NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Sjukdomar A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 1. ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.
 2. ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
 3. Abscess. Böld. Aterom, infekterat. Atherom.
 4. Acne vulgaris. Akne.
 5. ACNES, Anterior Cutan Nerve Entrapment Syndrome. Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
 6. Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
 7. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 8. Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
 9. Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans.
 10. Akromioklavikularledsartros. A-C leds- artros. Akromioclavikularledsartos.
 11. Aktinisk keratos.
 12. Akut buk. Buksmärtor.
 13. Akut förgiftning. Intoxikation.
 14. Akut idrottsskada. Idrottsskada, akut.
 15. Akut lymfatisk leukemi hos vuxna. ALL hos vuxna.
 16. Akut myeloisk leukemi. AML.
 17. Akut njurskada. Kreatininstegring. Stigande kreatinin.
 18. Akut nociceptiv smärta.
 19. Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
 20. Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
 21. Akut synnedsättning – Centralartärocklusion. Grenartärocklusion.
 22. Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
 23. Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
 24. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
 25. Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
 26. Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
 27. Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 28. Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
 29. Akut synnedsättning.
 30. Akutmedicin. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens
 31. Akutmedicin. Afte. Aftös stomatit
 32. Akutmedicin. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 33. Akutmedicin. Akut glaukom. Glaukom. Grön starr
 34. Akutmedicin. Akut omhändertagande
 35. Akutmedicin. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
 36. Akutmedicin. Akutsjukvård: (LPT) Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 37. Akutmedicin. Amaurosis fugax. Övergående blindhet
 38. Akutmedicin. Anafylaktisk reaktion. Chock.
 39. Akutmedicin. Analabscess
 40. Akutmedicin. Analfissurer.
 41. Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp.
 42. Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm
 43. Akutmedicin. Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
 44. Akutmedicin. Armvenstrombos.
 45. Akutmedicin. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 46. Akutmedicin. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Monoartrit. Oligoartrit. Polyartrit
 47. Akutmedicin. Artäremboli. Akut arteriell ischemi
 48. Akutmedicin. Astma hos barn
 49. Akutmedicin. Axelledsluxation, främre
 50. Akutmedicin. Balanit. Förhudsförträngning. Fimosis
 51. Akutmedicin. Behandling och råd mot patientens vilja. Tvångsbehandling
 52. Akutmedicin. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 53. Akutmedicin. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett
 54. Akutmedicin. Bicepsruptur
 55. Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.
 56. Akutmedicin. Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 57. Akutmedicin. Blod i sädesvätska. Hematospermi
 58. Akutmedicin. Blodsmitta. Stickskador
 59. Akutmedicin. Blödning
 60. Akutmedicin. Blödning i öga. Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 61. Akutmedicin. Blöjdermatit. Blöjeksem
 62. Akutmedicin. Borreliainfektion. Lymés sjukdom
 63. Akutmedicin. Brännskador
 64. Akutmedicin. Bröstsmärta
 65. Akutmedicin. Bältros. Herpes zoster
 66. Akutmedicin. Böld. Abscess
 67. Akutmedicin. Chock
 68. Akutmedicin. Dehydrering
 69. Akutmedicin. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.
 70. Akutmedicin. Diabetessår på fot.
 71. Akutmedicin. Diarré. Akut diarré
 72. Akutmedicin. Divertikulit.
 73. Akutmedicin. Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 74. Akutmedicin. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom
 75. Akutmedicin. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 76. Akutmedicin. Elstöt. Elektriska olycksfall.
 77. Akutmedicin. Epididymit. Bitestikelinflammation
 78. Akutmedicin. Epiduralblödning
 79. Akutmedicin. Epiglottit. Struplocksinflammation
 80. Akutmedicin. Epilepsi.
 81. Akutmedicin. Erysipelas. Rosfeber
 82. Akutmedicin. Extern otit. Hörselgångsinflammation
 83. Akutmedicin. Feberkramp
 84. Akutmedicin. Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 85. Akutmedicin. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19.
 86. Akutmedicin. Fingerfraktur. Fraktur på finger
 87. Akutmedicin. Fingerluxation
 88. Akutmedicin. Fjärsingstick
 89. Akutmedicin. Flytning hos barn
 90. Akutmedicin. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Fotvrickning
 91. Akutmedicin. Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 92. Akutmedicin. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.
 93. Akutmedicin. Förmaksflimmer
 94. Akutmedicin. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn
 95. Akutmedicin. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna.
 96. Akutmedicin. Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit
 97. Akutmedicin. Getingstick. Bistick. Myggbett
 98. Akutmedicin. Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå
 99. Akutmedicin. Glaskroppsavlossning
 100. Akutmedicin. Halsböld. Peritonsillit.
 101. Akutmedicin. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit
 102. Akutmedicin. Hematuri
 103. Akutmedicin. Hemorrojder
 104. Akutmedicin. Henoch-Schönleins purpura. IgA vaskulit
 105. Akutmedicin. Heshet. Laryngit. Dysfoni. ”Tappat rösten”.
 106. Akutmedicin. Hicka. Singultus.
 107. Akutmedicin. Hjärnskakning. Commotio cerebri.
 108. Akutmedicin. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 109. Akutmedicin. Hjärt-lungräddning. HLR
 110. Akutmedicin. Hjärtinfarkt
 111. Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett
 112. Akutmedicin. Huvudvärk. Cephalalgia.
 113. Akutmedicin. Hyperkalcemi
 114. Akutmedicin. Hyperkalemi
 115. Akutmedicin. Hypoglykemi. Insulinkoma
 116. Akutmedicin. Hypokalemi
 117. Akutmedicin. Hypotermi.
 118. Akutmedicin. Hälta hos barn
 119. Akutmedicin. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk ileus. Invagination. Tarmvred.
 120. Akutmedicin. Impetigo. Svinkoppor
 121. Akutmedicin. Infektionsbenägna barn
 122. Akutmedicin. Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
 123. Akutmedicin. KAD-associerad urinvägsinfektion
 124. Akutmedicin. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea
 125. Akutmedicin. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 126. Akutmedicin. Keratit. Hornhinneinflammation
 127. Akutmedicin. Kikhosta. Pertussis
 128. Akutmedicin. Klamydiainfektion
 129. Akutmedicin. Klavikelfraktur
 130. Akutmedicin. Knuta på halsen
 131. Akutmedicin. Knäskada
 132. Akutmedicin. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä
 133. Akutmedicin. Kompartmentsyndrom
 134. Akutmedicin. Konjunktivit. Bindhinnekatarr
 135. Akutmedicin. Kornealerosion. Hornhinneerosion
 136. Akutmedicin. Korsbandsskada
 137. Akutmedicin. Kräkningar hos spädbarn
 138. Akutmedicin. Köldskada. Förfrysning
 139. Akutmedicin. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease
 140. Akutmedicin. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 141. Akutmedicin. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 142. Akutmedicin. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis
 143. Akutmedicin. Lungemboli
 144. Akutmedicin. Lungödem. Akut hjärtsvikt
 145. Akutmedicin. Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P.
 146. Akutmedicin. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask.
 147. Akutmedicin. Mastit. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation. Bröstböld. Såriga bröstvårtor.
 148. Akutmedicin. Mastoidit
 149. Akutmedicin. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 150. Akutmedicin. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.
 151. Akutmedicin. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation.
 152. Akutmedicin. Meniskskada- lateral
 153. Akutmedicin. Meniskskada- medial
 154. Akutmedicin. Mensförskjutning
 155. Akutmedicin. Mensvärk. Dysmenorré
 156. Akutmedicin. Migrän.
 157. Akutmedicin. Mjältruptur.
 158. Akutmedicin. Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom.
 159. Akutmedicin. Mykoplasmapneumoni
 160. Akutmedicin. Mässling. Morbilli
 161. Akutmedicin. Nackspärr. Tortikollis
 162. Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 163. Akutmedicin. Nervskada i handen. Senskada i handen
 164. Akutmedicin. Njurstensanfall. Uretärsten. Pyelit.
 165. Akutmedicin. Näsblödning. Epistaxis
 166. Akutmedicin. Näsfurunkel
 167. Akutmedicin. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae
 168. Akutmedicin. Olekranonbursit. Bursit, armbåge. ”Student- eller Magisterarmbåge”.
 169. Akutmedicin. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.
 170. Akutmedicin. Panikångest. Panikattack. Ångest.
 171. Akutmedicin. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation.
 172. Akutmedicin. Patellaluxation/subluxation
 173. Akutmedicin. Penicillinallergi
 174. Akutmedicin. Perimyokardit. Perikardit. Hjärtmuskelinflammation
 175. Akutmedicin. Peritendinitis crepitans. Senknarr
 176. Akutmedicin. Pigluxation. Subluxation av caput radii
 177. Akutmedicin. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 178. Akutmedicin. Pneumothorax. Spontanpneumothorax
 179. Akutmedicin. Prostatit, akut. Akut prostatavesiculit. LUTS, Lowe Urinary tract symptoms.
 180. Akutmedicin. Påssjuka. Parotit
 181. Akutmedicin. Revbensfraktur
 182. Akutmedicin. Röda hund. Rubella
 183. Akutmedicin. Röda ögon.
 184. Akutmedicin. Salpingit. Äggledarinflammation. Livmoderinflammation. Endometrit
 185. Akutmedicin. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur
 186. Akutmedicin. Scharlakansfeber. Scarlatina
 187. Akutmedicin. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.
 188. Akutmedicin. Skabb
 189. Akutmedicin. Skallskada. Medvetanderubbning.
 190. Akutmedicin. Skidtumme
 191. Akutmedicin. Smärta hos barn
 192. Akutmedicin. Spottsten.
 193. Akutmedicin. Spänningshuvudvärk.
 194. Akutmedicin. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur
 195. Akutmedicin. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. TIA.
 196. Akutmedicin. Subaraknoidalblödning
 197. Akutmedicin. Subduralblödning.
 198. Akutmedicin. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning
 199. Akutmedicin. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning
 200. Akutmedicin. Supraspinatusruptur
 201. Akutmedicin. Svetsblänk. Fotokeratit. Snöblindhet
 202. Akutmedicin. Svimning. Synkope.
 203. Akutmedicin. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur
 204. Akutmedicin. Tandproblem
 205. Akutmedicin. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis.
 206. Akutmedicin. Temporalisarterit. Arteritis temporalis
 207. Akutmedicin. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit
 208. Akutmedicin. Testistorsion.
 209. Akutmedicin. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack
 210. Akutmedicin. Tietze´s syndrom. Osteochondritis. Chondritis costalis
 211. Akutmedicin. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
 212. Akutmedicin. Tredagarsfeber. Exantema subitum
 213. Akutmedicin. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.
 214. Akutmedicin. Tromboflebit
 215. Akutmedicin. Tåfraktur. Fraktur på tå. Fraktur mellanfotsben. Tåluxation.
 216. Akutmedicin. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit
 217. Akutmedicin. Ulnariskompression. Mobilarmbåge
 218. Akutmedicin. Urinkateter. KAD. Nefrostomi. Pyelostomi
 219. Akutmedicin. Urinstämma. Urinretention hos äldre
 220. Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn. Febril UVI hos barn.
 221. Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna
 222. Akutmedicin. Vattkoppor. Varicella
 223. Akutmedicin. Vaxpropp. Cerumen obturans
 224. Akutmedicin. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos
 225. Akutmedicin. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)
 226. Akutmedicin. Yrsel. Vertigo.
 227. Akutmedicin. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 228. Akutmedicin. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 229. Akutmedicin. Ögonryckningar. Myokymier
 230. Akutmedicin. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan
 231. Akutmedicin. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.
 232. Akutmedicin. Överdos paracetamol
 233. Allergier
 234. Allergisk rinit, persisterande (perenn). Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 235. Amenorré.
 236. Amöbainfektion.
 237. Anafylaktisk reaktion. Anafylaktisk chock.
 238. Analabscess. Perianalabscess.
 239. Analfissurer. Anal fissur.
 240. Analfistel. Rektalfistel.
 241. Analklåda. Pruritus ani.
 242. Anemi och idrott.
 243. Anemiutredning. Anemi.
 244. Angina pectoris. Kärlkramp.
 245. Anorexia nervosa.
 246. Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
 247. Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter.
 248. Antibiotikaprofylax inför tandvård.
 249. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.
 250. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – NOAK: Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia.
 251. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Warfarinbehandling.
 252. APC-resistens.
 253. Appendicit. Blindtarmsinflammation.
 254. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 255. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
 256. Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
 257. Artros. Osteoartrit.
 258. ASA-profylax.
 259. Astma
 260. Astma hos barn.
 261. Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 262. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 263. Att starta som lagläkare. Lagläkare.
 264. Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
 265. Axelledsluxation, främre.
 266. Axelsmärtor. Axelbesvär.
 267. Axial spondylartrit. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondylartrit. SpA.
 268. Badklåda. Simmarklåda. Cerkariedermatit.
 269. Badsårsfeber.
 270. Bakercysta.
 271. Bakteriell vaginos.
 272. Balanit. Förhudsinfektion.
 273. Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.
 274. Barotraumisk otit
 275. Basaliom. Basalcellscancer
 276. Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.
 277. Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 278. Ben- och fotsår – (svårläkta). Bensår.
 279. Ben- och fotsår – Arteriella bensår.
 280. Ben- och fotsår – Diabetessår.
 281. Ben- och fotsår – Kombinationssår.
 282. Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.
 283. Ben- och fotsår – Pyoderma gangränosumsår.
 284. Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
 285. Ben- och fotsår – Venösa bensår.
 286. Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
 287. Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
 288. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
 289. Bicepsseneruptur.
 290. Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
 291. Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
 292. Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 293. Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.
 294. Bistick. Getingstick. Myggbett.
 295. Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
 296. Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
 297. Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
 298. Blåsdermatoser – Pemfigoid.
 299. Blåsdermatoser – Pemfigus.
 300. Blödarsjuka, Hemofili och förvärvad hemofili.
 301. Blöjdermatit. Blöjeksem.
 302. Borrelia – (Primärstadiet)(Erytema migrans) EM.
 303. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
 304. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Kardit. Borreliakardit.
 305. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Lymfocytom.
 306. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Neuroborrelios.
 307. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Perifer facialispares.
 308. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier)- Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.

 309. Borrelia.
 310. Borrelia. Lyme´s sjukdom.
 311. Borrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
 312. Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 313. Broskskada i knä (traumatisk).
 314. Brännskador.
 315. Bröstsmärta.
 316. Brösttumör – fördjupat avsnitt.
 317. Brösttumör. Tumor mammae.
 318. Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
 319. CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
 320. Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.
 321. Celiaki. Glutenintolerans.
 322. Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
 323. Cerebral sinustrombos.
 324. Cerumen obturans. Vaxpropp.
 325. Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.
 326. Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 327. Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
 328. Claudicatio intermittens. Perifer cirkulationsinsufficiens. Vadkramp.
”Fönstertittarsjukan”. Benartärsjukdom. Perifer arteriell kärlsjukdom.
 329. Cor inkomp. Hjärtinkompensation. Hjärtsvikt.
 330. Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2). Vaccin mot Covid-19.
 331. Cushings syndrom.
 332. Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 333. Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception
 334. Daktylit.
 335. Definition/Inledning.
 336. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
 337. Demens. Demenssjukdomar.
 338. Depression hos vuxna.
 339. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 340. Dermatologisk appendix – Biopsiteknik. Stansteknik.
 341. Dermatologisk appendix – Hudförändringar, terminologi.
 342. Dermatologisk appendix – Kaliumpermanganat, lösning 3%.
 343. Dermatologisk appendix – Ljusbehandling.
 344. Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.
 345. Dermatologisk appendix – Mjukgörande preparat.
 346. Dermatologisk appendix – Wood’s ljus.
 347. Dermatologisk appendix – Zinkpudervätska, liniment.
 348. Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
 349. Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
 350. Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 351. Det röda ögat – Dakrocystit. Tårsäcksinflammation.
 352. Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
 353. Det röda ögat – Främmande kropp.
 354. Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 355. Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
 356. Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
 357. Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
 358. Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
 359. Det röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
 360. Diabetes – vid nyupptäckt.
 361. Diabetes med hypoglykemi. Insulinkoma.
 362. Diabetes mellitus hos äldre.
 363. Diabetes och idrott.
 364. Diabetes typ-1
 365. Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 366. Diabetes typ-2 och sekundär diabetesuppföljning.
 367. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 368. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
 369. Diarré.
 370. Digitalisintoxikation.
 371. Diskbråck.
 372. Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
 373. Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
 374. Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
 375. Domningar i arm.
 376. Doping och idrott.
 377. Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
 378. Droppfot. Peroneuspares.
 379. Dubbelseende. Diplopi.
 380. Duchennes muskeldystrofi
 381. Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan.
 382. Dysfagi.
 383. Dysfoni. Heshet.
 384. Dysfunktionell andning. ”Hög andning”.
 385. Dysmenorré. Mensvärk.
 386. Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.
 387. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 388. Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger.
 389. Dödsbevis
 390. Dödsfall
 391. Dödsorsaksintyg
 392. Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejaculation (PE). IELT.
 393. Ejaculatio retarda.
 394. Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.
 395. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
 396. Eksem – Hypostatiskt eksem. Staseksem. Venöst eksem.
 397. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
 398. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem.
 399. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.
 400. Eksem – Tylotiskt eksem.
 401. Eksem.
 402. Eksembehandling.
 403. Ektopisk förmaksrytm.
 404. Elöverkänslighet. ”Elallergi”.
 405. Endometriecancer
 406. Endometrios. Adenomyos.

 407. Entesopati. Entesit.
 408. Enures. Nocturn enures. Sängvätning.
 409. Eosinofili. Hypereosinofilt syndrom.
 410. Epididymit. Bitestikelinflammation.
 411. Epiduralblödning.
 412. Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
 413. Epiglottit. Struplocksinflammation.
 414. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
 415. Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
 416. Epilepsi – Status epilepticus.
 417. Epilepsi.
 418. Epistaxis. Näsblödning.
 419. Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens
 420. Erysipelas. Rosfeber.
 421. Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
 422. Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
 423. Erythema multiforme.
 424. Erythema nodosum. Knölros.
 425. Erythrasma.
 426. Esofagit. Oesofagit.
 427. Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.
 428. Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
 429. Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.
 430. Extrauterin graviditet. Utomkvedshavandeskap ”X”.
 431. Feber hos äldre.
 432. Feber. Oklar feber.
 433. Feberkramp.
 434. Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
 435. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19
 436. Femuro-acetabulär inklämning. FAI. Höftbesvär. Höftvärk.
 437. Feokromocytom.
 438. Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
 439. Fimosis. Förhudsförträngning.
 440. Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 441. Fingerluxation.
 442. Fiskkrok i finger/hud
 443. Fissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
 444. Flatlöss. Bagg.
 445. Flytning hos barn.
 446. Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
 447. Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
 448. Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
 449. Folatbrist. Folsyrabrist.
 450. Follikulit.
 451. Fotbollsvrist.
 452. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
 453. Fotledsinstabilitet- kronisk.
 454. Fotsmärtor. Smärtor i fot.
 455. Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
 456. Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
 457. Främmande kropp i mag-tarmkanalen.
 458. Främmande kropp i matstrupe. Fiskben.
 459. Främmande kropp i näsan
 460. Främmande kropp i svalg. Fiskben.
 461. Främmande kropp i öra
 462. Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
 463. Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.
 464. Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasmos. Human granulocytär anaplasmos (HGA). Ehrlichia phagocytophilum. Human granulocytär ehrlichios(HGE). Rickettsiainfektion. Rickettsios. Fläckfeber.
 465. Fästingöverförda sjukdomar.
 466. Födoämnesallergi. Matallergi.
 467. Födoämnesallergi. Matallergi. – Oralt allergisymtom (OAS).
 468. Födoämnesallergi. Oralt allergisyndrom. OAS. Korsallergi.
 469. Förmaksfladder.
 470. Förmaksflimmer.
 471. Försäsongsundersökning.
 472. Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
 473. Ganglion. Senknuta.
 474. Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
 475. Gikt. Hyperurikemi. Podager.
 476. Globus.
 477. Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
 478. Gonorré.
 479. Granuloma annulare.
 480. Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
 481. Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.
 482. Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.
 483. Gynekologiska blödningar.
 484. Gynekomasti.
 485. Gångrubbning. Gångsvårigheter.
 486. Hallux rigidus.
 487. Hallux valgus.
 488. Hammartå.
 489. Harkling.
 490. Heberdens noduli. Bochards noduli.
 491. Hematom. Blåmärken.
 492. Hematospermi.
 493. Hematuri.
 494. Hemokromatos.
 495. Hemorrojder.
 496. Henoch- Schönleins purpura. IgA vaskulit.
 497. Hepatit A.
 498. Hepatit B, akut
 499. Hepatit C, akut
 500. Hepatit. Autoimmun hepatit.
 501. Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
 502. Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
 503. Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
 504. Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
 505. Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
 506. Hepatit. Virushepatit.
 507. Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
 508. Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
 509. Herpes genitalis. Herpes simplex typ 1 och 2.
 510. Herpes simplex i hud och genitalt
 511. Herpes zoster. Bältros.
 512. Hicka. Singultus.
 513. Hidradenitis suppurativa. HS. Acne inversa. Svettkörtelinflammation.
 514. Hirsutism.
 515. HIV. AIDS.
 516. Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.
 517. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 518. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
 519. Hjärtkontusion.
 520. Homocystein. Hyperhomocysteinemi.
 521. Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
 522. Hosta
 523. Hudproblem hos idrottare.
 524. Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 525. Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
 526. Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
 527. Huvudvärk – Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 528. Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.
 529. Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
 530. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.
 531. Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
 532. Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
 533. Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
 534. Huvudvärk – Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet.
 535. Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 536. Huvudvärk – SUNCT.
 537. Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
 538. Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
 539. Huvudvärk. Cephalalgia.
 540. Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
 541. Hyperglykemi. Ketoacidos. DKA (diabetes ketoacidos).
 542. Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
 543. Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.
 544. Hyperkalcemi.
 545. Hyperkalemi.
 546. Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.
 547. Hypersensitivitetspneumonit. (Tidigare Allergisk alveolit.) ”Fågelskötarlunga”. ”Tröskdammslunga”.
 548. Hypertoni och idrott.
 549. Hypertoni. Högt blodtryck.
 550. Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
 551. Hypogonadism hos män.
 552. Hypokalcemi.
 553. Hypokalemi.
 554. Hypokondri. Hälsoångest.
 555. Hypomani.
 556. Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 557. Hypotoni. Ortostatism.
 558. Hypotyreos.
 559. Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
 560. Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
 561. Håravfall – Dermatitis seborrhoica.
 562. Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.
 563. Håravfall – Trikotillomani.
 564. Håravfall – Övriga orsaker.
 565. Hälta hos barn. Coxitis simplex. ”Höftsnuva”.
 566. Höftbesvär. Höftvärk.
 567. Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
 568. Höftledsartros. Coxartros.
 569. Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
 570. Hörapparat.
 571. Hörselnedsättning. Presbyakusis.
 572. Höstblåsor. Hand, foot, and mouth disease.
 573. IBS. Irritable Bowel Syndrome. Colon irritabile.
 574. Idiopatisk lungfibros (IPF). Idiopatisk interstitiell pneumoni (IIP). Lungfibros.
 575. Idrottshjärtat.
 576. Ikterus. Gulsot.
 577. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
 578. Impetigo. Svinkoppor.
 579. Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 580. Infektioner och idrott.
 581. Infektionsbenägna barn.
 582. Infertilitet.
 583. Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Disease. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
 584. Influensa.
 585. Ischias.
 586. Järnbristanemi.
 587. Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
 588. Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
 589. Kardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
 590. Kardiella blåsljud – Aortastenos.
 591. Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
 592. Kardiella blåsljud – Karotisstenos.
 593. Kardiella blåsljud – Mitralisinsufficiens.
 594. Kardiella blåsljud – Mitralisstenos.
 595. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 596. Kikhosta. Pertussis.
 597. Klamydia. Chlamydia.
 598. Klavikelfraktur.
 599. Klimakteriebesvär. Menopausal behandling. Östrogenbehandling
 600. Knäledsartros. Gonartros.
 601. Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.
 602. KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 603. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
 604. Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
 605. Komjölksallergi. KMA.
 606. Komjölksproteinallergi. KMA.
 607. Kompartmentsyndrom i extremitet.
 608. Kondylom. HPV-infektion.
 609. Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 610. Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
 611. Kontaktlinsproblem.
 612. Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning).
 613. Korsbandsskada.
 614. Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.
 615. Krisreaktion.
 616. Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
 617. Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
 618. Kronisk myeloisk leukemi. KML.
 619. Kräkningar. Illamående. Emesis.
 620. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU
 621. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM.
 622. Laktosintolerans. Hypolaktasi.
 623. Ledsvullnad, akut.
 624. Lentigo. Lentigo benigna.
 625. Leukocytos.
 626. Leukopeni.
 627. Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.
 628. Lichen planus.
 629. Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom. Mjukdels- sarkom.
 630. Lipödem.
 631. Ljumsksmärtor.
 632. Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
 633. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
 634. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
 635. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.
 636. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
 637. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
 638. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
 639. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
 640. Lungcancer. Lungsäckscancer.
 641. Lungemboli.
 642. Lungödem.
 643. LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
 644. Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 645. Lymfangit.
 646. Lymfogranuloma venereum. LGV.
 647. Lymfödem. Lipolymfödem.
 648. Långvarig smärta (icke-malign).
 649. Läkemedelsbehandling av äldre.
 650. Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
 651. Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
 652. Magont hos barn. Buksmärta hos barn.
 653. Malignt lymfom. Lymfom, malignt.
 654. Malignt melanom.
 655. Mani.
 656. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask. – Bandmask. Fiskbinnikemask. Diphyllobothrium latumm.
 657. Mastit. Mjölkstockning. Mjölkstas
 658. ME/CFS. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
 659. Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
 660. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 661. Melena.
 662. Meniskskada- lateral.
 663. Meniskskada- medial.
 664. Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
 665. Metabola syndromet.
 666. Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
 667. Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.
 668. Molluscum contagiosum. Mollusker.
 669. Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
 670. Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
 671. Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
 672. Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
 673. Multipel skleros. MS.
 674. Munsår. Herpesmunsår
 675. Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
 676. Musarm.
 677. Muskelruptur i lår.
 678. Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.
 679. Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
 680. Mycoplasmapneumoni
 681. Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M-komponent.
 682. Mykos.
 683. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
 684. Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
 685. Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
 686. Mässling. Morbilli.
 687. Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
 688. Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
 689. Nageltrång. Unguis incarnatus.
 690. Narkolepsi.
 691. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 692. Nekrobiosis lipoidica diabetikorum.
 693. Nervskada i handen. Senskada i handen.
 694. Neurodermit. Lichen simplex.
 695. Neuroendokrina tumörer, NET (Tidigare Carcinoid)
 696. Neuropatisk smärta. Neurogen smärta.
 697. Neuropsykiatriska funktionsvariationer hos vuxna. ADHD, ADD, DAMP, Autismspektrumtillstånd.
 698. Neuropsykiatriska tillstånd – ADHD/ADD/DCD.
 699. Neuropsykiatriska tillstånd – Autismspektrumtillstånd. Aspergers syndrom.
 700. Neuropsykiatriska tillstånd – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
 701. Neuropsykiatriska tillstånd – Generellt
 702. Neuropsykiatriska tillstånd – Tics.
 703. Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.
 704. Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
 705. Njursvikt, kronisk. Uremi.
 706. Nociplastisk smärta.
 707. Nodal ersättningsrytm.
 708. Nutrition och idrott.
 709. Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
 710. Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 711. Nästäppa.
 712. Obduktion
 713. Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
 714. Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
 715. Obstipation. Förstoppning.
 716. Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
 717. Oral candida. ”Torsk”.
 718. Orkit. Testikelinflammation.
 719. Ornithos. Papegojsjuka. Psittakos.
 720. Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.
 721. Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.
 722. Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
 723. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. SOM. Örontrumpetsinflammation.
 724. P-piller, glömda.
 725. Palindrom reumatism.
 726. Palmarerythem. Rodnad i handflator.
 727. Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
 728. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.
 729. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.
 730. Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
 731. Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
 732. Paronyki. Nagelbandsinfektion.
 733. Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
 734. Patellaluxation/subluxation.
 735. Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
 736. Penicillinallergi.
 737. Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
 738. Perifer venkateter. Central venkateter. Subkutan venport.
 739. Perimyokardit. Perikardit.
 740. Perioral dermatit.
 741. Peritendinitis crepitans. Senknarr.
 742. Peritonsillit. Halsböld.
 743. Perniciös anemi. Vitamin B12-brist.
 744. Personlighetssyndrom hos vuxna.
 745. Phimosis. Paraphimosis. Parafimosis hos vuxna.
 746. Pigluxation. Subluxation av caput radii.
 747. Pigmentnevus. Melanocytärt nevus. ”Födelsemärke”. ”Leverfläck”.
 748. Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
 749. Pityriasis alba.
 750. Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
 751. Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea. Medaljongsjuka.
 752. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
 753. Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
 754. Pleuravätska. Hydrothorax. Pleurautgjutning.
 755. Pleurit. Lungsäcksinflammation.
 756. Plica synovialis. Plicasyndromet.
 757. Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.
 758. Pneumokocker. Pneumokockvaccin.
 759. Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.
 760. Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 761. Pneumotorax.
 762. Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom.
 763. Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.
 764. Polycytemia vera.
 765. Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 766. Polyneuropati.
 767. Polyposis nasi. Näspolyper.
 768. Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.
 769. Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.

 770. Prepatellär bursit.
 771. Prevention vid hjärtkärlsjukdom. Preventiv kardiologi. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 772. Preventivmedel. Antikonception.
 773. Proktit.
 774. Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
 775. Prostatacancer.
 776. Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.
 777. Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
 778. Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
 779. Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
 780. Proteinuri. Albuminuri.
 781. Pruritus. Klåda. Generell klåda.
 782. PSA-screening.
 783. Pseudokrupp. Falsk krupp. Viruskrupp.
 784. Psoriasis.
 785. Psoriasisartrit. PsA.
 786. Psykogen smärta.
 787. Psykos – Cykloid psykos. Schizoaffektivt syndrom:
 788. Psykos – Schizoaffektiv sjukdom. Schizoaffektivt syndrom:
 789. Psykos – Schizofreni.
 790. Psykos – Vanföreställningsdepression.
 791. Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.
 792. Psykos. Akut psykos.
 793. Pulmonell arteriell hypertension. PAH.
 794. Pustulosis palmo- et plantaris. PPP.
 795. Pylorusstenos.
 796. Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
 797. Påssjuka. Parotit.
 798. Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
 799. Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
 800. Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
 801. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block 1
 802. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 1 eller Wenckebach block).
 803. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 2).
 804. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock).
 805. Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
 806. Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
 807. Retledningshinder – Långt QT- syndrom. LQTS.
 808. Retledningshinder – Posterobasalt block. LPH. (Left posterior hemiblock).
 809. Retledningshinder – Sinoatrialt block. SA-block.
 810. Retledningshinder – Sinusarrest.
 811. Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
 812. Retledningshinder.
 813. Reumatoid artrit. RA.
 814. Revbensfraktur.
 815. RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
 816. Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit. NARES.
 817. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 818. Rinitis medikamentosa.
 819. Rosacea.
 820. RSV (respiratoriskt syncytial virus)
 821. Rättsintyg
 822. Rättsmedicin
 823. Röda hund. Rubella.
 824. Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion. Pelvic inflammatory disease (PID)
 825. Scaphoideumfraktur. ”Båtbensfraktur”.
 826. Scharlakansfeber. Scarlatina.
 827. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.
 828. Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
 829. Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 830. Sinusarytmi.
 831. Sinusbradykardi. Bradykardi.
 832. Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).
 833. Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
 834. Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
 835. Skabb.
 836. Skabies. Skabb.
 837. Skadlig bruk/Beroende – Alkohol
 838. Skadligt bruk/Beroende
 839. Skadligt bruk/Beroende – Alkoholabstinens.
 840. Skadligt bruk/Beroende – Butandiol.
 841. Skadligt bruk/Beroende – Cannabis.
 842. Skadligt bruk/Beroende – Centralstimulantia.
 843. Skadligt bruk/Beroende – Dopingpreparat.
 844. Skadligt bruk/Beroende – DXM (dextrometorfan).
 845. Skadligt bruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton).
 846. Skadligt bruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxybutyrat).
 847. Skadligt bruk/Beroende – Hallucinogener.
 848. Skadligt bruk/Beroende – Kat. Khat.
 849. Skadligt bruk/Beroende – Krypton.
 850. Skadligt bruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
 851. Skadligt bruk/Beroende – Mefedron.
 852. Skadligt bruk/Beroende – Melanotan.
 853. Skadligt bruk/Beroende – Narkotika. Droganalyser.
 854. Skadligt bruk/Beroende – Opiater.
 855. Skidtumme. Stenertumme.
 856. Skivepitelcancer.
 857. Skolios.
 858. Skrotala resistenser.
 859. SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
 860. Smärta hos barn.
 861. Smärtlindring vid palliativ vård. Opioidbehandling
 862. Snapping hip. Coxa saltans.
 863. Snarkning hos barn.
 864. Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
 865. Snuva.
 866. Soleksem. Polymorft ljusutslag.
 867. Solskydd
 868. Somatoformt smärtsyndrom.
 869. Sorkfeber. Nephropathia epidemica.
 870. Spice.
 871. Spider nevus. Spindelnevus.
 872. Spirometri.
 873. Splenomegali.
 874. Spolmask. Ascaris lumbricoides.
 875. Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA. Inflammatorisk ryggsjukdom.
 876. Spottsten.
 877. Springmask. Enterobius vermicularis
 878. Springmask. Enterobius Vermicularis.
 879. Spröda naglar.
 880. Spädbarnskolik
 881. Spädbarnskräkningar.
 882. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
 883. Stickskador. Blodsmitta.
 884. Stomi.
 885. Stress. Fysiologiska stressreaktionen.
 886. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
 887. Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
 888. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
 889. Struma.
 890. Subaraknoidalblödning. SAB.
 891. Subduralblödning.
 892. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
 893. Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.
 894. Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 895. Supraspinatustendinit.
 896. Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
 897. Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
 898. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
 899. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea corporis. Ringorm.
 900. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
 901. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
 902. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
 903. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
 904. Svampinfektioner. Hudsvamp.
 905. Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
 906. Svimning. Synkope.
 907. Svullna ben. Bensvullnad.
 908. Svårförklarad akut smärta.
 909. Syfilis. Lues.
 910. Sårinfektion. Infekterade sår.
 911. Sömnbesvär hos äldre.
 912. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.
 913. Takotsubo. ”Brustet hjärta” Brooken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. MINCA Myocardial Infarction with Normal Cornonary Arteries.
 914. Tandproblem.
 915. TBC. Tuberkulos.
 916. TBE-infektion.
 917. Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
 918. Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
 919. Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 920. Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
 921. Testistorsion.
 922. Testsida Moa
 923. Thalassemi.
 924. TIA – Amaurosis fugax.
 925. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
 926. Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
 927. Tics.
 928. Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
 929. Tinnitus. Öronsus.
 930. Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
 931. Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
 932. Torr hud.
 933. Tortikollis. Nackspärr.
 934. Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
 935. Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.
 936. Tredagarsfeber. Exantema subitum.
 937. Tremor. Essentiell tremor.
 938. Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
 939. Trikomonasinfestation.
 940. Trokanterit.
 941. Trombocytopeni. Immunologisk trombocytopeni.
 942. Trombocytos. Essentiell trombocytemi.
 943. Tromboflebit.
 944. Trumhinneperforation, traumatisk
 945. Trycksår.
 946. Träning på recept. Fysisk aktivitet på recept. FaR. FYSS.
 947. Trötthet hos äldre.
 948. Tularemi. Harpest.
 949. Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
 950. Tyreoidit.
 951. Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
 952. Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori. H.P.
 953. Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
 954. Underbegåvning hos vuxna.
 955. Urininkontinens hos kvinnor.
 956. Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
 957. Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
 958. Urininkontinens hos äldre.
 959. Urinretention. Urinstämma.
 960. Urinstämma. Urinretention hos äldre.
 961. Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 962. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.
 963. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 964. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
 965. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
 966. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
 967. Urinvägsinfektioner hos kvinnor.
 968. Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.
 969. Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
 970. Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 971. Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
 972. Urinvägsinfektioner hos män.
 973. Urogenital atrofi. Senilatrofisk vulvovaginit.
 974. Urostomi.
 975. Urtikaria. Nässelutslag.
 976. Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
 977. UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
 978. Vaccinationer av barn
 979. Vattkoppor. Varicellae.
 980. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning).
 981. Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).
 982. Ventrikulära extrasystolier. VES.
 983. Verruca seborroica. Seborroisk keratos. Mjällvårta.
 984. Verrucae. Vårtor.
 985. Vertigo. Yrsel hos äldre.
 986. Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
 987. Vinterkräksjukan.
 988. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi. Kobalaminopeni.
 989. Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
 990. Vitiligo.
 991. von Willebrands sjukdom
 992. Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.
 993. Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
 994. Värk hos äldre. Smärta hos äldre.
 995. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
 996. Willis-Ekboms Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Ekboms syndrom. Rastlösa ben. Periodic Limb Movements. PLM.
 997. Xerostomi. Muntorrhet.
 998. Yrsel – Akustikustumör.
 999. Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
 1000. Yrsel – Central yrsel.
 1001. Yrsel – Labyrintit.
 1002. Yrsel – Laesio auris interna.
 1003. Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
 1004. Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
 1005. Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 1006. Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
 1007. Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
 1008. Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 1009. Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 1010. Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
 1011. Yrsel. Vertigo.
 1012. Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
 1013. Ytteröra. Infektion på ytteröra
 1014. Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
 1015. Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
 1016. Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
 1017. Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
 1018. Ögonbesvär, lathund.
 1019. Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
 1020. Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 1021. Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
 1022. Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
 1023. Ögonlocksaffektioner – Entropion.
 1024. Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
 1025. Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
 1026. Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
 1027. Ögonlocksaffektioner. Atopisk dermatit. Atopisk keratokonjunktivit.
 1028. Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters. Glaskroppsgrumlingar.
 1029. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
 1030. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
 1031. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
 1032. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
 1033. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
 1034. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Kornealdystrofi.
 1035. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
 1036. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
 1037. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
 1038. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
 1039. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Epiretinalt membran. Maculapucker.
 1040. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Maculahål.
 1041. Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
 1042. Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
 1043. Ögonskador – Genomgripande ögonskada. Bulbruptur. Bulbpenetration. Bulbperforation.
 1044. Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
 1045. Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
 1046. Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
 1047. Ögonskador – Perforation av ögat.
 1048. Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
 1049. Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
 1050. Ögonsmärta.
 1051. ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
 1052. Öppetstående tuba. Tuba aperta.
 1053. Överdos bensodiazepin
 1054. Överdos opiat
 1055. Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
 1056. Överträning.

Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer