Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Sjukdomar A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
 1. ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.
 2. ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
 3. (LPT) Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 4. AA Definition/Inledning.
 5. Abscess. Böld. Aterom. Atherom.
 6. Acne vulgaris. Akne.
 7. Acrodermatitis chronica atrophicans. Akrodermatit.
 8. Addisons sjukdom. Kortisonbrist. Binjurebarksinsufficiens
 9. Afte. Aftös stomatit
 10. Aftös stomatit. Afte. ”Blåsor i munnen”. Munsår. Herpesmunsår. Herpes simplex oralt.
 11. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 12. Akillesruptur. Hälseneruptur.
 13. Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.
 14. Akromioklavikularledsartros. A-C leds-artros. Acromioclavikularledsartos.
 15. Aktinisk keratos.
 16. Akut buk. Buksmärtor.
 17. Akut buk. Buksmärtor.
 18. Akut förgiftning. Intoxikation.
 19. Akut glaukom. Glaukom. Grön starr
 20. Akut idrottsskada. Idrottsskada, akut.
 21. Akut lymfatisk leukemi. ALL
 22. Akut myeloisk leukemi. AML
 23. Akut nociceptiv smärta.
 24. Akut omhändertagande
 25. Akut synnedsättning – Amaurosis fugax. Övergående synnedsättning.
 26. Akut synnedsättning – Central artäremboli. Grenartärocklusion.
 27. Akut synnedsättning – Central ventrombos. Grenvenstrombos.
 28. Akut synnedsättning – Glaskroppsblödning.
 29. Akut synnedsättning – Homonym hemianopsi.
 30. Akut synnedsättning – Kornealdystrofi.
 31. Akut synnedsättning – Migrän med flimmerskotom.
 32. Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.
 33. Akut synnedsättning – Optikusneurit. Retrobulbärneurit.
 34. Akut synnedsättning – Papillödem. Staspapill.
 35. Akut synnedsättning – Temporalisarterit. Arteritis temporalis. Jättecellsarterit.
 36. Akut synnedsättning.
 37. Akut synrubbning – andra än ögonsjukdom
 38. Allergier
 39. Allergisk alveolit. Inhalationsfeber. ”Farmers lung”. ”Tröskdammslunga”
 40. Allergisk purpura. Purpura. Henoch-Schönleins purpura. Petekier.
 41. Amaurosis fugax. Övergående blindhet
 42. Amenorré.
 43. Amöbainfektion.
 44. Anafylaktisk reaktion. Chock
 45. Anafylaktisk reaktion. Chock.
 46. Analabscess
 47. Analabscess. Perianalabscess.
 48. Analfissurer.
 49. Analfissurer. Anal fissur.
 50. Analfistel. Rektalfistel.
 51. Analklåda. Pruritus ani.
 52. Anemi och idrott.
 53. Anemiutredning. Anemi.
 54. Angina pectoris. Kärlkramp.
 55. Angina pectoris. Kärlkramp.
 56. Anorexia nervosa. Självsvält. Ätstörning.
 57. Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.
 58. Ansträngningsutlöst astma- idrottsmedicinska aspekter.
 59. Antibiotikaprofylax inför tandvård.
 60. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.
 61. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Utsättning av antikoagulantia före operation.
 62. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Warfarinbehandling.
 63. Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – Övriga.
 64. Aortadissektion. Aortaaneurysm
 65. APC-resistens.
 66. Appendicit. Blindtarmsinflammation.
 67. Appendicit. Blindtarmsinflammation. Appendicitabscess
 68. Armvenstrombos.
 69. Armvenstrombos.
 70. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 71. Artrit, bakteriell. Septisk artrit.
 72. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Monoartrit. Oligoartrit. Polyartrit
 73. Artrit, icke bakteriell. Reaktiv artrit. Reiters syndrom. Monoartrit. Polyartrit. Oligoartrit.
 74. Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.
 75. Artros. Osteoartrit.
 76. Artäremboli. Akut arteriell ischemi
 77. ASA-profylax.
 78. Astma
 79. Astma hos barn
 80. Astma hos barn.
 81. Astma hos vuxna. Akut astmaanfall hos vuxna
 82. Att starta som lagläkare. Lagläkare.
 83. Avslitet finger. Avsågat finger. Fingeramputation.
 84. Axelledsluxation, främre
 85. Axelledsluxation, främre.
 86. Axelsmärtor. Axelbesvär.
 87. Badsårsfeber.
 88. Bakercysta.
 89. Bakteriell vaginos.
 90. Balanit. Förhudsförträngning. Fimosis
 91. Balanit. Förhudsinfektion.
 92. Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.
 93. Barotraumisk otit
 94. Basaliom.
 95. Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.
 96. Behandling och råd mot patientens vilja. Tvångsbehandling
 97. Bell´s pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 98. Bells pares. Facialispares, perifer. Perifer facialispares.
 99. Ben- och fotsår – (kroniska). Bensår.
 100. Ben- och fotsår – Arteriella bensår.
 101. Ben- och fotsår – Diabetessår.
 102. Ben- och fotsår – Kombinationssår.
 103. Ben- och fotsår – Malignitet och bensår.
 104. Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.
 105. Ben- och fotsår – Vaskulitsår.
 106. Ben- och fotsår – Venösa bensår.
 107. Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.
 108. Benkramp. Vadkramp. Kramp i ben. Muskelkramp i ben.
 109. Bett. Djurbett. Kattbett. Hundbett. Människobett
 110. Bettinfektioner. Kattbett. Hundbett. Människobett. Grisbett.
 111. Bicepsruptur
 112. Bicepsseneruptur.
 113. Bicepstendinit. Bicepssenetendinit. Bicepstendalgi.
 114. Bihåleinflammation. Sinuit, bakteriell. Rinosinuit. Maxillarsinuit.
 115. Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.
 116. Bipolär sjukdom. Manodepressiv sjukdom.
 117. Bisköldkörtelöverfunktion. PHPT. Sporadisk Primär Hyperparatyreoidism.
 118. Bistick. Getingstick. Myggbett.
 119. Blandyrsel – Åksjuka. Rörelsesjuka. Sjösjuka.
 120. Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 121. Blod i sädesvätska. Hematospermi
 122. Blodsmitta. Stickskador
 123. Blåsdermatoser – Brännskada, skoskav, solbränna, växtdermatit m.fl.
 124. Blåsdermatoser – Dermatitis herpetiformis. Herpesliknande hudinflammation.
 125. Blåsdermatoser – Pemfigoid.
 126. Blåsdermatoser – Pemfigus.
 127. Blödning
 128. Blödning i öga. Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 129. Blöjdermatit.
 130. Blöjeksem
 131. Borrelia – Primärstadiet (Erythema migrans) EM.
 132. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Akrodermatit. Acrodermatitis chronica atrophicans. ACA.

 133. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Artrit. Lyme arthritis. Borreliaartrit.
 134. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Kardit. Borreliakardit.
 135. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Lymfocytom.
 136. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Neuroborrelios.
 137. Borrelia – Sekundär- & tertiärstadier – Perifer facialispares.
 138. Borrelia.
 139. Borrelia. Lyme´s sjukdom.
 140. Borreliainfektion. Lymés sjukdom
 141. Borrelialymfocytom. Lymfadenosis benigna cutis.
 142. Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 143. Broskskada i knä (traumatisk).
 144. Brännskador
 145. Brännskador.
 146. Bröstsmärta
 147. Bröstsmärta.
 148. Brösttumör – fördjupat avsnitt.
 149. Brösttumör. Tumor mammae.
 150. Bulimia nervosa. Hetsätning. Ätstörning.
 151. Bältros. Herpes zoster
 152. Böld. Abscess
 153. CADASIL. Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subcorticala infarkter och Leukoencefalopati.
 154. Candidavulvovaginit. Candidakolpit. Vulvovaginal candidos.
 155. Celiaki. Glutenintolerans.
 156. Cellförändringar. Cervixcancer. HPV. Humant papillomvirus.
 157. Cerumen obturans. Vaxpropp.
 158. Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.
 159. Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 160. Chock
 161. Chondromalacia patellae. Femuropatellärt smärtsyndrom. Patellalgi.
 162. Claudicatio intermittens. Perifer cirkulationsinsufficiens. Vadkramp.
”Fönstertittarsjukan”. Benartärsjukdom. Perifer arteriell kärlsjukdom.
 163. Commotio cerebri. Hjärnskakning.
 164. Cor inkomp. Hjärtinkompensation. Hjärtsvikt.
 165. Cushings syndrom.
 166. Cyklotymi. Cyklotymt temperament.
 167. Dagen efter-piller. Akut p-piller. Postkoital antikonception
 168. Daktylit.
 169. Dehydrering
 170. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”.
 171. Dehydrering och idrott. ”Värmeslag”. Vätska och idrott.
 172. Demens.
 173. Depression hos äldre. Ångest hos äldre.
 174. Depression.
 175. Dermatologisk appendix – Biopsiteknik. Stansteknik.
 176. Dermatologisk appendix – Hudförändringar, terminologi.
 177. Dermatologisk appendix – Kaliumpermanganat, lösning 3%.
 178. Dermatologisk appendix – Ljusbehandling.
 179. Dermatologisk appendix – Lokala steroider. Steroidkrämer.
 180. Dermatologisk appendix – Mjukgörande preparat.
 181. Dermatologisk appendix – Wood’s ljus.
 182. Dermatologisk appendix – Zinkpudervätska, liniment.
 183. Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).
 184. Det röda ögat – Akut irit. Irit. Akut regnbågshinneinflammation. Uveit.
 185. Det röda ögat – Blefarit. Ögonlocksinflammation.
 186. Det röda ögat – Dakrocystit. Tårsäcksinflammation.
 187. Det röda ögat – Endokrin oftalmopati. Endokrin exoftalmus.
 188. Det röda ögat – Främmande kropp.
 189. Det röda ögat – Hyposfagma. Subkonjunktivalblödning.
 190. Det röda ögat – Keratit. Hornhinneinflammation.
 191. Det röda ögat – Keratoconjunctivitis sicca. Torra ögon.
 192. Det röda ögat – Konjunktivit. Bindehinnekatarr. Pollenallergi.
 193. Det röda ögat – Sklerit. Episklerit. Senhinneinflammation.
 194. Det röda ögat – Zoster ophthalmicus. Herpes ophthalmicus.
 195. Diabetes – vid nyupptäckt.
 196. Diabetes mellitus hos äldre.
 197. Diabetes och idrott.
 198. Diabetes typ-1
 199. Diabetes typ-2 behandlingsprinciper.
 200. Diabetes typ-2 och sekundär diabetesuppföljning.
 201. Diabetes typ-2, insulinbehandling.
 202. Diabetessår på fot.
 203. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn
 204. Diarré hos barn. Gastroenterit hos barn
 205. Diarré.
 206. Diarré. Akut diarré
 207. Digitalisintoxikation.
 208. Diskbråck.
 209. Diskoid Lupus Erythematosus. DLE.
 210. Divertikulit
 211. Divertikulit. Divertikulos. Tarmfickor.
 212. Djup ventrombos. DVT. Ventrombos.
 213. Domningar i arm.
 214. Doping och idrott.
 215. Droppfinger. Basketboll-finger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada.
 216. Droppfinger. Mallet-finger. Hammarfinger. Extensorsenskada
 217. Droppfot. Peroneuspares.
 218. Dropphand. Radialispares. Radialtunnelsyndrom
 219. Dubbelseende. Diplopi.
 220. Dupuytrens kontraktur.
 221. Dysfagi.
 222. Dysfoni. Heshet.
 223. Dysfunktionell andning. ”Hög andning”.
 224. Dysmenorré. Mensvärk.
 225. Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.
 226. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr
 227. Dyspepsi. Epigastralgi. Magkatarr.
 228. Dyspné. Andfåddhet. Andningsbesvär. Lufthunger
 229. Dödsbevis
 230. Dödsfall
 231. Dödsorsaksintyg
 232. Ejaculatio praecox. För tidig utlösning. Tidig utlösning. Prematur ejaculation.
 233. Ejaculatio retarda.
 234. Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.
 235. Eksem – Atopiskt eksem. Atopisk dermatit hos barn. Böjveckseksem. Atopiska vinterfötter.
 236. Eksem – Hypostatiskt eksem.
 237. Eksem – Nummulärt eksem. Mynteksem.
 238. Eksem – Seborroiskt eksem. Seborroisk dermatit. Mjälleksem.
 239. Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem- icke allergiskt. Irritationseksem.
 240. Eksem – Tylotiskt eksem.
 241. Eksem.
 242. Eksembehandling.
 243. Ektopisk förmaksrytm.
 244. Elstöt. Elektriska olycksfall.
 245. Elöverkänslighet. ”Elallergi”.
 246. Endometrios. Adenomyos.

 247. Entesopati. Entesit.
 248. Enuresis nocturna. Sängvätning hos barn. Urininkontinens hos barn.
 249. Eosinofili.
 250. Epididymit. Bitestikelinflammation
 251. Epididymit. Bitestikelinflammation.
 252. Epiduralblödning
 253. Epiduralblödning.
 254. Epifora. Tårflöde. Ökat tårflöde.
 255. Epiglottit. Struplocksinflammation
 256. Epiglottit. Struplocksinflammation.
 257. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.
 258. Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.
 259. Epilepsi
 260. Epilepsi – Status epilepticus.
 261. Epilepsi.
 262. Epistaxis. Näsblödning.
 263. Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens
 264. Erysipelas. Rosfeber
 265. Erysipelas. Rosfeber.
 266. Erythema ab igne. ”Laptopdermatit”.
 267. Erythema chronicum migrans. Borrelia. Erythema migrans. Kronisk vandrande hudrodnad.
 268. Erythema multiforme.
 269. Erythema nodosum. Knölros.
 270. Erythrasma.
 271. Esofagit. Oesofagit.
 272. Extern otit. Hörselgångsinflammation
 273. Extern otit. Hörselgångsinflammtion.
 274. Extraslag. Hjärtarytmi. Palpitationer. Hjärtpalpitationer. Takykardi. Oregelbundna hjärtslag.
 275. Extrauterin graviditet. ”X”.
 276. Feber hos äldre.
 277. Feber. Oklar feber
 278. Feberkramp
 279. Feberkramp.
 280. Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.
 281. Femte sjukan. Erythema infectiosum. Femdagarssjukan.
 282. Femte sjukan. Femdagarssjukan. Erythema infectiosum
 283. Femuro-acetabulär inklämning. Höftbesvär. Höftvärk.
 284. Feokromocytom.
 285. Fibromyalgi. Generell allodyni. Utbredd muskuloskelettal smärta.
 286. Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.
 287. Fingerfraktur. Fraktur på finger
 288. Fingerluxation
 289. Fingerluxation.
 290. Fiskkrok i finger/hud
 291. Fissur. Ragad. Hudspricka. Självspricka.
 292. Fjärsingstick
 293. Flatlöss. Bagg.
 294. Flytning hos barn
 295. Flytning hos barn.
 296. Flytningar. Vulvovaginal klåda. Klåda i underlivet. Vulvovaginit. Lichen Sclerosus.
 297. Fobier. Agorafobi. Social fobi. Social ångest.
 298. Foetor ex ore. Dålig andedräkt.
 299. Folatbrist. Folsyrabrist.
 300. Follikulit.
 301. Fotbollsvrist.
 302. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Fotvrickning
 303. Fotledsdistorsion. Stukning av fotled. Ledbandsskador i fotleden. Fotledsvrickning.
 304. Fotledsinstabilitet- kronisk.
 305. Fotsmärtor. Smärtor i fot.
 306. Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.
 307. Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.
 308. Främmande kropp i mag-tarmkanalen
 309. Främmande kropp i matsrupe. Fiskben.
 310. Främmande kropp i näsan
 311. Främmande kropp i svalg. Fiskben.
 312. Främmande kropp i öga.Främmande kropp, (ytliga) på konjunktiva/kornea
 313. Främmande kropp i öra
 314. Främre knäsmärta. Patello-femoral smärta.
 315. Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.
 316. Fästingfeber. Ehrlichios. Anaplasma. 
Human granulocytär anaplasmos. HGA. 
Ehrlichia phagocytophilum. 
Human granulocytär ehrlichios. HGE.
 Rickettsiainfektion.
 317. Fästingöverförda sjukdomar.
 318. Födoämnesallergi. Matallergi.
 319. Födoämnesallergi. Matallergi. – Oralt allergisymtom (OAS).
 320. Födoämnesallergi. Oralt allergisymtom. OAS. Korsallergi
 321. Förgiftning. Intoxikation. Svampförgiftning. Petroleumprodukter. Maskindiskmedel.
 322. Förmaksfladder.
 323. Förmaksflimmer
 324. Förmaksflimmer.
 325. Förstoppning hos barn. Obstipation hos barn
 326. Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna
 327. Försäsongsundersökning.
 328. Gallsten. Gallvägssjukdom. Cholelithiasis. Kolecystit
 329. Gallvägssjukdom. Gallsten. Kolelithiasis. Kolecystit.
 330. Ganglion. Senknuta.
 331. Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.
 332. Getingstick. Bistick. Myggbett
 333. Gikt. Hyperurikemi. Podager.
 334. Gikt. Hyperurikemi. Podager. Portvinstå
 335. Glaskroppsavlossning
 336. Globus.
 337. Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.
 338. Gonorré.
 339. Granuloma annulare.
 340. Granuloma telangiectaticum. Pyogent granulom.
 341. Graviditet. MVC-rutiner. Mödrahälsovård.
 342. Gynekologisk hälsokontroll. Gynekologisk cellprovskontroll.
 343. Gynekologiska blödningar.
 344. Gynekomasti.
 345. Gångrubbning. Gångsvårigheter.
 346. Hallux rigidus.
 347. Hallux valgus.
 348. Halsböld. Peritonsillit.
 349. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit
 350. Hammartå.
 351. Harkling.
 352. Heberdens noduli. Bochards noduli.
 353. Hematom. Blåmärken.
 354. Hematospermi.
 355. Hematuri
 356. Hematuri.
 357. Hemokromatos.
 358. Hemorrojder
 359. Hemorrojder.
 360. Henoch-Schönleins purpura. Allergisk purpura. Petekier. Vaskulit
 361. Hepatit A.
 362. Hepatit B.
 363. Hepatit C.
 364. Hepatit. Autoimmun hepatit.
 365. Hepatit. Virushepatit – Hepatit A.
 366. Hepatit. Virushepatit – Hepatit B.
 367. Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.
 368. Hepatit. Virushepatit – Hepatit D.
 369. Hepatit. Virushepatit – Hepatit E.
 370. Hepatit. Virushepatit.
 371. Hernia femoralis. Femoralisbråck. Lårbråck.
 372. Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.
 373. Herpes genitalis. Herpes simplex typ 2.
 374. Herpes simplex.
 375. Herpes zoster. Bältros.
 376. Heshet. Laryngit. Dysfoni.
 377. Hicka. Singultus
 378. Hicka. Singultus.
 379. Hidroadenit. Svettkörtelinflammation.
 380. Hirsutism.
 381. HIV. AIDS.
 382. Hjärnskakning och idrott. Commotio och idrott.
 383. Hjärnskakning. Commotio cerebri
 384. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC
 385. Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 386. Hjärt-lungräddning. HLR
 387. Hjärtinfarkt
 388. Hjärtinfarkt. Instabil angina pectoris.
 389. Hjärtkontusion.
 390. Homocystein. Hyperhomocysteinemi.
 391. Hopparknä. Jumper´s knee. Patellarsenetendinit. Patellarsenetendinopati. Patellar tendinopati.
 392. Hosta
 393. Hudproblem hos idrottare.
 394. Huggormsbett. Ormbett
 395. Huvudvärk – Bruxism. Temporomandibulär dysfunktion. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 396. Huvudvärk – Cervikal huvudvärk.
 397. Huvudvärk – Hemicrania continua. Kronisk paroxysmal hemikrani.
 398. Huvudvärk – Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
 399. Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.
 400. Huvudvärk – Läkemedelsutlöst huvudvärk. Läkemedelsgenererad huvudvärk.
 401. Huvudvärk – Migrän.
 402. Huvudvärk – Nydebuterad daglig ihållande huvudvärk.
 403. Huvudvärk – Paroxysmal hemikrani.
 404. Huvudvärk – Posttraumatisk huvudvärk.
 405. Huvudvärk – Primär hosthuvudvärk. Primär ansträngningsutlöst huvudvärk. Primär huvudvärk i samband med sexuell aktivitet.
 406. Huvudvärk – Spänningshuvudvärk.
 407. Huvudvärk – SUNCT.
 408. Huvudvärk – Åskknallshuvudvärk.
 409. Huvudvärk hos barn. Migrän hos barn.
 410. Huvudvärk. Cephalalgia
 411. Huvudvärk. Cephalalgia.
 412. Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.
 413. Hyperglykemi. Ketoacidos
 414. Hyperhidros, generaliserad. Svettning, generaliserad. Generell svettning.
 415. Hyperhidros, lokal. Svettning, lokal. Lokal svettning. Lokal hyperhidros.
 416. Hyperkalcemi
 417. Hyperkalcemi.
 418. Hyperkalemi
 419. Hyperkalemi.
 420. Hyperlipidemi. Hyperkolesterolemi. Dyslipidemi. Blodfettsrubbningar.
 421. Hypertoni och idrott.
 422. Hypertoni. Högt blodtryck.
 423. Hypertyreos. Tyreotoxikos. Tyreotoxisk kris.
 424. Hypoglykemi. Insulinkoma
 425. Hypogonadism hos män.
 426. Hypokalcemi.
 427. Hypokalemi
 428. Hypokalemi.
 429. Hypokondri.
 430. Hypomani.
 431. Hypotermi.
 432. Hypotoni hos äldre. Lågt blodtryck hos äldre.
 433. Hypotoni. Ortostatism.
 434. Hypotyreos.
 435. Håravfall – Alopecia areata. Fläckvis håravfall.
 436. Håravfall – Androgen alopeci. Manligt håravfall.
 437. Håravfall – Dermatitis seborrhoica.
 438. Håravfall – Diffust håravfall. Telogent håravfall.
 439. Håravfall – Trikotillomani.
 440. Håravfall – Övriga orsaker.
 441. Hälta hos barn
 442. Hälta hos barn.
 443. Höftbesvär. Höftvärk.
 444. Höftfraktur. Höftledsfraktur. Collum Femoris fraktur. Fraktur av lårbenshalsen.
 445. Höftledsartros. Coxartros.
 446. Hög sänka. SR-stegring. Sänkeutredning.
 447. Hörapparat.
 448. Hörselnedsättning.
 449. IBS. Irriatble Bowel Syndrome. Colon irritable. Tarmkatarr. Funktionella tarmbesvär.
 450. Idrottshjärtat.
 451. Ikterus. Gulsot. Hepatit.
 452. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk ileus. Invagination. Tarmvred
 453. Ileus. Paralytisk ileus. Mekanisk Ileus. Invagination. Tarmvred.
 454. Impetigo. Svinkoppor
 455. Impetigo. Svinkoppor.
 456. Impingementsyndrom i skulderled. Rotatorkuffsyndrom.
 457. Infektioner och idrott.
 458. Infektionsbenägna barn
 459. Infektionsbenägna barn.
 460. Infertilitet.
 461. Inflammatoriska tarmsjukdomar. IBD. Inflammatory Bowel Diseases. Mb Crohn. Crohns sjukdom. Kolit. Ulcerös kolit. Mikroskopisk kolit.
 462. Influensa.
 463. Insulinkoma. Hypoglykemi.
 464. Irit. Akut irit. Akut regnbågshinneinflammation. Iridocyklit
 465. Ischias.
 466. Järnbristanemi.
 467. KAD-associerad urinvägsinfektion
 468. Kalkaxel, akut. Peritendinitis calcarea
 469. Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.
 470. Kammarhypertrofi (EKG-tolkning).
 471. Kardiella blåsljud – Aortainsufficiens.
 472. Kardiella blåsljud – Aortastenos.
 473. Kardiella blåsljud – Fysiologiskt.
 474. Kardiella blåsljud – Karotisstenos.
 475. Kardiella blåsljud – Mitralisinsufficiens.
 476. Kardiella blåsljud – Mitralisstenos.
 477. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 478. Karpaltunnelsyndrom. Medianusnervinklämning.
 479. Keratit. Hornhinneinflammation
 480. Kikhosta. Pertussis
 481. Kikhosta. Pertussis.
 482. Klamydia. Chlamydia.
 483. Klamydiainfektion
 484. Klavikelfraktur
 485. Klavikelfraktur.
 486. Klimakteriebesvär. Övergångsbesvär.
 487. Knuta på halsen
 488. Knäledsartros. Gonartros.
 489. Knäproblem. Knäbesvär. Knävärk.
 490. Knäskada
 491. KOL. Emfysem. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.
 492. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä
 493. Kollateralligamentskada i knä. Ledbandsskada i knä.
 494. Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.
 495. Kompartmentsyndrom
 496. Kompartmentsyndrom i extremitet.
 497. Kondylom. HPV-infektion.
 498. Konfusion hos äldre. Förvirring hos äldre.
 499. Konfusion. Förvirring. Medvetandegrumling.
 500. Konjunktivit. Bindhinnekatarr
 501. Kontaktlinsproblem.
 502. Kornealerosion. Hornhinneerosion
 503. Koronar hjärtsjukdom (EKG-tolkning).
 504. Korsbandsskada
 505. Korsbandsskada.
 506. Kortikosteroidterapi. Kortisonbehandling. Steroidterapi.
 507. Kreatininstegring. Stigande kreatinin. Kreatinin. Glomerulär filtration. eGFR.
 508. Krisreaktion.
 509. Kronisk gastrit. Atrofisk gastrit. Gastrit. Autoimmun gastrit.
 510. Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.
 511. Kronisk myeloisk leukemi. KML.
 512. Kroniskt Trötthetssyndrom. Chronic Fatigue Syndrome. CFS. Myalgisk encefalomyelit. ME-syndrom.
 513. Kräkningar hos spädbarn
 514. Kräkningar. Illamående. Emesis.
 515. Köldskada. Förfrysning
 516. Körtelfeber. Mononukleos. Kissing disease
 517. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU
 518. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Vårdintyg
 519. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM
 520. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM.
 521. Laktosintolerans. Hypolaktasi.
 522. Ledsvullnad, akut.
 523. Lentigo. Lentigo benigna.
 524. Leukocytos.
 525. Leukopeni.
 526. Leverstatus, patologiskt. Levervärden, utredning. Höga levervärden.
 527. Lichen ruber.
 528. Lipom. Neurilemmom. Hemangiom. Desmoid tumör. Sarkom.
 529. Lipödem.
 530. Ljumskbråck. Inguinalbråck. Hernia inguinalis
 531. Ljumsksmärtor.
 532. Loppbett. Loppor. Strophulus. Vägglus.
 533. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta.
 534. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Diskbråck (lumbalt). Ischias.
 535. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.
 536. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Lumbago (akut). Ryggskott. Akut lumbago.
 537. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Piriformissyndromet.
 538. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Rygginsufficiens.
 539. Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Spinal stenos.
 540. Lungcancer.
 541. Lungemboli
 542. Lungemboli.
 543. Lungödem.
 544. Lungödem. Akut hjärtsvikt
 545. LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.
 546. Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 547. Lymfangit
 548. Lymfangit.
 549. Lymfogranuloma venereum. LGV.
 550. Lymfödem. Lipolymfödem.
 551. Långvarig nociceptiv smärta/Kronisk smärta.
 552. Läkemedelsbehandling av äldre.
 553. Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.
 554. Löparknä. Iliotibialbandssyndrom. Runners knee.
 555. Magont hos barn. Buksmärta hos barn.
 556. Magsår. Ulcus. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobakter pylori. H.P
 557. Malignt lymfom. Lymfom, malignt.
 558. Malignt melanom.
 559. Mani.
 560. Maskinfektioner. Spolmask. Ascaris.
 561. Maskinfektioner. Springmask. Enterobius Vermicularis
 562. Masksjukdomar – Bandmask. Fiskbinnekemask.
 563. Masksjukdomar – Spolmask. Ascaris.
 564. Masksjukdomar – Springmask. Vermicularis.
 565. Mastit. Mjölkstockning.
 566. Mastit. Mjölkstockning. Bröstkörtelinflammation. Bröstböld. Såriga bröstvårtor.
 567. Mastoidit
 568. Mediaotit. Akut mediaotit. Öroninflammation. Otit. Mellanöroninflammation. AOM.
 569. Medvetslöshet. Koma. Coma.
 570. Medvetslöshet. Koma.Coma
 571. Melena.
 572. Melena. GI-blödning. Blödning från tarm.
 573. Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation
 574. Meniskskada- lateral
 575. Meniskskada- lateral.
 576. Meniskskada- medial
 577. Meniskskada- medial.
 578. Mensförskjutning
 579. Mensförskjutning. Utglesad blödning med p-piller.
 580. Mensvärk. Dysmenorré
 581. Metabola syndromet.
 582. Meteorism. Flatulens. Gaser i magen.
 583. Migrän
 584. Missbruk/Beroende
 585. Missbruk/Beroende – Alkohol
 586. Missbruk/Beroende – Alkoholabstinens.
 587. Missbruk/Beroende – Butandiol.
 588. Missbruk/Beroende – Cannabis.
 589. Missbruk/Beroende – Centralstimulantia.
 590. Missbruk/Beroende – Dopingpreparat.
 591. Missbruk/Beroende – DXM (dextrometorfon).
 592. Missbruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton).
 593. Missbruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxibutyrat).
 594. Missbruk/Beroende – Hallucinogener.
 595. Missbruk/Beroende – Kat. Khat.
 596. Missbruk/Beroende – Krypton.
 597. Missbruk/Beroende – Läkemedelsberoende.
 598. Missbruk/Beroende – Mefedron.
 599. Missbruk/Beroende – Melanotan.
 600. Missbruk/Beroende – Narkotika. Droganalyser.
 601. Missbruk/Beroende – Opiater.
 602. Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.
 603. Mjältruptur.
 604. Molluscum contagiosum. Mollusker.
 605. Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
 606. Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 607. Morbus de Quervain. de Quervains sjukdom. Radial handledstenosynovit.
 608. Morbus Ménière. Ménièrs sjukdom
 609. Morbus Schlatter. Schlatters sjukdom. Osgood-Schlatters sjukdom.
 610. Mortons metatarsalgi. Mortons neurinom.
 611. Multipel skleros. MS.
 612. Munsår. Herpesmunsår
 613. Munvinkelragader. Angulär cheilit. Perlêche.
 614. Musarm.
 615. Muskelruptur i lår.
 616. Muskelskada. Muskelkontusion. Kontusion av muskel.
 617. Myalgi. Muskelvärk, generell. Generell muskelvärk.
 618. Mycoplasmapneumoni
 619. Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M- komponent.
 620. Mykoplasmapneumoni
 621. Mykos.
 622. Myofasciellt smärtsyndrom. MFS. Triggerpunktssyndrom.
 623. Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.
 624. Myokymier. Fascikulationer. Ögonryckningar.
 625. Mässling. Morbilli
 626. Mässling. Morbilli.
 627. Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.
 628. Nackspärr. Tortikollis
 629. Nagelhematom. Subungualt hematom. ”Blå nagel”.
 630. Nageltrång. Unguis incarnatus.
 631. Narkolepsi.
 632. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 633. Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 634. Nekrobiosis lipoidica diabetikorum.
 635. Nervskada i handen. Senskada i handen
 636. Nervskada i handen. Senskada i handen.
 637. Neurodermit. Lichen simplex.
 638. Neuropatisk smärta. Neurogen smärta.
 639. Neuropsykiatriska funktionsstörningar hos vuxna.
 640. Neuropsykiatriska tillstånd – ADHD/ADD/DCD.
 641. Neuropsykiatriska tillstånd – Autismspektrumstörningar. Aspergers syndrom.
 642. Neuropsykiatriska tillstånd – Dyslexi. Läs- och skrivsvårigheter.
 643. Neuropsykiatriska tillstånd – Generellt
 644. Neuropsykiatriska tillstånd – Tics.
 645. Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.
 646. Njurstensanfall. Uretärsten. Pyelit.
 647. Nodal ersättningsrytm.
 648. Nutrition och idrott.
 649. Nutrition. Malnutrition. Undernäring.
 650. Näsblödning. Epistaxis
 651. Näsfurunkel
 652. Näsfurunkel. Sår i näsöppning.
 653. Nästäppa.
 654. Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae
 655. Obduktion
 656. Obesitas. Adipositas. Fetma. Övervikt.
 657. Obstipation hos barn. Förstoppning hos barn.
 658. Obstipation. Förstoppning.
 659. Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.
 660. Olekranonbursit. Bursit, armbåge. ”Studentarmbåge”.
 661. Oral candida. ”Torsk”.
 662. Orkit. Testikelinflammation.
 663. Ornithos. Papegojsjuka.
 664. Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.
 665. Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.
 666. Osteoporos. Benskörhet. Osteoporosrelaterade frakturer.
 667. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Sekretorisk otitis media. Örontrumpetsinflammation.
 668. Otosalpingit. Sekretorisk mediaotit. Serös otit.
 669. P-piller, glömda. Postkoital antikoception
 670. Palindrom reumatism.
 671. Palliativ vård. Smärtlindring. Opioidbehandling
 672. Palmarerythem. Rodnad i handflator.
 673. Panikattack. Panikångest. Paniksyndrom.
 674. Panikångest. Panikattack. Ångest.
 675. Pankreatit. Akut pankreatit. Bukspottkörtelinflammation
 676. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.
 677. Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.
 678. Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.
 679. Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
 680. Paronyki. Nagelbandsinfektion.
 681. Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.
 682. Patellaluxation/subluxation
 683. Patellaluxation/subluxation.
 684. Pediculosis capitis. Huvudlöss. Löss. Hårlöss.
 685. Penicillinallergi
 686. Penicillinallergi
 687. Perianal dermatit hos barn. ”Stjärtfluss”.
 688. Perifer venkateter. Central venkateter. Subkutan venport.
 689. Perimyokardit. Perikardit
 690. Perimyokardit. Perikardit.
 691. Perioral dermatit.
 692. Peritendinitis crepitans. Senknarr
 693. Peritendinitis crepitans. Senknarr.
 694. Peritonsillit. Halsböld.
 695. Perniciös anemi. Vitamin B12- brist.
 696. Personlighetsstörningar hos vuxna.
 697. Phimosis hos barn. Balanit hos barn. Förhudsförträngning hos barn.
 698. Phimosis. Paraphimosis.
 699. Pigluxation. Subluxation av caput radii
 700. Pigluxation. Subluxation av caput radii.
 701. Pigmentnevus. Födelsemärke. Leverfläck.
 702. Pilonidalcysta. Pilonidalsinus. Sakraldermoid.
 703. Pityriasis alba.
 704. Pityriasis capitis. Seborré. Mjäll.
 705. Pityriasis rosea. Pityriasis rosacea. Medaljongsjuka.
 706. Pityriasis versicolor. Tinea versicolor.
 707. Plantar fasciit. Plantarfasciepati. Hälsporre.
 708. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 709. Pleurit. Lungsäcksinflammation
 710. Plica synovialis. Plicasyndromet.
 711. Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.
 712. Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.
 713. Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 714. Pneumothorax. Spontanpneumothorax
 715. Pneumotorax.
 716. Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom. PCOS.
 717. Polycytemi. Erytrocytos. Högt hemoglobinvärde.
 718. Polycytemia vera.
 719. Polymyalgia rheumatica. PMR. ”Muskelreumatism”.
 720. Polyneuropati.
 721. Polyposis nasi. Näspolyper.
 722. Polyuri. Nocturi. Nattlig polyuri.
 723. Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.

 724. Prepatellär bursit.
 725. Prevention vid hjärtkärlsjukdom. Preventiv kardiologi. Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.
 726. Preventivmedel. P-piller. Antikonception.
 727. Proktit.
 728. Prolaps. Framfall. Descensus urogenitalis.
 729. Prostatacancer.
 730. Prostatahyperplasi. Prostataförstoring. BPH. Benign prostatahyperplasi.
 731. Prostatit, akut. Akut prostatavesiculit. LUTS, Lowe Urinary tract symptoms.
 732. Prostatit, akut. Akut prostatavesikulit.
 733. Prostatit, kronisk. Kronisk bakteriell prostatit.
 734. Prostatitliknande besvär. Kronisk abakteriell prostatit. Kroniskt bäckensmärtsyndrom. Kroniskt bäckenbottensyndrom.
 735. Proteinuri. Albuminuri.
 736. Pruritus. Klåda. Generell klåda.
 737. PSA-screening.
 738. Pseudokrupp. Falsk krupp.
 739. Pseudokrupp. Falsk krupp. Krupp
 740. Psoriasis.
 741. Psykogen smärta.
 742. Psykos – Allmänt.
 743. Psykos – Cykloid psykos.
 744. Psykos – Schizoaffektiv sjukdom.
 745. Psykos – Schizofreni.
 746. Psykos – Vanföreställningsdepression.
 747. Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.
 748. Pulmonell arteriell hypertension. PAH.
 749. Pustulosis palmo- et plantaris. PPP.
 750. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 751. Pylorusstenos.
 752. Pyrofosfatartrit. Kristallartrit. Pseudogikt.
 753. Påssjuka. Parotit
 754. Påssjuka. Parotit.
 755. Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.
 756. Raynauds syndrom. Morbus Raynaud. Vita fingrar.
 757. Retledningshinder – Anterolateraltblock. LAH (left anterior hemiblock).
 758. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block 1
 759. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 1 eller Wenckebach block).
 760. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block II (Mobitz typ 2).
 761. Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock).
 762. Retledningshinder – Bi- och trifascikulära block.
 763. Retledningshinder – Högergrenblock. RBBB. (Right bundle branch block).
 764. Retledningshinder – Långt QT- syndrom. LQTS.
 765. Retledningshinder – Posterobasalt block. LPH. (Left posterior hemiblock).
 766. Retledningshinder – Sinoatrialt block. SA-block.
 767. Retledningshinder – Vänstergrenblock. LBBB. (Left bundle branch block).
 768. Retledningshinder.
 769. Reumatoid artrit. RA.
 770. Revbensfraktur
 771. Revbensfraktur.
 772. RIND. Reversibel Ischemisk Neurologiskt Deficit.
 773. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Perenn rinit. Icke säsongsbunden rinit. Kvalsterallergi. Hundallergi. Kattallergi.
 774. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi – Säsongsbunden allergisk rinit. Hösnuva.
 775. Rinit, allergisk. Allergisk rinit. Pollenallergi.
 776. Rinit, icke allergisk. Vasomotorisk rinit. Nasal hyperreaktivitet. Idiopatisk rinit. ”Blötnäsa”. Icke- allergisk rinit. Kronisk rinit.
 777. Rinitis medikamentosa.
 778. Rosacea.
 779. Rättsintyg
 780. Rättsmedicin
 781. Röda hund. Rubella
 782. Röda hund. Rubella.
 783. Röda ögon.
 784. Salpingit. Äggledarinflammation. Livmoderinflammation. Endometrit
 785. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur
 786. Scaphoideumfraktur. Båtbensfraktur.
 787. Scharlakansfeber. Scarlatina
 788. Scharlakansfeber. Scarlatina.
 789. Sensorisk hyperreaktivitet i luftvägar. SHR. Hyperreaktiva slemhinnor i luftvägar.
 790. Sepsis. Blodförgiftning. Bakteremi.
 791. Serotonergt syndrom. Serotoninsyndrom.
 792. Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.
 793. Sinusarrest.
 794. Sinusarytmi.
 795. Sinusbradykardi. Bradykardi.
 796. Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).
 797. Sjuk sinusknuta. Sick sinus syndrome. Brady-taky-syndrom. Sinusknutdysfunktion.
 798. Sjögrens syndrom. SS. Siccasyndromet.
 799. Skabb
 800. Skabb.
 801. Skabies. Skabb.
 802. Skallskada. Medvetanderubbning
 803. Skidtumme
 804. Skidtumme. Stenertumme.
 805. Skivepitelcancer.
 806. Skolios.
 807. Skrotala resistenser.
 808. SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.
 809. Smärta akut. Smärtanalys. Svårförklarad akut smärta.
 810. Smärta hos barn
 811. Smärta hos barn.
 812. Snapping hip. Coxa saltans.
 813. Snarkning hos barn.
 814. Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.
 815. Snuva.
 816. Soleksem.
 817. Somatoforma syndrom – Odifferentierat somatoformt syndrom.
 818. Somatoforma syndrom – Somatiseringssyndrom. Somatoformt syndrom.
 819. Somatoforma syndrom – Somatoformt smärtsyndrom.
 820. Somatoformt smärtsyndrom.
 821. Sorkfeber. Nephropatia epidemica.
 822. Spice.
 823. Spider nevus. Spindelnevus.
 824. Spirometri.
 825. Splenomegali.
 826. Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA.
 827. Spottsten.
 828. Spottsten. Bakteriell parotit
 829. Spröda naglar.
 830. Spädbarnskräkningar.
 831. Spänningshuvudvärk
 832. Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.
 833. Stickskador. Blodsmitta.
 834. Stress. Fysiologiska stressreaktionen.
 835. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur
 836. Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.
 837. Stressyndrom, akut. Akut stressyndrom. ASD. Posttraumatiskt stressyndrom. PTSD. DESNOS.
 838. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.
 839. Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall. Minor stroke.
 840. Struma.
 841. Subaraknoidalblödning
 842. Subaraknoidalblödning.
 843. Subduralblödning
 844. Subduralblödning.
 845. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning
 846. Sudden deafness. Plötslig hörselnedsättning.
 847. Suicidriskbedömning. Självmord – riskbedömning.
 848. Suicidriskbedömning. Suicid. Självmordriskbedömning
 849. Supraspinatusruptur
 850. Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
 851. Supraspinatustendinit.
 852. Supraventrikulär extrasystoli. SVES. Supraventrikulära extraslag.
 853. Svampinfektioner. Hudsvamp – Candidiasis.
 854. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.
 855. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea cruris. Ljumsksvamp.
 856. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea manuum. Handsvamp.
 857. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea pedis. Fotsvamp.
 858. Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea unguium. Nagelsvamp.
 859. Svampinfektioner. Hudsvamp.
 860. Svampinfektioner. Hudsvamp. – Tinea corporis. Ringorm.
 861. Svetsblänk. Fotokeratit. Snöblindhet
 862. Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.
 863. Svimning. Synkope
 864. Svimning. Synkope.
 865. Svullna ben. Bensvullnad.
 866. Syfilis. Lues.
 867. Sårinfektion. Infekterade sår.
 868. Sårskada-tetanusprofylax. Stelkrampsvaccination. Vaccination vid sårskada. Vaccination mot tetanus.
 869. Sårskada. Tetanusprofylax. Suturtagning. Sutur
 870. Sömnbesvär hos äldre.
 871. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Akuta, situationsbetingade.
 872. Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Kroniska.
 873. Tandproblem
 874. Tandproblem.
 875. TBC. Tuberkulos.
 876. TBE-infektion.
 877. TBE-infektion. Tick Borne Encephalitis
 878. Telangiektasier. Ytligt kärlnät.
 879. Temporalisarterit. Arteritis temporalis
 880. Temporalisarterit. Arteritis temporalis.
 881. Temporomandibulär dysfunktion. TMD. Bruxism. Costens syndrom. Odontogen huvudvärk.
 882. Tendovaginit, bakteriell. Bakteriell tendovaginit.
 883. Tennisarmbåge. Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit
 884. Testistorsion.
 885. Testistorsion.
 886. Thalassemi.
 887. TIA – Amaurosis fugax.
 888. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack
 889. TIA. Transitorisk Ischemisk Attack.
 890. Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.
 891. Tics.
 892. Tietze´s syndrom. Osteochondritis. Chondritis costalis
 893. Tietzes syndrom. Kostokondrit. Osteochondritis. Chondritis costalis.
 894. Tinnitus. Öronsus.
 895. Tobaksberoende. Rökberoende. Rökstopp.
 896. Tonsillit. Tonsillitis akuta. Faryngotonsillit. Halsfluss.
 897. Torr hud.
 898. Tortikollis. Nackspärr.
 899. Toxic shock syndrome. TSS. Tampongsjuka
 900. Trampdyneinflammation. Hälkuddeinsufficiens. Calcaneodyni.
 901. Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.
 902. Tredagarsfeber. Exanthema subitum
 903. Tredagarsfeber. Exanthema subitum.
 904. Tremor. Essentiell tremor.
 905. Trigeminusneuralgi. Ansiktssmärta.
 906. Trigeminusneuralgi. Neuralgi.
 907. Trikomonasinfestation.
 908. Trokanterit.
 909. Trombocytopeni.
 910. Trombocytos.
 911. Tromboflebit
 912. Tromboflebit.
 913. Trumhinneperforation, traumatisk
 914. Trycksår.
 915. Träning på recept. Fysisk aktivitet på recept. FaR. FYSS.
 916. Trötthet hos äldre.
 917. Trötthet.
 918. Tularemi. Harpest.
 919. Tvångssyndrom. Obsessive Compulsive Disorder. OCD. Tvångstankar. Tvångshandlingar.
 920. Tyreoidit.
 921. Tåfraktur. Fraktur på tå. Fraktur mellanfotsben. Tåluxation.
 922. Tåfraktur. Tåluxation. Fraktur i metatarsalben.
 923. Tårsäcksinflammation. Dakrocystit
 924. Ulcus. Magsår. Duodenalulcus. Ventrikelulcus. Helicobacter pylori.
 925. Ulnariskompression. ”Mobilarmbåge”.
 926. Ulnariskompression. Mobilarmbåge
 927. Underbegåvning hos vuxna.
 928. Uremi. Njursvikt. Kreatininclearance.
 929. Urininkontinens hos kvinnor.
 930. Urininkontinens hos kvinnor. Urinläckage hos kvinnor. Överaktiv blåsa hos kvinnor. Urinträngning hos kvinnor.
 931. Urininkontinens hos män. Urinträngning hos män. Överaktiv blåsa hos män.
 932. Urininkontinens hos äldre.
 933. Urinkateter. KAD. Nefrostomi. Pyelostomi
 934. Urinretention. Urinstämma.
 935. Urinstämma. Urinretention hos äldre
 936. Urinstämma. Urinretention hos äldre.
 937. Urinvägsinfektion hos barn. UVI hos barn. Pyelonefrit hos barn
 938. Urinvägsinfektion hos vuxna. UVI hos vuxna. Cystit hos vuxna
 939. Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
 940. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Cystit. Blåskatarr. Akut cystit. Nedre urinvägsinfektion.
 941. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.
 942. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Recidiverande infektioner.
 943. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Uretrit. Urinrörskatarr.
 944. Urinvägsinfektioner hos kvinnor – Urinvägsinfektion under graviditet.
 945. Urinvägsinfektioner hos kvinnor.
 946. Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.
 947. Urinvägsinfektioner hos män – KAD-associerad urinvägsinfektion.
 948. Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion
 949. Urinvägsinfektioner hos män – Uretrit. Urinrörskatarr.
 950. Urinvägsinfektioner hos män.
 951. Urogenital atrofi. Senilatrofisk vulvovaginit.
 952. Urtikaria. Nässelutslag
 953. Urtikaria. Nässelutslag.
 954. Utmattningssyndrom. UMS. ”Utbrändhet.” Maladaptiv stressreaktion.
 955. UVI hos barn. Urinvägsinfektioner hos barn.
 956. Vaccinationer av barn
 957. Vattkoppor. Varicella
 958. Vattkoppor. Varicellae. Vattenkoppor.
 959. Vaxpropp. Cerumen obturans
 960. Ventrikelflimmer. VF. Kammarflimmer. Hjärtstopp. (EKG-tolkning).
 961. Ventrikeltakykardi. VT. Kammartakykardi. (EKG-tolkning).
 962. Ventrikulära extrasystolier. VES.
 963. Ventrombos. Djup ventrombos. DVT. Underbenstrombos
 964. Verruca seborroica. Mjällvårta.
 965. Verrucae. Vårtor.
 966. Vertigo. Yrsel hos äldre.
 967. Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.
 968. Vinterkräksjukan.
 969. Vitamin B12-brist. Perniciös anemi.
 Kobalaminopeni.
 970. Vitamin D-brist. Vitamin D. D-vitaminbrist.
 971. Vitiligo.
 972. Vård i livets slutskede. Palliativ vård i hemmet.
 973. Vårdintyg. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
 974. Värk hos äldre. Smärta hos äldre.
 975. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder)
 976. Whiplashskada. Halsryggsdistorsion. Pisksnärtskada. WAD (Whiplash Associated Disorder).
 977. Willis-Ekboms Disease. WED. Restless legs syndrom. RLS. Myrkrypningar i benen. Ekboms syndrom. Rastlösa ben.
 978. Xerostomi. Muntorrhet.
 979. Yrsel – Akustikustumör.
 980. Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel. Godartad lägesyrsel. ”Kristallsjukan”. Benign paroxysmal positioneringsvertigo (BPPV).
 981. Yrsel – Central yrsel.
 982. Yrsel – Labyrintit.
 983. Yrsel – Laesio auris interna.
 984. Yrsel – Morbus Méniére. Méniérs sjukdom.
 985. Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.
 986. Yrsel – Perifer yrsel. Otogen yrsel. Vestibulär yrsel.
 987. Yrsel – Psykogen yrsel. Somatoform yrsel. Fobisk postural yrsel. Spänningsyrsel.
 988. Yrsel – Vestibularisneurit. Akut vestibulärt avbrott. Vestibularisneuronit. Virus på balansnerven. Akut vestibulärt syndrom.
 989. Yrsel – Yrsel med ostadighetskänsla.
 990. Yrsel – Yrsel med svimningskänsla. Presynkope.
 991. Yrsel – Zoster oticus. Ramsay Hunts Syndrom.
 992. Yrsel. Vertigo.
 993. Yrsel. Vertigo.
 994. Ytteröra. Blödning på ytteröra. Othematom
 995. Ytteröra. Infektion på ytteröra
 996. Ytteröra. Smärta på ytteröra. Kondrodermatit, perikondrit
 997. Zoster ophtalmicus. Bältros vid ögat
 998. Zosterassocierad smärta. Postherpetisk smärta.
 999. Ångest. Oro. Generell ångestsjukdom. Generaliserat ångestsyndrom. GAD.
 1000. Åskknallshuvudvärk. Hastigt insättande huvudvärk.
 1001. Äggledarinfektion.
 1002. Ätstörning hos idrottare. Amenorré hos idrottare. Osteoporos hos idrottare. ”Female triad”.
 1003. Ögonlocksaffektioner – Allergiskt eksem.
 1004. Ögonlocksaffektioner – Blefarit.
 1005. Ögonlocksaffektioner – Chalazion.
 1006. Ögonlocksaffektioner – Ektropion.
 1007. Ögonlocksaffektioner – Entropion.
 1008. Ögonlocksaffektioner – Facialispares. Ansiktsförlamning.
 1009. Ögonlocksaffektioner – Hordeolum. Vagel.
 1010. Ögonlocksaffektioner – Ptos. Nedhängande ögonlock.
 1011. Ögonryckningar. Myokymier
 1012. Ögonsjukdomar med synpåverkan – ”Flugor” i synfältet. Flytande grumlingar. Floaters.
 1013. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.
 1014. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaskroppsavlossning.
 1015. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Glaukom. Grön starr. Kroniskt öppenvinkelglaukom.
 1016. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Halofenomen.
 1017. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Katarakt. Grå starr.
 1018. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Ljusblixtar. Fotopsi.
 1019. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Makuladegeneration. ”Gula- fläckensjukan.” Åldersrelaterad makuladegeneration. AMD.
 1020. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Metamorfopsi. Krökta linjer i synfältet.
 1021. Ögonsjukdomar med synpåverkan – Retinitis pigmentosa.
 1022. Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea.
 1023. Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
 1024. Ögonskador – Hyphema. Blödning i främre kammaren.
 1025. Ögonskador – Kontusion av ögonbulb och orbita.
 1026. Ögonskador – Kornealerosion. Hornhinneerosion.
 1027. Ögonskador – Perforation av ögat.
 1028. Ögonskador – Svetsblänk. Keratit av UV-ljus. ”Snöblindhet”. Keratitisfotoelectrica.
 1029. Ögonskador – Traumatiskt sår i ögonlock.
 1030. Ögonsmärta.
 1031. ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.
 1032. Öppetstående tuba. Tuba aperta.
 1033. Öronbarn. Otitbenägna barn. Rör i trumhinnan
 1034. Öroninflammation. Akut Mediaotit. Otit. Mellanöroninflammation. Öronsmärta. AOM.
 1035. Östrogensubstitution.
 1036. Överdos bensodiazepin
 1037. Överdos opiat
 1038. Överdos paracetamol
 1039. Överrörlighet i led. Ehlers-Danlos Syndrom. Ledöverrörlighet.
 1040. Överträning.

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!