. Rosfeber.
 398. Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
 399. Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
 400. Erythema multiforme.
 401. Erythema nodosum. Knölros.
 402. Erythrasma.
 403. Esofagit. Oesofagit.
 404. Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.
 405. Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
 406. Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.
 407. Extrauterin graviditet. Utomkvedshavandeskap ”X”.
 408. Feber hos äldre.
 409. Feber. Oklar feber.
 410. Feberkramp.
 411. Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 412. Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
 413. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19
 414. Femuro-acetabulär inklämning. FAI. Höftbesvär. Höftvärk.
 415. Feokromocytom.
 416. Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
 417. Fimosis. Förhudsförträngning.
 418. Fimosis. Paraphimosis. Parafimosis hos vuxna.
 419. Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 420. Fingerluxation.
 421. Fiskkrok i finger/hud
 422. Fissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
 423. Flatlöss. Bagg.
 424. Flytning hos barn.
 425. Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
 426. Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
 427. Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
 428. Folatbrist. Folsyrabrist.
 429. Follikulit.
 430. Fotbollsvrist.
 431. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
 432. Fotledsinstabilitet- kronisk.
 433. Fotsmärtor. Smärtor i fot.
 434. Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
 435. Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
 436. Främmande kropp i mag-tarmkanalen.
 437. Främmande kropp i matstrupe. Fiskben.
 438. Främmande kropp i näsan
 439. Främmande kropp i svalg. Fiskben.
 440. Främmande kropp i öra
 441. Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
 442. Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasmos. Human granulocytär anaplasmos (HGA). Ehrlichia phagocytophilum. Human granulocytär ehrlichios(HGE). Rickettsiainfektion. Rickettsios. Fläckfeber.
 443. Fästingöverförda sjukdomar.
 444. Födoämnesallergi. Matallergi.
 445. Födoämnesallergi. Oralt allergisyndrom. OAS. Korsallergi.
 446. Förmaksfladder.
 447. Förmaksflimmer.
 448. Försäsongsundersökning.
 449. Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
 450. Ganglion. Senknuta.
 451. Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
 452. Gikt. Hyperurikemi. Podager.
 453. Globus.
 454. Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
 455. Gonorré.
 456. Granuloma annulare.
 457. Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
 458. Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.
 459. Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.
 460. Gynekologiska blödningar.
 461. Gynekomasti.
 462. Gångrubbning. Gångsvårigheter.
 463. Hallux rigidus.
 464. Hallux valgus.
 465. Hammartå.
 466. Harkling.
 467. Heberdens noduli. Bochards noduli.
 468. Hematom. Blåmärken.
 469. Hematospermi.
 470. Hematuri.
 471. Hemokromatos.
 472. Hemorrojder.
 473. Henoch- Schönleins purpura. IgA vaskulit.
 474. Hepatit. Autoimmun hepatit.
 475. Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
 476. Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
 477. Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
 478. Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
 479. Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
 480. Hepatit. Virushepatit.
 481. Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
 482. Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
 483. Herpes genitalis. Herpes simplex typ 1 och 2.
 484. Herpes simplex i hud och genitalt
 485. Herpes zoster. Bältros.
 486. Hicka. Singultus.
 487. Hidradenitis suppurativa. HS. Acne inversa. Svettkörtelinflammation.
 488. Hirsutism.
 489. HIV. AIDS.
 490. Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.
 491. Hjärnskakning. Commotio cerebri.
 492. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 493. Hjärtamyloidos. Amyloid kardiomyopati.
 494. Hjärtkontusion.
 495. Hjärtsvikt – kronisk. Kronisk hjärtsvikt. Cor inkomp.
 496. Hjärtsvikt- akut. Akut hjärtsvikt. Akut lungödem. Akut dekompenserad hjärtsvikt. Kardiogen chock.
 497. Homocystein. Hyperhomocysteinemi.
 498. Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
 499. Hosta
 500. Hudproblem hos idrottare.
 501. Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 502. Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
 503. Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
 504. Huvudvärk – Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 505. Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.
 506. Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
 507. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.
 508. Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
 509. Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
 510. Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
 511. Huvudvärk – Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet.
 512. Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 513. Huvudvärk – SUNCT.
 514. Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
 515. Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
 516. Huvudvärk. Cephalalgia.
 517. Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
 518. Hyperglykemi. Ketoacidos. DKA (diabetes ketoacidos).
 519. Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
 520. Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.
 521. Hyperkalcemi.
 522. Hyperkalemi.
 523. Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.
 524. Hypersensitivitetspneumonit. (Tidigare Allergisk alveolit.) ”Fågelskötarlunga”. ”Tröskdammslunga”.
 525. Hypertoni och idrott.
 526. Hypertoni. Högt blodtryck.
 527. Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
 528. Hypogonadism hos män.
 529. Hypokalcemi.
 530. Hypokalemi.
 531. Hypokondri. Hälsoångest.
 532. Hypomani.
 533. Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 534. Hypotoni. Ortostatism.
 535. Hypotyreos.
 536. Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
 537. Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
 538. Håravfall – Dermatitis seborrhoica.
 539. Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.
 540. Håravfall – Trikotillomani.
 541. Håravfall – Övriga orsaker.
 542. Hälta hos barn. Coxitis simplex. ”Höftsnuva”.
 543. Höftbesvär. Höftvärk.
 544. Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
 545. Höftledsartros. Coxartros.
 546. Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
 547. Hörapparat.
 548. Hörselnedsättning. Presbyakusis.
 549. Höstblåsor. Hand, foot, and mouth disease.
 550. IBS. Irritable Bowel Syndrome. Colon irritabile.
 551. Idiopatisk lungfibros (IPF). Idiopatisk interstitiell pneumoni (IIP). Lungfibros.
 552. Idrottshjärtat.
 553. Ikterus. Gulsot.
 554. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
 555. Impetigo. Svinkoppor.
 556. Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 557. Infektioner och idrott.
 558. Infektionsbenägna barn.
 559. Infertilitet.
 560. Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Disease. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
 561. Influensa.
 562. Ischias.
 563. Järnbristanemi.
 564. KAD-associerad urinvägsinfektion
 565. Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
 566. Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
 567. Kardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
 568. Kardiella blåsljud – Aortastenos.
 569. Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
 570. Kardiella blåsljud – Karotisstenos.
 571. Kardiella blåsljud – Mitralisinsufficiens.
 572. Kardiella blåsljud – Mitralisstenos.
 573. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 574. Kikhosta. Pertussis.
 575. Klamydia. Chlamydia.
 576. Klavikelfraktur.
 577. Klimakteriebesvär. Menopausal behandling. Östrogenbehandling
 578. Knäledsartros. Gonartros.
 579. Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.
 580. KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 581. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
 582. Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
 583. Komjölksallergi. KMA.
 584. Komjölksproteinallergi. KMA.
 585. Kompartmentsyndrom i extremitet.
 586. Kondylom. HPV-infektion.
 587. Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 588. Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
 589. Kontaktlinsproblem.
 590. Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning).
 591. Korsbandsskada.
 592. Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.
 593. Kotfraktur. Kotkompression.
 594. Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
 595. Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
 596. Kronisk myeloisk leukemi. KML.
 597. Kräkningar. Illamående. Emesis.
 598. Kvinnlig könsstympning
 599. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU
 600. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM.
 601. Laktosintolerans. Hypolaktasi.
 602. Ledsvullnad, akut.
 603. Lentigo. Lentigo benigna.
 604. Leukocytos.
 605. Leukopeni.
 606. Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.
 607. Lichen planus.
 608. Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom. Mjukdelssarkom.
 609. Lipödem.
 610. Ljumsksmärtor.
 611. Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
 612. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
 613. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
 614. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
 615. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
 616. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
 617. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
 618. Lungcancer. Lungsäckscancer.
 619. Lungemboli.
 620. Lungödem.
 621. LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
 622. Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 623. Lymfangit.
 624. Lymfogranuloma venereum. LGV.
 625. Lymfödem. Lipolymfödem.
 626. Långvarig smärta (icke-malign).
 627. Läkemedelsbehandling av äldre.
 628. Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
 629. Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
 630. Magont hos barn. Buksmärta hos barn.
 631. Malignt lymfom. Lymfom, malignt.
 632. Malignt melanom.
 633. Mani.
 634. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask. – Bandmask. Fiskbinnikemask. Diphyllobothrium latumm.
 635. Mastit. Mjölkstockning. Mjölkstas
 636. Mastoidit
 637. ME/CFS. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
 638. Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
 639. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 640. Melena.
 641. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation.
 642. Meniskskada- lateral.
 643. Meniskskada- medial.
 644. Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
 645. Metabola syndromet.
 646. Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
 647. Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.
 648. Mjältruptur.
 649. Molluscum contagiosum. Mollusker.
 650. Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
 651. Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
 652. Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
 653. Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
 654. Multipel skleros. MS.
 655. Munsår. Herpesmunsår
 656. Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
 657. Musarm.
 658. Muskelruptur i lår.
 659. Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.
 660. Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
 661. Mycoplasmapneumoni
 662. Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M-komponent.
 663. Mykos.
 664. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
 665. Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
 666. Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
 667. Mässling. Morbilli.
 668. Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
 669. Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
 670. Nageltrång. Unguis incarnatus.
 671. Narkolepsi.
 672. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 673. Nekrobiosis lipoidica diabetikorum.
 674. Nervskada i handen. Senskada i handen.
 675. Neurodermit. Lichen simplex.
 676. Neuroendokrina tumörer, NET (Tidigare Carcinoid)
 677. Neuropatisk smärta. Neurogen smärta.
 678. Neuropsykiatriska funktionsvariationer hos vuxna. ADHD, ADD, DAMP, Autismspektrumtillstånd.
 679. Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
 680. Neuropsykiatriska tillstånd hos barn – Generellt
 681. Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- ADHD/ADD/DCD.
 682. Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- Autismspektrumtillstånd. Aspergers syndrom.
 683. Neuropsykiatriska tillstånd hos barn- Tics.
 684. Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.
 685. Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
 686. Njursvikt, kronisk. Uremi.
 687. Nociplastisk smärta.
 688. Nodal ersättningsrytm.
 689. Nutrition och idrott.
 690. Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
 691. Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 692. Nästäppa.
 693. Obduktion
 694. Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
 695. Obesitaskirurgi. Diabeteskirurgi. Metabol kirurgi. Gastric-bypass. Sleeve gastrektomi
 696. Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
 697. Obstipation. Förstoppning.
 698. Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
 699. Oral candida. ”Torsk”.
 700. Orkit. Testikelinflammation.
 701. Ornithos. Papegojsjuka. Psittakos.
 702. Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.
 703. Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.
 704. Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
 705. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. SOM. Örontrumpetsinflammation.
 706. P-piller, glömda.
 707. Palindrom reumatism.
 708. Palmarerythem. Rodnad i handflator.
 709. Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
 710. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.
 711. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.
 712. Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
 713. Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
 714. Paronyki. Nagelbandsinfektion.
 715. Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
 716. Patellaluxation/subluxation.
 717. Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
 718. Penicillinallergi.
 719. Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
 720. Perifer venkateter. Central venkateter. Subkutan venport.
 721. Perikardit. Perimyokardit. Myoperikardit.
 722. Perioral dermatit.
 723. Peritendinitis crepitans. Senknarr.
 724. Peritonsillit. Halsböld.
 725. Perniciös anemi. Vitamin B12-brist.
 726. Personlighetssyndrom hos vuxna.
 727. Pigluxation. Subluxation av caput radii.
 728. Pigmentnevus. Melanocytärt nevus. ”Födelsemärke”. ”Leverfläck”.
 729. Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
 730. Pityriasis alba.
 731. Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
 732. Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea. Medaljongsjuka.
 733. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
 734. Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
 735. Pleuravätska. Hydrothorax. Pleurautgjutning.
 736. Pleurit. Lungsäcksinflammation.
 737. Plica synovialis. Plicasyndromet.
 738. Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.
 739. Pneumokocker. Pneumokockvaccin.
 740. Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.
 741. Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 742. Pneumotorax.
 743. Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom.
 744. Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.
 745. Polycytemia vera.
 746. Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 747. Polyneuropati.
 748. Polyposis nasi. Näspolyper.
 749. Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.
 750. Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.

 751. Prepatellär bursit.
 752. Prevention vid hjärtkärlsjukdom. Preventiv kardiologi. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 753. Preventivmedel. Antikonception.
 754. Proktit.
 755. Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
 756. Prostatacancer.
 757. Prostataförstoring. Prostatahyperplasi. BPH. Benign prostatahyperplasi.
 758. Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
 759. Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
 760. Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
 761. Proteinuri. Albuminuri.
 762. Pruritus. Klåda. Generell klåda.
 763. PSA-screening.
 764. Pseudokrupp. Falsk krupp. Viruskrupp.
 765. Psoriasis.
 766. Psoriasisartrit. PsA.
 767. Psykogen smärta.
 768. Psykos – Cykloid psykos. Schizoaffektivt syndrom:
 769. Psykos – Schizoaffektiv sjukdom.
 770. Psykos – Schizofreni.
 771. Psykos – Vanföreställningsdepression.
 772. Psykos – Vanföreställningssyndrom.
 773. Psykos. Akut psykos.
 774. Pulmonell arteriell hypertension. PAH.
 775. Pustulosis palmo- et plantaris. PPP.
 776. Pylorusstenos.
 777. Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
 778. Påssjuka. Parotit.
 779. Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
 780. Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
 781. Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
 782. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block 1
 783. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 1 eller Wenckebach block).
 784. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 2).
 785. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock).
 786. Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
 787. Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
 788. Retledningshinder – Långt QT- syndrom. LQTS.
 789. Retledningshinder – Posterobasalt block. LPH. (Left posterior hemiblock).
 790. Retledningshinder – Sinoatrialt block. SA-block.
 791. Retledningshinder – Sinusarrest.
 792. Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
 793. Retledningshinder.
 794. Reumatoid artrit. RA.
 795. Revbensfraktur.
 796. RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
 797. Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit. NARES.
 798. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 799. Rinitis medikamentosa.
 800. Rosacea.
 801. RSV (respiratoriskt syncytial virus)
 802. Rättsintyg
 803. Rättsmedicin
 804. Röda hund. Rubella.
 805. Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion. Pelvic inflammatory disease (PID)
 806. Scaphoideumfraktur. ”Båtbensfraktur”.
 807. Scharlakansfeber. Scarlatina.
 808. Sekundär hyperparathyroidism
 809. Sensorisk hypersensitivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.
 810. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.
 811. Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
 812. Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 813. Sinusarytmi.
 814. Sinusbradykardi. Bradykardi.
 815. Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).
 816. Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
 817. Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
 818. Skabies. Skabb.
 819. Skadlig bruk/Beroende – Alkohol
 820. Skadligt bruk/Beroende
 821. Skadligt bruk/Beroende – Alkoholabstinens.
 822. Skadligt bruk/Beroende – Butandiol.
 823. Skadligt bruk/Beroende – Cannabis.
 824. Skadligt bruk/Beroende – Centralstimulantia.
 825. Skadligt bruk/Beroende – Dopingpreparat.
 826. Skadligt bruk/Beroende – DXM (dextrometorfan).
 827. Skadligt bruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton).
 828. Skadligt bruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxybutyrat).
 829. Skadligt bruk/Beroende – Hallucinogener.
 830. Skadligt bruk/Beroende – Kat. Khat.
 831. Skadligt bruk/Beroende – Krypton.
 832. Skadligt bruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
 833. Skadligt bruk/Beroende – Mefedron.
 834. Skadligt bruk/Beroende – Melanotan.
 835. Skadligt bruk/Beroende – Narkotika. Droganalyser.
 836. Skadligt bruk/Beroende – Opiater.
 837. Skidtumme. Stenertumme.
 838. Skivepitelcancer.
 839. Skolios.
 840. Skrotala resistenser.
 841. SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
 842. Smärta hos barn.
 843. Smärtlindring vid palliativ vård. Opioidbehandling
 844. Snapping hip. Coxa saltans.
 845. Snarkning hos barn.
 846. Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
 847. Snuva.
 848. Soleksem. Polymorft ljusutslag.
 849. Solskydd
 850. Somatoformt smärtsyndrom.
 851. Sorkfeber. Nephropathia epidemica.
 852. Spice.
 853. Spider nevus. Spindelnevus.
 854. Spirometri.
 855. Splenomegali.
 856. Spolmask. Ascaris lumbricoides.
 857. Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA. Inflammatorisk ryggsjukdom.
 858. Spottsten.
 859. Springmask. Enterobius vermicularis
 860. Springmask. Enterobius Vermicularis.
 861. Spröda naglar.
 862. Spädbarnskolik
 863. Spädbarnskräkningar.
 864. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
 865. Stickskador. Blodsmitta.
 866. Stomi.
 867. Stress. Fysiologiska stressreaktionen.
 868. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
 869. Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
 870. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
 871. Struma.
 872. Subaraknoidalblödning. SAB.
 873. Subduralblödning.
 874. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
 875. Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.
 876. Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 877. Supraspinatustendinit.
 878. Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
 879. Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
 880. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
 881. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea corporis. Ringorm.
 882. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
 883. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
 884. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
 885. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
 886. Svampinfektioner. Hudsvamp.
 887. Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
 888. Svimning. Synkope.
 889. Svullna ben. Bensvullnad.
 890. Svårförklarad akut smärta.
 891. Syfilis. Lues.
 892. Sårinfektion. Infekterade sår.
 893. Sömnbesvär hos äldre.
 894. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.
 895. Takotsubo. ”Brustet hjärta” Broken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. Apical ballooning syndrome. MINOCA Myocadial Infarction with Nonobstructive Cornonary Arteries.
 896. Tandproblem.
 897. TBC. Tuberkulos.
 898. TBE-infektion.
 899. Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
 900. Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
 901. Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 902. Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
 903. Testistorsion.
 904. Testsida Moa
 905. Thalassemi.
 906. TIA – Amaurosis fugax.
 907. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
 908. Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
 909. Tics.
 910. Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
 911. Tinnitus. Öronsus.
 912. Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
 913. Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
 914. Torr hud.
 915. Tortikollis. Nackspärr.
 916. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
 917. Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
 918. Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.
 919. Tredagarsfeber. Exantema subitum.
 920. Tremor. Essentiell tremor.
 921. Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
 922. Trikomonasinfestation.
 923. Trokanterit.
 924. Trombocytopeni. Immunologisk trombocytopeni.
 925. Trombocytos. Essentiell trombocytemi.
 926. Tromboflebit.
 927. Trumhinneperforation, traumatisk
 928. Trycksår.
 929. Träning på recept. Fysisk aktivitet på recept. FaR. FYSS.
 930. Trötthet hos äldre.
 931. Tularemi. Harpest.
 932. Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
 933. Tyreoidit.
 934. Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
 935. Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori. H.P.
 936. Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
 937. Underbegåvning hos vuxna.
 938. Uremisk klåda
 939. Urininkontinens hos kvinnor.
 940. Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
 941. Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
 942. Urininkontinens hos äldre.
 943. Urinkateter. KAD. Nefrostomi. Pyelostomi
 944. Urinretention. Urinstämma.
 945. Urinstämma. Urinretention hos äldre.
 946. Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 947. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion (UVI)
 948. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 949. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
 950. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
 951. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
 952. Urinvägsinfektioner hos kvinnor.
 953. Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion (UVI)
 954. Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
 955. Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 956. Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
 957. Urinvägsinfektioner hos män.
 958. Urogenital atrofi. Senilatrofisk vulvovaginit.
 959. Urostomi.
 960. Urtikaria. Nässelutslag.
 961. Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
 962. UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
 963. Vaccinationer av barn
 964. Vattkoppor. Varicellae.
 965. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning).
 966. Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).
 967. Ventrikulära extrasystolier. VES.
 968. Verruca seborroica. Seborroisk keratos. Mjällvårta.
 969. Verrucae. Vårtor.
 970. Vertigo. Yrsel hos äldre.
 971. Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
 972. Vinterkräksjukan.
 973. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi. Kobalaminopeni.
 974. Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
 975. Vitiligo.
 976. von Willebrands sjukdom
 977. Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.
 978. Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
 979. Värk hos äldre. Smärta hos äldre.
 980. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
 981. Willis-Ekbom Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Rastlösa ben. Periodic Limb Movements in Sleep. PLM.
 982. Xerostomi. Muntorrhet.
 983. Yrsel – Akustikustumör.
 984. Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
 985. Yrsel – Central yrsel.
 986. Yrsel – Labyrintit.
 987. Yrsel – Laesio auris interna.
 988. Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
 989. Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
 990. Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 991. Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
 992. Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
 993. Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 994. Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 995. Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
 996. Yrsel. Vertigo.
 997. Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
 998. Ytteröra. Infektion på ytteröra
 999. Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
 1000. Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
 1001. Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
 1002. Ärftlig transtyretinamyloidos. ATTRv-amyloidos. Skelleftesjukan.
 1003. Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
 1004. Ögonbesvär, lathund.
 1005. Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
 1006. Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 1007. Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
 1008. Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
 1009. Ögonlocksaffektioner – Entropion.
 1010. Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
 1011. Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
 1012. Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
 1013. Ögonlocksaffektioner. Atopisk dermatit. Atopisk keratokonjunktivit.
 1014. Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters. Glaskroppsgrumlingar.
 1015. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
 1016. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
 1017. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
 1018. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
 1019. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
 1020. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Kornealdystrofi.
 1021. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
 1022. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
 1023. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
 1024. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
 1025. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Epiretinalt membran. Maculapucker.
 1026. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Maculahål.
 1027. Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
 1028. Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
 1029. Ögonskador – Genomgripande ögonskada. Bulbruptur. Bulbpenetration. Bulbperforation.
 1030. Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
 1031. Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
 1032. Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
 1033. Ögonskador – Perforation av ögat.
 1034. Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
 1035. Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
 1036. Ögonsmärta.
 1037. ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
 1038. Öppetstående tuba. Tuba aperta.
 1039. Överdos bensodiazepin
 1040. Överdos opiat
 1041. Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
 1042. Överträning.

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis