NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Sjukdomar A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 1. ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.
 2. ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
 3. Abscess. Böld. Aterom, infekterat. Atherom.
 4. Acne vulgaris. Akne.
 5. ACNES, Anterior Cutan Nerve Entrapment Syndrome. Abdominal Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome.
 6. Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
 7. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 8. Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
 9. Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans.
 10. Akromioklavikularledsartros. A-C leds- artros. Akromioclavikularledsartos.
 11. Aktinisk keratos.
 12. Akut buk. Buksmärtor.
 13. Akut förgiftning. Intoxikation.
 14. Akut idrottsskada. Idrottsskada, akut.
 15. Akut lymfatisk leukemi hos vuxna. ALL hos vuxna.
 16. Akut myeloisk leukemi. AML.
 17. Akut njurskada. Kreatininstegring. Stigande kreatinin.
 18. Akut nociceptiv smärta.
 19. Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
 20. Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
 21. Akut synnedsättning – Centralartärocklusion. Grenartärocklusion.
 22. Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
 23. Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
 24. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
 25. Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
 26. Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
 27. Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 28. Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
 29. Akut synnedsättning.
 30. Akutmedicin. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens
 31. Akutmedicin. Afte. Aftös stomatit
 32. Akutmedicin. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 33. Akutmedicin. Akut buk. Buksmärtor.
 34. Akutmedicin. Akut glaukom. Glaukom. Grön starr
 35. Akutmedicin. Akut omhändertagande
 36. Akutmedicin. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
 37. Akutmedicin. Akutsjukvård: (LPT) Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 38. Akutmedicin. Amaurosis fugax. Övergående blindhet
 39. Akutmedicin. Anafylaktisk reaktion. Chock.
 40. Akutmedicin. Analabscess
 41. Akutmedicin. Analfissurer.
 42. Akutmedicin. Angina pectoris. Kärlkramp.
 43. Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm
 44. Akutmedicin. Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
 45. Akutmedicin. Armvenstrombos.
 46. Akutmedicin. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 47. Akutmedicin. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Monoartrit. Oligoartrit. Polyartrit
 48. Akutmedicin. Artäremboli. Akut arteriell ischemi
 49. Akutmedicin. Astma hos barn
 50. Akutmedicin. Axelledsluxation, främre
 51. Akutmedicin. Balanit. Förhudsförträngning. Fimosis
 52. Akutmedicin. Behandling och råd mot patientens vilja. Tvångsbehandling
 53. Akutmedicin. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 54. Akutmedicin. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett
 55. Akutmedicin. Bicepsruptur
 56. Akutmedicin. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.
 57. Akutmedicin. Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 58. Akutmedicin. Blod i sädesvätska. Hematospermi
 59. Akutmedicin. Blodsmitta. Stickskador
 60. Akutmedicin. Blödning
 61. Akutmedicin. Blödning i öga. Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 62. Akutmedicin. Blöjdermatit. Blöjeksem
 63. Akutmedicin. Borreliainfektion. Lymés sjukdom
 64. Akutmedicin. Brännskador
 65. Akutmedicin. Bröstsmärta
 66. Akutmedicin. Bältros. Herpes zoster
 67. Akutmedicin. Böld. Abscess
 68. Akutmedicin. Chock
 69. Akutmedicin. Dehydrering
 70. Akutmedicin. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.
 71. Akutmedicin. Diabetessår på fot.
 72. Akutmedicin. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
 73. Akutmedicin. Diarré. Akut diarré
 74. Akutmedicin. Divertikulit.
 75. Akutmedicin. Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 76. Akutmedicin. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom
 77. Akutmedicin. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 78. Akutmedicin. Elstöt. Elektriska olycksfall.
 79. Akutmedicin. Epididymit. Bitestikelinflammation
 80. Akutmedicin. Epiduralblödning
 81. Akutmedicin. Epiglottit. Struplocksinflammation
 82. Akutmedicin. Epilepsi.
 83. Akutmedicin. Erysipelas. Rosfeber
 84. Akutmedicin. Extern otit. Hörselgångsinflammation
 85. Akutmedicin. Feberkramp
 86. Akutmedicin. Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 87. Akutmedicin. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19.
 88. Akutmedicin. Fingerfraktur. Fraktur på finger
 89. Akutmedicin. Fingerluxation
 90. Akutmedicin. Fjärsingstick
 91. Akutmedicin. Flytning hos barn
 92. Akutmedicin. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Fotvrickning
 93. Akutmedicin. Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 94. Akutmedicin. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.
 95. Akutmedicin. Förmaksflimmer
 96. Akutmedicin. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn
 97. Akutmedicin. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna.
 98. Akutmedicin. Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit
 99. Akutmedicin. Getingstick. Bistick. Myggbett
 100. Akutmedicin. Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå
 101. Akutmedicin. Glaskroppsavlossning
 102. Akutmedicin. Halsböld. Peritonsillit.
 103. Akutmedicin. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit
 104. Akutmedicin. Hematuri
 105. Akutmedicin. Hemorrojder
 106. Akutmedicin. Henoch-Schönleins purpura. IgA vaskulit
 107. Akutmedicin. Heshet. Laryngit. Dysfoni. ”Tappat rösten”.
 108. Akutmedicin. Hicka. Singultus.
 109. Akutmedicin. Hjärnskakning. Commotio cerebri.
 110. Akutmedicin. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 111. Akutmedicin. Hjärt-lungräddning. HLR
 112. Akutmedicin. Hjärtinfarkt
 113. Akutmedicin. Huggormsbett. Ormbett
 114. Akutmedicin. Huvudvärk. Cephalalgia.
 115. Akutmedicin. Hyperkalcemi
 116. Akutmedicin. Hyperkalemi
 117. Akutmedicin. Hypoglykemi. Insulinkoma
 118. Akutmedicin. Hypokalemi
 119. Akutmedicin. Hypotermi.
 120. Akutmedicin. Hälta hos barn
 121. Akutmedicin. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk ileus. Invagination. Tarmvred.
 122. Akutmedicin. Impetigo. Svinkoppor
 123. Akutmedicin. Infektionsbenägna barn
 124. Akutmedicin. Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
 125. Akutmedicin. KAD-associerad urinvägsinfektion
 126. Akutmedicin. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea
 127. Akutmedicin. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 128. Akutmedicin. Keratit. Hornhinneinflammation
 129. Akutmedicin. Kikhosta. Pertussis
 130. Akutmedicin. Klamydiainfektion
 131. Akutmedicin. Klavikelfraktur
 132. Akutmedicin. Knuta på halsen
 133. Akutmedicin. Knäskada
 134. Akutmedicin. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä
 135. Akutmedicin. Kompartmentsyndrom
 136. Akutmedicin. Konjunktivit. Bindhinnekatarr
 137. Akutmedicin. Kornealerosion. Hornhinneerosion
 138. Akutmedicin. Korsbandsskada
 139. Akutmedicin. Kräkningar hos spädbarn
 140. Akutmedicin. Köldskada. Förfrysning
 141. Akutmedicin. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease
 142. Akutmedicin. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 143. Akutmedicin. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 144. Akutmedicin. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis
 145. Akutmedicin. Lungemboli
 146. Akutmedicin. Lungödem. Akut hjärtsvikt
 147. Akutmedicin. Lymfangit
 148. Akutmedicin. Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P.
 149. Akutmedicin. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask.
 150. Akutmedicin. Mastit. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation. Bröstböld. Såriga bröstvårtor.
 151. Akutmedicin. Mastoidit
 152. Akutmedicin. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 153. Akutmedicin. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.
 154. Akutmedicin. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation.
 155. Akutmedicin. Meniskskada- lateral
 156. Akutmedicin. Meniskskada- medial
 157. Akutmedicin. Mensförskjutning
 158. Akutmedicin. Mensvärk. Dysmenorré
 159. Akutmedicin. Migrän.
 160. Akutmedicin. Mjältruptur.
 161. Akutmedicin. Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom.
 162. Akutmedicin. Mykoplasmapneumoni
 163. Akutmedicin. Mässling. Morbilli
 164. Akutmedicin. Nackspärr. Tortikollis
 165. Akutmedicin. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 166. Akutmedicin. Nervskada i handen. Senskada i handen
 167. Akutmedicin. Njurstensanfall. Uretärsten. Pyelit.
 168. Akutmedicin. Näsblödning. Epistaxis
 169. Akutmedicin. Näsfurunkel
 170. Akutmedicin. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae
 171. Akutmedicin. Olekranonbursit. Bursit, armbåge. ”Student- eller Magisterarmbåge”.
 172. Akutmedicin. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.
 173. Akutmedicin. Panikångest. Panikattack. Ångest.
 174. Akutmedicin. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation.
 175. Akutmedicin. Patellaluxation/subluxation
 176. Akutmedicin. Penicillinallergi
 177. Akutmedicin. Perimyokardit. Perikardit. Hjärtmuskelinflammation
 178. Akutmedicin. Peritendinitis crepitans. Senknarr
 179. Akutmedicin. Pigluxation. Subluxation av caput radii
 180. Akutmedicin. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 181. Akutmedicin. Pneumothorax. Spontanpneumothorax
 182. Akutmedicin. Prostatit, akut. Akut prostatavesiculit. LUTS, Lowe Urinary tract symptoms.
 183. Akutmedicin. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp
 184. Akutmedicin. Påssjuka. Parotit
 185. Akutmedicin. Revbensfraktur
 186. Akutmedicin. Röda hund. Rubella
 187. Akutmedicin. Röda ögon.
 188. Akutmedicin. Salpingit. Äggledarinflammation. Livmoderinflammation. Endometrit
 189. Akutmedicin. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur
 190. Akutmedicin. Scharlakansfeber. Scarlatina
 191. Akutmedicin. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.
 192. Akutmedicin. Skabb
 193. Akutmedicin. Skallskada. Medvetanderubbning.
 194. Akutmedicin. Skidtumme
 195. Akutmedicin. Smärta hos barn
 196. Akutmedicin. Spottsten.
 197. Akutmedicin. Spänningshuvudvärk.
 198. Akutmedicin. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur
 199. Akutmedicin. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. TIA.
 200. Akutmedicin. Subaraknoidalblödning
 201. Akutmedicin. Subduralblödning.
 202. Akutmedicin. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning
 203. Akutmedicin. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning
 204. Akutmedicin. Supraspinatusruptur
 205. Akutmedicin. Svetsblänk. Fotokeratit. Snöblindhet
 206. Akutmedicin. Svimning. Synkope.
 207. Akutmedicin. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur
 208. Akutmedicin. Tandproblem
 209. Akutmedicin. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis.
 210. Akutmedicin. Temporalisarterit. Arteritis temporalis
 211. Akutmedicin. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit
 212. Akutmedicin. Testistorsion.
 213. Akutmedicin. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack
 214. Akutmedicin. Tietze´s syndrom. Osteochondritis. Chondritis costalis
 215. Akutmedicin. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
 216. Akutmedicin. Tredagarsfeber. Exantema subitum
 217. Akutmedicin. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.
 218. Akutmedicin. Tromboflebit
 219. Akutmedicin. Tåfraktur. Fraktur på tå. Fraktur mellanfotsben. Tåluxation.
 220. Akutmedicin. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit
 221. Akutmedicin. Ulnariskompression. Mobilarmbåge
 222. Akutmedicin. Urinkateter. KAD. Nefrostomi. Pyelostomi
 223. Akutmedicin. Urinstämma. Urinretention hos äldre
 224. Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn. Febril UVI hos barn.
 225. Akutmedicin. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna
 226. Akutmedicin. Urtikaria. Nässelutslag
 227. Akutmedicin. Vattkoppor. Varicella
 228. Akutmedicin. Vaxpropp. Cerumen obturans
 229. Akutmedicin. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos
 230. Akutmedicin. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)
 231. Akutmedicin. Yrsel. Vertigo.
 232. Akutmedicin. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 233. Akutmedicin. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 234. Akutmedicin. Ögonryckningar. Myokymier
 235. Akutmedicin. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan
 236. Akutmedicin. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.
 237. Akutmedicin. Överdos paracetamol
 238. Allergier
 239. Allergisk rinit, persisterande (perenn). Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 240. Amenorré.
 241. Amöbainfektion.
 242. Anafylaktisk reaktion. Anafylaktisk chock.
 243. Analabscess. Perianalabscess.
 244. Analfissurer. Anal fissur.
 245. Analfistel. Rektalfistel.
 246. Analklåda. Pruritus ani.
 247. Anemi och idrott.
 248. Anemiutredning. Anemi.
 249. Angina pectoris. Kärlkramp.
 250. Anorexia nervosa.
 251. Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
 252. Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter.
 253. Antibiotikaprofylax inför tandvård.
 254. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.
 255. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – NOAK: Non vitamin-k Orala AntiKoagulantia.
 256. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Warfarinbehandling.
 257. APC-resistens.
 258. Appendicit. Blindtarmsinflammation.
 259. Armvenstrombos.
 260. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 261. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
 262. Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
 263. Artros. Osteoartrit.
 264. ASA-profylax.
 265. Astma
 266. Astma hos barn.
 267. Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 268. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 269. Att starta som lagläkare. Lagläkare.
 270. Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
 271. Axelledsluxation, främre.
 272. Axelsmärtor. Axelbesvär.
 273. Axial spondylartrit. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondylartrit. SpA.
 274. Badklåda. Simmarklåda. Cerkariedermatit.
 275. Badsårsfeber.
 276. Bakercysta.
 277. Bakteriell vaginos.
 278. Balanit. Förhudsinfektion.
 279. Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.
 280. Barotraumisk otit
 281. Basaliom.
 282. Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.
 283. Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 284. Ben- och fotsår – (svårläkta). Bensår.
 285. Ben- och fotsår – Arteriella bensår.
 286. Ben- och fotsår – Diabetessår.
 287. Ben- och fotsår – Kombinationssår.
 288. Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.
 289. Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.
 290. Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
 291. Ben- och fotsår – Venösa bensår.
 292. Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
 293. Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
 294. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
 295. Bicepsseneruptur.
 296. Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
 297. Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
 298. Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 299. Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Primär Hyperparatyreoidism.
 300. Bistick. Getingstick. Myggbett.
 301. Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
 302. Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
 303. Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
 304. Blåsdermatoser – Pemfigoid.
 305. Blåsdermatoser – Pemfigus.
 306. Blödarsjuka, Hemofili och förvärvad hemofili.
 307. Blöjdermatit. Blöjeksem.
 308. Borrelia – (Primärstadiet)(Erytema migrans) EM.
 309. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
 310. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Kardit. Borreliakardit.
 311. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Lymfocytom.
 312. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Neuroborrelios.
 313. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier) – Perifer facialispares.
 314. Borrelia – (Sekundär- & tertiärstadier)- Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.

 315. Borrelia.
 316. Borrelia. Lyme´s sjukdom.
 317. Borrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
 318. Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 319. Broskskada i knä (traumatisk).
 320. Brännskador.
 321. Bröstsmärta.
 322. Brösttumör – fördjupat avsnitt.
 323. Brösttumör. Tumor mammae.
 324. Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
 325. CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
 326. Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.
 327. Celiaki. Glutenintolerans.
 328. Cellförändringar. CIN. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
 329. Cerumen obturans. Vaxpropp.
 330. Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.
 331. Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 332. Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
 333. Claudicatio intermittens. Perifer cirkulationsinsufficiens. Vadkramp.
”Fönstertittarsjukan”. Benartärsjukdom. Perifer arteriell kärlsjukdom.
 334. Commotio cerebri. Hjärnskakning.
 335. Cor inkomp. Hjärtinkompensation. Hjärtsvikt.
 336. Coronavirus: covid-19 (SARS-CoV-2). Vaccin mot Covid-19.
 337. Cushings syndrom.
 338. Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 339. Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception
 340. Daktylit.
 341. Definition/Inledning.
 342. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
 343. Demens. Demenssjukdomar.
 344. Depression hos vuxna.
 345. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 346. Dermatologisk appendix – Biopsiteknik. Stansteknik.
 347. Dermatologisk appendix – Hudförändringar, terminologi.
 348. Dermatologisk appendix – Kaliumpermanganat, lösning 3%.
 349. Dermatologisk appendix – Ljusbehandling.
 350. Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.
 351. Dermatologisk appendix – Mjukgörande preparat.
 352. Dermatologisk appendix – Wood’s ljus.
 353. Dermatologisk appendix – Zinkpudervätska, liniment.
 354. Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
 355. Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
 356. Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 357. Det röda ögat – Dakrocystit. Tårsäcksinflammation.
 358. Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
 359. Det röda ögat – Främmande kropp.
 360. Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 361. Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
 362. Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
 363. Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
 364. Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
 365. Det röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
 366. Diabetes – vid nyupptäckt.
 367. Diabetes med hypoglykemi. Insulinkoma.
 368. Diabetes mellitus hos äldre.
 369. Diabetes och idrott.
 370. Diabetes typ-1
 371. Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 372. Diabetes typ-2 och sekundär diabetesuppföljning.
 373. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 374. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn.
 375. Diarré.
 376. Digitalisintoxikation.
 377. Diskbråck.
 378. Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
 379. Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
 380. Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
 381. Domningar i arm.
 382. Doping och idrott.
 383. Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
 384. Droppfot. Peroneuspares.
 385. Dubbelseende. Diplopi.
 386. Duchennes muskeldystrofi
 387. Dupuytrens kontraktur. Vikingasjukan.
 388. Dysfagi.
 389. Dysfoni. Heshet.
 390. Dysfunktionell andning. ”Hög andning”.
 391. Dysmenorré. Mensvärk.
 392. Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.
 393. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 394. Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger.
 395. Dödsbevis
 396. Dödsfall
 397. Dödsorsaksintyg
 398. Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejaculation (PE). IELT.
 399. Ejaculatio retarda.
 400. Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.
 401. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
 402. Eksem – Hypostatiskt eksem.
 403. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
 404. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem.
 405. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.
 406. Eksem – Tylotiskt eksem.
 407. Eksem.
 408. Eksembehandling.
 409. Ektopisk förmaksrytm.
 410. Elöverkänslighet. ”Elallergi”.
 411. Endometriecancer
 412. Endometrios. Adenomyos.

 413. Entesopati. Entesit.
 414. Enures. Nocturn enures. Sängvätning.
 415. Eosinofili. Hypereosinofilt syndrom.
 416. Epididymit. Bitestikelinflammation.
 417. Epiduralblödning.
 418. Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
 419. Epiglottit. Struplocksinflammation.
 420. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
 421. Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
 422. Epilepsi – Status epilepticus.
 423. Epilepsi.
 424. Epistaxis. Näsblödning.
 425. Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens
 426. Erysipelas. Rosfeber.
 427. Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
 428. Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
 429. Erythema multiforme.
 430. Erythema nodosum. Knölros.
 431. Erythrasma.
 432. Esofagit. Oesofagit.
 433. Exokrin Pankreasinsufficiens. EPI. Pankreasinsufficiens. Steatorré.
 434. Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
 435. Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.
 436. Extrauterin graviditet. Utomkvedshavandeskap ”X”.
 437. Feber hos äldre.
 438. Feber. Oklar feber.
 439. Feberkramp.
 440. Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
 441. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Parvovirus B19
 442. Femuro-acetabulär inklämning. FAI. Höftbesvär. Höftvärk.
 443. Feokromocytom.
 444. Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
 445. Fimosis. Förhudsförträngning.
 446. Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 447. Fingerluxation.
 448. Fiskkrok i finger/hud
 449. Fissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
 450. Flatlöss. Bagg.
 451. Flytning hos barn.
 452. Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
 453. Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
 454. Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
 455. Folatbrist. Folsyrabrist.
 456. Follikulit.
 457. Fotbollsvrist.
 458. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
 459. Fotledsinstabilitet- kronisk.
 460. Fotsmärtor. Smärtor i fot.
 461. Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
 462. Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
 463. Främmande kropp i mag-tarmkanalen.
 464. Främmande kropp i matstrupe. Fiskben.
 465. Främmande kropp i näsan
 466. Främmande kropp i svalg. Fiskben.
 467. Främmande kropp i öra
 468. Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
 469. Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.
 470. Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasmos. Human granulocytär anaplasmos (HGA). Ehrlichia phagocytophilum. Human granulocytär ehrlichios(HGE). Rickettsiainfektion. Rickettsios. Fläckfeber.
 471. Fästingöverförda sjukdomar.
 472. Födoämnesallergi. Matallergi.
 473. Födoämnesallergi. Matallergi. – Oralt allergisymtom (OAS).
 474. Födoämnesallergi. Oralt allergisyndrom. OAS. Korsallergi.
 475. Förmaksfladder.
 476. Förmaksflimmer.
 477. Försäsongsundersökning.
 478. Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
 479. Ganglion. Senknuta.
 480. Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
 481. Gikt. Hyperurikemi. Podager.
 482. Globus.
 483. Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
 484. Gonorré.
 485. Granuloma annulare.
 486. Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
 487. Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.
 488. Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.
 489. Gynekologiska blödningar.
 490. Gynekomasti.
 491. Gångrubbning. Gångsvårigheter.
 492. Hallux rigidus.
 493. Hallux valgus.
 494. Hammartå.
 495. Harkling.
 496. Heberdens noduli. Bochards noduli.
 497. Hematom. Blåmärken.
 498. Hematospermi.
 499. Hematuri.
 500. Hemokromatos.
 501. Hemorrojder.
 502. Henoch- Schönleins purpura. IgA vaskulit.
 503. Hepatit A.
 504. Hepatit B.
 505. Hepatit C.
 506. Hepatit. Autoimmun hepatit.
 507. Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
 508. Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
 509. Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
 510. Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
 511. Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
 512. Hepatit. Virushepatit.
 513. Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
 514. Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
 515. Herpes genitalis. Herpes simplex typ 2.
 516. Herpes simplex.
 517. Herpes zoster. Bältros.
 518. Hicka. Singultus.
 519. Hidradenitis suppurativa. HS. Acne inversa.
 520. Hidroadenit. Svettkörtelinflammation.
 521. Hirsutism.
 522. HIV. AIDS.
 523. Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.
 524. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 525. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
 526. Hjärtkontusion.
 527. Homocystein. Hyperhomocysteinemi.
 528. Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
 529. Hosta
 530. Hudproblem hos idrottare.
 531. Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 532. Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
 533. Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
 534. Huvudvärk – Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 535. Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.
 536. Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
 537. Huvudvärk – Migrän. Kronisk migrän.
 538. Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
 539. Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
 540. Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
 541. Huvudvärk – Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet.
 542. Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 543. Huvudvärk – SUNCT.
 544. Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
 545. Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
 546. Huvudvärk. Cephalalgia.
 547. Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
 548. Hyperglykemi. Ketoacidos. DKA (diabetes ketoacidos).
 549. Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
 550. Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.
 551. Hyperkalcemi.
 552. Hyperkalemi.
 553. Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.
 554. Hypersensitivitetspneumonit. (Tidigare Allergisk alveolit.) ”Fågelskötarlunga”. ”Tröskdammslunga”.
 555. Hypertoni och idrott.
 556. Hypertoni. Högt blodtryck.
 557. Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
 558. Hypogonadism hos män.
 559. Hypokalcemi.
 560. Hypokalemi.
 561. Hypokondri. Hälsoångest.
 562. Hypomani.
 563. Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 564. Hypotoni. Ortostatism.
 565. Hypotyreos.
 566. Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
 567. Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
 568. Håravfall – Dermatitis seborrhoica.
 569. Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.
 570. Håravfall – Trikotillomani.
 571. Håravfall – Övriga orsaker.
 572. Hälta hos barn. Coxitis simplex. ”Höftsnuva”.
 573. Höftbesvär. Höftvärk.
 574. Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
 575. Höftledsartros. Coxartros.
 576. Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
 577. Hörapparat.
 578. Hörselnedsättning. Presbyakusis.
 579. Höstblåsor. Hand, foot, and mouth disease.
 580. IBS. Irriatble Bowel Syndrome. Colon irritable. Tarmkatarr.
 581. Idiopatisk lungfibros (IPF). Idiopatisk interstitiell pneumoni (IIP). Lungfibros.
 582. Idrottshjärtat.
 583. Ikterus. Gulsot. Hepatit.
 584. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
 585. Impetigo. Svinkoppor.
 586. Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 587. Infektioner och idrott.
 588. Infektionsbenägna barn.
 589. Infertilitet.
 590. Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Diseases. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
 591. Influensa.
 592. Ischias.
 593. Järnbristanemi.
 594. Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
 595. Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
 596. Kardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
 597. Kardiella blåsljud – Aortastenos.
 598. Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
 599. Kardiella blåsljud – Karotisstenos.
 600. Kardiella blåsljud – Mitralisinsufficiens.
 601. Kardiella blåsljud – Mitralisstenos.
 602. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 603. Kikhosta. Pertussis.
 604. Klamydia. Chlamydia.
 605. Klavikelfraktur.
 606. Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär.
 607. Knäledsartros. Gonartros.
 608. Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.
 609. KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 610. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
 611. Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
 612. Komjölksallergi. KMA.
 613. Komjölksproteinallergi. KMA.
 614. Kompartmentsyndrom i extremitet.
 615. Kondylom. HPV-infektion.
 616. Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 617. Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
 618. Kontaktlinsproblem.
 619. Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning).
 620. Korsbandsskada.
 621. Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.
 622. Krisreaktion.
 623. Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
 624. Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
 625. Kronisk myeloisk leukemi. KML.
 626. Kräkningar. Illamående. Emesis.
 627. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU
 628. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM.
 629. Laktosintolerans. Hypolaktasi.
 630. Ledsvullnad, akut.
 631. Lentigo. Lentigo benigna.
 632. Leukocytos.
 633. Leukopeni.
 634. Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.
 635. Lichen ruber.
 636. Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom. Mjukdels- sarkom.
 637. Lipödem.
 638. Ljumsksmärtor.
 639. Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
 640. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
 641. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
 642. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.
 643. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
 644. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
 645. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
 646. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
 647. Lungcancer. Lungsäckscancer.
 648. Lungemboli.
 649. Lungödem.
 650. LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
 651. Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 652. Lymfangit.
 653. Lymfogranuloma venereum. LGV.
 654. Lymfödem. Lipolymfödem.
 655. Långvarig smärta (icke-malign).
 656. Läkemedelsbehandling av äldre.
 657. Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
 658. Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
 659. Magont hos barn. Buksmärta hos barn.
 660. Malignt lymfom. Lymfom, malignt.
 661. Malignt melanom.
 662. Mani.
 663. Maskinfektioner. Bandmask. Spolmask. Springmask. – Bandmask. Fiskbinnikemask. Diphyllobothrium latumm.
 664. Mastit. Mjölkstockning.
 665. ME/CFS. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
 666. Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
 667. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 668. Melena.
 669. Meniskskada- lateral.
 670. Meniskskada- medial.
 671. Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
 672. Metabola syndromet.
 673. Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
 674. Missbruk/Beroende
 675. Missbruk/Beroende – Alkohol
 676. Missbruk/Beroende – Alkoholabstinens.
 677. Missbruk/Beroende – Butandiol.
 678. Missbruk/Beroende – Cannabis.
 679. Missbruk/Beroende – Centralstimulantia.
 680. Missbruk/Beroende – Dopingpreparat.
 681. Missbruk/Beroende – DXM (dextrometorfan).
 682. Missbruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton).
 683. Missbruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxybutyrat).
 684. Missbruk/Beroende – Hallucinogener.
 685. Missbruk/Beroende – Kat. Khat.
 686. Missbruk/Beroende – Krypton.
 687. Missbruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
 688. Missbruk/Beroende – Mefedron.
 689. Missbruk/Beroende – Melanotan.
 690. Missbruk/Beroende – Narkotika. Droganalyser.
 691. Missbruk/Beroende – Opiater.
 692. Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.
 693. Molluscum contagiosum. Mollusker.
 694. Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
 695. Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
 696. Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
 697. Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
 698. Multipel skleros. MS.
 699. Munsår. Herpesmunsår
 700. Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
 701. Musarm.
 702. Muskelruptur i lår.
 703. Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.
 704. Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
 705. Mycoplasmapneumoni
 706. Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M-komponent.
 707. Mykos.
 708. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
 709. Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
 710. Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
 711. Mässling. Morbilli.
 712. Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
 713. Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
 714. Nageltrång. Unguis incarnatus.
 715. Narkolepsi.
 716. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 717. Nekrobiosis lipoidica diabetikorum.
 718. Nervskada i handen. Senskada i handen.
 719. Neurodermit. Lichen simplex.
 720. Neuroendokrina tumörer, NET (Tidigare Carcinoid)
 721. Neuropatisk smärta. Neurogen smärta.
 722. Neuropsykiatriska funktionsstörningar hos vuxna. ADHD, ADD, DAMP, Autismspektrumstörning.
 723. Neuropsykiatriska tillstånd – ADHD/ADD/DCD.
 724. Neuropsykiatriska tillstånd – Autismspektrumstörningar. Aspergers syndrom.
 725. Neuropsykiatriska tillstånd – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
 726. Neuropsykiatriska tillstånd – Generellt
 727. Neuropsykiatriska tillstånd – Tics.
 728. Njurfunktionsmätning. Glomerulär filtration. eGFR.
 729. Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
 730. Njursvikt, kronisk. Uremi.
 731. Nociplastisk smärta.
 732. Nodal ersättningsrytm.
 733. Nutrition och idrott.
 734. Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
 735. Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 736. Nästäppa.
 737. Obduktion
 738. Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
 739. Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
 740. Obstipation. Förstoppning.
 741. Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
 742. Oral candida. ”Torsk”.
 743. Orkit. Testikelinflammation.
 744. Ornithos. Papegojsjuka. Psittakos.
 745. Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.
 746. Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.
 747. Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
 748. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. SOM. Örontrumpetsinflammation.
 749. P-piller, glömda.
 750. Palindrom reumatism.
 751. Palmarerythem. Rodnad i handflator.
 752. Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
 753. Pankreatit. Bukspottkörtelinflammation.
 754. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.
 755. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.
 756. Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
 757. Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
 758. Paronyki. Nagelbandsinfektion.
 759. Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
 760. Patellaluxation/subluxation.
 761. Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
 762. Penicillinallergi.
 763. Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
 764. Perifer venkateter. Central venkateter. Subkutan venport.
 765. Perimyokardit. Perikardit.
 766. Perioral dermatit.
 767. Peritendinitis crepitans. Senknarr.
 768. Peritonsillit. Halsböld.
 769. Perniciös anemi. Vitamin B12-brist.
 770. Personlighetssyndrom hos vuxna.
 771. Phimosis. Paraphimosis. Parafimosis hos vuxna.
 772. Pigluxation. Subluxation av caput radii.
 773. Pigmentnevus. Födelsemärke. Leverfläck.
 774. Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
 775. Pityriasis alba.
 776. Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
 777. Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea. Medaljongsjuka.
 778. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
 779. Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
 780. Pleuravätska. Hydrothorax. Pleurautgjutning.
 781. Pleurit. Lungsäcksinflammation.
 782. Plica synovialis. Plicasyndromet.
 783. Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.
 784. Pneumokocker. Pneumokockvaccin.
 785. Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.
 786. Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 787. Pneumotorax.
 788. Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom.
 789. Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemo-globinvärde.
 790. Polycytemia vera.
 791. Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 792. Polyneuropati.
 793. Polyposis nasi. Näspolyper.
 794. Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.
 795. Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.

 796. Prepatellär bursit.
 797. Prevention vid hjärtkärlsjukdom. Preventiv kardiologi. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 798. Preventivmedel. P-piller. Antikonception.
 799. Proktit.
 800. Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
 801. Prostatacancer.
 802. Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.
 803. Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
 804. Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
 805. Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
 806. Proteinuri. Albuminuri.
 807. Pruritus. Klåda. Generell klåda.
 808. PSA-screening.
 809. Pseudokrupp. Falsk krupp. Viruskrupp.
 810. Psoriasis.
 811. Psoriasisartrit. PsA.
 812. Psykogen smärta.
 813. Psykos – Cykloid psykos. Schizoaffektivt syndrom:
 814. Psykos – Schizoaffektiv sjukdom. Schizoaffektivt syndrom:
 815. Psykos – Schizofreni.
 816. Psykos – Vanföreställningsdepression.
 817. Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.
 818. Psykos. Akut psykos.
 819. Pulmonell arteriell hypertension. PAH.
 820. Pustulosis palmo- et plantaris. PPP.
 821. Pylorusstenos.
 822. Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
 823. Påssjuka. Parotit.
 824. Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
 825. Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
 826. Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
 827. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block 1
 828. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 1 eller Wenckebach block).
 829. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 2).
 830. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock).
 831. Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
 832. Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
 833. Retledningshinder – Långt QT- syndrom. LQTS.
 834. Retledningshinder – Posterobasalt block. LPH. (Left posterior hemiblock).
 835. Retledningshinder – Sinoatrialt block. SA-block.
 836. Retledningshinder – Sinusarrest.
 837. Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
 838. Retledningshinder.
 839. Reumatoid artrit. RA.
 840. Revbensfraktur.
 841. RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
 842. Rinit perenn icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke-allergisk rinit. Kronisk rinit. NARES.
 843. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 844. Rinitis medikamentosa.
 845. Rosacea.
 846. RSV (respiratoriskt syncytial virus)
 847. Rättsintyg
 848. Rättsmedicin
 849. Röda hund. Rubella.
 850. Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion. Pelvic inflammatory disease (PID)
 851. Scaphoideumfraktur. ”Båtbensfraktur”.
 852. Scharlakansfeber. Scarlatina.
 853. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.
 854. Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
 855. Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 856. Sinusarytmi.
 857. Sinusbradykardi. Bradykardi.
 858. Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).
 859. Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
 860. Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
 861. Skabb.
 862. Skabies. Skabb.
 863. Skidtumme. Stenertumme.
 864. Skivepitelcancer.
 865. Skolios.
 866. Skrotala resistenser.
 867. SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
 868. Smärta hos barn.
 869. Smärtlindring vid palliativ vård. Opioidbehandling
 870. Snapping hip. Coxa saltans.
 871. Snarkning hos barn.
 872. Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
 873. Snuva.
 874. Soleksem.
 875. Solskydd
 876. Somatoformt smärtsyndrom.
 877. Sorkfeber. Nephropathia epidemica.
 878. Spice.
 879. Spider nevus. Spindelnevus.
 880. Spirometri.
 881. Splenomegali.
 882. Spolmask. Ascaris lumbricoides.
 883. Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA. Inflammatorisk ryggsjukdom.
 884. Spottsten.
 885. Springmask. Enterobius vermicularis
 886. Springmask. Enterobius Vermicularis.
 887. Spröda naglar.
 888. Spädbarnskolik
 889. Spädbarnskräkningar.
 890. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
 891. Stickskador. Blodsmitta.
 892. Stomi.
 893. Stress. Fysiologiska stressreaktionen.
 894. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
 895. Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
 896. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
 897. Struma.
 898. Subaraknoidalblödning. SAB.
 899. Subduralblödning.
 900. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
 901. Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.
 902. Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 903. Supraspinatustendinit.
 904. Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
 905. Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
 906. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
 907. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea corporis. Ringorm.
 908. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
 909. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
 910. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
 911. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
 912. Svampinfektioner. Hudsvamp.
 913. Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
 914. Svimning. Synkope.
 915. Svullna ben. Bensvullnad.
 916. Svårförklarad akut smärta.
 917. Syfilis. Lues.
 918. Sårinfektion. Infekterade sår.
 919. Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.
 920. Sömnbesvär hos äldre.
 921. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning.
 922. Takotsubo. ”Brustet hjärta” Brooken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. MINCA Myocardial Infarction with Normal Cornonary Arteries.
 923. Tandproblem.
 924. TBC. Tuberkulos.
 925. TBE-infektion.
 926. Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
 927. Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
 928. Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 929. Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
 930. Testistorsion.
 931. Testsida Moa
 932. Thalassemi.
 933. TIA – Amaurosis fugax.
 934. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
 935. Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
 936. Tics.
 937. Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
 938. Tinnitus. Öronsus.
 939. Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
 940. Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
 941. Torr hud.
 942. Tortikollis. Nackspärr.
 943. Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
 944. Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.
 945. Tredagarsfeber. Exantema subitum.
 946. Tremor. Essentiell tremor.
 947. Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
 948. Trikomonasinfestation.
 949. Trokanterit.
 950. Trombocytopeni. Immunologisk trombocytopeni.
 951. Trombocytos. Essentiell trombocytemi.
 952. Tromboflebit.
 953. Trumhinneperforation, traumatisk
 954. Trycksår.
 955. Träning på recept. Fysisk aktivitet på recept. FaR. FYSS.
 956. Trötthet hos äldre.
 957. Tularemi. Harpest.
 958. Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
 959. Tyreoidit.
 960. Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
 961. Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori. H.P.
 962. Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
 963. Underbegåvning hos vuxna.
 964. Urininkontinens hos kvinnor.
 965. Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
 966. Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
 967. Urininkontinens hos äldre.
 968. Urinretention. Urinstämma.
 969. Urinstämma. Urinretention hos äldre.
 970. Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 971. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.
 972. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 973. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
 974. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
 975. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
 976. Urinvägsinfektioner hos kvinnor.
 977. Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.
 978. Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
 979. Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
 980. Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
 981. Urinvägsinfektioner hos män.
 982. Urogenital atrofi. Senilatrofisk vulvovaginit.
 983. Urostomi.
 984. Urtikaria. Nässelutslag.
 985. Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
 986. UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
 987. Vaccinationer av barn
 988. Vattkoppor. Varicellae.
 989. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning).
 990. Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).
 991. Ventrikulära extrasystolier. VES.
 992. Verruca seborroica. Mjällvårta.
 993. Verrucae. Vårtor.
 994. Vertigo. Yrsel hos äldre.
 995. Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
 996. Vinterkräksjukan.
 997. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi. Kobalaminopeni.
 998. Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
 999. Vitiligo.
 1000. von Willebrands sjukdom
 1001. Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.
 1002. Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
 1003. Värk hos äldre. Smärta hos äldre.
 1004. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
 1005. Willis-Ekboms Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Ekboms syndrom. Rastlösa ben. Periodic Limb Movements. PLM.
 1006. Xerostomi. Muntorrhet.
 1007. Yrsel – Akustikustumör.
 1008. Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
 1009. Yrsel – Central yrsel.
 1010. Yrsel – Labyrintit.
 1011. Yrsel – Laesio auris interna.
 1012. Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
 1013. Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
 1014. Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 1015. Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
 1016. Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
 1017. Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 1018. Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 1019. Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
 1020. Yrsel. Vertigo.
 1021. Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
 1022. Ytteröra. Infektion på ytteröra
 1023. Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
 1024. Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
 1025. Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
 1026. Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
 1027. Ögonbesvär, lathund.
 1028. Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
 1029. Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 1030. Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
 1031. Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
 1032. Ögonlocksaffektioner – Entropion.
 1033. Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
 1034. Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
 1035. Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
 1036. Ögonlocksaffektioner. Atopisk dermatit. Atopisk keratokonjunktivit.
 1037. Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters. Glaskroppsgrumlingar.
 1038. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
 1039. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
 1040. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
 1041. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
 1042. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
 1043. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Kornealdystrofi.
 1044. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
 1045. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
 1046. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
 1047. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
 1048. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Epiretinalt membran. Maculapucker.
 1049. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Maculahål.
 1050. Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
 1051. Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
 1052. Ögonskador – Genomgripande ögonskada. Bulbruptur. Bulbpenetration. Bulbperforation.
 1053. Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
 1054. Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
 1055. Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
 1056. Ögonskador – Perforation av ögat.
 1057. Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
 1058. Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
 1059. Ögonsmärta.
 1060. ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
 1061. Öppetstående tuba. Tuba aperta.
 1062. Östrogensubstitution.
 1063. Överdos bensodiazepin
 1064. Överdos opiat
 1065. Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
 1066. Överträning.

Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer